Karta inwentaryzacyjnaPobieranie 19.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.77 Kb.

KARTA INWENTARYZACYJNA

Pomnika przyrody ożywionej

S k o r o g o s z c zNr pomnika przyrody ożywionej 32

Klon srebrzysty – Acer saccharinum
SkorogoszczL.P.

właściciel

Adres

1

Gmina Lewin Brzeski

49 – 340 Lewin Brzeski, Rynek 1
Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

2

Skorogoszcz

Lewin Brzeski

Brzeg

opolskie
Nr mapy ewidencyjnej

Nr działki

Powierzchnia w ha

Według stanu na dzień :

3
191/1

4,40

1.08.2004 r.
Wiek drzewa

Obwód pnia w pierśnicy

Wysokość

4

Około 130 lat

339 cm

18 m
Charakterystyka pnia

5

1.wysokość pierwszych konarów – 2,8 m

2. forma pnia : walcowaty, prosty, prostopadły do ziemi.

3. uszkodzenia : wypróchniały, zagrzybiony,, pień w części odziomkowej posiada ubytek wgłębny wypełniony próchnem i mączką po żyjących w drewnie owadach, liczne rany po wcześniej wyłamanych konarach zainfekowane przez grzyby.

Charakterystyka korony

6

  1. rozpiętość (m x m) : 14 x 18

  2. kształt : ze względu na ubytki grubszych konarów w koronie, straciła ona swój pierwotny kształt, drzewo rośnie w zagęszczeniu, co dodatkowo miało wpływ dostosowanie się kształtu korony do otoczenia.

  3. uszkodzenia : w luźnej nie proporcjonalnej koronie widoczne bardzo liczne siedliska jemioły, gdzie widoczny jest liczny posusz.
Zdrowotność drzewa w skali Pacyniaka

7

2

Wymagane zabiegi konserwatorskie :

8

Drzewo obecnie w bardzo złym stanie zdrowotnym. Widoczny całkowity brak jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich na drzewie. Licznie rosnąca jemioła potęguje pogarszanie stanu zdrowotnego drzewa. Gałęzie z jemiołą należy usunąć, wyciąć gałązki suche. Konieczne jest wyrównanie miejsc po wcześniej wyłamanych konarach i częściowo usunąć z nich mursz miękki.
Uwagi :

9

Klony srebrzyste w zabytkowym parku w Skorogoszczy stanowią najstarsze drzewa tego gatunku w województwie opolskim, co jest dodatkowym argumentem do objęcia ochrona przyrodniczą to drzewo. Drzewo należy ogrodzić płotkiem, w pobliżu drzewa umieścić tabliczkę informacyjną o objęciu ochroną tego drzewa oraz tabliczkę z orłem – pomnik przyrody. O

Data

Sporządził :


01.08.2004 r.

Inspektor ochrony środowiska

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwamgr Bożena Sobocka

: download -> attachment
attachment -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attachment -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna