JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona5/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

49 Matura ustna. Pakiet do prezentacji

// Cogito .- 2005 nr 17 dod. s. 100-119

Zawiera tematy pakietów do prezentacji: matka, ojciec, dziecko.

50 Na wsi wesele, czyli sposób na Reymonta : propozycja szkolnej zabawy literackiej dla klas gimnazjalnych

/ Grażyna Buczyńska, Marzenna Daszkowska, Grażyna Kasprowicz

// Bibl. w Szk. .- 2005 nr 10 s. 6-7

Zawiera wzór testu „Turniej wiedzy o Władysławie S. Reymoncie"

51 Biblia : Dane podstawowe

// Cogito .- 2005 nr 19 s. 64-76

Powtórka materiału dotyczącego Biblii.

52 Nauczmy pięknie mówić

/ Aleksandra Danielewicz

// Wychowawca .- 2006 nr 2 s. 12-13
53 Retoryka na lekcjach języka polskiego : (z doświadczeń praktyka)

/ Maria Kowalewska

// Wychowawca .- 2006 nr 2 s. 24-25
54 O aktywności edukacyjnej dzieci młodszych związanej z wierszem

/ Krystyna Lenartowska, Wacława Świątek

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 4-5 dod. s.I-V
55 Kompetencja w języku polskim polskich maturzystów i zaawansowanych cudzoziemców : badania porównawcze

/ Władysław T.Miodunka, Grażyna Przechodzka

// Polonistyka .- 2006 nr 7 s.6-15
56 Kompetencja językowa polskich maturzystów : na podstawie testów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym C2 : analiza jakościowa

/ Grażyna Przechodzka, Władysław T.Miodunka

// Polonistyka .- 2006 nr 8 s.6-18

Egzaminy certyfikacyjne z języka polskiego jako obcego

57 Z rozsądku czy miłości? : dlaczego londyńczycy uczą się języka polskiego

/ Maria Smulewska

// Nowa Polszcz. .- 2006 nr 1 s.50-55
58 Anafora, czyli relacje wewnątrztekstowe jako przyczyna błędów w wypracowaniach uczniowskich

/ Beata Udzik

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006/2007 nr 4 s.41-52
59 „Robinsonada" - projekt edukacyjny

/ Elżbieta Rzepecka-Roszak

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006/2007 nr 4 s.63-72

Praca metodą projektu na lekcji języka polskiego w szkole I-IV

60 Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego : cz.1

/ Kazimierz Denek

// Nowa Szk. .- 2007 nr 4 s. 4-12
61 Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego : cz.II

/ Kazimierz Denek

// Nowa Szk. .- 2007 nr 5 s. 4-11
62 Wizyta w oświeconej stolicy

/ Katarzyna Droga

// Cogito .- 2007 nr 9 s.58-59
63 Jak obcokrajowcy witają się po polsku?

/ Anna Żurek

// Por. Jęz. .- 2007 nr 3 s.58-66

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane najczęstsze schematy składniowe powitania, wybierane przez uczących się języka polskiego jako obcego

64 Bajki dzieciom

/ Aleksandra Raźniak

// Życie Szk. .- 2007 nr 8 s.30-36

Wykorzystanie bajek w nauczaniu języka polskiego i obcego

65 Poranki z poezją

/ Ewelina Miszkuro

// Życie Szk. .- 2007 nr 9 s.15-18
66 Zatrzymane w kadrze poezji i prozy : teksty Ryszarda Kapuścińskiego na lekcjach w gimnazjum

/ Krzysztof Koc, Wiesława Wantuch

// Nowa Polszcz. .- 2007 nr 3 s.11-18
67 Czytanie a percepcja tekstu przez analizy treści i formy lektur

/ Krystyna Duraj-Nowakowa

// Naucz. i Szk. .- 2007 nr 1-2 s.211-218
68 Legendy i podania regionalne w szkole podstawowej

/ Wiesław Przybyła

// Jęz. Pol.w Szk .- 2007/2008 nr 2 s.7-14

Cały numer kwartalnika poświęcony legendzie w edukacji humanistycznej i regionalnej

69 Współczesny mit czy parabola? : (Władca much Williama Goldinga)

/ Barbara Michałek

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 2 s. 13-16
70 Jeszcze o ocenianiu kształtującym

/ Beata Fiszer

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/08 nr 3 s. 53-62
71 Zabawy z tekstem literackim

/ Marzena Siejak

// Wychow. w Przedszk. .- 2008 nr 3 s. 38-42
72 „Sześciu pijaków szukało budki z piwem" : analiza treści kulturowych w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego

; Jerzy Kowalewski

// Jęz. Obce Szk. .- 2008 nr 1 s. 21-32
73 O kształceniu lektorów/nauczycieli języka polskiego jako obcego : krótki przegląd oferty dydaktycznej polskich uczelni

/ Przemysław E. Gębal

// Jęz. Obce. Szk. .- 2008 nr 1 s. 78-83
74 Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego

/ Zenon Uryga

// Polonistyka .- 2007 nr 8 s. 7-13

W artykule autor wyodrębnia poziomy decydowania o kształcie szkolnej lektury i zarysowuje prawa i obowiązki związane z rolami decydentów. W numerze także inne głosy dotyczące sporu o kanon lektur szkolnych.

75 Trudności w uczeniu się na lekcjach języka polskiego w perspektywie przetwarzania sensorycznego- wybrane zagadnienia

/ Olga Przybyla

// Naucz. i Szk. .- 2007 nr 3-4 s. 283-296
76 Czy szkoła uczy pisać?

/ Zofia Pomirska

// Między Nami Polonistami .- 2007 nr 7 s. 4-8
77 Rozprawka bez metody

/ Marzena Marczyk

// Między Nami Polonistami .- 2007 nr 7 s. 9-10
78 Czy szkoła uczy czytać?

/ Zofia Pomirska

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 6 s. 10-11
79 Kochanowski jako twórca i mistrz polszczyzny

/ Wiesław Przybyła

// Jęz. Pol. w Gim .- 2007-2008 nr 4 17-25

Kwartalnik w całości poświęcony twórczości Jana Kochanowskiego

80 Pocieszanie nosorożca na lekcjach w szkole podstawowej

/ Ilona Lasota

// Nowa Polszcz. .- 2006 nr 5 s. 3-9
81 O sprawność językową przykłady zadań i ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie ucznia

/ Małgorzata Białek

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003/2004 nr 3 s. 40-44
82 Jak sprawdzić czy nauczyliśmy naszych uczniów myśleć? : ewaluacja kształcenia umiejętności myślenia

/ Krzysztof Gierszal

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003/2004 nr 3 s. 52-71
83 Szkoła pisania felietonu

/ Krystyna Rotnicka

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003/2004 nr 4 s. 55-59
84 Socjologiczne spojrzenie na fenomen mowy. Znaczenie norm „grzeczności językowej" dla komunikacji werbalnej

/ Marlena Malinowska

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003/2004 nr 4 s. 7-13
85 Obraz epoki kluczem do odczytania utworu : kultura rycerska średniowiecza na podstawie fragmentów „ Kroniki polskiej" Anonima tzw. Galla

/ Magdalena Patro, Jolanta Kowal

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2008/2009 nr 1 s. 53-67
86 O konieczności kształcenia poprawnych nawyków graficznych i grafologicznych pisma uczniów : Cz. I Elementy grafologiczne pisma

/ Anna Guzy

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2008/2009 nr 1 s. 33-40
87 Oswajanie średniowiecza czyli o lekcjach wprowadzających w epokę

/ Krzysztof Koc

// Polonistyka .- 2009 nr 1 s.30-35
88 Tristan i Izolda - czy tylko miłość z przeszkodami?

/ Wiesława Wantuch

// Polonistyka .- 2009 nr 1 s.36-42

Przedstawienie eksperymentu: cyklu lekcji „Miłość średniowieczna - dziś?" przeprowadzonego przez studentów w klasach gimnazjalnych

89 Madame Antoniego Libery na lekcjach języka polskiego

/ Regina Komarzewska-Skolimowska

// Polonistyka .- 2009 nr 1 s.49-53
90 Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej

/ Aneta Żurowska

// Nowa Polszcz .- 2008 nr 3 s.20-25
91 Lekcje w służbie wartości

/ Wiesław Przybyła

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2008/2009 nr 3 s.7-16
92 Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych

/ Marta Kazienko-Szczerbak

// Jęz. Pol.w Szk .- 2008/2009 nr 3 s.33-42
93 Mówi się?! - Fonetyka w kształceniu polonistycznym

/ Olga Przybyła

// Jęz. Pol.w Szk .- 2008/2009 nr 2 s.28-39
94 Dlaczego w świecie mediów i konsumpcji trudno mówić o cierpieniu i sprawach ostatecznych

/ Danuta Bula

// Jęz. Pol. w Gim .- 2008/2009 nr 2 s. 42-57
95 O możliwościach edukacyjnych ekfrazy poetyckiej

/ Aneta Grodecka

// Polonistyka .- 2008 nr 10 s. 24-31

Rys historyczny pojęcia „ekfraza", jego klasyfikacja, walory edukacyjne - ćwiczenia i interpretacje

96 Co z tym postępem?

/ Jadwiga Goraj

// Polonistyka .- 2008 nr 8 s. 31-34

Odkrywanie na lekcjach języka polskiego analogii pomiędzy utworami pozytywistycznymi a współczesnością

97 Jak ratować ustną maturę

/ Anna Ślósarz

// Polonistyka .- 2009 nr 4 s.36-40
98 Lew, Czarownica i stara szafa : (test dla klasy IV)

/ Bożena Zwierzyńska

// Jęz. Pol.w Szk .- 2008/2009 nr 4 s.41-47
99 Indywidualne techniki pracy z dorosłą głuchoniemą uczennicą analfabetką

/ Barbara Augustyniak-Lauks

// Szk. Spec. .- 2009 nr 3 s. 195-203
100 Obcowanie z wierszem

/ Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek

// Życie Szk. .- 2009 nr 8 s. 27-31

Teksty literackie, proza, poezja, otwierają dziecku dostęp do świata wyobrażeń, emocji i marzeń, pozwalają poznawać świat, którego obraz ukryty jest w słowach

101 Umiejętność czytania ze zrozumieniem a wyobraźnia i orientacja przestrzenna

/ Anna Guzy, Honorata Pilzak

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 3 s.40-54

Załączone dwa testy dla klasy VI szkoły podstawowej

102 Specyficzne zagadnienia w nauczaniu polonistycznym dzieci niewidomych

/ Anna Bloch

// Polonistyka .- 2010 nr 8 s.54-55
103 Dziś i jutro szkolnej polonistyki

/ Monika Kaźmierczak

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2010/2011 nr 1 s.62-78
104 Patologia recenzji, patologia ocen : studium przypadku

/ Klemens Stróżyński

// Jęz. Pol. w Szk. Śred .- 2000 nr 2 s.44-51

Art. dotyczy ewaluacji osiągnięć ucznia

105 Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem : wg podręczników „Ja i świat"

/ Henryka Kaczorowska

// Insp. Polonist .- 2001 nr 22 s.29-30
106 Czytamy poezję.Testy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum : Test 1.Krótkość żywota

/ Izabela Czyżewska-Kasińska, Barbara Zapała

// Jęz. Pol.w Gim. .- 2001/2002 nr 4 s.80-86

Zawiera tekst wiersza Naborowskiego D."Krótkość żywota" i klucz do odpowiedzi.Test 2 znajduje się na s.87-93 .Wiersz Staffa L." Przedśpiew"

107 Test sprawdzający,wielostopniowy, nauczycielski z języka polskiego dla uczniów klasy V

/ Agnieszka Wilczypolska

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2001/2002 nr 2 s.74-84
108 Chcę wyjechać na wieś.( Test)

/ Małgorzata Latoch-Zielińska, Wioletta Kozak

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2001/2002 nr 3 s.86-97

Test sprawdzający dla uczniów klasy VI wg programu" To lubię"

109 Kryteria oceniania prac pisemnych w szkołach podstawowych

/ Krystyna Krawczuk

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2001/2002 nr 4 s.74-92
110 Szukamy odpowiedzi na ważne pytania

/ Maria Walkiewicz

// Bibl.w Szk. .- 2002 nr 6 s.24

Konkurs czytelniczy na podstawie książki „ Świat Zofii" i lekcji języka polskiego o tematyce filozoficznej. Zajęcia z edukacji medialnej i filozoficznej realizowane w pracowni komputerowej w klasie III gimnazjum

111 Test edukacyjny

/ Witold Uszyński

// Polonistyka .- 2002 nr 5 s.301- 305

Wstęp zawiera typy integracji literatury i sztuki, nową formę integrowania literatury i sztuki

112 Test ze znajomości Biblii

// Cogito .- 2002 nr 13 s.30- 31

Zawiera rozwiązania

113 Test sprawdzający z komunikacji językowej dla klasy I liceum

/ Izabela Czyżewska-Kasińska

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 1 s.81- 90

Test zawiera zadania, instrukcję dla ucznia, plan i model oceniania. Test dot.Spotkania z esejem s.91

114 Czytam ze zrozumieniem; test dla klasy VI szkoły podstawowej

/ Ilona Zdunek

// Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 7/8 s.6- 7

Test dot.baśni Andersena

115 Test z wiedzy o antyku

// Cogito .- 2002 nr 15 dod.s.30- 31

Zawiera odpowiedzi

116 Sprawdzenie kompetencji czytelniczych

/ Agnieszka Zych

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 2 s.85- 99

Sprawdzian kompetencji czytelniczych dla klasy VI, model oceniania testu

117 Tam, gdzie mieszka dobro

/ Anna Krzyżanowska

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2002/2003 nr 2 s.69- 73

Test sprawdzający dla klasy I gimnazjum. Numer zawiera jeszcze inne testy: Poznaj moją rodzinę,Na ratunek panu Michałowi

118 Test ze średniowiecza

// Cogito .- 2002 nr 18 dod.s.29- 31

Zawiera odpowiedzi

119 Europejskie skale oceny strategicznych umiejętności językowych (ESOP 8)

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 4 s. 56- 60

Rodzaje strategii językowych, skale oceny strategicznych umiejętności językowych, strategie interakcyjne, strategie produkcji, monitorowanie i korekta wypowiedzi

120 Konkurs mitologiczny

/ Genowefa Łazarewicz, Krystyna Drexler-Wawrzyniak

// Bibl.w Szk. .- 202 nr 12 s. 14- 15

Zawiera odpowiedzi

121 Od Adama i Ewy zaczynać ... : konkurs ze znajomości biblizmów języka polskiego dla klas I- III gimnazjum

/ Renata Kramer

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 3 s.69- 74


122 Zmagania z wymaganiami 1 : propozycja zapisu wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie czwartej szkoły podstawowej

/ Aldona Leszczyńska

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 5 s. 27- 33

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

123 Europejskie skale oceny poziomu językowej kompetencji komunikacyjnej ( ESOP )

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 5 s. 56- 61
124 Ocenianie jako akt komunikacji

/ Klemens Stróżyński

// Polonistyka .- 2003 nr 4 s. 225- 229

Podejścia do oceniania, strategie oceniania, model technologiczny i dialogiczny oceniania, samoocena

125 Artyści życia : test kompetencyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych

/ Małgorzata Boba, Ewa Horwath, Marek Zieliński

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 4 s. 73- 86

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z przedmiotów humanistycznych dla uczniów gimnazjum, zawiera klucz odpowiedzi i kryteria ocen

126 Zanim zostaniesz użytkownikiem telefonu komórkowego...

/ Barbara Białkowska, Monika Drozd

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 4 s. 68- 76

Test sprawdzający dwustopniowy, tekst do analizy Umberto Eco: Jak nie korzystać z telefonów komórkowych

127 Zmagania z wymaganiami 2

/ Aldona Leszczyńska

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 1 s. 7- 15

Propozycja zapisu wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej

128 Sposób korzystania z europejskich skali oceny biegłości językowej ESOP 9

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 1 s. 50- 55
129 Dzieci z Bullerbyn - konkurs czytelniczy dla klas trzecich

/ Bożena Małachowska

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 5 s. 14- 15

Zawiera odpowiedzi


130 Zmagania z wymaganiami 3 : Propozycja zapisu wymagań na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej

/ Aldona Leszczyńska

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 2 s. 17- 27

Sprawdzian bada stopień opanowania wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych. Są to umiejętności podstawowe .

131 Europejskie Portfolio Językowe - nowy instrument kształcenia językowego

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz. .- 2003 nr 4 s.59-62

Przykładem praktycznego zastosowania Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego jest Europejskie Portfolio Językowe, czyli rodzaj paszportu językowego,poświadczającego różnojęzyczne i różnokulturowe doświadczenia i umiejętności właściciela.

132 Opinia na temat nowej matury z języka polskiego

/ Marta Ługowska

// Polonistyka .- 2004 nr 6 s. 22-29


133 Studium przypadku oceniania

/ Klemens Stróżyński

// Polonistyka .- 2004 nr 6 s. 30-33
134 W świecie literatury i sztuki

/ Małgorzata Jach

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2004/2005 nr 1 s.57-69

Test do diagnozy wstępnej w I klasie gimnazjum

135 Egzamin wewnętrzny z języka polskiego - mocne i słabe strony : (głos w dyskusji)

/ Joanna Łukasiewicz-Palus

// Nowa Szk. .- 2007 nr 9 s.13-17
136 Sprawdzian z lektury „Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza

/ Halina Marek, Agata Moździerz

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2004/2005 nr 2 s.53-61

Przykład testu jako sprawdzianu wiadomości po przeczytaniu powieści H.Sienkiewicza „"Ogniem i mieczem"

137 Kilka uwag o nauczaniu gramatyki w gimnazjum : w kontekście testów egzaminacyjnych

/ Jerzy Głowacki

// Jęz. Pol. .- 2004 nr 5 s.364-367
138 Elektroniczne kwerendy : czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego

/ Wioletta Poturała, Stanisław Poturała

// Bibl. w Szk. .- 2005 nr 1 s.8-11

Zawiera: Nowa matura z języka polskiego a praca bibliotek. Kompetencje czytelniczo-medialne uczniów. Elektroniczne kwerendy. Serwisy internetowe. Oraz konspekt pt." Jak szukać literatury do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w elektronicznych bazach Biblioteki Narodowej?"

139 O baśni w zdaniach kilku... : test sprawdzający dla uczniów klasy czwartej

/ Dorota Korycka, Aneta Ogińska-Haze, Jolanta Tułodziecka-Wójcik

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2004/2005 nr 3 s.69-76

Cel: sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności w zakresie składni zdania pojedynczego i złożonego, interpunkcji, rozumienia i analizy tekstu literackiego

140 W obronie słowa : Refleksje o nowej maturze

/ Agnieszka Kwiatkowska

// Polonistyka .- 2005 nr 9 s. 4-6

Rewia nowoczesnych slajdów epatuje obrazem, nie pozostawiając miejsca na retorycznie funkcjonujące słowo.

141 Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego

/ Ewa Wyszyńska

// Polonistyka .- 2005 nr 9 s. 7-9

Internet wskazuje kierunki poszukiwań, pozwala na zaznajomienie z potencjalnymi źródłami, uprzytamnia rozmiary opracowywanego zagadnienia, uczy wyszukiwania istotnych informacji.

142 Matura krok po kroku

/ Tomasz Zawadzki

// Polonistyka .- 2005 nr 9 s. 10-14

Przygotowanie prezentacji maturalnej z języka polskiego.

143 W świecie powieści : test pisemny sprawdzający wielostopniowy : III klasa gimnazjum

/ Alicja Rybacka

// Forum Nauczycieli-Gimnazjum .- 2003 nr 2 s.59-64

Test dotyczący powieści jako literackiego gatunku epickiego

144 Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z języka polskiego w klasie IV

/ Monika Smolnik, Anna Podsiadło

// Forum Nauczycieli-Szkoła Podstawowa(klasy IV-VI)(Edukacja humanistyczna) .- 2004 nr 5 s.53-63
145 Przygotowanie biblioteki szkolnej do nowej matury z języka polskiego

/ Bożena Widła

// Bibl. w Szk. .- 2006 nr 1 s. 8-9
146 Hospitacja diagnozująca na języku polskim

/ Eugeniusz Halszka

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2005/2006 nr 2 s.81-91

Temat lekcji: Odczytuję formę i rozumiem treść tekstów źródłowych (III klasa gimnazjum)

147 Porozumiewanie się

/ Małgorzata Boba, Maria Michlowicz

// Wychowawca .- 2006 nr 2 s. 14-15
148 O poprawności językowej w dłuższych wypowiedziach pisemnych uczniów

/ Małgorzata Boba, Maria Michlowicz

// Wychowawca .- 2006 nr 2 s. 18-19
149 Sprawdzian i egzaminy z języka polskiego jako języka ojczystego

/ Lucyna Grabowska

// Jęz. Obce Szk. .- 2005 nr 6 s.100-101
150 Błędy w pisemnych wypowiedziach uczniów szkoły specjalnej

/ Mirosław Michalik

// Szk. Spec. .- 2006 nr 2 s. 104-115

151 Wnioski z ubiegłorocznej matury pisemnej z języka polskiego - majowej i grudniowej (próbnej)

/ Katarzyna Miezian, Renata Jarosz

// Polonistyka .- 2006 nr 7 s.16-27


152 Projekt zmian ustnego egzaminu maturalnego : struktura i forma egzaminu maturalnego z języka polskiego

/ Katarzyna Miezian, Renata Jarosz, Anna Matuszek

// Polonistyka .- 2006 nr 7 s.38-41
153 Przypowieść o siewcy, czyli poloniści przyczyniają się do ewolucji systemu metodą preferowania negatywów

/ Ewa Nowel

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006-2007 nr 2 s.62-72

Refleksje na temat kształcenia literackiego

154 Czy rzeczywiście Gombrowiczowskie „upupianie" uczniów? : uwagi po pierwszej części próbnej matury (grudzień 2005)

/ Maria Cyran

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006-2007 nr 2 s.73-81
155 Jak przygotowałem prezentację maturalną

/ Mateusz Kowalski

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006-2007 nr 2 s.83-93
156 Między niebem a ziemią - o różnych spojrzeniach na egzamin maturalny z języka polskiego i sposobach pracy z uczniem słabym

/ Wioletta Poturała

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006-2007 nr 2 s.94-99
157 Propozycja kryteriów ocen pracy maturalnej z języka polskiego

/ Stanisław Bortnowski

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2006/2007 nr 4 s.74-88
158 Test : egzamin klasyfikacyjny klasa III gimnazjum

/ Krzysztof Gierszal

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.97-105

Test z język polskiego

159 Praca klasowa i co dalej?

/ Beata Udzik

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2007/2008 nr 1 s.43-55

Lekcja klasowa poświęcona omówieniu pracy klasowej w pierwszej klasie liceum

160 Porządne czytanie : ile i za ile z tragedii antycznej w szkole ponadgimnazjalnej

/ Ewa Nowel

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2007/2008 nr 1 s.56-79
161 Uwarunkowania pedagogiczno-psychologiczne sprawności ortograficznej uczniów kończących szkołę podstawową

/ Małgorzata Iwanowicz

// Naucz. i Szk. .- 2007 nr 1-2 s.191-201

Związek umiejętności ortograficznych ucznia z jego rozwojem psychofizycznym- badania

162 Ocenianie - sztuka czy umiejętność?

/ Bogdan Urbanek

// Naucz. i Szk. .- 2007 nr 1-2 s.219-227
163 Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : (kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym)

/ Jerzy Głowacki

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 1 s. 11-13
164 Założenia egzaminu ustnego z języka polskiego a praktyka szkolna

/ Anna Krasuska, Elżbieta Modrzewska

// Edukacja .- 2008 nr 1 s. 102-110
165 Ocenianie kształtujące...świadomość

/ Katarzyna Kamińska-Holc

// Polonistyka .- 2009 nr 8 s.45-50
166 Możliwości obiektywizmu w procesie oceniania : refleksje nauczyciela

/ Maria Kopsztejn

// Naucz. i Szk. .- 2009 nr 1-2 s. 221-229
167 Środki stylistyczne i ich funkcja... : twardy orzech do zgryzienia?

/ Ewa Kiryła

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2009/2010 nr 3 s.66-72

Ćwiczenia pomagające dostrzec w przykładowych tekstach środki wyrazu i określenia ich funkcji przydatnych na egzaminie

168 Praca domowa - kula u nogi z edukacyjnego betonu

/ Renata Kaczmarek

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 6 s. 21-22
169 W magicznym świecie baśni... : test sprawdzający dla kl. IV

/ Anna Dubis

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/2008 nr 1 s.76-87
170 W magicznym świecie baśni... : test sprawdzający dla kl.IV

/ Anna Dubis

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/2008 nr 1 s.76-87
171 Wartości moralne w edukacji polonistycznej Cz.I

/ Paweł Sporek

// Nowa Polszcz .- 2008 nr 3 s.39-45
172 Wartości moralne w edukacji polonistycznej Cz.II : ku praktyce szkolnej

/ Paweł Sporek

// Nowa Polszcz .- 2008 nr 4 s.31-36
173 Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej

/ Elżbieta Stawiarska

// Jęz. Pol. w Szk. Śred .- 2000 nr 3 s.42-52

Zawiera : Wprowadzenie. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej. Rozwój procesu samooceny. Uczniowie o samoocenie. Komentarz. Podsumowanie


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna