Karta oceny filmu wypełnia zespóŁ ds. Oceny w składzie: Dorota GołębiowskaPobieranie 43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar43 Kb.
KARTA OCENY FILMU
WYPEŁNIA ZESPÓŁ ds. OCENY W SKŁADZIE:
1. Dorota Gołębiowska

2. Danuta Górecka

3. Anna Kołodziejczak

4. Jarosław Kusza


Tytuł filmu
Juno

Rok produkcji


2007


Kraj
USA, Kanada

Czas
96 min.

Imię i nazwisko reżysera


Jason Reitman

Etap edukacji, dla którego film jest rekomendowanygimnazjum, liceum

Kategoria genologiczna


Film obyczajowy, komedio-dramat


Ocena filmu

Związek z podstawą programową

Osiąganie celów kształcenia z zakresu języka polskiego i odnoszących się do nich wymagań szczegółowych. Uczeń:
 1. odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie;

 2. opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;

 3. rozpoznaje problematykę utworu;

 4. znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych;

 5. uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne;

 6. omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość, dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne;

 7. tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne;

 8. uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi;

 9. analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;

Osiąganie celów kształcenia z zakresu języka angielskiego i odnoszących się do nich wymagań szczegółowych.


Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania);

 2. dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

 3. szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);

 4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy);

 5. życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

 6. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo  w kulturze, media);

 7. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);

 8. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

Osiąganie celów kształcenia z zakresu wychowania do życia w rodzinie i odnoszących się do nich wymagań szczegółowych.
 1. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość i męskość.

 2. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.

 3. Problemy i trudności okresu dojrzewania, sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.

 4. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania.

 5. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich.

 6. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.

 7. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją.

 8. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową.

 9. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.

 10. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja – aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.Do wykorzystania w ramach przedmiotu/ przedmiotów


Język polski, godzina wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie, język angielski

Rozwój zainteresowań
i pożądanych umiejętności uczniów


Projekcja i analiza filmu stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

TAK

Projekcja i analiza filmu motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania

TAK
Projekcja i analiza filmu sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów

TAK
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami

TAK


w stopniu szczególnymFilm pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu.

TAK


w stopniu szczególnymFilm zawiera sceny przemocyNIE

Film zawiera sceny erotyczne

TAK


(jedna scena zasugerowana)
Film może być wykorzystany tylko we fragmentach
NIE

Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymiNIE

Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (filmowca, psychologa, pedagoga)


NIE, ale obecność psychologa byłaby bardzo pożyteczna


Tropy interpretacyjne; problemy do omówienia


 • film opowiada prostą, lecz niebanalną i daleką od stereotypów historię nastolatki, która przedwcześnie zachodzi w ciążę, musi zmierzyć się ze swoim problemem, ale także z opinią otoczenia,

 • ukazuje młodych ludzi na progu dorosłości, funkcjonujących jeszcze w świecie dzieciństwa (zajęcia i problemy związane ze szkołą, zabawki wypełniające pokoje nastolatków), ale także już w świecie dorosłości (używki, inicjacja seksualna, ciąża),

 • prosta historia o dojrzewaniu do miłości, skomplikowany obraz psychologiczny postaci,

 • realistyczny obraz przedmieścia typowego, amerykańskiego miasteczka (por.„Co gryzie Gilberta Grapea” reż. L. Hallström, „Miasteczko Twin Peaks” reż. D. Lynch, „Simsonowie”, „Cudowne lata”, „Sekretny dziennik Adriana Moole’a lat 13 i 3/4”, „Zabić drozda” reż. R Mulligan i pierwowzór Harpera Lee, „Syreny” reż. R. Benjamin);

 • inne filmy o problemach współczesnych nastolatków: „Galerianki” w reż. K. Rosłaniac, „Trzynastka” w reż. C. Hardwicke, „Paranoid Park” w reż. G. Van Santa, „Szesnastoletnia mama” w reż. P. Wernera, „Zakochana złośnica” reż. G. Junger,

 • najważniejsze w życiu wybory moralne i decyzje (tu: kwestia urodzenia dziecka i oddania go do adopcji),

 • pierwsza miłość – ukazana w odsłonie konwencjonalnej (pary ze szkolnego korytarza) oraz romantycznej (relacje Juno i Bleekera ewoluują od przyjaźni nastolatków do miłości), M. Hłasko „Pierwszy krok w chmurach” – młodzieńcze uczucie zderzone z brutalnością świata,

 • próba ocalenia przez bohaterkę (wbrew obserwowanym przykładom z życia) idealistycznego obrazu relacji kobiety i mężczyzny, wiara w możliwość stworzenia udanego i szczęśliwego związku,

 • problem odpowiedzialności za drugiego człowieka (Juno szuka odpowiednich ludzi na rodziców adopcyjnych swojego dziecka),

 • dojrzały związek a przypadkowe relacje międzyludzkie, powierzchowne i oparte na konwencji społecznej,

 • dojrzewanie głównych bohaterów do bycia w związku i do bycia rodzicami,

 • gwałtowne zakończenie dzieciństwa i beztroski, przyspieszone dojrzewanie i nauka odpowiedzialności,

 • problem aborcji (por. „Ono” reż. M. Szumowska i pierwowzór literacki D. Tyrakowska),

 • problem adopcji i rodzicielstwa zastępczego („Mother and Child” reż. R. Garcia, „Sekrety i kłamstwa” reż. M. Leigh, „Biały oleander” reż. P. Kosminsky,

 • mała świadomość seksualna młodych ludzi, braki edukacji do życia w rodzinie w szkole, tabu społeczne,

 • nowoczesne i tradycyjne, „oldskulowe” podejście do macierzyństwa;

 • nonszalancja, humor, racjonalizacja, świadoma alienacja jako broń Juno przeciwko rozpaczy, smutkowi i brakowi nadziei,

 • bycie „oryginałem”, jako kamuflaż skrywający delikatne i podatne na zranienia wnętrze młodego człowieka, ale także brak zgody na oparte na obłudzie i konformizmie relacje międzyludzkie,

 • podążanie za własnym instynktem, rozumem, głosem serca, wbrew opiniom społecznym, presji i modom; dziewczyna świadomie podejmuje decyzje i konsekwentnie je realizuje,

 • postawy rodziców w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko (rodzina Juno, która okazuje jej wszelką pomoc i zrozumienie; rodzina Bleekera – całkowicie odrzucająca istnienie problemu),

 • rodzina Juno jest przykładem skomplikowanych relacji w tzw. rodzinach zrekonstruowanych – trudne budowanie więzi macocha – pasierbica, rola ojca spajającego rodzinę i dającego poczucie bezpieczeństwa; problem porzucenia przez matkę,

 • rola przyjaźni w życiu młodego człowieka, poszukiwanie przyjaźni i zrozumienia, akceptacji, wspólnych pasji;

 • ciekawe postacie drugoplanowe: ojciec – ciepły, dojrzały mężczyzna, przekazujący córce w sposób naturalny swoją wiedzę o życiu, Vanessa – dokładnie zaplanowała swoje życie i ten plan konsekwentnie realizuje, Mark – zaprzyjaźnia się z nastolatką, ale jest niedojrzały, ucieka przed odpowiedzialnością,

 • wątki feministyczne (indywidualna adopcja Vanessy Loring, samodzielność i samotność Juno, świat zasiedlony przez „wiecznych chłopców” – Bleeker i Mark Loring),

 • syndrom Piotrusia Pana, postawa mężczyzny, charakteryzująca się ucieczką od dorosłości, brakiem dojrzałości, unikaniem zobowiązań i odpowiedzialności; nawiązuje do tytułowego bohatera książki J. M. Barrie’ego „Peter Pan” (1904).Zagadnienia filmoznawcze:


 • scenariusz Diablo Cody, autorki blogu internetowego – spojrzenie na świat: nowoczesne, spontaniczne, kobiece, z humorem, ale także nostalgiczne (mimo poruszanej tematyki, film utrzymany w klimacie „bajkowym”, magicznym np. ostatnia scena wspólnego śpiewania głównych bohaterów, zastosowana kolorystyka ciepłych, wyraźnych odcieni, wyczuwalne przeświadczenie o możliwości rozwiązania wszystkich problemów happy endem),

 • nurt niezależnego kina amerykańskie, podejmujący tematy ważne społecznie: problemy rodzinne, brak dialogu międzypokoleniowego, gonitwa za nieistotnymi wartościami, poszukiwanie męskiej i żeńskiej tożsamości, brak sensu życia (np. kino Gusa Van Santa, Jima Jarmuscha, „American Beauty” reż. S. Mendes jako problem „w pigułce”),

 • znakomita tytułowa rola Ellen Page, kreacja aktorska naturalna, pełna uroku, ciepła, niewymuszona; daje wrażenie ucieczki od klasycznej gry aktorskiej,

 • kreowanie bohaterów z wielką dbałością o szczegóły, idące nawet w kierunku przerysowania (każda postać mówi innym językiem, inaczej się porusza i zachowuje, ma własny, oryginalny sposób ubierania, jest pokazywana w odmiennych elementach scenografii, z przypisanymi sobie rekwizytami),

 • kino kobiece lub feministyczne (autorki, tematy).Zalecane metody pracy z filmem

Dyskusja, burza, mózgów, metoda projektów, praca z fragmentem filmu


Film jest szczególnie polecany do wykorzystania w pracy z młodzieżą ze względu na problematykę (niechciana ciąża, pierwsza miłość, relacje rodzinne) i ciepłe, bezpretensjonalne potraktowanie głównego tematu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna