JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewa


Sygn: Cz 94 583 138. NADOLSKA HannaPobieranie 2.29 Mb.
Strona3/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Sygn: Cz 94 583
138. NADOLSKA Hanna

Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie inteligencji : przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe / Hanna Nadolska. – Białystok : „eRBe", 1995. – 244 s. ; 21 cm

1. Dziecko upośledzone umysłowo – język – zagadnienia 2. Język polski – nauczanie 3. Narracja – zagadnienia

Sygn: Cz 90 802
139. NAGAJOWA Maria

Jak uczyć języka polskiego w klasie czwartej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń „Słowo za słowem" 4 / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 104 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 90 085

140. NAGAJOWA Maria

Jak uczyć języka polskiego w klasie piątej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń Słowa zwykłe i niezwykłe / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 120 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 90 368
141. NAGAJOWA Maria

Jak uczyć języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników „Świat w słowach i obrazach" oraz „Język ojczysty" : gimnazjum 1 : przewodnik dla nauczyciela / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 180 s. ; 24 cm. – (Reforma)

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 87 093
142. NAGAJOWA Maria

Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 288 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – metody

Sygn: W 89 789, W 89 790
143. NAGAJOWA Maria

Podręcznik Słowo za słowem w zreformowanej szkole : szkoła podstawowa 4 : instrukcja dla nauczyciela / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 38, [1] s. ; 21 cm. – (Reforma)

1. Język polski – nauczanie – zagadnienia

Sygn: Cz B 5 333
144. NAGAJOWA Maria

Podręcznik Słowo za słowem w zreformowanej szkole : szkoła podstawowa 4 : instrukcja dla nauczyciela / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 38, [1] s. ; 21 cm. – (Reforma)

1. Język polski – nauczanie – zagadnienia

Sygn: W B 5 345
145. NAWROCKA-_SZMULEWICZ Joanna, SZCZEPAŃSKA Elżbieta

Język polski w gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska. – Płock : „Korepetytor", 2000. – 178 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 793
146. NIEMCZYŃSKA Małgorzata

Język polski : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym) / Małgorzata Niemczyńska. – Rumia : „Operon", 2001. – 48 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 7 379
147. Nowe

Nowe wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja / red. Barbara Myrdzik ; współpr. Renata Bryzek, Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 344 s. : il. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – metody 2. Samokształcenie – metody 3. Testy – stosowanie – nauczanie

Sygn: Cz 92 267


148. Nowoczesność

Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim : podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego / pod red. Barbary Myrdzik. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 239 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 097
149. O nowe

O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego. – Warszawa : MEN, 1999. – 88 s. ; 29 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Języki polski – szkolnictwo wyższe – nauczanie

Sygn: Cz 86 831, W 86 832
150. OLSZANIECKA Maja, KRĘCICHWOST Jolanta

Magia słów : język polski : kształcenie literackie i językowe : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania, przewodnik metodyczny 1 / Maja Olszaniecka, Jolanta Kręcichwost. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 115, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Seria na Czasie)

U dołu okł.: plan wynikowy, scenariusze lekcji, testy

1. Język polski – nauczanieSygn: Cz 92 940
151. Opowiadanie

Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych : wybór tekstów / pod red. Marii Węglińskiej. – Kraków : „Impuls", 1997. – 99, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Nauczanie początkowe

Sygn: Cz 86 805
152. Opowieść

Opowieść o człowieku : poradnik dla nauczyciela klasa I. – Kraków : „Znak", 2002. – 261, [3] s. ; 24 cm. – (Z Pegazem) ("Znak" dla Szkoły)

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 717
153. Opowieść

Opowieść o człowieku : scenariusze lekcji : klasa II. – Kraków : „Znak", 2003. – 303, [1] s. ; 23 cm. – (Z Pegazem) ("Znak" Dla Szkoły)

1. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 526
154. ORCZYK Michał, TADUS Andrzej

Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym.1 / Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 199, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 717
155. ORCZYK Michał, TADUS Andrzej

Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym.2 / Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 143 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 607

156. „Pamiętajcie

„Pamiętajcie o ogrodach..." : kultura, literatura, język : poradnik dla nauczyciela i program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 1. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 147, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: W 93 160
157. „Pamiętajcie

„Pamiętajcie o ogrodach..." : kultura, literatura, język : poradnik dla nauczyciela i program nauczania języka polskiego : kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 144 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 263
158. „Pamiętajcie

„Pamiętajcie o ogrodach..." : kultura, literatura, język : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 1. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 206 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 614
159. PASIEKA Dariusz, PĘDRACKA Barbara

Opowieść o człowieku : program nauczania języka polskiego / Dariusz Pasieka, Barbara Pędracka. – Kraków : „Znak", 2002. – 37, [1] s. ; 23 cm. – ("Znak" dla Szkoły) (Z Pegazem)

Obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, licem profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym

1. Język polski – nauczanie – programSygn: Cz B 6 796
160. PEŁZOWSKA Elżbieta

Integrować!, integrować?, integrować... : scenariusze lekcji integrujących język polski z historią, plastyką i muzyką do cyklu podręczników Hanny Dobrowolskiej dla klas 4-6 szkoły podstawowej Jutro pójdę w świat / Elżbieta Pełzowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 143, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Nauczanie zintegrowane

Sygn: Cz 91 279
161. PEŁZOWSKA Elżbieta

Uczyć radośnie i twórczo : scenariusze lekcji języka polskiego dla nauczycieli klas IV-VI / Elżbieta Pełzowska. – Łódź : Wydaw. Literatura, 1999. – 91, [1] s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – metody

Sygn: W 87 849
162. PIWOWAR Emilia

Moje lekcje polskiego : scenariusze zajęć : gimnazjum / Emilia Piwowar. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. – 112 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 329

163. Podręcznik

Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – 191, [1] s. ; 21 cm. – (Nowoczesna Szkoła ; 9)

1. Język polski – nauczanie – gimnazja 2. Literatura – historia – nauczanie – gimnazja 3. Podręczniki szkolne – Polska – od 1989 r.

Sygn: Cz 93 151
164. Podstawa

Podstawa programowa z komentarzami. T.2,język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. – [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009]. – 91, [1] s. ; 23 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 8 145
165. Polonistyka

Polonistyka zintegrowana / pod red. Kazimierza Ożoga, Jolanty Pasterskiej. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. – 354 s. ; 23 cm

1. Kurczab, Henryk – księga pamiątkowa 2. Filologia polska – biografie – Polska – od 1944 r. 3. Język polski – nauczanie 4. Literatura – historia – nauczanie 5. Literatura – historia – zagadnienia 6. Nauczanie zintegrowane

Sygn: Cz 90 220
166. Poznajemy

Poznajemy we wspólnym działaniu : program nauczania blokowego języka polskiego, historii i wiadomości o społeczeństwie dla klas IV-VI szkoły podstawowej / oprac. Gabriela Gajewska, Grażyna Damiłowska. – [b.m.w.] : [b.w.], [1999]. – 35, [1] s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 410
167. Program

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (kl.IV-VI). – Warszawa : „Nowa Era", 1999. – 37, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 416
168. Program

Program „Nowa Matura" : materiały pomocnicze dla nauczyciela : język polski. – Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1997. – 27 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – ćwiczenia i zadania

Sygn: Rp 4/99
169. Program

Program szkoły podstawowej : język polski : klasy IV-VI. – Łowicz : [b.w.], 1998. – 48 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 414
170. Przygoda

Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny dla nauczycieli : klasa 4. Cz. 3. – Kielce : „Mac", 2000. – 108 s., [36] s. tabl. : il. ; 21 cm

Cz. 1-2 pod hasłem: Jas Małgorzata, Miazga Małgorzata.

1. Język polski – nauczanieSygn: Cz 93 008

171. Przygoda

Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny dla nauczycieli : klasa 4. Cz. 4. – Kielce : „Mac", 2001. – 60 s., [52] s. tabl. : il. ; 21 cm

Cz. 1-2 pod hasłem: Jas Małgorzata, Miazga Małgorzata.

1. Język polski – nauczanieSygn: Cz 92 977
172. Przygoda

Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 2 gimnazjum pracującego z podręcznikami Janusza Detki i Małgorzaty Jas „Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga „Przygoda z pisaniem".[Cz. 2]. – Kielce : „MAC Edukacja", 2002. – 112 s. ; 20 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 972
173. Przygotowanie

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : TAiWPN „Universitas", 2004. – 309, [3] s., [32] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; t. 2)

1. Język polski – nauczanie 2. Wiedza o kulturze – nauczanie 3. Wychowanie estetyczne – metody

Sygn: Cz 94 135
174. RAUCH Małgorzata, STEC-_ŚWIDERSKA Bogumiła

Wynikowe plany pracy : klasy 4-6 : cele, działania, materiał : To lubię! podręcznik do języka polskiego / Małgorzata Rauch, Bogumiła Stec-Świderska. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. – 99, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – metody aktywizujące – szkoły podstawowe 2. Metoda projektów 3. Ścieżki edukacyjne

Sygn: Cz B 7 550
175. RUSEK Marta

Barwy epok 3 : kultura i literatura, nauka o języku : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Marta Rusek. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 161, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 93 715
176. SAWICKA Teresa, BAGIŃSKA Małgorzata

Ku wartościom : poradnik : szkoła podstawowa : klasa VI : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Teresa Sawicka, Małgorzata Bagińska. – Toruń : „Bea-Bleja", 2001. – 129 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 91 459
177. SAWICKA Teresa

Ku wartościom : język polski, historia i społeczeństwo : rozkłady materiału : szkoła podstawowa IV : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Teresa Sawicka. – Toruń : „Bea-Bleja", [1999]. – 44, [2] s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie 2. Język polski – nauczanie 3. Wychowanie obywatelskie – nauczanie

Sygn: Cz B 6 505
178. SAWICKA Teresa

Ku wartościom : język polski : poradnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli : szkoła podstawowa IV / Teresa Sawicka. – Toruń : „Bea-Bleja", [1999]. – 79 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 91 457

179. SAWICKA Teresa

Ku wartościom : program autorski przeznaczony do nauczania przedmiotów - jezyk polski, historia i społeczeństwo - w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej / Teresa Sawicka. – Toruń : „Bea-Bleja", [1999]. – 32 s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie – program 2. Język polski – nauczanie – program 3. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 504
180. SAWICKA Teresa, ŁAPIN Grażyna

Ku wartościom : język polski : poradnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli : szkoła podstawowa V / Teresa Sawicka, Grażyna Łapin. – Toruń : „Bea-Bleja", [1999]. – 102 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 91 458
181. SAWICKA Teresa

Program autorski „Ku wartościom" : przeznaczony do nauczania przedmiotów język polski, historia i społeczeństwo w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej / Teresa Sawicka. – [b.m.w] : [b.w.], [1999]. – 30 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 413
182. Scenariusze

Scenariusze lekcji do języka polskiego : szkoła podstawowa IV / pod red. Anety Lewińskiej i Ewy Rogowskiej. – Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 2001. – 93, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 91 080
183. Scenariusze

Scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy I gimnazjum „Świat starożytny" / pod red. Marii Topczewskiej. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000. – 86, [2] s. ; 21 cm

1. Historia – nauczanie 2. Język polski – Nauczanie

Sygn: Cz 90 565
184. Scenariusze

Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (licea, technika). – Goleszów : „Publisher-Innowacje", 2002. – 256 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 743
185. Scenariusze

Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa IV szkoły średniej / zebrała i przysposobiła do druku Barbara Stworowa. – Wyd. 4. – Goleszów : Publisher-Innowacje, 2001. – 379, [1] s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Literatura – historia – 20 w. – nauczanie 3. Literatura polska – historia – 20 w. – nauczanie

Sygn: W 90 961
186. Scenariusze

Scenariusze lekcji języka polskiego : (z suplementem) : klasa III szkoły średniej / zebrała i przysposobiła do dr. Barbara Stworowa. – Wyd. 5. – Goleszów : „Publisher-Innowacje", 2001. – 369, [1] s. : mapy ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Literatura – historia – nauczanie 3. Literatura polska – historia – nauczanie

Sygn: W 90 962
187. Skarb

Skarb w słowa zaklęty : przewodnik : klasa 2. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 205 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja

Sygn: W 94 388
188. Słowa

Słowa i świat : [język polski] 6. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 139 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 499
189. „Słowa

„Słowa jak klucze"II : język polski dla klas 4-6 : program nauczania : szkoła podstawowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 95, [1] s. ; 21 cm. – (Reforma)

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 546
190. „Słowa

„Słowa jak klucze"II : język polski dla klas 4-6 : program nauczania : szkoła podstawowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 95, [1] s. ; 21 cm. – (Reforma)

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: W B 6 207
191. Słowa

Słowa zwykłe i niezwykłe : [język polski] 5. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 143 s. ; 24 cm

Zawiera: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 5 szkoły podstawowej / Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasie 5 szkoły podstawowej do podręcznika Marii Nagajowej „Słowa zwykłe i niezwykłe" / Teresa Zawisza-Chlebowska

1. Język polski – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęćSygn: Cz 93 289
192. Słowo

Słowo za słowem : [język polski] 4. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 143, [1] s. ; 24 cm

Zawiera:Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 4 szkoły podstawowej/Barbara Klimczak,Elżbieta Tomińska,Grażyna Witak-Wcisło. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasie 4 szkoły podstawowej do podręcznika Marii Nagajowej „Słowo za słowem"/Teresa Zawisza-Chlebowska

1. Język polski – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęćSygn: Cz 93 121
193. STASICA Jadwiga

160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III / Jadwiga Stasica. – Kraków : „Impuls", 2001. – 174 s. ; 21 cm

1. Gry edukacyjne 2. Język polski – nauczanie 3. Nauczanie początkowe – metody 4. Nauczanie zintegrowane – metody

Sygn: Cz 90 628
194. „Stentor

„Stentor 2 - Kto czyta, nie błądzi" : program nauczania języka polskiego w gimnazjum. – Warszawa : Stentor, 1999. – 31, [1] s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 411
195. STRÓŻYŃSKI Klemens

Ocenianie : poradnik dla polonistów w gimnazjach / Klemens Stróżyński. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000. – 57 s. ; 30 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Oceny szkolne – metody 3. Testy – stosowanie – nauczanie

Sygn: Cz B 6 136

196. SZCZEPAŃSKA Elżbieta

Sprawdziany z języka polskiego dla kl. 4 : (kompetencje czytelnicze, teoria literatury, frazeologia, nauka o jezyku, ortografia) / Elżbieta Szczepańska. – Płock : „Korepetytor" M. Gałczyński, 2000. – 57 s. ; 30 x 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: W B 6 419
197. SZEFLER Elżbieta

Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej : próba oceny i propozycje wykorzystania / Elżbieta Szefler. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1998. – 470, [2] s. : faks. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Literatura dziecięca – historia – nauczanie 3. Nauczanie początkowe

Sygn: Cz 87 609, W 87 610
198. SZUDEK Elżbieta

Plan pracy : To lubię ! : podręcznik do języka polskiego : klasa I liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum / Elżbieta Szudek. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002. – 51 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz B 6 752
199. ŚLÓSARZ Anna

Media w służbie polonisty / Anna Ślósarz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. – 283, [1] s. ; 21 cm +. – (Nowoczesna Szkoła)

Bibliogr. s. 275-[282]

1. Język polski – nauczanie – metody aktywizujące 2. Multimedia – stosowanie – nauczanieSygn: Cz 97 705
200. Świat

Świat człowieka : program bloku humanistycznego dla gimnazjum. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. – 70, [2] s. ; 24 cm. – (Reforma)

1. Historia – nauczanie – program 2. Język polski – nauczanie – program 3. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 415, W B 5 493
201. „Świat

„Świat w słowach i obrazach" : język polski dla klas 1-3 : program nauczania : gimnazjum. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 66, [2] s. ; 21 cm. – (Reforma)

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 550
202. TABISZ Anna

Kompetencja tekstotwórcza uczniów na przykładzie rozprawki / Anna Tabisz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – 174 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 157-161

1. Język polski – nauczanie – efektywność 2. Młodzież szkolna – język 3. Sztuka pisania – nauczanie 4. Wypracowania szkolneSygn: W 97 534
203. To lubię

To lubię ! : podręcznik do języka polskiego, kl. 5 : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]. – Warszawa ; Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1997. – 315, [1] s. : 2 rys. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: W 86 394
204. To lubię

To lubię ! : podręcznik do języka polskiego : klasa I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowane, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : książka nauczyciela. Cz.1. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002. – 296 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 393
205. To lubię

To lubię ! : podręcznik do języka polskiego : klasa II liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : książka nauczyciela. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. – 403 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 93 332
206. To lubię

To lubię ! : podręcznik do języka polskiego : klasa III liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : książka nauczyciela. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006. – 387 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 95 217
207. To lubię

To lubię ! : podręcznik do języka polskiego klasa 1 gimnazjum : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999. – 285, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna