Kalendarium uroczystości I rocznic uroczystości organizowane z okazji świąt państwowychPobieranie 82.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar82.9 Kb.


KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI I ROCZNIC


 1. Uroczystości organizowane z okazji świąt państwowych:

 1. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja

 2. Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja

 3. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia

 4. Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia

 5. Dzień Solidarności i Wolności – 31 sierpnia

 6. Dzień Weterana – 1 września

 7. Dzień Papieża Jana Pawła II – 16 października

 8. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada
 1. Uroczystości organizowane z okazji Dni Pamięci o charakterze świąt państwowych ustanowionych uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca

 2. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13 kwietnia

 3. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych – 14 czerwca

 4. Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 – 28 czerwca

 5. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – 27 września
 1. Uroczystości organizowane z okazji innych Dni Pamięci:

 1. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście – 27 stycznia

 2. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ – 29 maja

 3. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – 29 maja

 4. Dzień Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej – 17 września
 1. Uroczystości organizowane z okazji rocznic historycznych wydarzeń:

 1. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – 22 stycznia

 2. Rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską – 25 lutego

 3. Rocznica przystąpienia Polski do NATO – 12 marca

 4. Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej – 24 marca

 5. Rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim – 19 kwietnia

 6. Rocznica wyzwolenia Bolonii – 21 kwietnia

 7. Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego – 2 maja

 8. Rocznica zdobycia Berlina – 2 maja

 9. Rocznica zdobycia Wilhelmshaven – 6 maja

 10. Rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie – 8 maja

 11. Rocznica wyzwolenia Melnika – 10 maja

 12. Rocznica bitwy o Monte Cassino – 18 maja

 13. Rocznica zdobycia Ankony – 18 lipca

 14. Rocznica bitwy o Narwik – 28 maja

 15. Rocznica lądowania Aliantów w Normandii – 6 czerwca

 16. Rocznica bitwy pod Kłuszynem – 4 lipca

 17. Rocznica bitwy pod Lagarde i Dieuz – 18 czerwca

 18. Rocznica bitwy pod Grunwaldem – 15 lipca

 19. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia

 20. Rocznica wymarszu 1. Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów – 6 sierpnia

 21. Rocznica Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia

 22. Rocznica bitwy nad Wkrą – 16 sierpnia

 23. Rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego – 16 sierpnia

 24. Rocznica wybuchu II Powstania Śląskiego – 19 sierpnia

 25. Rocznica bitwy pod Falaise – 21 sierpnia

 26. Rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę – 1 września

 27. Rocznica bitwy pod Mławą – 1 września

 28. Rocznica bitwy pod Mokrą – 1 września

 29. Rocznica bitwy pod Krojantami – 1 września

 30. Rocznica Bitwy pod Wiedniem – 12 września

 31. Rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę – 17 września

 32. Rocznica bitwy nad Bzurą – 18 września

 33. Rocznica walk pod Arnhem – 21 września

 34. Rocznica bitwy pod Kircholmem – 27 września

 35. Rocznica bitwy pod Kockiem – 2 października

 36. Rocznica bitwy pod Lenino – 12 października

 37. Rocznica spotkania zjednoczeniowego wojsk polskich po pierwszej wojnie światowej – 19 października

 38. Rocznica wyzwolenia Bredy – 29 października

 39. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego – 29 listopada

 40. Rocznica bitwy o Tobruk – 10 grudnia

 41. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia
 1. Uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych:

    1. Święto Wojskowej Służby Zdrowia – 4 kwietnia

    2. Święto Sapera – 16 kwietnia

    3. Dzień Kadeta – 21 maja

    4. Święto Wojsk Specjalnych – 24 maja

    5. Święto Służby Ruchu Lotniczego – 1 czerwca

    6. Święto Wojsk Obrony Przeciwchemicznej – 6 czerwca

    7. Święto Żandarmerii Wojskowej – 13 czerwca

    8. Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – „Dzień Czołgisty” – 17 czerwca

    9. Święto Marynarki Wojennej – ostatnia niedziela czerwca

    10. Święto Lotnictwa – 28 sierpnia

    11. Święto Kawalerii Polskiej – 31 sierpnia

    12. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – 1 września

    13. Święto Wojsk Lądowych – 12 września

    14. Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 6 października

    15. Święto Wojsk Radiotechnicznych – 15 października

    16. Święto Wojsk Łączności i Informatyki – 18 października

    17. Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki – 13 listopada

    18. Święto Służby Czołgowo-Samochodowej – 21 listopada

    19. Święto Wojskowej Służby Prawnej – 23 listopada

    20. Dzień Podchorążego – 29 listopada

    21. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – 4 grudnia
 1. Uroczystości organizowane z okazji świąt jednostek i instytucji wojskowych:

    1. Święto Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej – 7 stycznia

    2. Święto Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Szczecinie – 10 stycznia

    3. Święto Wojskowego Instytutu Wydawniczego – 15 stycznia

    4. Święto jednostek organizacyjnych Prokuratury Wojskowej – 19 stycznia

    5. Święto 8. Grudziądzkiego batalionu radioelektronicznego w Grudziądzu
     23 stycznia

    6. Święto 5. Bazy Materiałowej – 29 stycznia

    7. Święto 2. Brzeskiego batalionu inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego – 11 lutego

    8. Święto 5. Rejonowych Warsztatów Technicznych – 23 lutego

    9. Święto 5. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 23 lutego

    10. Święto 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy” – 25 lutego

    11. Święto 1. Ośrodka Szkolenia Kierowców – 1 marca

    12. Święto 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego – 11 marca

    13. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu – 12 marca

    14. Święto 10. Warszawskiego Pułk Samochodowego im. mjr. Stefana Starzyńskiego – 13 marca

    15. Święto Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej – 15 marca

    16. Święto 23. Śląskiej Brygada Artylerii – 18 marca

    17. Święto 1. Kołobrzeskiego batalionu zmechanizowanego – 18 marca

    18. Święto 8. Kołobrzeskiego batalionu saperów – 18 marca

    19. Święto 16. batalionu powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki – 18 marca

    20. Święto 5. Rejonowych Warsztatów Technicznych – 21 marca

    21. Święto 7. batalionu kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 23 marca

    22. Święto 4. Głogowskiego batalionu inżynieryjnego – 23 marca

    23. Święto Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia – 25 marca

    24. Święto 91. batalionu logistycznego Ziemi Opolskiej im. ppłk. Antoniego Gali
     28 marca

    25. Święto 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 30 marca

    26. Święto Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń – 31 marca

    27. Święto 61. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 31 marca

    28. Święto 63. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 31 marca

    29. Święto Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej – 31 marca

    30. Święto 2. eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego – 1 kwietnia

    31. Święto 1. Wojskowego Szpitala Polowego – 1 kwietnia

    32. Święto 21. Centralnego Poligonu Lotniczego – 1 kwietnia

    33. Święto 2. kompanii regulacji ruchu – 1 kwietnia

    34. Święto 4. Krośnieńskiego batalionu zaopatrzenia 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – 1 kwietnia

    35. Święto 25. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 2 kwietnia

    36. Święto 62. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 4 kwietnia

    37. Święto Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 4 kwietnia

    38. Święto 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. gen. bryg. prof. Mariana Garlickiego – 6 kwietnia

    39. Święto 12. batalionu dowodzenia – 8 kwietnia

    40. Święto 69. Leszczyńskiego pułku przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Grota-Roweckiego – 16 kwietnia

    41. Święto 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. Romualda Traugutta – 16 kwietnia

    42. Święto 2. Stargardzkiego batalionu saperów – 16 kwietnia

    43. Święto 15. Mazurskiego batalionu saperów – 16 kwietnia

    44. Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa – 19 kwietnia

    45. Święto 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca – 19 kwietnia

    46. Święto 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki
     i inż. Stanisława Wigury – 19 kwietnia

    47. Święto 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego – 22 kwietnia

    48. Święto 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 22 kwietnia

    49. Święto 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego – 22 kwietnia

    50. Święto 2. Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego – 25 kwietnia

    51. Święto 72. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 25 kwietnia

    52. Święto Komendy Portu Wojennego w Gdyni – 28 kwietnia

    53. Święto Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie – 29 kwietnia

    54. Święto 16. Jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. Stanisława Taczaka – 29 kwietnia

    55. Święto 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego – 29 kwietnia

    56. Święto 21. Rejonowych Warsztatów Technicznych – 30 kwietnia

    57. Święto 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej – 3 maja

    58. Święto 16. batalionu dowodzenia – 5 maja

    59. Święto 15. Gołdapskiego pułku przeciwlotniczego – 7 maja

    60. Święto 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego – 7 maja

    61. Święto 5. pułku inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego – 8 maja

    62. Święto 22. Polowej Technicznej Bazy Przeciwlotniczej – 8 maja

    63. Święto Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia MW im. płk. Stanisława Dąbka – 8 maja

    64. Święto 1. Siedleckiego batalionu rozpoznawczego – 9 maja

    65. Święto Regionalnego Węzła Łączności w Lublinie – 10 maja

    66. Święto 6. Rejonowej Bazy Materiałowej – 10 maja

    67. Święto 8. batalionu remontowego – 10 maja

    68. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej – 10 maja

    69. Święto 25. batalionu dowodzenia im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – 12 maja

    70. Święto 9. Warmińskiego pułku rozpoznawczego – 12 maja

    71. Święto 44. Bazy Lotniczej Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego – 13 maja

    72. Święto 8. Grudziądzkiego batalionu walki radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego – 14 maja

    73. Święto 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera – 15 maja

    74. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu – 17 maja

    75. Święto 56. Kujawskiego pułku śmigłowców bojowych – 18 maja

    76. Święto 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa – 18 maja

    77. Święto 8. Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego – 18 maja

    78. Święto 33. Bazy Lotniczej – 18 maja

    79. Święto Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych – 18 maja

    80. Święto Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – 18 maja

    81. Święto 4. Brodnickiego pułku chemicznego im. Ignacego Mościckiego – 20 maja

    82. Święto 1. batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej – 21 maja

    83. Święto 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 25 maja

    84. Święto 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty -Spiechowicza – 26 maja

    85. Święto 6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych – 26 maja

    86. Święto 2. Bazy Materiałowo-Technicznej – 26 maja

    87. Święto 6. batalionu powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego – 27 maja

    88. Święto 21. batalionu dowodzenia im. gen. bryg. Zygmunta Bohusza-Szyszko – 28 maja

    89. Święto Archiwum Marynarki Wojennej im. kmdr. Bogdana Wrońskiego – 28 maja

    90. Święto 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 29 maja

    91. Święto Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko – 29 maja

    92. Święto 11. batalionu remontowego 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – 30 maja

    93. Święto 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach – 30 maja

    94. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu – 31 maja

    95. Święto Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Marynarki Wojennej – 1 czerwca

    96. Święto 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego – 1 czerwca

    97. Święto 12. Wolińskiego dywizjonu trałowców – 1 czerwca

    98. Święto Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem – 2 czerwca

    99. Święto 3. batalionu zmechanizowanego Legii Akademickiej – 3 czerwca

    100. Święto 60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera – 4 czerwca

    101. Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej – 5 czerwca

    102. Święto 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia – 6 czerwca

    103. Święto 3. Włocławskiego Pułku Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego – 6 czerwca

    104. Święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Ladowych im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza – 6 czerwca

    105. Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk. Henryka Rolskiego – 7 czerwca

    106. Święto 5. pułku chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego – 9 czerwca

    107. Święto Centrum Operacji Powietrznych – 10 czerwca

    108. Święto 5. batalionu dowodzenia im. gen. dyw. Stanisława Hallera – 12 czerwca

    109. Święto 2. Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV – 12 czerwca

    110. Święto Jednostki Wojskowej 2305 – 13 czerwca

    111. Święto Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 13 czerwca

    112. Święto Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – 15 czerwca

    113. Święto Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej – 15 czerwca

    114. Święto 16. Żuławskiego batalionu remontowego – 16 czerwca

    115. Święto 2. Hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – 17 czerwca

    116. Święto Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – 17 czerwca

    117. Święto 3. batalionu logistycznego Ziemi Goleniowskiej – 17 czerwca

    118. Święto 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 18 czerwca

    119. Święto 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – 18 czerwca

    120. Święto 14. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 20 czerwca

    121. Święto 7. Rejonowej Bazy Materiałowej – 21 czerwca

    122. Święto 6. Samodzielnego Oddziału Topograficznego – 23 czerwca

    123. Święto 3. Rejonowej Bazy Materiałowej – 24 czerwca

    124. Święto 6. batalionu dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski – 26 czerwca

    125. Święto 55. batalionu remontowego – 28 czerwca

    126. Święto 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego – 28 czerwca

    127. Święto 100. batalionu łączności – 29 czerwca

    128. Święto 11. batalionu dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego – 29 czerwca

    129. Święto 2. batalionu zmechanizowanego 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego – 29 czerwca

    130. Święto 1. Olsztyńskiego batalionu składowania – 30 czerwca

    131. Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej – 30 czerwca

    132. Święto 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego – 30 czerwca

    133. Święto 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego – 30 czerwca

    134. Święto 104. batalionu zabezpieczenia – 30 czerwca

    135. Święto Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku – 1 lipca

    136. Święto 5. Ośrodka Przechowywania Sprzętu im. ppłk. Adama Szugajewa – 1 lipca

    137. Święto 4. Rejonowej Bazy Materiałowej – 1 lipca

    138. Święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” – 1 lipca

    139. Święto Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – 1 lipca

    140. Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego – 1 lipca

    141. Święto Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada – 1 lipca

    142. Święto 11. Rejonowej Bazy Materiałowej – 1 lipca

    143. Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych – 1 lipca

    144. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie – 1 lipca

    145. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu – 1 lipca

    146. Święto Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej – 1 lipca

    147. Święto 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 1 lipca

    148. Święto 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J. Dowbora-Muśnickiego – 5 lipca

    149. Święto Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej – 6 lipca

    150. Święto 2. batalionu czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im gen. broni Stanisława Maczka – 6 lipca

    151. Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego – 15 lipca

    152. Święto Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego – 15 lipca

    153. Święto Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta – 20 lipca

    154. Święto Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – 20 lipca

    155. Święto Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego – 22 lipca

    156. Święto 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego – 26 lipca

    157. Święto 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 28 lipca

    158. Święto dywizjonu przeciwlotniczego 69. Leszczyńskiego pułku przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” – 29 lipca

    159. Święto 75. dywizjonu rakietowego OP – 1 sierpnia

    160. Święto 1. Brzeskiej Brygady Saperów im. Tadeusza Kościuszki – 2 sierpnia

    161. Święto 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka – 8 sierpnia

    162. Święto Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego – 13 sierpnia

    163. Święto 1. Łomżyńskiego batalionu remontowego im. płk. Mariana Raganowicza – 14 sierpnia

    164. Święto 1. Ośrodka Radioelektronicznego – 15 sierpnia

    165. Święto 14. Jarosławskiego dywizjonu artylerii samobieżnej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – 15 sierpnia

    166. Święto 52. batalionu remontowego Ziemi Człuchowskiej – 24 sierpnia

    167. Święto 65. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 24 sierpnia

    168. Święto 81. dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej – 26 sierpnia

    169. Święto 3. dywizjonu przeciwlotniczego im. mjr. Stanisława Małeckiego – 26 sierpnia

    170. Święto 7. Dywizjonu Lotniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 28 sierpnia

    171. Święto Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej im. płk. dr. farm. Karola Czernego – 31 sierpnia

    172. Święto 13. Elbląskiego pułku przeciwlotniczego – 1 września

    173. Święto Centralnego Poligonu Sił Powietrznych – 1 września

    174. Święto 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego – 3 września

    175. Święto 11. Mazurskiego pułku artylerii im. gen. Józefa Bema – 3 września

    176. Święto Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadm. Józefa Unruga – 3 września

    177. Święto Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego – 3 września

    178. Święto 12. Bazy Lotniczej – 4 września

    179. Święto 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 4 września

    180. Święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim – 5 września

    181. Święto 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów – 5 września

    182. Święto 2. Mazowieckiej Brygady Saperów – 6 września

    183. Święto 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego – 6 września

    184. Święto Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych im. gen. Władysława Sikorskiego – 6 września

    185. Święto Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – 6 września

    186. Święto 55. kompanii chemicznej – 7 września

    187. Święto 14. Suwalskiego dywizjonu artylerii przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11. Mazurskiego pułku artylerii – 10 września

    188. Święto 2. batalionu logistycznego Ziemi Żnińskiej – 10 września

    189. Święto 31. Kórnickiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 11 września

    190. Święto 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego – 11 września

    191. Święto 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – 12 września

    192. Święto 43. Bazy Lotniczej im. kmdr. por. Zygmunta Mariana Horyda – 12 września

    193. Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – 13 września

    194. Święto 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka – 14 września

    195. Święto Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach – 15 września

    196. Święto 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego – 15 września

    197. Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim – 15 września

    198. Święto 5. Kresowego batalionu saperów – 17 września

    199. Święto 1. batalionu dowodzenia i zabezpieczenia Ziemi Świeckiej – 17 września

    200. Święto 1. Legionowskiego batalionu zaopatrzenia im. płk Juliana Sielewicza – 19 września

    201. Święto 2. Ośrodka Szkolenia Kierowców – 20 września

    202. Święto 21. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – 21 września

    203. Święto 6. Brygady Powietrzno-Desantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego – 23 września

    204. Święto 29. Darłowskiej eskadry lotniczej Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego – 23 września

    205. Święto 16. Pomorskiego pułku artylerii im. gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego -Krukowicza – 24 września

    206. Święto 3. batalionu zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby – 26 września

    207. Święto 9. Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego – 27 września

    208. Święto 78. pułku rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa – 30 września

    209. Święto 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – 30 września

    210. Święto Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej im. por. Arkadego Fiedlera – 30 września

    211. Święto Akademii Obrony Narodowej – 1 października

    212. Święto Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – 1 października

    213. Święto Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – 1 października

    214. Święto 16. batalionu zaopatrzenia – 1 października

    215. Święto 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – 1 października

    216. Święto Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Rzeszowie – 1 października

    217. Święto 5. batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – 1 października

    218. Święto 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego – 2 października

    219. Święto 3. batalionu inżynieryjnego im. ppłk. Rudolfa Matuszka – 5 października

    220. Święto Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu – 5 października

    221. Święto 1. Bazy Lotniczej „Armii Krajowej Łużyce” – 5 października

    222. Święto 18. Bielskiego batalionu powietrzno-desantowego im. kpt. Ignacego Gazurka – 6 października

    223. Święto 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego – 7 października

    224. Święto 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej – 8 października

    225. Święto 1. pułku specjalnego Komandosów – 8 października

    226. Święto 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki – 12 października

    227. Święto 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki – 12 października

    228. Święto 1. Legionowskiego batalionu dowodzenia – 14 października

    229. Święto Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia Ziemi Mogileńskiej
     14 października

    230. Święto 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej – 16 października

    231. Święto 5. Rejonowej Bazy Materiałowej – 17 października

    232. Święto Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie – 18 października

    233. Święto Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy – 18 października

    234. Święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – 19 października

    235. Święto 11. batalionu ewakuacji sprzętu Ziemi Szczecineckiej – 21 października

    236. Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – 25 października

    237. Święto 61. Skwierzyńskiego pułku rakietowego Obrony Powietrznej – 25 października

    238. Święto 9. batalionu łączności – 28 października

    239. Święto Centralnej Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej – 31 października

    240. Święto 5. Lubuskiego pułku artylerii – 7 listopada

    241. Święto 49. pułku śmigłowców bojowych – 8 listopada

    242. Święto 12. batalionu zaopatrzenia – 10 listopada

    243. Święto Morskiej Jednostka Działań Specjalnych FORMOZA – 11 listopada

    244. Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego – 15 listopada

    245. Święto Wojskowego Centrum Geograficznego – 15 listopada

    246. Święto 14. batalionu remontu lotnisk – 24 listopada

    247. Święto Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – 29 listopada

    248. Święto Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki – 29 listopada

    249. Święto 8. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
     1 grudnia

    250. Święto 1. batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – 1 grudnia

    251. Święto Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema – 4 grudnia

    252. Święto 1. dywizjonu lotniczego Ziemi Łęczyckiej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 6 grudnia

    253. Święto 1. batalionu kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 10 grudnia

    254. Święto 5. dywizjonu rakietowego Obrony Przeciwlotniczej – 28 grudnia

Szczegółowy wykaz uroczystości i rocznic zawiera „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wojskowej asysty honorowej” (przygotowywany na dany rok kalendarzowy).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna