Karta informacyjna budynku A. Dane ogólnePobieranie 9.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.4 Kb.
Karta informacyjna budynku
A. Dane ogólne:

1. Rodzaj budynku (przeznaczenie) : Budynek dydaktyczny

2. Adres budynku : Budynek Nr 36, Dz. Nr Geod. 10/5, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

3. Źródło ciepła : Węzeł cieplny zasilany z sieci cieplnej

4. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.: 96,88 kW

5. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.t.: 172,0 kW

6. Kubatura ogrzewana budynku: 9 489m3

7. Powierzchnia ogrzewana budynku: 2764 m2

8. Ilość mieszkańców: nie dotyczy (budynek użyteczności publicznej)

9. Obliczeniowe jednostkowe zapotrzebowanie ciepła:- na 1 m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń: 10,2 W/m3

- na 1 m2 powierzchni ogrzewanych pomieszczeń: 35,1 W/m2
B. Dane instalacji c.o.:

1. Rodzaj budynku: Budynek dydaktyczny po kompleksowej termomodernizacji

2. Rodzaj ogrzewania: wodne (Instalacja z rozdziałem dolnym, grzejniki aluminiowe)

3. Ob1iczeniowe parametry czynnika grzewczego: 75/50 oC

4. Strefa klimatyczna: III

5. Opór hydrauliczny instalacji: 21,236 kPa

6. Przyjęty typ grzejników: aluminiowe członowe EXTRA THERM SERIR typ 500/100

7. Regulacja instalacji: zawory termostatyczne przygrzejnikowe oraz zawory podpionowe ASV-I + ASV-PV

8. Pojemność instalacji:0,792 m3
C. Dane instalacji ciepła wentylacyjnego:

1. Rodzaj budynku: Budynek dydaktyczny po kompleksowej termomodernizacji

2. Rodzaj ogrzewania: powietrzne (nagrzewnice central klimatyzacyjnych i rekuperacyjnych)

3. Ob1iczeniowe parametry czynnika grzewczego: 75/50 oC

4. Strefa klimatyczna: III

5. Opór hydrauliczny instalacji: 31,959 kPa

6. Nagrzewnice: nagrzewnice wodne w dostawie z centralą

7. Regulacja instalacji: zawory mieszające trójdrożne, mieszające w obiegu krótkim oraz zawory regulacyjne ASV-I + ASV-PV

8. Pojemność instalacji:1,21 m3
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna