JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona15/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

// Polonistyka .- 2003 nr 5 s. 304- 308

Problem bezdomności rozpatrywany w dziedzinie literatury i filmu fabularnego

1201 „Navigare necesse est..."czyli o pożytkach z podróży po stronach edukacyjnych

/ Izabela Zeller

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 1 3- 6


1202 O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 1 s. 37- 46

W dyskusji udział wzięli: Uryga Zenon, Sienko Maria, Dyduch Barbara, Jedliński Ryszard, Kłakówna Agnieszka i in.

1203 Język polski w liceum : powtórzenie wiadomości cz. Z

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s.1- 32

Synteza literatury od średniowiecza do oświecenia, motywy literackie, powtórka z lektur

1204 Motyw śmierci w literaturze

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 4- 5

Stosunek do śmierci twórców renesansu, śmierć w poezji baroku i in.

1205 Motyw Boga od średniowiecza po oświecenie

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 6- 7

Motyw Boga w literaturze i sztuce średniowiecza, renesansu i baroku

1206 Motyw miłości w literaturze

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 8- 9

Jak o miłości pisano w średniowieczu, obraz miłości w literaturze renesansu, baroku i oświeceniu
1207 Motyw ojczyzny

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 10- 11

Jak o ojczyźnie pisali twórcy średniowiecza, troska o losy ojczyzny w renesansie, literatura patriotyczna w baroku i oświeceniu

1208 Motyw wsi w literaturze polskiej

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 12- 13

Obraz wsi w okresie średniowiecza, renesansu, barokowe sielanki,

1209 Malarstwo od średniowiecza do oświecenia

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 24- 25

Najważniejsze cechy sztuki średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia

1210 Architektura od antyku po oświecenie

// Cogito .- 2003 nr 9 dod. s. 26- 27

Style antyku, średniowiecza, oświecenia

1211 Słuch i wyrazy pokrewne

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk. .- 2003 nr 5 s. 272- 274
1212 Młoda Europa-Młoda Polska : kalejdoskop nazw

// Cogito .- 2008 nr 4 s.107


1213 Język polski jako nośnik kultury europejskiej

/ Bogdan Walczak

// Polonistyka .- 2003 nr 6 s. 324- 328
1214 Wielka księga Ameryki Łacińskiej

/ Ewa Kulak

// Polonistyka .- 2003 nr 6 s. 334- 339

Realizm magiczny, magiczne aparaty, historia rodu, przekleństwo samotności

1215 Nauczyciel i żołnierz jako moralista

/ Roman Dziergwa

// Polonistyka .- 2003 nr 6 s. 340- 347

Geneza pacyfistycznej powieści Remarque`a- legenda i fakty, recepcja powieści, innowacyjność adaptacji filmowej

1216 Lord Jim- powieść polska czy europejska?

/ Maria Kwiatkowska-Retajczak, Michał Ratajczak

// Polonistyka .- 2003 nr 6 s. 348- 353

W obrębie tekstu, konteksty także spoza powieści

1217 Franz Kafka po godzinach

/ Daniel Kalinowski

// Polonistyka .- 2003 nr 6 s. 353- 358

Twórczość w godzinach pracy, Kafka pomiędzy godzinami i po godzinach pracy

1218 Europejska myśl w obcym świecie

/ Krzysztof Koc

// Polonistyka .- 2003 nr 6 s. 359- 365

Miasto okaleczone, w poszukiwaniu prawdy

1219 Jak pisać recenzję „Starej baśni"

// Cogito .- 2003 nr 17 s. 86- 87

Zawiera recenzję książki pt." Stara baśń"

1220 Całość, fragment i konteksty „Dżuma" Alberta Camusa w pierwszej licealnej

/ Krystyna Wójcik

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 2 s. 3- 6


1221 Od „Sądu ostatecznego" Memlinga do „Próby generalnej „ Tokarczuk, czyli o Apokalipsie i apokalipsach na lekcjach w liceum

/ Elżbieta Dutka

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 2 s. 6- 16

Praca w grupach, zawiera liczne materiały do lekcji

1222 Felieton na „lekcjach pisania" w gimnazjum : Ćwiczenia studyjne

/ Iwona Steczko

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 2 s. 32- 40

Genealogia i charakterystyczne cechy gatunku, felieton w praktyce szkolnej, ćwiczenia studyjne,

1223 Wypracowania szkolne w „epoce felietonu" : ćwiczenia redakcyjno- stylistyczne w gimnazjum

/ Zofia Agnieszka Kłakówna

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 2 s. 42- 46

Kulturowy kontekst, metody, formy i organizacja pracy

1224 Projekt opisu najniższego poziomu zaawansowania w języku polskim jako obcym według europejskich skali oceny biegłości językowej (ESOP 11)

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 2 s. 49- 52

Poziom BREAKTHROUGH POLISH - wprowadzenie do języka polskiego jako obcego - projekt szczegółowego opisu umiejętności według wszystkich opisanych kategorii skali ESOP

1225 Zagadnienia poprawności językowej

/ Bogusław Dunaj

// Jęz. Pol. .- 2003 nr 2 s. 125- 126

Wymowa samogłosek nosowych

1226 Kłopoty Jerzyka. Teatrzyk ortograficzny

/ Alicja Jankowska

// Wszystko dla Szk. .- 2003 nr 7/ 8 s. 31- 32

Ciekawe wiersze i ćwiczenia ortograficzne

1227 Od Genesis do Apokalipsy : Miron Białoszewski wobec wybranych aspektów biblijnej Historii Zbawienia

/ Józefa Kunicka

// Ruch Lit. .- 2003 z.2 s. 163- 179
1228 Jeszcze raz o dialogu Tadeusza Różewicza z Paulem Celanem

/ Agnieszka Girgel

// Ruch Lit. .- 2003 z.2 s. 181- 195
1229 Historia uwięziona w fikcji. KIPU Jana Józefa Szczepańskiego

/ Beata Gontarz

// Ruch Lit. .- 2003 z.2 s. 197- 211
1230 Romantyczna Europa

// Cogito .- 2003 nr 13 s. 79

Numer zawiera również inne art. dot. epoki romantyzmu

1231 Sytuacja społeczno-polityczna w Europie

// Cogito .- 2003 nr 13 s. 80- 81

Sytuacja w Europie, przemiany społeczno- ekonomiczne, literatura, numer zawiera również zagadnienia: romantyzm a epoki wcześniejsze, filozofowie epoki, pojęcia i hasła

1232 Literatura romantyzmu- gatunki literackie

// Cogito .- 2003 nr 13 s. 88- 89

Powieść poetycka, ballada, dramat romantyczny, poemat dygresyjny

1233 Mitologia

/ Renata Jarecka

// Cogito .- 2003 nr 13 s. 91- 106

Zawiera fragmenty lektur do klasy I i ich opracowania

1234 Literatura starożytnej Grecji : mitologia

// Cogito .- 2003 nr 13 s. 110- 122

Definicja mitu, epika- eposy i in.

1235 Przegląd epok: sinusoida wg Juliana Krzyżanowskiego

// Cogito .- 2003 nr 13 108- 109


1236 Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations ? : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego

/ Elżbieta Nowak

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 9 s. 2- 3

Najistotniejszą cechą gazetek szkolnych jest to , że spełniają one rolę jakby szkolnej kroniki

1237 Piszmy „Przedwiośnie „ naszych czasów

/ Wiesława Wantuch

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 3 s. 3- 13

Zmyślą o nowoczesnym liceum - przerobić czy napisać na nowo

1238 „Granica „ Nałkowskiej w klasie I gimnazjum : kontekstualne przygotowanie do pracy nad lekturą

/ Krystyna Wójcik

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 3 s. 14- 16
1239 O języku wyrażania rzeczywistości ( na podstawie „Ornamentatorów" Zbigniewa Herberta)

/ Elżbieta Mikoś

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 3 s. 17- 23

Zawiera tekst wiersza

1240 Problematyka aksjologiczna na lekcjach języka polskiego w liceum ( na przykładzie interpretacji opowiadania Pawła Huellego pod tytułem „Cud")

/ Elżbieta Dutka

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 3 s. 24- 32

Hulle Paweł jest mało znanym gdańskim pisarzem. Interpretację jego utworu „Cud" można osadzić w kontekstach aksjologicznych i wykorzystać na lekcjach języka polskiego

1241 Poprzez zabawę poznawać świat...

/ Maria Ostasz, Joanna Wysiecka

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 3 s. 41- 50

Projekty lekcji zainspirowanych wierszami Joanny Kulmowej. Zawiera ww wiersze

1242 Romantyzm europejski- najwybitniejsi twórcy

// Cogito .- 2003 nr 14 s. 90- 92

Romantyzm niemiecki, angielski, rosyjski, francuski

1243 Johann Wolfgang Goethe- ojciec i prekursor romantyzmu

// Cogito .- 2003 nr 14 s. 93- 95

Zawiera również informacje o Fauście

1244 George Byron- wyraziciel romantycznego systemu wartości

// Cogito .- 2003 nr 14 s. 96- 98

Sylwetka twórcza G. Byrona, bohater bajroniczny

1245 Najważniejsze wiersze europejskiego romantyzmu

// Cogito .- 2003 14 s. 99- 100

Goethe" Król olch", Schiller" Rękawiczka", Lermontow" Nie, jam nie Byron"

1246 Kim jest bohater romantyczny ?

// Cogito .- 2003 nr 14 s. 101- 103

Werter, Giaur, Rene, Eugeniusz Onegin

1247 Mitologia : Dionizos (Bachus)

/ Jan Parandowski

// Cogito .- 2003 nr 14 s. 103- 120

Fragmenty mitologii dot. Dionizosa, Tezeusza i Minotaura, Argonautów, Heraklesa, sądu Parysa, legend tebańskich,

1248 Język polski w pytaniach i odpowiedziach : tragedia grecka

// Cogito .- 2003 nr 14 s. 121- 130

Zawiera pytania z zakresu: tragedia grecka, liryka, filozofia

1249 O filozofii i literaturze raz jeszcze

/ Michał Januszkiewicz

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 388- 391

Literatura i filozofia poruszają te same problemy często w różny sposób. Różny jest też ich wymiar odniesieniowy do świata.

1250 Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości

/ Artur Jocz

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 392- 396

Zawiera: filozoficzne poznanie istoty rzeczywistości, literatura jako gnoza

1251 Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta

/ Beata Przymuszała

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 397- 403

Ciało jako temat filozoficzny, spór o istotę „ja"

1252 Tożsamość „Obcego"

/ Anna Grzegorczyk

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 404- 410

Przesłanie, w pobliżu śmierci, emocje, ironia, inna egzekucja

1253 Przyboś i Merleau- Ponty- o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii

/ Tomasz Mizerkiewicz

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 411- 415

Związki liryki z filozofią najchętniej dokumentuje się utworami zaliczanymi do tzw. liryki refleksyjnej

1254 Różewcz- nihilista ? O spadaniu

/ Marcin Rychlewski

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 416- 419

Art. zawiera: moralizm i nihilizm, kto wierzy w" dno" ?

1255 Różewicz i Levinas czyli o głosie anonima i (nie) obecności twarzy

/ Monika Brzóstowicz-Klajn

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 420- 424

Filozof, poeta, wiersz, nieobecność człowieka, nieobecność Boga

1256 Tao Kubusia Puchatka, czyli maleńka cząstka filozofii Wschodu

/ Agata Wójtowicz

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 425- 430

Taoizm a konfucjanizm, Taoizm a Nowy Testament, propozycja metodyczna -Bo z filozofii - cóż za korzyść

1257 O kontekstach filozoficznych w szkole podstawowej

/ Małgorzata Szcześniak

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 431- 436

Od mitów do teorii wszechświata

1258 Czytać to nie znaczy rozumieć

/ Sylwia Malinowska

// Polonistyka .- 2003 nr 7 s. 437- 438

Każdy tekst jest komunikatem, który odbierze tylko ten, kto go zrozumie

1259 Ponadczasowe, nieprzemijalne postawy i uczucia ludzkie w Biblii i literaturze antyku

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 82- 83

Ujęto zagadnienia: bunt, miłość, cierpienie, władza

1260 Adam Mickiewicz- biografia poety jako klucz do interpretacji twórczości

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 84- 85

Etapy życia poety, czym były związki filomatów i filaretów, wpływ towianizmu

1261 „Oda do młodości" wyrazem wiary w młodość

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 86- 88
1262 „Ballady i romanse" wyrazem buntu przeciw racjonalizmowi oświecenia

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 89- 91


1263 Sonety krymskie- kreacja romantycznego pielgrzyma

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 92- 93


1264 Konrad Wallenrod- moralne koszty spiskowania

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 94- 95


1265 Jak pisano o wojnie?

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 96- 98

Porównanie metod pisarskich autorów podejmujących temat wojenny

1266 Jak pisać interpretację wiersza ?

// Cogito .- 2003 nr 16 s. 99

Na co zwracamy uwagę przy pisaniu ww pracy

1267 Rozprawka

// Cogito .- 2003 nr 16 100- 101

Zawiera wskazówki do pisania rozprawki

1268 Faraon

// Cogito .- 2003 nr 15 s. 87- 89
1269 Spór klasyków z romantykami

// Cogito .- 2003 nr 15 s. 93

Na czym polegał spór klasyków z romantykami

1270 Specyfika poezji romantyzmu krajowego

// Cogito .- 2003 nr 15 s. 94- 95
1271 Polemika z romantycznymi ideałami w twórczości Aleksandra Fredry

// Cogito .- 2003 nr 15 s. 97- 100

Śluby panieńskie, Zemsta (zawiera przykładową recenzję adaptacji „Zemsty „ Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy)

1272 Kolumbowie. Tragizm historii własnego pokolenia

/ Agnieszka Fedorowicz

// Cogito .- 2003 nr 15 s. 104- 106

Typowe losy Kolumbów, katastrofizm generacyjny, katastrofizm historiozoficzny

1273 Pozytywizm - ale jaki ?

/ Barbara Guzik

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 452- 456


1274 Pozytywizm trudny i ciekawy

/ Maciej Gloger

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 457- 460

Negatywne dziedzictwo i kontrowersje, pozytywizm uczy, kto był pozytywistą

1275 Podbarwić pozytywizm

/ Andrzej Gałowicz

// Polonistyka .- 2003 nr 8 461- 464

Program pozytywizmu jest kontynuacją muślowego dorobku romantyzmu

1276 Romantyzm w „Omyłce" Bolesława Prusa

/ Magdalena Bilińska

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 465- 470

Biograficzne wspomnienia i przesłanie „Omyłki"

1277 Lalka- na nowo odkryta

/ Sylwia Nowak

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 471- 476
1278 Izabeli Łęckiej nieznane oblicze

/ Izabela Stachowiak

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 477- 480
1279 Przemilczane... Miłosz czyta Orzeszkową

/ Beata Przymuszała

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 481- 486

Pisarz w służbie dobra, dynamiczność prawdy

1280 Naturalista w raju

/ Emanuela Pachowicz

// Polonistyka .- 2003 nr 8 s. 487- 491
1281 Lekcje z „domem" w temacie

/ Leonarda Jankiewicz

// Cogito .- 2003 nr 8 s. 492- 496

Dom i wartości

1282 „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza

// Cogito .- 2003 nr 17 s. 90- 93

Geneza powieści, czas, przestrzeń i zdarzenia, przegląd postaci

1283 „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

// Cogito .- 2003 nr 17 s. 94- 95
1284 Bohaterowie „Pana Tadeusza"

// Cogito .- 2003 nr 17 s. 96- 98

Krótka charakterystyka pojawiających się bohaterów

1285 Inne ważne utwory Adama Mickiewicza

// Cogito .- 2003 nr 17 s. 101- 103

Do matki Polki, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Liryki lozańskie, i in.

1286 Motyw szatana w „Biblii" i literaturze wieków późniejszych

// Cogito .- 2003 nr 17 s. 118- 119

Portret szatana w literaturze,( Boska komedia, Faust, Nie- boska komedia, Dziady, Kordian, Mistrz i Małgorzata)

1287 Test ortograficzny

/ Sylwia Jakubiec, Mariola Gajda

// Wszystko dla Szk. .- 2003 nr 10 s. 23- 25

Zawiera 15 zamkniętych zadań testowych

1288 Biedni ludzie

/ Jacek Chmielewski

// Twórczość .- 2003 nr 11 s. 90- 111


1289 Iliada

// Cogito .- 2003 nr 18 s. 81- 82

Geneza utworu, cechy eposu

1290 Odyseja

// Cogito .- 2003 nr 18 s. 83

Tułaczka Odyseusza, niezwykłe wartości Odysei

1291 Jak przygotować się do referatu

/ Ewa Nowak

// Cogito .- 2003 nr 18 s. 76- 77

Praca z tekstami źródłowymi, struktura referatu

1292 Protesty i posttesty w nauczaniu ortografii w klasach początkowych w systemie zintegrowanym

/ Stefania Kuc

// Naucz. i Szk. .- 2003 nr 1- 2 s. 387- 392

Diagnozowanie sprawności ortograficznej , autorski plan nauczania ortografii

1293 Głośne czytanie w gimnazjum

/ Tamara Potasiak

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 11 s. 4- 5

Uczeń , który nie umie czytać , niewiele się nauczy

1294 Moja przyjaźń z „Małą księżniczką"

/ Janina Witek

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 11 s. 18

Scenariusz konkursu dla klas IV

1295 Igraszki słowne Wisławy Szymborskiej

/ Iwona Grodź

// Polonistyka .- 2003 nr 10 s. 20- 22

Humor, ironia i dystans. Dziecięca zabawa, żywioł wszechogarniającej radości stały się dla poetki siłą pobudzającą do tworzenia

1296 Apetyt na życie

/ Patrycja Łyżbicka

// Polonistyka .- 2003 nr 10 s. 23- 26
1297 Uczyć dla lektury

/ Anna Janus-Sitarz

// Polonistyka .- 2003 nr 10 s. 33- 38

Przygotowując ucznia do odbioru lektury szkolnej, w pewien sposób przygotowuje się go do odbioru dzieł innych, które będzie poznawał już samodzielnie w przyszłości

1298 O malarstwie na lekcjach polskiego

/ Aleksandra Chomiuk

// Polonistyka .- 2003 nr 10 s. 39- 43
1299 Próba czytania ekspresjonizmu

/ Katarzyna Szewczyk

// Polonistyka .- 2003 nr 10 s. 44- 47
1300 Napisz interpretację wiersza Mirona Białoszewskiego „Wywiad"

// Cogito .- 2003 nr 19 s. 86

Aluzja do Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią

1301 Przygotuj wypowiedź na temat motywów maryjnych w średniowiecznych i współczesnych tekstach kultury

// Cogito .- 2003 nr 19 s. 87
1302 Obraz rycerstwa w literaturze średniowiecznej „Pieśń o Rolandzie"

// Cogito .- 2003 nr 19 s. 88- 91

Portrety średniowiecznych rycerzy w innych utworach

1303 Jak pisać esej

// Cogito .- 2003 nr 19 s. 111- 112

Esej jest utworem bliskim publistyce, z pogranicza literatury i nauki

1304 Powstanie warszawskie w tekstach kultury

// Cogito .- 2003 nr 19 s. 116- 118

Zawiera także informacje dot. Ballady Czesława Miłosza, Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, pieśni powstania waszawskiego
1305 Średniowiecze w Polsce

// Cogito .- 2003 nr 19 s. 119- 130

Zawiera: zabytki j. polskiego, co to jest hagiografia, ideał rycerza średniowiecznego, bohaterowie polskiego średniowiecza, średniowieczni twórcy

1306 Władca Pierścieni : różnymi drogami śródziemia

// Mówią Wieki .- 2004 nr 1 s. 8-15

Numer zawiera jeszcze inne art. dot. powieści Tolkiena

1307 Język polski w pytaniach i odpowiedziach : Europa renesansowa

// Cogito .- 2003 nr 20 s.117-130

Ramy czasowe epoki.Najważniejsze czynniki wpływające na powstanie epoki. Najważniejsi twórcy renesansu. Boccaccio. Szekspir. Petrarka. Postacie literatury renesansu.

1308 Bohater - asceta : „Legenda o świętym Aleksym"

// Cogito .- 2003 nr 20 s.90-91

Biografia Aleksego. Materiał do charakterystyki

1309 Oceń bohatera średniowiecznego

// Cogito .- 2003 nr 21 s.78-80

Próba konstrukcji wypracowania

1310 Przedstaw „Bogurodzicę" (dwie pierwsze strofy) jako zabytek języka polskiego

// Cogito .- 2003 nr 21 s.81

Archaiczność języka Bogurodzicy

1311 Synteza epoki romantyzmu

// Cogito .- 2003 nr 21 s.82-84


1312 Temat patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny

// Cogito .- 2003 nr 21 s.85-87

Hasło mesjanizmu narodowego. Powstanie listopadowe w utworach literackich. Temat piękna ziemi ojczystej i tęsknoty emigrantów.

1313 Temat poezji i poety

// Cogito .- 2003 nr 21 s.88-89
1314 Miłość romantyczna

// Cogito .- 2003 nr 21 s.90


1315 Gatunki literackie

// Cogito .- 2003 21 s.91

Gatunki typowo romantyczne. Gatunki tradycyjne

1316 Bohater romantyczny

// Cogito .- 2003 nr 21 s.92-93
1317 Romantyczne źródła inspiracji : ludowość, orientalizm, historia

// Cogito .- 2003 nr 21 s.94-95


1318 Totalitaryzm

// Cogito .- 2003 21 s.104-106

Zawiera : Różne sposoby pokazywania systemu totalitarnego

1319 Język polski w pytaniach i odpowiedziach : renesans w Polsce

// Cogito .- 2003 nr 21 s.107-122
1320 Realizm rosyjski

// Cogito .- 2004 nr 2 s.92-93

Fiodor Dostojewski. Lew Tołstoj.

1321 Realizm - podsumowanie

// Cogito .- 2004 nr 2 s.94-96

Słynne bohaterki literatury powszechnej II połowy XIX w.:Pani Bovary, Anna Karenina, Małgorzata Gautier, Katarzyna Earnshaw. Bohaterowie prozy realistycznej:Julian Sorel, Jan Joachim Goriot, Eugeniusz de Rastignac, Vautrin czli Jakub Collin,Ołży-Śmierć,Carlos Herrera, Dawid Copperfield, Rodion Romanowicz Raskolnikow

1322 Pięć najważniejszych motywów literackich

// Cogito .- 2004 nr 2 s.98-101

Zawiera : Człowiek. Ojczyzna,państwo. Artysta,sztuka. Moralność,dobro i zło. Podróż,wędrówka.

1323 Język polski w pytaniach i odpowiedziach : Oświecenie w Europie

// Cogito .- 2004 nr 2 s.117-130

Geneza nazwy i ramy czasowe.Nurty dominujące w literaturze oświecenia. Klasycyzm.Sentymentalizm.Rokoko. Filozofowie oświecenia. Gatunki literackie. Wolter.Diderot.Rousseau. Bohaterowie literaccy europejskiego oświecenia. Libertynizm.

1324 Realizm - wprowadzenie do epoki

// Cogito .- 2004 nr 1 s.91-92


1325 Główni filozofowie europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje

// Cogito .- 2004 nr 1 s.93-94

Omówiono poglądy Augusta Comte'a, Johna Stuarta Milla, Herberta Spencera, Hipolita Taine'a.

1326 Wielcy przedstawiciele literatury francuskiej

// Cogito .- 2004 nr 1 s.95-98

Omówiono: H. de Balzac „Ojciec Goriot", Stendhal „Czerwone i czarne", G.Flaubert „Pani Bovary", E.Zola.

1327 Powieść

// Cogito .- 2004 nr 1 s.100-101

Podstawowe wiadomości o ewolucji gatunku.

1328 Język polski w pytaniach i odpowiedziach : barokowa Europa

// Cogito .- 2004 nr 1 s.113-118

Europa baroku - jakie nowe zjawiska obserwujemy w literaturze. „Świętoszek" Moliera. „Jerozolima wyzwolona" T.Tassa. „Cyd" P.Corneille'a.

1329 Barok w Polsce

// Cogito .- 2004 nr 1 s.119-130

Systematyzacja literatury polskiego baroku. Rodzaje polskiej poezji barokowej. Poezja Daniela Naborowskiego. Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna. Pamiętnikarstwo barokowe. Jan Chryzostom Pasek. Twórczość Wacława Potockiego. Literatura plebejska.

1330 Język polski a edukacja komunikacyjna

/ Adam Trela

// Wychow. Komunik. .- 2004 nr 2 s.8-9

Przedstawiono kilka rozsypanek literowych i sylabowych: przykłady i opisy niektórych ćwiczeń polonistycznych, adekwatne rysunki.

1331 Czytanie Homera...

/ Krzysztof Wiatr

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 4 s.26-31

Analiza i interpretacja fragmentu pieśni szóstej Iliady w klasie pierwszej gimnazjum

1332 Na wielkim targu świata... : „Wizyta starszej pani" Dürrenmatta w drugiej licealnej

/ Ewa Łubieniewska

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 4 s.11-22


1333 Rozmowy o stereotypach

/ Bożena Barańska

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 5 s.20-22

Stereotypy oraz relacje między kobietą i mężczyzną w ramach zajęć o biblijnym motywie stworzenia człowieka w klasie III gimnazjum

1334 „Odprawa posłów greckich" Jan Kochanowski

// Cogito .- 2004 nr 3 86-87


1335 Najważniejsi poeci polskiego baroku

// Cogito .- 2004 nr 3 s.88-89

Mikołaj Sęp-Szarzyński.Jan Andrzej Morsztyn.Daniel Naborowski.

1336 „Kordian" Juliusz Słowacki

// Cogito .- 2004 nr 3 s.90-92
1337 Język polski w pytaniach i odpowiedziach : oświecenie w Polsce

// Cogito .- 2004 nr 3 s.113-130

Wydarzenia historyczne określające epokę.Wydarzenia w najważniejszych działach życia publicznego.Publicystyka oświeceniowa.Ignacy Krasicki.Julian Ursyn Niemcewicz.Franciszek Karpiński.Jan Potocki.Najczęściej podejmowane tematy.


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna