JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona14/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

// Cogito .- 2002 nr 20 dod. s. 17- 18

Tematyka sonetów, miłość i śmierć w sonetach

1073 Józef K.- człowiek osaczony

// Cogito .- 2002 nr 20 s. 38- 39

Bohater do matury

1074 Polskość i europejskość w literaturze polskiej

// Cogito .- 2002 nr 20 s. 40- 42

Motyw, europejskość sztuki, kina, literatury, teksty z literatury współczesnej

1075 Edukacja filmowa w praktyce szkolnej i nowych programach nauczania języka polskiego w szkołach kończących się maturą

/ Ewa Szczepańska

// Eduk. Medialna .- 2002 nr 4 s. 45- 52

Edukacja filmowa w nowych programach nauczania i podręcznikach języka polskiego, edukacja filmowa a podstawy programowe

1076 Gombrowicz eschatologiczny

/ Edward Fiała

// Akcent .- 2002 nr 4 s. 29- 36


1077 Szkolna praca nad wywiadem prasowym

/ Zofia, Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 4 s. 13- 26

Zawiera zadania i materiały

1078 Program ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w liceum ogólnokształcącym i profilowanym

/ Izabela Rudnicka

// Bibl. w Szk. .- 2002 nr 12 s.1- 8
1079 Klub recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej

/ Romana Stąsiek

// Bibl.w Szk. .- 2002 nr 12 s. 11- 12

Przykłady recenzji pisanych przez członków klubu recenzentów, ankieta i jej analiza

1080 Zajęcia z tekstami kultury - propozycja dla szkół ponadgimnazjalnych

/ Kamilla Dudek

// Bibl. w Szk. .- 2002 nr 12 s. 22

Formy zajęć, propozycje tematów interdyscyplinarnych

1081 Język polski w liceum : renesans cz. 2

// Cogito .- 2002 nr 21 dod. s. 2- 31

Renasans polski, życie i obyczaje, wielkie osobowości, publicystyka, poeci polsko- łacińscy, literatura w języku narodowym, architektura polska,

1082 Język polski w liceum : renesans cz. 3

// Cogito .- 2003 nr 1 dod. s.2- 31
1083 Andrzej Frycz Modrzewski- ojciec polskiej myśli demokratycznej

// Cogito .- 2002 nr 21 dod.s. 14- 15

Wizja sprawiedliwego państwa, postulaty Modrzewskiego,

1084 Piotr Skarga nauczycielem patriotyzmu

// Cogito .- 2002 nr 21 dod. s. 16- 17

Wizja upadku ojczyzny, opis obrazu „Kazanie Skargi"

1085 Mikołaj Rej- ojciec piśmiennictwa polskiego

// Cogito .- 2002 nr 21 dod. s. 21- 23


1086 Fredro na tle polskiego romantyzmu

// Cogito .- 2002 nr 21 s. 28- 29

„Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry- treść i przesłanie

1087 Powstania : motyw

// Cogito .- 2002 nr 21 s.37- 39

W jaki sposób literatura ukazuje motyw powstania, postawy i postaci

1088 Fraszki - zwierciadło epoki i pamiętnik liryczny poety

// Cogito .- 2003 nr 1 dod.s. 4- 5


1089 Filozofia życia w Pieśniach Kochanowskiego

// Cogito .- 2003 nr 1 dod. s.6- 8

Nurt moralno- dydaktyczny i obyczajowy, liryka biesiadna, obywatelska, miłosna

1090 Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie ?- podmiot liryczny wierszy Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego

// Cogito .- 2003 nr 1 dod.s. 19- 21
1091 Nadzieja : motyw

// Cogito .- 2003 nr 1 s. 35- 37

Motyw do matury

1092 Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista

// Cogito .- 2003 nr 1 s. 38- 40

Kim był Wokulski, jaki to typ bohatera

1093 Komentarz jako forma podawcza, gatunek mowy, tekst

/ Monika Bogdanowska

// Ruch Lit. .- 2002 z. 4/5 s.337- 352
1094 Wczesnoromantyczna transpozycja świata nadnaturalnego w" Balladach i romansach" Mickiewicza

/ Monika Stankiewicz-Kopeć

// Ruch Lit. .- 2002 z. 4/5 s.353- 365

Świtezianka, Romantyczność, To lubię i in.

1095 „Pan Tadeusz „ w XIX-wiecznej krytyce niemieckiej

/ Katarzyna Lukas

// Ruch Lit. .- 2002 z. 4/5 s.367- 381
1096 Neopozytywistyczne konteksty twórczości Tadeusza Różewicza

/ Stanisław Burkot

// Ruch Lit. .- 2002 z. 4/5 s. 449- 465

Lament, Jabłko, Cierń, Hiob i in.

1097 Kształcenie polonistyczne a edukacja emocjonalna

/ Ewa Woltman

// Eduk. i Dialog .- 2003 nr 2 s. 42- 46

Troska o słowo, przeżyj to sam...

1098 Notatka ważnym elementem procesu nauczania

/ Bartłomiej Kopaczyński

// Wszystko dla Szk. .- 2003 nr 1 s. 1- 3

Techniki i zasady notowania

1099 Norwid- arystokrata czy jałmużnik ?

/ Kazimierz Świegocki

// Polonistyka .- 2003 nr 1 s.16- 20

Arystokrata ducha, wobec narodu, filantropia i sprawiedliwość

1100 Różewicz dwukrotnie

/ Anna Legeżyńska

// Polonistyka .- 2003 nr 1 s. 50- 53

Zawiera recenzję zbioru" Szara strefa"

1101 „ A to Polska właśnie"- o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce

/ Agata Wójtowicz

// Polonistyka .- 2003 nr 1 s. 36- 42

Ojczyzna - tradycja i współczesność, ojczyzna - rodzina i dom (Miłosz i Mickiewicz), ojczyzna- świat. Poema naiwne

1102 Dla kogo i po co ? Reklama w gimnazjum

/ Barbara Śmietana

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2002/2003 nr 3 s. 7- 15

Zawiera przykłady twórczości reklamowej uczniów. Konspekt lekcji znajduje się na s.16- 17

1103 Edukacja czytelnicza i medialna na lekcjach języka polskiego

/ Wioletta Poturała

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2002/2003 nr 3 s. 18- 27

Zawiera 3 jednostki lekcyjne

1104 Proces, czyli samo-sąd

/ Reiner Stach

// Lit. na świecie .- 2003 nr 1- 2 s. 325- 345

Artykuły dot." Procesu" znajdują się również na s. 183- 297

1105 Metamorfozy literackie : scenariusz konkursu polonistyczno- czytelniczego dla klas VI

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 2 s. 24- 26

Art. zawiera zestaw pytań do „Literackich milionerów"

1106 Analiza i interpretacja prozy : koło ratunkowe na pisemną

// Cogito .- 2003 nr 2 s. 44- 45

Analiza fragmentu z utworu „ Ogniem i mieczem „ H. Sienkiewicza

1107 Bezdomność : motyw

// Cogito .- 2003 nr 2 s. 46- 48

Motyw bezdomności w literaturze polskiej

1108 Język polski w liceum : barok cz.1

// Cogito .- 2003 nr 2 dod. s. 1- 19

Barok- periodyzacja, filozofowie epoki, wielkie osobowości, barok we Włoszech, Hiszpanii, angielska poezja metafizyczna,

1109 Siedemnastowieczny klasycyzm francuski

// Cogito .- 2003 nr 2 dod. s.22- 24

Klasycyzm we Francji , poezja Nicolasa Boileau, Bajki de La Fontaine a Jean Baptiste Poquelin, „Cyd" Pierrea Corneillea

1110 Różne odmiany współczesnego języka polskiego - cz. 1

// Cogito .- 2003 nr 2 dod. s. 27- 28

Co to jest język, odmiany polszczyzny użytkowej

1111 Zeszyt maturzysty : Młoda Polska

// Cogito .- 2003 nr 3 s. 43- 44

Literacki dorobek Młodej Polski, programy literackie, najwybitniejszy twórca epoki- Stanisław Wyspiański

1112 Odpowiedzialność : motyw

// Cogito .- 2003 nr 3 s. 45- 47

W jakich ujęciach motyw ten pojawił się na maturze, jakich bohaterów można przywołać

1113 Być wielbicielem Wisławy Szymborskiej

// Cogito .- 2003 nr 3 . 48- 49

Radość pisania, Nic dwa razy, Pisanie życiorysu, Dwie małpy Bruegla

1114 Język polski w liceum : barok cz.2

// Cogito .- 2003 nr 3 dod. s. 1- 28

Periodyzacja baroku, najwybitniejsi polscy twórcy, architektura, test

1115 Daniel Naborowski- poezja przemijania

// Cogito .- 2003 nr 3 dod. s. 10- 11

Kim był Naborowski, tematyka utworów

1116 Jan Andrzej Morsztyn- poeta miłości

// Cogito .- 2003 nr 3 dod. s.12- 13
1117 Jan Chryzostom Pasek - największy pamiętnikarz epoki

// Cogito .- 2003 nr 3 dod.s. 14- 16

Literatura sarmacka, ideał szlachcica sarmaty

1118 Wacław Potocki - „ obywatelskie sumienie narodu"

// Cogito .- 2003 nr 3 dod.s.17- 18
1119 O dwóch sposobach przezwyciężania absurdu, czyli z zagadnień egzystencjalizmu w wybranych utworach Alberta Camusa : szkic pomocny w realizacji ścieżki filozoficznej w maturalnej klasie

/ Grażyna Kamionka

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 3 s. 7- 13

Optymistyczny egzystencjalizm w „ Micie Syzyfa „, pesymizm egzystencjalizmu w „ Obcym „

1120 „ Walentynki „ Tadeusza Różewicza- poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury : szkic interpretacyjno- metodyczny

/ Anna Karp

// Jęz.Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 3 s. 14- 26

Rzeczywistość fragmentaryczna, wokół problematyki poematu, propozycje metodyczne w liceum i technikum

1121 O konieczności rozwijania świadomości aksjologicznej młodych ludzi- wiersz „ Do arki „ Wisławy Szymborskiej : szkic analityczno- interpretacyjny

/ Małgorzata Bancerz

// Jęz.Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 3 s. 27- 33

Humanizm tej poezji jest humanizmem bez patosu i bez wielkich słów

1122 Przedmiot w poezji cz.2 : Miron Białoszewski , czyli obroty rzeczy peryferyjnych

/ Stanisław Bortnowski

// Polonistyka .- 2003 nr 2 s. 68- 72

Przedmiot jako zdanie poznawcze, przedmioty w ciągłym ruchu,

1123 Dzieje doktora Fausta : od legendy do antropologicznego mitu

/ Aleksandra Bault

// Polonistyka .- 2003 nr 2 s. 73- 78

Narodziny człowieka faustycznego, droga do szczęścia, drzwi śmierci

1124 Symbolika nazw osobowych w „ Czarodziejskiej górze"

/ Eliza Pieciul

// Polonistyka .- 2003 nr 2 s. 79- 83

Symbolika antroponimów, literackie nazwy własne a tłumaczenie

1125 Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga

/ Renata Krupa

// Polonistyka .- 2003 nr 2 s. 84- 88

Ulotność, dawanie świadectwa, kruchość i bezbronność słowa

1126 Ku królestwu księdza Jana

/ Barbara Gronek

// Polonistyka .- 2003 nr 2 s. 89- 95

Poetyka ukrytej prawdy, prawda, fałsz, fikcja

1127 Macierzyństwo w poezji Anny Świrszczyńskiej

/ Agnieszka Giżewska-Szwarbuła

// Polonistyka .- 2003 nr 2 s. 96- 100

Ciekawe, odmienne spojrzenia na temat macierzyństwa Marii Kuncewiczowej i Anny Świrszczyńskiej

1128 Jak przygotować uczniów do egzaminu ?

/ Krzysztof Gierszal

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2002/2003 nr 3 s. 75-82

Uczyć ale jak ?, czy uczyć przed egzaminem ?

1129 Szkolny teatr- sposób na kształtowanie osobowości ucznia

/ Beata Grygo

// Jęz.Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 3 17- 20
1130 Działania parateatralne

/ Bożena Ciesielska

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 3 s. 21- 24

Zastosowanie dramy na lekcjach języka polskiego

1131 Czy Król Maciuś I mógłby zreformować czytelnictwo ?

/ Ewa Gołaszewska

// Jęz.Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 3 s. 25- 29

Maciuś reformator, żołnierz, zasłużony obywatel

1132 Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów

/ Teodozja Borowczyk

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 3 s.30- 34

Omówienie fragmentu" Balladyny"

1133 Czy możliwe jest wykorzystanie komputera na lekcjach języka polskiego ?

/ Alicja Szepelak

// Jęz.Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 3 s. 73- 78

Zawierascenariusz lekcji do klasy VI poświęcony Ani z Zielonego Wzgórza

1134 Lektura- źródłem kreatywnej działalności uczniów

/ Tatiana Kłosińska

// Życie Szk. .- 2003 nr 3 s. 131- 137

Zapoznawanie z lekturą, głośne czytanie, ocena wartości książki, twórcze działania ucznia

1135 Sztuka dziecięcej narracji

/ Zofia Redlarska

// Życie Szk. .- 2003 nr 3 s. 138- 141

Narracja wyrazem dziecięcych marzeń, jak uczynić świat lepszym , piękniejszym

1136 Rzeczowniki nieodmienne

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk. .- 2003 nr 3 s. 147- 149

1137 Redagujemy gazetkę

/ Sylwia Koźmińska

// Życie Szk. .- 2003 nr 3 s. 169- 173

Cykl zajęć w klasie III LO

1138 Co znaczy „czytać w kontekście" ? : interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza „ Z domu mojego „ w pierwszej licealnej

/ Janusz Waligóra

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 5 s. 34- 46

Interpretacja- ale jaka ?, konteksty

1139 Metafory w wypowiedziach gimnazjalistów

/ Marta Potaś

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 5 s. 47- 54

Stereotypowość i oryginalność, między porównaniem a mtaforą

1140 „ O Aleksy, Aleksy, Aleksy ! „ : o świętej Famijanie Kazimiery Iłłakowiczówny

/ Witold Wojtowicz

// Polonistyka .- 2003 nr 3 s. 149- 153

Art. zawiera nawiązanie do „ Legendy o św. Aleksym „

1141 W drodze do światła... : o symbolice religijnej i kontekstach w interpretacji

/ Wiesław Ratajczak

// Polonistyka .- 2003 nr 3 s.154- 156

Światłość zajmuje centralne miejsce wśród symboli obecnych w Piśmie Św. i symbolice świątyni chrześcijańskiej

1142 Agitacja Gerwazego

/ Tadeusz Patrzałek

// Polonistyka .- 2003 nr 3 s. 163- 166

Zagadnienia językowe, porównanie agitacji Gerwazego i Robaka

1143 Zeszyt maturzysty : Młoda Polska - powtórka najważniejszych lektur (1 )

// Cogito .- 2003 nr 4 s. 31- 34

Zawiera tabele syntetyczne do powtórki poprzednich epok

1144 Język polski w liceum : oświecenie cz. 1

// Cogito .- 2003 nr 4 s. 1- 31

Periodyzacja, charakterystyka epoki, najważniejsze postacie, filozofowie oświecenia, trzy nurty, sztuka oświecenia

1145 Artur i Edek - który lepszym typem władcy ? : bohater

// Cogito .- 2003 nr 4 s. 35- 37
1146 Prawda : motyw

// Cogito .- 2003 nr 4 s. 40- 42

Prawda w literaturze, czy prawda zawsze jest czymś dobrym ?

1147 Uniwersalizm poezji i dramatów Karola Wojtyły

// Cogito .- 2003 nr 5 s. 28- 29

Poezaja i teatr Karola Wojtyły

1148 Czy prawda i dobro zapewnią człowiekowi szczęście ? : motyw

// Cogito .- 2003 nr 5 s. 38- 40

Jak problem ten ukazuje literatura

1149 Język polski w liceum : oświecenie cz.2

// Cogito .- 2003 nr 5 dod. s. 1- 31

Narodziny powieści, architektura, troska o losy państwa, rozwój teatru, prądy literackie,

1150 Powrót posła - komedia polityczna

// Cogito .- 2003 nr 5 s. 21- 23

Treść i budowa dramatu, patriotyczny charakter utworu

1151 Regionalizmy- odmiany nieoficjalne mówione

// Cogito .- 2003 nr 5 s. 29- 31

Polszczyzna potoczna, gwary środowiskowe,

1152 Moralność Anieli Dulskiej

// Cogito .- 2003 nr 5 s. 34- 35

Relacje rodzinne, ocena postaci

1153 Wychowanie komunikacyjne na języku polskim

/ Krystyna Szewczyk-Lang

// Wychow. Komunik. .- 2003 nr 3 s. 5

Dot.korelacji międzyprzedmiotowej wychowania komunikacyjnego i języka polskiego

1154 Dwudziestolecie na maturze pisemnej

// Cogito .- 2003 nr 6 s. 34- 35

Polskie dwudziestolecie, najważniejsze kreacje postaci literatury międzywojennej

1155 Jan Józef Szczepański- pisarz trudnych wyborów

// Cogito .- 2003 nr 6 s. 38

Trudne wybory moralne, zarażenie złem, postawa wobec literatury- powściągliwość formalna

1156 Zbigniew Herbert

// Cogito .- 2003 nr 6 s. 39- 41

Charakterystyczne cechy poezji

1157 Bohater literacki- tabela syntetyczna od antyku po współczesność cz. 1

// Cogito .- 2003 nr 6 s. 42- 45

Art. zawiera wiadomości do epoki oświecenia

1158 Język polski w liceum : oświecenie cz. 3

// Cogito .- 2003 nr 6 dod. s. 1- 28

Zawiera analizę twórczości Ignacego Krasickiego: bajki, satyry, poematy heroikomiczne, pierwsza powieść

1159 Zagadnienia poprawności w języku polskim

// Cogito .- 2003 nr 6 s. 29- 31

Pojęcie normy językowej, klasyfikacja błędów językowych

1160 Ścieżka filozoficzna w gimnazjum : z udziałem biblioteki

/ Grażyna Chrząstowska

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 2 s. 9

Zadania do realizacji podczas rekolekcji wielkopostnych

1161 Główne cechy pozytywizmu na przykładzie „ Lalki „ Bolesława Prusa

/ Barbara Gąsior, Barbara Jaskólska

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 2 s. 16- 18

Test wielostopniowy sprawdzający wiadomości i umiejętności

1162 Zabawy litrackie w gazetce szkolnej

/ Dorota Bielawska

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 2 s. 28- 29

Gazetki szkolne dają uczniom szansę pierwszej w życiu publikacji własnych tekstów

1163 Konkurs pięknego czytania ze zrozumieniem w klasach IV- VI

/ Elżbieta Kula

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 3 s. 17

Zawiera tabelę z punktacją dla kl. IV, V, VI dla komisji

1164 Literatura XX wieku: od wojny po współczesność

// Cogito .- 2003 nr 7 s. 38- 41

Wojenne losy polskich twórców, przełomy rok 1956, rok 1968 i po...

1165 Lektury XX wieku

// Cogito .- 2003 nr 7 s. 42- 47

Opracowano lektury : „Medaliony" Zofii Nałkowskiej, „Inny świat „ Gustawa Herlinga- Grudzińskiego," Początek" Andrzeja Szczypiorskiego i in.

1166 Żydzi : motyw

// Cogito .- 2003 nr 7 s. 48- 50

Jakie obrazy Żydów można odnaleźć w literaturze różnych epok

1167 Język polski w liceum : oświecenie cz. 4

// Cogito .- 2003 nr 7 dod. s. 1- 31

Twórcy polskiego oświecenia: Adam Naruszewicz, Stanisław Trembecki. Sentymentalizm i jego przedsztawiciele: Franciszek Karpiński, Dionizy Kniaźnin, ruch jakobiński, ruch reformatorski

1168 Adam Naruszewicz - poeta i historyk

// Cogito .- 2003 nr 7 dod.s. 2

Kilka słów o autorze," Chudy literat" - satyra na społeczeństwo polskie

1169 Stanisław Trembecki - trzeci wielki twórca polskiego oświecenia

// Cogito .- 2003 nr 7 dod.s. 3- 5

Utwory Trembeckiego „Sofiówka"," Powązki, „

1170 Franciszek Karpiński jako przedstawiciel polskiego sentymentalizmu

// Cogito .- 2003 nr 7 s. 9- 12

Utwory „Do Justyny", „Laura i Filon"

1171 Dionizy Kniaźnin- reprezentant sentymentalizmu i rokoka

// Cogito .- 2003 nr 7 dod. s. 13


1172 Jan Potocki

// Cogito .- 2003 nr 7 dod. s. 14


1173 Test z oświecenia

// Cogito .- 2003 nr 7 dod. s. 28- 31

Zawiera odpowiedzi

1174 Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki ? : próba nowego rozumienia i odczytania 153 i 154 wersu" Legendy o św. Aleksym „

/ Zofia Wanicowa

// Jęz. Pol. .- 2003 nr 1 s. 8- 15


1175 Tabu a estetyka językowa

/ Monika Kaczor

// Jęz.Pol. .- 2003 nr 1 s. 46- 49


1176 Teksty kultury w edukacji historycznej cz. 1.

/ Melania Sobańska-Bondaruk

// Wiad. Hist. .- 2003 nr 2 s. 107- 120

Autorka podejmuje ważny temat wykorzystania tekstów literackich w nauczaniu historii. Prezentuje analizę zagadnienia i przedstawia konkretne propozycje

1177 Czy podmiotowość w szkole jest możliwa ?

/ Elżbieta Peplińska

// Polonistyka .- 2003 nr 4 s. 202- 206

Zagrożenia podmiotowości, refleksja o przymusie i wolności w szkole

1178 O ocenie podręczników gimnazjalnych przez uniwersyteckich ekspertów - polemicznie i akceptująco

/ Stanisław Bortnowski

// Polonistyka .- 2003 nr 4 s. 242- 249

Obiektywizm i napastliwość, pytania i wątpliwości, jaki model wychowawczy w podręcznikach

1179 Od Adama i Ewy zaczynać...

/ Renata Kramer

// Wszystko dla Szk. .- 2003 nr 4 s. 6- 7

Konkurs ze znajomości biblizmów języka polskiego dla klas I- III gimnazjum

1180 Autorytet- autorytety : motyw

// Cogito .- 2003 nr 8 s. 44- 46

W jaki sposób ująć zagadnienie, które postaci można uznać za ważne w pracy na ten temat

1181 Ważni filozofowie- powtórka syntetyczna

// Cogito .- 2003 nr 8 dod. s. 26- 27
1182 Język polski w liceum : powtórzenie wiadomości cz. 1

// Cogito .- 2003 nr 8 dod. s. 1- 31

Zawiera powtórkę z: biblii i antyku, średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, wzorce osobowe dominujące w poszczególnych epokach, słowniczki epok

1183 Problematyka teatralna „Balladyny" Juliusza Słowackiego

/ Katarzyna Bartos

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 17- 25


1184 Wakacje w raju : filmowa adaptacja „Władcy much" W. Goldinga na lekcjach języka polskiego

/ Katarzyna Knap, Artur Knap

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 32- 37

Porządkowanie wrażeń i sądów po projekcji filmu H. Hooka „ Władca much „

1185 Argusowe oko, czyli jak mitologia wpłynęła na nasz język

/ Renata Kramer

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 53- 61

Konkurs ze znajomości mitologizmów dla klas I- III gimnazjum


1186 Konkurs „ Mistrz języka polskiego"

/ Aleksandra Syrek, Zbigniew Syrek

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 62- 72

Wiem wszystko o mitologii greckiej, Biblia i mitologia w malarstwie, redagujemy opowiadanie

1187 Reklama - wprowadzenie do komunikacji masowej

/ Ewa Nowel

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 87- 92

W art.jest wywiad z Andrzejem Pitrusem dot.reklamy

1188 Żeromskiego omawiam inaczej... przeciw nudzie i sztampie

/ Agata Ksel

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 96- 102

Ciekawe propozycje lekcji

1189 Etapy oswajania literatury w szkole podstawowej

/ Ewa Nowel

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 4 s. 9- 15

Przedstawiono 4 etapy : matryca medialna, identyfikacja doświadczeń, trochę psychologii, co lubią tygrysy

1190 Jigsaw Reading. Czytanie tekstów na lekcji i opracowywanie lektur

/ Justyna Bober

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 4 s. 16- 20

Czytanie ze zrozumieniem i czytanie na głos, metoda jigsaw reading

1191 Wiem wszystko o częściach mowy

/ Ewa Prażuch

// Jęz.Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 4 s. 48- 50

Propozycja metodyczna dla klasy VI, zawiera krzyżówkę

1192 Planowanie wynikowe

/ Jolanta Czarnotta-Mączyńska

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 4 s. 62- 98

Załączniki: wynikowy plan pracy w klasie IV, założone osiągnięcia ucznia po klasie IV

1193 Cele wychowawcze na lekcjach języka polskiego

/ Bożena Kulowa

// Jęz. Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 4 s. 7- 13

Cele wychowacze z punktu widzenia psychologii, socjolgii, nauczyciel jako ogniwo w procesie wychowania

1194 Arka w powodzi. Eksplikacja fragmentu „Dekoracji „ z Wesela Stanisława Wyspiańskiego

/ Henryk Stokwiszewski

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 4 s. 14- 26
1195 Słownik pojęć i tekstów kultury

/ Barbara Nowak

,- rec. Barbara Nowak

// Jęz.Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 4 s. 77- 79

Publikacja pomocna w pracy dydaktycznej polonisty i nauczyciela wiedzy o kulturze

1196 Między piosenką a arcydziełem

/ Krzysztof Gajda

// Polonistyka .- 2003 nr 5 s. 260- 266

Czas Bruegla, wojna postu z karnawałem, obraz a słowo, perspektywa Brueglowska, intertekstualne powiązania. Zawiera tekst „Wojna postu z karnawałem" Jacka Kaczmarskiego wg obrazu Bruegla.Numer zawiera jeszcze inne art dot. ww postaci

1197 Alfabet języka plastycznego i muzycznego

/ Aneta Grodecka

// Polonistyka .- 2003 nr 5 s. 275- 278

Alfabet języka plastycznego, alfabet języka muzycznego, literatura malarstwo i muzyka - podstawowe analogie

1198 Obroty rzeczy Białoszewskiego i Chwina

/ Tomasz Krajewski

// Polonistyka .- 2003 nr 5 s. 283- 285

Analiza i interpretacja tekstu," miejsca wspólne „ obrotów Białoszewskiego i Chwina

1199 Ocenianie umiejętności kluczowych

/ Klemens Stróżyński

// Polonistyka .- 2003 nr 5 s. 291- 297

Szczegółowy plan działań, samoocena, 7 zasad

1200 Po drugiej stronie

/ Patrycja Łyżbicka


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 2.29 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna