Karnet ata paszportem dla towarówPobieranie 11.83 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.83 Kb.
Wejście Polski do Unii Europejskiej znacznie ułatwiło polskim przedsiębiorcom obrót towarami na obszarze Wspólnoty. Jednakże w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii Europejskiej nadal funkcjonują skomplikowane procedury celne. Doskonałym narzędziem ułatwiającym czasowy wywóz towarów, eliminującym zawiłą procedurę celną, jest karnet ATA

Karnet ATA paszportem dla towarów

Karnet ATA jest obecnie najważniejszym i najpopularniejszym dokumentem celnym odprawy czasowej towarów.

Skrót ATA jest zestawieniem pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia odprawy czasowej tzn. „Admission Temporaire” oraz „Temporary Admission”.

Karnet ATA jest międzynarodowym, ujednoliconym dokumentem celnym wydawanym przez Izby Handlowe, będące członkami systemu gwarancyjnego ATA; jest dokumentem wykorzystywanym do bezcłowego przewozu towarów, ujętych w ramach trzech głównych kategorii:  • towary przeznaczone do prezentacji lub użycia na wystawach, targach, pokazach, kongresach lub podobnych imprezach,

  • wzory lub próbki handlowe wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,

  • wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.


Co daje Karnet ATA?

  • ogranicza do minimum ilość dokumentów niezbędnych do dopełnienia formalności związanych z odprawą czasową.

  • zastępuje właściwe dla danego kraju deklaracje celne, zwykle wymagane przy bezcłowej odprawie towarów

  • zwalnia z konieczności wnoszenia w urzędach celnych kaucji lub zabezpieczeń na poczet ewentualnego cła


Dokąd z karnetem ATA?

Karnety ATA są wykorzystywane do czasowego przywozu towarów na obszary celne 71 krajów zrzeszonych w systemie Karnetów ATA. Od 01.05.2004 przewóz towarów z Polski do pozostałych krajów Unii Europejskiej nie wymaga już stosowania karnetów ATA. Przedsiębiorcy zamierzający czasowo wywieźć towary poza teren Wspólnoty mogą dokonać odpraw celnych na podstawie karnetów ATA w następujących krajach:EUROPA:

Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina.AFRYKA, BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD:

Algieria, Iran, Izrael, Liban, Maroko, Mauritius, RPA, Senegal, Tunezja, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.AZJA I PACYFIK:

Australia, Chiny, Hong Kong, Indie, Japonia, Republika Korei, Malezja, Makau, Mongolia, Nowa Zelandia, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

Chile, Meksyk, Kanada, USA.


Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania. W tym okresie może być wielokrotnie wykorzystywany, o ile lista wywożonych towarów nie ulega zmianie. Termin ważności karnetu nie może być przedłużany. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do powrotnego przywozu towaru w wyznaczonym terminie lub pokrycia wszelkich należności celnych wynikających z przekroczenia tego terminu lub pozostawienia towaru w kraju czasowego przywozu.
Jak uzyskać Karnet ATA?

Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim polskim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom pożytku publicznego itp.), po złożeniu:  • wniosku podpisanego przez uprawnione osoby, dostępnego na www.ata.kig.pl,

  • dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego,

  • zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

  • decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)


W Polsce wydawaniem Karnetów ATA zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Karnetów ATA.

Więcej informacji można uzyskać na www.ata.kig.pl

Pobieranie 11.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna