JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona9/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

511 Świat krasnali : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV)

/ Beata Gmurzyńska

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 2 s. 8

Scenariusz lekcji opracowany na podstawie książki: Marii Konopnickiej „ O krasnoludkach i sierotce Marysi"

512 Od Chaosu do Kosmosu czyli mitologia w klasie V

/ Joanna Piasta-Siechowicz

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/08 nr 3 s. 18-35
513 Starożytność wiecznie żywa

/ Krystyna Prokopowicz

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/08 nr 3 s. 36-47
514 Spór o...jabłko

/ Katarzyna Wrembel

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2007/08 nr 3 s. 48-52
515 Na imię mi rycerz średniowieczny (propozycja metodyczna)

/ Ewa Grodecka

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/08 nr 3 s. 7-14
516 Don Kichot w telewizji, czyli o walce z monotonią na lekcjach polskiego

/ Zofia Dończyk-Hnat

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/08 nr.3 s. 66-74
517 Czy Mickiewicz znał się na gwiazdach? : (scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy III gimnazjum)

/ Magdalena Malicka, Leonarda Jankiewicz

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 3 s. 3-4
518 Zmagania z ortografią : scenariusz warsztatów literackich

/ Grażyna Gajek

// Bibl. w Szk. .- 2008 nr 3 s. 11-12
519 Pokaż język : scenariusz dla szkoły podstawowej lub gimnazjum

/ Jolanta Bilkiewicz

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 4 s. 24-26

Scenariusz lekcji kształcacej sprawność językową ucznów z wykorzystaniem książki Marcina Brykczyńskiego „Ni pies, ni wydra, czyli o wyrażeniach, które pokazują język"

520 Bookcrossing - uwalnianie książek : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do przeprowadzenia na lekcjach języka polskiego

/ Magdalena Kowgier

// Bibl. w Szk. .- 2008 nr 6 s. 11-12
521 „W języku poezji nic zwyczajne i normalne nie jest" : dzieci czytają wiersz Wisławy Szymborskiej „Jacyś ludzie"

/ Małgorzata Ibek-Mocniak

// Nowa Polszcz .- 2008 nr 4 s.24-30
522 Techniki twórczego myślenia : konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli

/ Beata Woźniak

// Wychowawca .- 2009 nr 2 s. 29

523 Czysta abstrakcja! Zupełna abstrakcja!

/ Katarzyna Szewczyk-Haake

// Polonistyka .- 2008 nr 10 s. 32-37

Tekst jest próbą osowojenia sztuki abstrakcyjnej, jaką podjąć może nauczyciel-polonista, dokonaną poprzez lekturę tekstu literackiego dotyczącego malarstwa abstrakcyjnego i zestawienie jej z konkretnymi pracami malarskimi. Materiałem literackim jest opowiadanie Macieja Wojtyszki Glissando, dziełami plastycznymi kilka obrazów Tadeusza Brzozowskiego oraz monotypii Marii Jaremy

524 Kłopoty z pamięcią

/ Krzysztof Koc

// Polonistyka .- 2008 nr 8 s. 47-52

Różne warianty radzenia sobie z życiem w komunistycznej Czechosłowacji na podstawie reportażu Mariusza Szczygła - propozycja metodyczna

525 Moić trzea popawnie!

/ Joanna Fabisiak

// Polonistyka .- 2009 nr 5 s. 34-37

Celem przedstawionego scenariusza lekcji jest uświadomienie uczniom, jak ważne jest poprawne mówienie oraz poprawne artykułowanie słów, a przez to uwrażliwienie na własne wypowiedzi oraz wzbudzenie zainteresowania i motywacji do ćwiczenia swojej mowy.

526 Czy O.N.A. śpiewa o Róży z Małego Księcia?

/ Beata Stempczyńska

// Polonistyka .- 2009 nr 5 s. 38-41

Konspet lekcji pt."To, czego szukasz, moze być ukryte w jednej róży lub odrobinie wody - rozważania na temat, czy róża to zawsze tylko kwiat" pokazujacy młodym ludziom na czym polega świat uczuć...

527 Nieznośnie lekkie, bo mądre i uczone ćwiczenia stylistyczne

/ Grzegorz Gołaszewski

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2008/2009 nr 4 s.22-33


528 O temacie i celu lekcji : uwagi metodyczne

/ Maria Nagajowa

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 1 s.20-29

Zawiera: Temat - ogniwo lekcji konieczne czy zbędne? Temat i cele lekcji. Temat lekcji i metoda nauczania. Temat lekcji a pomysłowość nauczyciela. Forma gramatyczna tematu lekcji

529 Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie „Marcina Kozery" w czasach eurosierot

/ Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 1 s.91-108

Propozycje lekcji z lekturą „Marcin Kozera"

530 „Historia całkiem niezwykła..." : (scenariusz lekcji w klasie IV szkoły podstawowej)

/ Justyna Fiedorczuk

// Wszystko dla Szk. .- 2009 nr 12 s. 7
531 Twarz czy maska? Oceniamy postępowanie Balladyny

/ Katarzyna Wrembel

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 2 s. 73-76
532 Co się zdarzyło na Próżnej? : scenariusz gry miejskiej - śladami I.B.Singera

/ Katarzyna Grubek

// Polonistyka .- 2010 nr 6 s.31-36
533 Śladami wiersza : Łódź Juliana Tuwima

/ Iwona Lewandowicz

// Polonistyka .- 2010 nr 6 s.37-39

Zajęcia poświęcone łódzkim śladom J.Tuwima, do nich konspekt

534 Jak powstał świat i człowiek w „Mitologii" i „Biblii"

/ Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 1999/2000 nr 1 s.22-23

Scenariusz lekcji

535 Propozycja opracowania metodycznego utworu Wisławy Szymborskiej „Schyłek wieku"

/ Anna Łyczewska

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 2 s.29-35

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

536 Czy są wokół nas ludożercy? : Tadeusz Różewicz „List do ludożerców"

/ Dorota Suchorab

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 2 s.36-38

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

537 Pomnik zbudowany ze słów... : motyw nieśmiertelności poety w wierszach Horacego i Jana Kochanowskiego

/ Teresa Kosyra-Cieślak

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 2 s.39-44

Konspekt lekcji z języka polskiego

538 Białoszewski - Munch, Czechowicz - Wojtkiewicz : dwie rozmowy o strachu i samotności

/ Aleksandra Chomiuk

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 2 s.45-51

Dwie propozycje wykorzystania na lekcjach dzieł malarskich w połączeniu z utworami poetyckimi

539 Być albo nie być?...-Ja i oni : Scenariusz lekcji języka polskiego dla kl.I gimnazjum

/ Katarzyna Leśniak

// Wszystko dla Szk .- 2000 nr 9 s.5-6

Tematem lekcji jest zapoznanie uczniów z opowiadaniem autobiograficznym na przykładzie utworu Janusza Domagalika pt."Pająk" oraz przygotowanie do redagowania autocharakterystyki

540 Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

/ Barbara Bartosiewicz

// Wszystko dla Szk .- 2000 nr 9 s.8-9

Tematem lekcji są uczucia Małego Księcia i Róży

541 Czy istnieje przepis na udane życie?

/ Ewa Zasada

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 3 s.18-21

Scenariusz lekcji w oparciu o wiersz Leopolda Staffa „Curriculum vitae"

542 Co to za tekst ? Rozprawka ! : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

/ Ewa Zygmunt

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 3 s.26-29

543 Propozycja lekcji z nauki o języku na temat roli wyrazów poza związkami zdania

/ Magdalena Kasperek

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 3 s.30-33

Konspekt

544 Dwie lekcje o stylizacji językowej w „Potopie" Henryka Sienkiewicz

/ Teresa Kosyra-Cieślak

// Jęz. Pol. w Szk.-Śred .- 2000/2001 nr 3 s.21-51

Dwa konspekty: Archaizacja języka w „Potopie" Henryka Sienkiewicza. Jakie stylizacje językowe spotykamy w „Trylogii" Henryka Sienkiewicza i jakie pełnią one funkcje?

545 Tradycja jako wartość na lekcjach języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych

/ Iwona Morawska

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 1 s.71-76

Temat: Ocalić od zapomnienia ludzi i ruiny - rzecz o powstaniu warszawskim i jego bohaterach

546 Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla klasy trzeciej gimnazjum

/ Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 1 s.89-101

Proponowany scenariusz przedstawia współracę historyka i polonisty na zajęciach poświęconych dacie 17 IX 1939 roku. Analiza wiersza Zbigniewa Herberta „17 IX"

547 O dialogu tekstów z różnych epok

/ Izabela Czyżewska-Kasińska

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006-2007 nr 2 s.35-47

Analiza wierszy J.Kochanowskiego i W.Szymborskiej, oraz propozycja lekcji porównującej te wiersze

548 Dokąd wędrują bohaterowie powieści H.Sienkiewicza „Quo Vadis" : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum)

/ Anna Chodyń

// Wszystko dla Szk. .- 2006 nr 12 s.9-10


549 Można i tak... : scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy II gimnazjum

/ Monika Kowalczyk, Jolanta Niżnikowska

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 3 s.45-61

Przykład zajęć interdyscyplinarnych, które łaczą wiedzę matematyczną z polonistyczną

550 Śladami Skawińskiego : propozycja metodyczna

/ Grażyna Kamionka

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 3 s.92-99

Temat lekcji: Ustalamy etapy podróży Józefa Skawińskiego na podstawie lektury „Latarnik" Henryka Sienkiewicza

551 W stronę niezbędnych wartości

/ Grzegorz Gołaszewski

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.46-56

Tematy lekcji: Co to jest miłość?, Miłość w „zeznaniach podejrzanych o wiedzę". „Miłość" Czesława Miłosza, czyli co i jak o miłości mówi poeta? „Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała" Jan Paweł II - największy Polak na temat miłości. A gdybym kiedyś zbłądził...Odzyskam miłość?

552 O Visennie i Korinie, protoplastach Wiedźmina

/ Ewa Grodecka

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.64-67

Zajęcia na temat krótkiego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego „Droga, z której sie nie wraca"

553 Pewien „Pan Tadeusz" - postrach gimnazjalistów

/ Agnieszka Kastelik-Herbuś

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.68-78
554 Pewien „Pan Tadeusz" - postrach gimnazjalistów

/ Agnieszka Kastelik-Herbuś

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 4 s.68-78

Propozycja lekcji z 'Pana tadeusza" dla klasy II gimnazjum

555 Skąd my to znamy - o poszukiwaniu kontekstów kulturowych

/ Joanna Piasta-Siechowicz

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006/2007 nr 4 s.20-28

Propozycja zajęć zmierzająca do uświadomienia uczniom kontekstów kulturowych. Odbiór filmu jako jednego z tekstów kultury

556 Achilleida : cykl lekcji o „Iliadzie" Homera

/ Krzysztof Gierszal

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/2008 nr 1 s.25-40

Kilka konspektów lekcji na temat „Iliady" Homera

557 Pół żartem, pół serio o pożytkach uczenia się : propozycja metodyczna dla III klasy gimnazjum

/ Zofia Dończyk-Hnat

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/2008 nr 1 s.41-46

Temat lekcji: O kobietach z epoki starożytnej pół żartem, pół serio

558 O oswajaniu gimnazjalisty z dziedzictwem kulturowym

/ Grzegorz Gołaszewski

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2007/2008 nr 1 s.56-66

Konspekty lekcji na temat wojny trojańskiej

559 Parodia, pastisz, parafraza : scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum

/ Karol Maliszewski

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 2 s. 12-14

Przedmiotem lekcji jest zestawienie pieśni Kochanowskiego „Serce roście..." z jej prowokacyjnie nieudolną próbką. Pomysł przydatny do zrealizowania na zajęciach pozalekcyjnych, podczas zajęć z grupą uczniów interesujących się poezją

560 Lekcja sukcesu : scenariusz lekcji dla II-III klasy gimnazjum

/ Aleksandra Stawiszyńska

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 2 s. 17-18

Celem lekcji jest rozpoznawanie przez uczniów wartości w utworach lirycznych XIX w. oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości

561 Czym jest samotność? : scenariusz dwujęzycznej lekcji polsko- angielskiej w klasie I gimnazjum)

/ Dorota Galej, Dorota Stanilewicz

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 1 s. 5-6
562 Rozbiór logiczny zdania pojedynczego : scenariusz lekcji I-II klasy gimnazjum

/ Bogumiła Kaczmarek

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 6 s. 26-27
563 No i skończyło się rumakowanie... : scenariusz lekcji dla klasy I-III gimnazjum

/ Adam Regiewicz

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 3 s. 29-31

Tematem lekcji jest wizerunek rycerza i charakterystyczne elementy kultury rycerskiej. W oparciu o zdobyte wiadomości omówienie karykatury i przejaskrawienia schematu opowieści rycerskiej w filmie Shrek

564 Mickiewicz od innej strony : scenariusz lekcji dla I-III klasy gimnazjum

/ Anna Herzog, Tatiana Witkowska

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 5 s. 17-18
565 Internetowe podróże : scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum

/ Bogumiła Kaczmarek

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 5 s. 19

Scenariusz pokazuje, w jaki sposób - wykorzystując Internet - można ćwiczyć z uczniami przygotowanie i redagowanie tekstu reklamowego

566 Dlaczego bibliofil nie czyta harlequinów?

/ Zofia Dończyk-Hnat

// Jęz. Pol. w Gim .- 2008/2009 nr 4 54-65

Artykuł zawiera konspekt lekcji w oparciu o powieść Heleny Mniszkówny Trędowata. Celem lekcji jest znalezienie przejawów „przeciążenia języka", charakterystycznej dla kiczu secesji, która powoduje wyzwalanie łatwych, intensywnych emocji.

567 Truman Show, czyli telewizja przyszłości

/ Roman Sowa

// Jęz. Pol. w Gim .- 2008/2009 nr 4 s.66-73

Artykuł zawiera propozycję scenariusza lekcji w oparciu o film Petera Weira pt. Truman Show. Film ten umiejętnie „wykorzystany" przez nauczyciela może okazać się znakomitym tekstem pomocniczym, który będzie miał na celu ułatwić uczniowi zrozumienie istoty „reality show" oraz dostrec granicę między ułudną rzeczywistością prezentowaną na ekranie a światem realnym.

568 Nauczanie o ekranie

/ Danuta Rajewicz

// Jęz. Pol. w Gim .- 2008/2009 nr 4 s.74-87

Cykl lekcji poświęconych telewizji: 1. Polska telenowela - polska telerzeczywistość?, 2. Rozmowy na ekranie - „talk-show", 3. Sytuacja komunikacyjna w telewizji,

569 Od Obieżysasa do EUsieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie

/ Dorota Maćkula

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2009/2010 nr 1 s.25-41

Scenariusze zajęć

570 Człowiek wobec wyboru drogi życia: grać czy zrzucić maskę

/ Maria Szybowska

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 2 s.23-28

Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. I gimnazjum

571 Namalować protest : scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum

/ Karol Maliszewski

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 3 s. 19-20

Lekcja z wykorzystaniem obrazu Wasilija Wereszczagina „Apoteoza wojny poświęcona wszystkim zdobywcom przeszłym, teraźniejszym i przyszłym"

572 Obrazowanie literackie i filmowe : scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum

/ Bogumiła Kaczmarek

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 4 s. 17-20

Cykl 3 lekcji mających zachecić uczniów do przyjrzenia się temu, jak w literaturze i filmie kreuje się obrazy śmierci bohaterów

573 Asceci w gimnazjum

/ Barbara Pawelec

// Polonistyka .- 2009 nr 5 s. 42-46

Projekt zajęć kończących przeprowadzany w drugich klasach gimnazjum cykl „Być ascetą"

574 Opowiadać ciekawie : scenariusz lekcji dla II lub III klasy gimnazjum

/ Dorota Miatkowska

// Między Nami Polonistami .- 2007 nr 7 s. 17-19

Scenariusz lekcji kształtującej umiejętność konstruowania opowiadania jako pisemnej formy wypowiedzi

575 Dwaj malarze : scenariusz lekcji dla II-III klasy gimnazjum

/ Zofia Pieńkowska

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 3 s. 21

Lekcja kształcąca odbiór dzieła malarskiego w oparciu o obrazy Jana Vermeera „Alegoria malarstwa" i Adriaena van Ostadego

576 Technologia informacyjna na lekcjach języka polskiego

/ Dariusz Rogulski

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003/2004 nr 4 s. 78-83
577 Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera dla klasy drugiej gimnazjum

/ Joanna Kot

// Jęz. Pol.w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 2 s.10-11

Temat lekcji: Tworzymy „Słownik filmowy"

578 Reklama - czy jesteśmy w stanie się jej oprzeć ?

/ Lena Dzidziul

// Jęz. Pol. w Szk. Gim .- 2000-2001 nr 4 s.22-23

Konspekt lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum

579 Czy reklama kłamie? : scenariusz lekcji dla II-III klasy gimnazjum

/ Tatiana Witkowska

// Między Nami Polonistami nr scecjalny s. 22-25

Scenariusz porusza zagadnienia języka reklamy, uświadamia do jakich potrzeb ludzkich odwołuje sie reklama

580 Problemy na sprzedaż : scenariusz lekcji dla II-III klasy gimnazjum

/ Marta Gos

// Między Nami Polonistami nr scecjalny s. 25-26

Lekcja wprowadza uczniów w świat reklamy społecznej i wskazuje, jak analizować przekaz reklamy

581 Dlaczego cesarz jest nagi? : scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum

/ Lidia Kozuba

// Między Nami Polonistami .- 2005 nr 1 s.18

W scenariuszu znana baśń wykorzystana jako pretekst do rozmowy o sprawach ważnych dla młodzieży takich jak: prawda i kłamstwo, szczerość i nieszczerość, manipulacja, strach i odwaga cywilna

582 Poszukujemy informacji o Bogurodzicy : konspekt lekcji w klasie III gimnazjum

/ Edyta Dobek

// Por. Bibl. .- 2009 nr 10 s. 41-43
583 Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów

/ Danuta Salamon

// Bibl. w Szk. .- 2010 ne 7-8 dod. biblioteka Centrum Informacji s. 15-16

Scenariusz lekcji bibliotecznej, języka polskiego, godziny wychowawczej w gimnazjum, wiedzy o kulturze w szkole średniej. Scenariusz może być wykorzystany przez maturzystów do opracowania prezentacji na temat reklamy, na ustny egzamin z języka polskiego

584 Wokół zjawiska kiczu

/ Jolanta Sobczyk

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003-2004 nr 2 s 35-48
585 Nie bójmy się komiksów

/ Jolanta Sobczyk

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003-2004 nr 2 s 49-60
586 Jak być człowiekiem wśród ludzi?

/ Eugeniusz Szymik

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2003/2004 nr 3 s.35-39

Propozycja lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej i dramy

587 Techniki pracy umysłowej na lekcjach języka polskiego

/ Krystyna Prokopowicz

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 3 s.55-60

Tematy czterech konspektów

588 Być księżniczką : propozycja metodyczna

/ Grażyna Koralewska

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 3 s.61-72

6 konspektów lekcji omawiających książkę Frances Hodgson Burnett „Mała księżniczka"

589 Współczesny świat i człowiek z perspektywy literackiego doświadczenia podróży

/ Zofia Dończyk-Hnat

// Jęz. Pol. w Lic. .- 2008/2009 nr 2 s.47-58

Zawiera także projekt konspektu: Konfrontacja romantyka z postmodernistą, czyli debata podróżników

590 Portret zbójnika... : propozycja metodyczna dla klasy V

/ Bożena Lysko

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006/2007 nr 4 s.31-35

Portret zbójnika na podstawie drzeworytu Władysława Skoczylasa, utworu Joanny Kulmowej „Zbójnicy świerki" i przyśpiewki góralskiej

591 Propozycja metodyczna dla klasy VI

/ Joanna Piasta-Siechowicz

// Jęz. Pol.w Szk .- 2008/2009 nr 4 s.36-40

Konspekt lekcji: „Poznajemy lekturę „Opowieści z Narni". Lew, Czarownica i stara szafa.

592 Przeżyć... i zrozumieć... : propozycja metodyczna dla klasy IV

/ Karina Borowiec, Eugeniusz Szymik

// Jęz. Pol.w Szk .- 2003/2004 nr 1 s. 82-86

Dwie propozycje lekcji literackich ("O prawdopodobnym i nieprawdopodobnym w baśni Stoliczku nakryj się!", „Jak oceniam Pinokia - bohatera książki Carla Collodiego?") wprowadzające w świat dramy.

593 Baśń o rezolutnym Jasiu : scenariusz lekcji dla IV klasy z wykorzystaniem nagrania na płycie CD

/ Marta Las

// Między Nami Polonistami .- 2005 nr 1 s. 15-17

Cykl 2 lekcji - omówienie „Głupiego Jasia" H.Ch. Andersena i baśniowych motywów w Shreku jako podsumowanie pracy nad baśniami lub nietypowe przypomnienie cech gatunku w starszych klasach szkoły podstawowej.

594 Ratować, co najlepsze : scenariusz lekcji dla IV klasy

/ Joanna Piasta-Siechowicz

// Między Nami Polonistami .- 2005 nr 1 s. 17
595 Książę nie chce już księżniczki : scenariusz lekcji dla IV klasy

/ Tatiana Witkowska

// Między Nami Polonistami .- 2005 nr 1 s. 19
596 Liście jak listy : scenariusz lekcji dla IV klasy

/ Joanna Białek

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 5 s. 19-20

Zasady adresowania i redagowania listu.

597 Zanim padnie polecenie : napisz opowiadanie...

/ Sylwia Sowińska

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2009/2010 nr 4 s.54-61

Propozycje lekcji dla klasy IV szkoły podstawowej na temat : Podpatrywanie mistrza, czyli jak tworzyć opowiadanie. Będę narratorem...

598 „Ania z Zielonego Wzgórza" - lektura nie tylko dla dziewcząt

/ Danuta Bula

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2010/2011 nr 1 s.43-54

Przykładowe scenariusze

599 Portret generała Józefa Sowińskiego - pędzlem i słowem malowany : propozycja metodyczna dla klasy V

/ Magdalena Kalinowska-Czul

// Jęz. Pol.w Szk .- 2003/2004 nr 1 s. 39-52

Doskonalenie opisu jako formy wypowiedzi. Studium portretu gen. Józefa Sowińskiego autorstwa Józefa Polkowskiego

600 Potyczki ortograficzne w krainie baśni : scenariusz lekcji dla V klasy

/ Monika Jasińska

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 6 s. 25-26

Zajęcia mają na celu poprawę sprawności ortograficznej uczniów

601 Tajemniczy język filmu : scenariusz lekcji dla V klasy

/ Karol Maliszewski

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 4 s. 15-17

602 Komputer na lekcjach...o tolerancji

/ Agnieszka Harasimik

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2006/2007 nr 4 s.84-92

Cykl zajęć przewidzianych do realizacji w klasie szóstej na temat tolerancji

603 Człowiek poza światem

/ Adam Regiewicz

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 2 s. 22-25

Celem lekcji jest rozumienie tresci przekazywanych przez film, porównanie postaw bohatera literackiego i filmowego, analizowanie gry aktorów jako elementu charakterystyki bohatera

604 Przepis na pokój w Europie i na świecie : propozycja metodyczna dla klasy VI

/ Aleksandra Wachowiak

// Jęz. Pol.w Szk .- 2003/2004 nr 1 s. 33-38

Lekcja ma na celu uświadomienie uczniom potrzebę pokojowego współistnienia państw. Uczniowie na lekcji redagują przepis na pokój - wzorowany na przepisie kulinarnym

605 Notujemy rzeczy ważne : scenariusz lekcji powtórzeniowej dla VI klasy

/ Bogumiła Kaczmarek

// Między Nami Polonistami .- 2007 nr 7 s. 20

Celem lekcji jest przypomnienie metod redagowania notatek i doskonalenie umiejętności ich sporządzania

606 Charakteryzujemy ciekawą postać : scenariusz lekcji powtórzeniowej dla VI klasy

/ Bogumiła Kaczmarek

// Między Nami Polonistami .- 2007 nr 7 s. 20

Celem lekcji jest przypomnienie sposobu redagowania charakterystyki i doskonalenie umiejętności jej sporządzania

607 Z rympezikiem za pan brat : scenariusz lekcji dla VI klasy lub gimnazjum

/ Jolanta Bilkiewicz

// Między Nami Polonistami .- 2007 nr 7 s. 22-24

Scenariusz lekcji kształtującej sprawność językową i wzbogacającej słownictwo ucznia

608 Nim pójdziemy do teatru : scenariusz lekcji dla VI klasy

/ Jolanta Bilkiewicz

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 6 s. 22-24


609 Kawałek chleba nie spadnie z nieba : scenariusz lekcji dla VI klasy

/ Tatiana Witkowska

// Między Nami Polonistami .- 2006 nr 3 s. 18


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna