Karta gminnej ewidencji zabytkóWPobieranie 20.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.39 Kb.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW


1. Obiekt

KUŹNIA (w zespole folwarcznym)

A. Architektura

B. Układy przestrzenne

C. Cmentarz

D. Zieleń komponowana


E. Archeologia

A - 520


2. Obecna funkcja

nieużytkowana

3. Materiał

cegła

4. Datowanie

XIX/XX w.18. Zdjęcie / mapa / plan
5. Miejscowość

R Ó W N E


6. Gmina

GRZMIĄCA

7. Powiat
SZCZECINECKI

8. Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

9. Adres

RÓWNE

p-ta 78-450 Grzmiąca

10. Lokalizacja

we wschodniej części zespołu folwarcznego

11. Nr ewidencyjny działki

12. Lokalizacja archeologiczna:

Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Nr stanowiska w miejscowości
13. Własność

14. Właściciel / użytkownik


15. Informacja o ochronie:

Nr i data

wpisu do rejestru zabytków


zapis w planie zagosp. przestrzennego
inne

(np. pomnik historii)


16. Stan zachowania (skala 1-5)

2 – zły

17. Rodzaj zagrożeń

ogólne zaniedbanie

19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Budynek kuźni murowany z cegły ceramicznej, nietynkowany, przykryty wysokim dachem dwuspadowym (pod karpiówką). Nadproża otworów okiennych i drzwiowych w kształcie łuków odcinkowych. Kostkowy gzyms podokapowy. Częściowo zachowana historyczna stolarka okienna i drzwiowa.

20. Zdjęcie / mapa / plan
21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja22. Uwagi

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gm. Grzmiąca. Wartości Kulturowe,

Szczecin 2002 r.

23. Opracował

mgr Cezary Nowakowski

Biuro Dokumentacji Zabytków

24. Data wykonania ewidencji

09. 2009 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna