Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznegoPobieranie 46.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar46.47 Kb.KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Nr karty

Rok kalendarzowy


Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Numer i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Prowadzący zakład przetwarzania

Nr rejestrowy

Adres prowadzącego zakład przetwarzania

Województwo

Gmina

Miejscowość

Telefon służbowy

Faks służbowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejsce prowadzenia działalności

Województwo

Gmina

Miejscowość

Telefon służbowy

Faks służbowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Działalność w zakresie:

WZbOdUnZbieranie

Miesiąc

Przyjęte

Przekazane

do innego zakładu przetwarzania

Przetwarzane we własnym zakresie

od innego zbierającego zużyty sprzęt

od użytkownika sprzętu

nr karty

masa [Mg]

nr karty

masa [Mg]

nr karty

masa [Mg]

masa [Mg]

Miesiąc

Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu

Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu


kod odpadu

rodzaj odpadu

masa

wytworzonych

odpadów

[Mg]we własnym zakresie

odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów

imię i nazwisko osoby sporządza-jącej

masa

[Mg]


metoda odzysku

R


metoda unieszkodliwiania

D


masa zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia

[Mg]


masa części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia [Mg]

data przekazania odpadów wytworzonych ze zużytego sprzętu

masa

[Mg]


nr karty przekazania odpadu


Pobieranie 46.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna