Karta gminnej ewidencji zabytkóWPobieranie 20.58 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar20.58 Kb.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW


1. Obiekt

BUDYNEK INWENTARSKI I (w zespole folwarcznym)

A. Architektura

B. Układy przestrzenne

C. Cmentarz

D. Zieleń komponowana


E. Archeologia

A - 314


2. Obecna funkcja

gospodarcza

3. Materiał

cegła

4. Datowanie

początek XX w.18. Zdjęcie / mapa / plan5. Miejscowość

G D A N I E C


6. Gmina

GRZMIĄCA

7. Powiat
SZCZECINECKI

8. Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

9. Adres

GDANIEC

p-ta 78-450 Grzmiąca

10. Lokalizacja

w środkowej części zespołu folwarcznego

11. Nr ewidencyjny działki

12. Lokalizacja archeologiczna:

Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Nr stanowiska w miejscowości
13. Własność

14. Właściciel / użytkownik


15. Informacja o ochronie:

Nr i data

wpisu do rejestru zabytków


zapis w planie zagosp. przestrzennego
inne

(np. pomnik historii)


16. Stan zachowania (skala 1-5)

2 – zły17. Rodzaj zagrożeń

ogólne zaniedbanie

19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Budynek inwentarski z wysokim poddaszem składowym, murowany
z cegły ceramicznej i nietynkowany, przykryty spłaszczonym dachem dwuspadowym (pod papą). Elewacja frontowa przepruta licznymi, prostokątnymi otworami okiennymi; ścianka kolankowa poddasza wyłazami i szczelinami wentylacyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa wtórne.


20. Zdjęcie / mapa / plan
21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja22. Uwagi

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gm. Grzmiąca. Wartości Kulturowe,

Szczecin 2002 r.

23. Opracował

mgr Cezary Nowakowski

Biuro Dokumentacji Zabytków

24. Data wykonania ewidencji

09. 2009 r.Pobieranie 20.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna