JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona19/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1732 Jak myślą, tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach cz.I

/ Beata Udzik

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006-2007 nr 2 s.32-41
1733 Opowieść (o) współczesnej postaci literackiej

/ Hanna Gosk

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.6-10
1734 ...do lamusa? : (o opowiadaniach na lekcjach języka polskiego)

/ Bożena Olszewska

// Wszystko dla Szk. .- 2006 nr 12 s.5-8
1735 W kręgu antybohatera: acte gratuit - czyn nieumotywowany

/ Michał Januszkiewicz

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.12-17
1736 Syn marnotrawny : malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera

/ Alina Biała

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.1824

Syn marnotrawny z obrazu Boscha w ujęciu Różewicza i syn martnotrawny z obrazu Rembrandta w ujęciu Brandstaettera

1737 Antyczni antybohaterowie

/ Elżbieta Wesołowska

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.26-30

Ten artykuł jest trochę przekorną próbą pokazania na wybranych przykładach, że wzorce osobowe znalezione w mitologii i literaturze antycznej Grecji raczej nie mogą stać się rzeczywistymi wzorcami moralnymi w dzisiejszych czasach

1738 „Buszujący w zbożu" : zaproszenie do rozmowy o wartościach

/ Dorota Osięgłowska

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.31-34

Chodzi bowiem o to, by - w odbiorze młodzieży - Holden Caulfield, wykreowany jako antybohater, nie stał się bohaterem

1739 Historiozofia pod prysznicem

/ Piotr Michałowski

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.35-38

Analiza wiersza Witolda Wirpszy „Purpurowy zbiór legend"

1740 „Życie owadów" Wiktora Pielewina jako szukanie inności : próba literackiej antropologii

/ Beata Przymuszała

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.39-45

Motyw człowieka-zwierzęcia jest jednym ze starszych i bardziej popularnych: od mitów poczynając, przez bajki i baśnie czy XX-wieczne utwory Kafki, Bułhakowa, Orwella

1741 „Kot powinien być łowny, a chłop mowny" : o cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu

/ Bata Udzik

// Polonistyka .- 2006 nr 10 s.46-50

Analiza cech językowo-stylistycznych wypowiedzi bohatera (Zagłoby)

1742 Dwa teatry : antyk i Szekspir

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2006 nr 22 s.45-49

Teatr antyczny i teatr elżbietański

1743 Makbet

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2006 nr 22 s.50-51
1744 „Nad woda wielką i czystą"...

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.52-53

Analiza wiersza A.Mickiewicza „Nad wodą wielką i czystą"

1745 Koszyk maturalny : pytania sprawdzające umiejętność rozumienia czytanego tekstu

/ Magdalena Maciak

// Cogito .- 2006 nr 22 s.71
1746 Wypracowanie z „Listu do ludożerców"

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.72-73

Temat wypracowania: Refleksja o świecie i człowieku zawarta w wierszu T.Różewicza „List do ludożerców". Dokonaj analizy i interpretacji tekstu, zwracając uwagę na sposób ukształtownia poetyckiej wypowiedzi

1747 „Ludzie bezdomni" : lista lektur obowiązkowych

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.74-75
1748 Wiek XX : motyw

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.76-77

Wiek XX jako motyw literacki

1749 Samuel Beckett „Czekając na Godota"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.78-79

Arcydziło w prezentacjach maturalnych


1750 Bolesław Prus : autor obowiązkowy

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.80-81


1751 Trzy Gracje : dzieło sztuki do prezentacji

/ Dorota Nosowska

// Cogito .- 2006 nr 22 s.82

„Trzy Gracje" Petera Paula Rubensa jako dzieło sztuki do prezentacji na maturze

1752 Kto wymyślił nowożytny świat - filozofia renesansowa

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2006 nr 21 s.49-51

Sławne postaci epoki renesansu: Eraz z rotterdamu, Michel de Montaigne, Leonardo da Vinci, Giovanni Pico della Mirandola, Mikołaj Kopernik, Giordano Bruno, Niccolo Machiavelli, Tomasz Morus

1753 Co po nas zostanie?

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2006 nr 21 s.52-53

Analiza wiersza Z.Herberta „Dlaczego klasycy"

1754 Eugeniusz de Rastignac

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2006 nr 21 s.54-55
1755 „Wesele"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 21 s.71-73
1756 Wypracowanie z „Ferdydurke"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 21 s.74-75

Temat wypracowania maturalnego : Jak wykorzystał tradycję Witold Gombrowicz? Jaki stosunek do tradycji mają bohaterowie tekstu? Odpowiedz na pytania na podstawie przedstawionego fragmentu „Ferdydurke"

1757 Kariera : motyw

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 21 s.76-77
1758 Marcel Proust „W poszukiwaniu straconego czasu"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 21 s.78-79
1759 Henryk Sienkiewicz

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2006 nr 21 s.80-81
1760 Portret Arnolfinich : dzieło sztuki do prezentacji

/ Dorota Nosowska

// Cogito .- 2006 nr 21 s.82-83

Jan van Eyck , jego dzieło „Portret Arnolfinich" jako dzieło szyuki do prezentacji maturalnej. Ceremonia ślubna w wybranych tekstach kultury

1761 Jak wyrażamy w języku przeczenie

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk. .- 2006 nr 7 s. 15-18
1762 O pisowni niektórych skrótów

/ Jerzy Podracki

// Życie szk. .- 2006 nr 8 s. 14-16
1763 Co robimy z częściami garderoby

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk. .- 2006 nr 9 s. 16-19
1764 Dekameron : korki Agaty

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 1 s.49-51
1765 Cezary Baryka : bohater literacki

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 1 s.52-53
1766 Wypracowanie z Kordiana

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 1 s.68-69

Kreacja bohatera romantycznego w twórczości Juliusza Słowackiego. Scharakteryzuj, jaki typ bohatera stworzył poeta na podstawie przytoczonego monologu tytułowego bohatera „Kordiana"

1767 Joseph Conrad „Jądro ciemności"

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2007 nr 1 s.72-73
1768 „Nad miastem" : dzieło sztuki do prezentacji

/ Dorota Nosowska

// Cogito .- 2007 nr 1 s.74

Przykładowe tematy prezentacji: Motyw lotu w literaturze i malarstwie. Motywy baśniowe w literaturze i malarstwie na podstawie obrazu Marca Chagalla „Nad miastem"

1769 Donkiszot : bohater literacki

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 2 s.54-55
1770 „Rozłączenie" : wiersz

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2007 nr 2 s.56-57

Analiza wiersza J.Słowackiego „Rozłączenie"

1771 Wypracowanie z „Chłopów"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 2 s.74-75
1772 „Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 2 s.76-77
1773 Polska i Polacy : motyw

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 2 s.78-79

Motyw Polski i Polaków w literaturze

1774 Rusz głową : krzyżówka dla miłośników Opowieści z Narni

/ Anna Skwara

// Bibl. w Szk. .- 2007 nr 2 s. 23-25
1775 O czym mówią pomniki?

/ Ewa Pogonowska, Monika Bednarczuk

// Polonistyka .- 2007 nr 1 s.13-20
1776 Przez pryzmat didaskaliów

/ Beata Gromadzka

// Polonistyka .- 2007 nr 1 s.21-26
1777 Secesyjna Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

/ Justyna Bajda

// Polonistyka .- 2007 nr 1 s.21-32

Odkrywanie świata sztuki poprzez utwór literacki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Secesja"

1778 Formistyczne obrazy i wiersze Czyżewskiego

/ Agnieszka Smaga

// Polonistyka .- 2007 nr 1 s.33-38
1779 Jak ilustracje mogą opowiadać baśń? : Calineczka w ujęciu różnych ilustratorów

/ Anna Tomaszewicz-Kowalska

// Polonistyka .- 2007 nr 1 s.39-44
1780 Leśmianowska lekcja ekologii

/ Piotr Michałowski

// Polonistyka .- 2007 nr 1 s.55-58
1781 Warunki interpretacji tekstu literackiego w szkole ponadgimnazjalnej : na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego „Do gór i lasów"

/ Janusz Waligóra

// Polonistyka .- 2007 nr 2 s.40-45
1782 Zabawy frazeologią

/ Grażyna Wiśniewska

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006/2007 nr 3 s.20-41
1783 O zmienności szekspirowskich kobiet

/ Waldemar Howil

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 3 s.27-33
1784 ...by nie zniechęcić do pisania

/ Grzegorz Gołaszewski

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 3 s.39-44

Jak zachęcić uczniów do sporządzania samodzielnych tekstów wypracowań

1785 Patriotyzm - tak, ale...

/ Grzegorz Gołaszewski

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006/2007 nr 3 s.10-21
1786 Jak myślą, tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach (cz.II.)

/ Beata Udzik

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006/2007 nr 3 s.46-58

1787 Komplementarność wiedzy wyjaśniającej i interpretacyjnej

/ Kornelia Rybicka

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006/2007 nr 3 s.70-77

Idea nauczania holistycznego

1788 Zadziwić, zaciekawić, poruszyć - wokół biograficznych uwarunkowań twórczości artystycznej

/ Anna Tumidajewicz

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006/2007 nr 3 s.83-86

Twórczość artystyczna Josepha Beysa, Christo Javacheff przykładem do prezentacji maturalnej

1789 Miłość w czasach renesansu

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 3 s.49


1790 Renesansowe sprawy sercowe

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 3 s.5051

Dante, Petrarka, Boccacio, Ludovico Ariosto, Szekspir

1791 Święty Aleksy, bohater średniowiecznej „Legendy o świętym Aleksym"

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 3 s.52-53
1792 Najsłynniejszy monolog wszech czasów

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 3 s.54-55

William Szekspir „Monolog Hamleta"

1793 Młodość : motyw

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 3 s.76-77
1794 Wypracowanie z „Lalki" : zbieraj maturki

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 3 s.72-73
1795 „Dżuma" Alberta Camusa : lista lektur obowiązkowych

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 3 s.74-75
1796 Władimir Nabokow „Lolita" : arcydzieło

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 3 s.78-79
1797 Cyprian Kamil Norwid : autor obowiązkowy

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 3 s.80-81
1798 Wypracowanie z „Przedwiośnia"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 5 s.72-73

Temat : zinterpretuj końcową scenę powieści - omów znaczenie problematyki politycznej w tym dziele oraz odnieś sie do wyboru, którego dokonał Cezary Baryka

1799 „Satyry" Ignacego Krasickiego

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 5 s.74-75
1800 Sława : motyw

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 5 s.76-77

Sława jako motyw literacki

1801 Literatura okresu transformacji wobec uniwersum tradycji

/ Anna Legeżyńska

// Polonistyka .- 2007 nr 3 s.13-19

Stosunek kultury polskiej do narodowego i europejskiego dziedzictwa po 1989 r.

1802 Przemysław Czapliński

// Polonistyka .- 2007 nr 3 s.20-25

Losy prozy po roku 1989

1803 Zbiorowy obłęd czy indywidualne szaleństwa? : film Agnieszki Arnold „Sąsiedzi a powieść Andrzeja Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras

/ Agnieszka Leska-Dorenda

// Polonistyka .- 2007 nr 3 s.54-58


1804 Wypracowanie z Leśmiana

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2007 nr 4 s.74-75

Analiza wiersza Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku"

1805 „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza : lista lektur obowiązkowych

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 7 s.78-79
1806 Chrzest ziemi : Herbert, presokratycy i Nitzsche

/ Józef Maria Ruszak

// Polonistyka .- 2007 nr 4 s.6-12

Między innymi analiza wiersza Z.Herberta „Chrzest"

1807 Krytyk, który się waha

/ Piotr Śliwiński

// Polonistyka .- 2007 nr 4 s.13-19

Kim jest Herbert czytany dzisiaj, kim jest dzisiaj czytający Herberta? Odpowiedzi na te pytania poświęcony jest powyższy szkic

1808 Miasto Herberta

/ Anna Mazurkiewicz-Szczyszek

// Polonistyka .- 2007 nr 4 s.20-25

Miasto w twórczości Zbigniewa Herberta

1809 Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna

/ Mateusz Antoniuk

// Polonistyka .- 2007 nr 4 s.26-31
1810 Bolesław Leśmian

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2007 nr 6 s.74-75

1811 „Proces" Franza Kafki : lista lektur obowiązkowych

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 6 s.76-77


1812 Borys Pasternak „Doktor Żywago" : arcydzieło

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 6 s.80-81
1813 Mamy wiek XIII... : mapa podróży bohaterów XVIII w.

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 8 s.61-63

Podróż - obsesja i namiętność pisarzy i czytelników tej doby. „Wyspa Robinsona Crusoe", z Laurence~em Sterne~em w poszukiwaniu duszy...z Kubusiem Fatalistą, szlakiem Guliwera, z Mikołajem Doświadczyńskim, z Kandydem

1814 Andrzej Kmicic bohater „Potopu" : bohater literacki

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 8 s.64-65
1815 Juliusz Słowacki : autor obowiązkowy

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 8 s.78
1816 Problem nowoczesnej tożsamości na lekcjach polskiego

/ Marek Pieniążek

// Cogito .- 2007 nr 4 s.45-51

Zawiera: W XXI w. szkoła wciąż promuje rycerza Rolanda. Nowe społeczeństwo potrzebuje nowej szkoły. Armie polonistów obok ponowoczesnej rzeczywistości? Jaki model literatury patronuje realizacji programów? uczeń jako najważniejsza „lektura" Dekonstruować czy budować obraz rzeczywistości? Zamiast adaptować - szkoła straszy nowoczesnym światem

1817 Herbert wciąż na nowo czytany

/ Beata Przymuszała

// Polonistyka .- 2007 nr 4 s.52-54

Herbert ukazany oczami obcych badaczy, doprecyzowuje nasze myślenie o poecie

1818 Sztuka przemawiania, czyli o retoryce wystąpień publicznych

/ Marta Bolińska

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.26-38
1819 Jak teksty „rozmawiają z tekstami"?

/ Bożena Lysko

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.57-63

Cykl lekcji, którego celem jest uświadomienie uczniom procesu literackiego, który jest postrzegany tak, że związek tekstów np. poetyckich z wcześniejszymi tekstami, utworami nie odbywa się w kategoriach wpływu, lecz dialogu kulturowego

1820 Przyczynowe przyimki wtórne

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk. .- 2007 nr 4 s. 14-17
1821 Bernard Rieux bohater „Dżumy" Alberta Camusa

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 9 s.60-61

1822 Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska

/ Seweryna Wysłouch

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.6-11

Analiza wierszy W.Szymborskiej „Kobiety Rubensa" i T.Różewicza „W róży". Oba utwory przedstawiają Rubensa w sposób szczególny, nie opisują pojedynczego dzieła, ale tworzą syntetyczny obraz jego twórczości

1823 Literackie fascynacje Rembrandtem

/ Alina Biała

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.12-18

Dzieła Rembrandta w literaturze. Propozycja ćwiczeń, dotyczących inspiracji malarstwem Rembrandta w literaturze i dających się wykorzystać zarówno na lekcjach wiedzy o sztuce, jak i na zajęciach polonistycznych

1824 Niemożliwa a doskonała : doświadczenie przyjaźni w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

/ Krzysztof Hoffmann

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.19-24


1825 Śmierć - tabu, informacja, empatia, katharsis

/ Piotr Michałowski

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.25-27

Interpretacja wiersza W.Szymborskiej „Wypadek drogowy"

1826 Droga - o bardzo krótkim wierszu Ryszarda Kapuścińskiego

/ Beata Przymuszała

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.30-35

„Droga" wiersz Ryszarda Kapuścińskiego

1827 Wariacja na cztery wiersze

/ Anna Pytlewska

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.36-42

Rymkiewicz i Iwaszkiewicz nawiązują do motywów z Schubertowskich, a także do motywu samej muzyki jako motywu śmierci

1828 „Progi" : wiersze Piotra Mitznera

/ Anita Jarzyna

// Polonistyka .- 2007 nr 6 s.48-50
1829 Jaki kanon?

/ Jerzy Kaniewski

// Polonistyka .- 2007 nr 5 s.6-11

Kanon lektur a edukacja

1830 O kanonie - bez przesady

/ Andrzej Skrendo

// Polonistyka .- 2007 nr 5 s.12-23

O kanonie lektur

1831 Kanon w ogóle - kanon w szczególe

/ Bartłomiej Krupa

// Polonistyka .- 2007 nr 5 s.24-28

Tekst ten składa się z dwóch części. W pierwszej podejmowany jest temat szeroko rozumianego kanonu, w drugiej zestawu lektur dotyczących holocaustu


1832 Synteza a la francaise

/ Beata Stefaniak

// Polonistyka .- 2007 nr 5 s.35-38

Polska rozprawka i francuska „disseration" (synteza)

1833 Między Brukselą a Warszawą

/ Marta Suchańska

// Polonistyka .- 2007 nr 5 s.39-43

Kanon literacki w Polsce i Belgii

1834 Tablice tematów

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 10 s.60-63

Krótka powtórka tematów maturalnych: Antyk, miłość, natura, bóg i człowiek, paraneza, patriotyzm, śmierć i przemijanie

1835 „Scherzo" : wiersz

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 10 s.64-65

Interpretacja wierszy J.Tuwima i C.K.Norwida „Scherzo"

1836 „Rzeźnia numer pięć"

/ Marta Majewska

// Cogito .- 2007 nr 10 s.80-81

Analiza powieści K.Vonneguta „ Rzeźnia numer pęć, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią"

1837 Śpiący Staś

/ Dorota Nosowska

// Cogito .- 2007 nr 10 s.82-83

Przykładowe tematy prezentacji maturalnej: Portrety dziecka w literaturze i malarstwie. Różne ujęcie dzieciństwa w wybranych tekstach kultury

1838 Wstęp do romantyzmu : pewniak wiek XIX

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 15 s.66-70

Zestaw podstawowych pojęć

1839 Starożytność 1 : tabele epok literackich do matury

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 15 s.72-74
1840 „Król Edyp" Sofoklesa w kontekście antropologicznej koncepcji kozła ofiarnego Rene Girarda

/ Krzysztof Piłat

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2007/2008 nr 1 s.26-35
1841 Biblia - Stary Testament

/ Iza Galicka

// Cogito .- 2007 nr 16 s.49-52
1842 Bibliografia do prezentacji

// Cogito .- 2007 nr 16 s.69

Przykłady literatury przedmiotu do prezentacji maturalnej z języka polskiego
1843 Uporządkowanie wiedzy o romantyzmie w Europie

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 16 s.70-75

Powtórka z romantyzmu do matury

1844 Mitologia do matury : epoki w tabelach

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 16 s.76-83

Powtórka do matury z mitologii między innymi Labirynt, Apollo i Marsjasz, mit o Syzyfie, mit o jabłku niezgody, mit Ikara, Niobe, Nike, mit o Prometeuszu itd.

1845 Mickiewiczowskie portrety : szkic o wizualności

/ Pelagia Bojko

// Ruch Lit. .- 2007 nr 3 s.281-299
1846 Merytoryczne i prawne skutki sporu o kanon lektur szkolnych

/ Lucjan Biliński

// Por. Bibl. .- 2007 nr 11 s.3-8
1847 Renesans europejski

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 19 s.79-81

Zawiera: wyjaśnienie pojęć: humanizm, reformacja, poglądy głównych postaci epoki : Erazma z Rotterdamu, Tomasza Morusa, Niccolo Machiavellego, omówienie lektur powszechnych, twórczość i życiorys Wlliama Szekspira.

1848 Antygona w nowej szkole

/ Wiesław Przybyła

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/2008 nr 2 s.7-19

Cały numer kwartalnika poświęcony Antygonie Sofoklesa jako lekturze w gimnazjum

1849 Makbet, czyli refleksja o odwadze

/ Barbara Gronek

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2007/2008 nr 2 s.7-16

Numer poświęcony w całości różnym spojrzeniom na dzieła Szekspira

1850 Mogiła powstańców : (fragment „Nad Niemnem") test dla klasy II

/ Brygida Maciejewska

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2003/2004 nr 3 s.68-74

Analiza fragmentu „Nad Niemnem" kierowana zadaniami w celu poznania stosunku pozytywistów do powstań narodowych.

1851 Przełom renesansu i baroku

/ Iza Galicka

// Cogito .- 2008 nr 2 s. 59-61
1852 Obowiązkowe nowele

// Cogito .- 2008 nr 3 s. 100-103

Artykuł przybliża kontekst epoki oraz osiągnięcia kompozycyjne pisarzy w nowelach: Mendel Gdański Marii Konopnickiej, Gloria victis Elizy Orzeszkowej, Kamizelka Bolesława Prusa.

1853 Pozytywizm

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2008 nr 3 s. 104-107


1854 Renesans - podsumowanie

/ Iza Galicka

// Cogito .- 2008 nr 3 s. 63-66


1855 Internetowy panteon

/ Jarosław Czechowicz

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/08 nr 3 s. 76-82

Artykuł zawiera ewaluację strony internetowej http://mitologia.glt.pl jako źródła materiałów do wykorzystania na lekcjach języka polskiego dotyczących mitologii greckiej i rzymskiej.

1856 Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy... : projekt edukacyjny dla gimnazjum

/ Teresa Kosyra-Cieślak

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/08 nr 3 s. 87-97

Artykuł przedstawia projekt zakładąjacy samodzielną pracę uczniów - indywidualną lub grupową - związaną z poszukiwaniem, selekcją i przetwarzaniem informacji m. in. z zasobów internetowych po to, by przygotować opracowanie finalne, które zostanie zaprezentowane na forum klasy i ocenione.

1857 Roland i Don Kichot : od słowa do obrazu i z powrotem

/ Anna Dubis

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/08 nr 3 s. 15-22
1858 Kostium rycerskości : zasada podmiotowości a program nauczania

/ Andrzej Łopata

// Jęz. Pol.w Gim. .- 2007/08 nr 3 s. 23-43
1859 Jak ocalić Rolanda? : Stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć

/ Krzysztof Gierszal

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/08 nr 3 s. 44-59
1860 Roland - rycerz doskonały : propozycja metodyczna

/ Maria Gurdo

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/08 Nr 3 s. 60-65
1861 Świętoszek - postacie i teatr

/ Wiesław Przybyła

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2007/08 nr 3 s. 7-16

Numer 3 z 2007/08 czasopisma Język Polski w Liceum poświęcony jest twórczości Moliera

1862 Między cogito a dubito : uczniowskie drogi nie tylko do Różewicza

/ Maria Kwiatkowska-Ratajczak

// Polonistyka .- 2008 nr 1 s. 27-32
1863 W trosce o piękno i „dystynkcję w rozumowaniu" : O interpretacji(?) na egzaminie gimnazjalnym

/ Krzysztof Koc

// Polonistyka .- 2008 nr 1 s. 33-38
1864 Wytrych czy klucz do interpretacji?

/ Agata Wójtowicz-Stefańska

// Polonistyka .- 2008 nr 1 s. 39-44

1865 Matura- niedokończone dzieło

/ Mariola Krzyworączka

// Polonistyka .- 2008 nr 1 s. 48-50


1866 Młoda Europa

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2008 nr. 4 s. 103-107
1867 Dziś (dzisiaj) i jutro

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk. .- 2008 nr 3 s. 16-18
1868 Biblijne czytania na lekcjach języka polskiego

/ Małgorzata Wójcik-Dudek

// Polonistyka .- 2008 nr 2 s. 24-29
1869 Modele analizy i interpretacji poezji w scenariuszach dla nauczycieli

/ Marta Szymańska

// Polonistyka .- 2008 nr 2 s. 42-47
1870 O notacjach anglicyzmów w nowych słownikach polskich


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna