Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 25.57 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.57 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

10

25ha

Nazwa

Kompleks leśny

w okolicach Jeziora Runowo

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Potęgowo

Runowo

32+580 - 34+120 (III)

Krajobraz leśny

równina z wzniesieniami

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne i wodne

Lasy gospodarcze, zabudowania

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Las mieszany o charakterze grądu i łęgu

z akwenami wodnymiStellario-Carpinetum, Fraxino-Alnetum

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

W drzewostanie olsza czarna Alnus glutinosa, o. szara A. incana, brzoza brodawkowata Betula pendula, topola osika Populus tremula, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, świerk zwyczajny Picea abies, lipa drobnolistna Tilia cordata.

Krzewy: brzozna brodawkowata Betula pendula, topola osika Populus tremula, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, wierzba szara Salix cinerea, olsza czarna Alnus glutinosa, szczawik zajęczy Oxalis acetosella.Runo: kosmatka owłosiona Luzula pilosa, podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria, kuklik pospolity, perłówka zwisła Melica nutans, Geum urbanum, sit rozpierzchły Juncus effusus
Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Castor fiber, Sciurus vulgaris, Lacerta agilis, Passer domesticus, Parus major, Phylloscopus collybita, Cuculus canorus, Phoenicurus ochruros, Erithacus rubecula, Sciurus vulgaris, Pipistrellus pipistrellus, Rana ridibunda, Bufo bufo, Rana esculenta,

Castor fiber

Formy ochrony

Pomniki przyrody

Wartość krajobrazowa

3

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

3

2

2

3

2

2

16

2

średnia

Wrażliwość

II - średnia

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowisko seminaturalne - straty do 25%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 25.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna