Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 28.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar28.6 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

1

15,6ha

Nazwa

Bobrowniki

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Damnica

Bobrowniki

14+150 -14+880 (I)

14+150 -14+880 (II)Krajobraz leśny, otwarty

równina

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne i wodne

Lasy gospodarcze, zabudowania

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Las o kwaśnej buczyny Luzulo pilosae - Fagetum

Luzulo-Fagenion

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

W drzewostanie buk zwyczajny Fagus sylvatica, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon jawor Acer pseudoplatanus, brzoza brodawkowata Betula pendula.

Krzewy: jarząb pospolity Sorbus aucuparia i podost drzew: lipa drobnolistna Tilia cordata, klon jawor Acer pseudoplatanus, buk zwyczajny Fagus sylvatica.

Runo: kosmatka owłosiona Luzula pilosa, podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria,, perłówka zwisła Melica nutans, zawilec gajowy Anemone nemorosa.


9110 - Kwaśne buczyny (związek Luzulo-Fagion)

Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej.

Płazy i gady: żaba trawna Rana temporaria, rzekotka drzewna Hyla arborea.Gady: jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara

Ptaki: puszczyk Strix aluco, kukułka Cuculus canorus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, grzywacz Columba palumbus kruk Corvus corax, sikora bogatka Parus major, wróbel Passer domesticus, dzwoniec Carduelis chloris, szpak Sturnus vulgarisSsaki: Talpa europaea, mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiaczek Nyctalus leisleri, nocek rudy Myotis daubentonii, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,

Bocian biały Ciconia ciconia

Żuraw Grus grus


Formy ochrony

Pomniki przyrody

Wartość krajobrazowa

2

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

3

2

2

3

2

2

16

2

średnia

Wrażliwość

II - średnia

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowisko seminaturalne - straty do 2%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 28.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna