Kalkulacja kosztóWPobieranie 14.76 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar14.76 Kb.
KALKULACJA KOSZTÓW


do umowy o symbolu
data rozpoczęcia: ………………….


data zakończenia: ………………….

Kwota

( zł )


Osobowy fundusz płac
Bezosobowy fundusz płac:    
- pracownicy Uczelni    
- pracownicy obcy, doktoranci, studenci, emeryci)*
Pochodne od funduszu płac
Materiały i niskocenny majątek trwały
Aparatura naukowo-badawcza oraz programy komputerowe
Amortyzacja
Usługi obce
Delegacje krajowe
Koszty współpracy z zagranicą
Inne koszty bezpośrednieRAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE

* właściwe podkreślić

Data
PodpisKwestor/ Z-ca Kwestora

Pobieranie 14.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna