Kalkulacja kosztów pomocy autorskiejPobieranie 22.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.07 Kb.
Załącznik Nr 4

do umowy o wdrożenie

Nr …………………....

z dnia ………………..KALKULACJA KOSZTÓW POMOCY AUTORSKIEJ


do umowy o symboludata rozpoczęcia: ………………….


data zakończenia: ………………….

Kwota

( zł )


Osobowy fundusz płac
Bezosobowy fundusz płac:    
- pracownicy Uczelni    
- pracownicy obcy, doktoranci, studenci, emeryci)*
Pochodne od funduszu płac
Materiały i niskocenny majątek trwały
Aparatura naukowo-badawcza oraz programy komputerowe
Amortyzacja
Usługi obce
Delegacje krajowe
Koszty współpracy z zagranicą
Inne koszty bezpośrednieRAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty pośrednie:
                         - wydziałowe ( % )
                         - ogólnouczelniane ( % )RAZEM KOSZTY POŚREDNIE

KOSZT WŁASNY OGÓŁEM
Zysk ( % )KOSZT OGÓŁEM + ZYSK

VAT ( 23 % )
KOSZT OGÓŁEM:
* właściwe podkreślićData
PodpisKwestor/ Z-ca Kwestora
Pobieranie 22.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna