Karta Opinii DoktorantaPobieranie 14.24 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar14.24 Kb.
Karta Opinii Doktoranta


 1. Dlaczego rozpoczęłaś/rozpocząłeś studia doktoranckie?

  • Lubię się uczyć

  • Lepsze perspektywy pracy

  • Propozycja promotora/opiekuna naukowego

  • Inne : ……………………………………..
 1. W jaki sposób pomaga Tobie promotor/opiekun naukowy?
 1. Czy pobierasz stypendium doktoranckie?

  • Tak

  • Nie
 1. Czy otrzymujesz stypendium za osiągnięcia w nauce z jakiegokolwiek źródła?

  • Tak

  • Nie
 1. Skąd dowiedziałeś/ -łaś się o studiach doktoranckich?

  • Od opiekuna pracy magisterskiej

  • Z prasy

  • Z Internetu

  • Z innych źródeł : ……………. 1. Co planujesz po studiach doktoranckich?

  • Zostaje na uczelni jako pracownik naukowy

  • Wyjeżdżam pracować jako pracownik naukowy

  • Będę pracować w przemyśle

  • Będę pracować w edukacji
 1. Co chciałbyś/ -łabyś robić po studiach doktoranckich?

  • Chciałbym zostać na uczelni

Jak realnie oceniasz szanse na pozostanie na uczelni?

  • Chciałbym pracować w przemyśle

  • Chciałbym pracować w edukacji 1. Czy dorabiasz poza stypendium doktoranckim?
 1. Czy chciałbyś/ -łabyś aby na terenie PG powstała stołówka dla studentów i doktorantów?

  • Tak

  • Nie


 1. Czy chciałbyś/ -łabyś aby na terenie PG powstał żłobek oraz przedszkole dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników uczelni?

  • Tak

  • Nie
 1. Czy chciałbyś/ -łabyś działać na rzecz Politechniki Gdańskiej ?

  • Tak

  • Nie
 1. W jaki rodzaj działalności na rzecz PG angażujesz się / chciałbyś/-abyś się zaangażować:

  • aktywną działalność w samorządzie doktorantów,

  • działalność projektową (prowadzenie kół naukowych, działanie w nich,

  • organizację konferencji, sympozjów,

  • organizację konkursów przedsięwzięć dla studentów, doktorantów,

  • monitorowanie dostępnych dla doktorantów dotacji, stypendiów
 1. Jak Twój promotor / opiekun naukowy ocenia możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów
  • Promotor zachęca do działania w Samorządzie Doktorantów

  • Nie robi problemów

  • Nie chce aby tracić czas na inną działalność

  • Nie ma zdania 1. Czego oczekujesz od uczelni?

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czego oczekujesz od działalności Samorządu Doktorantów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Metryczka

Wydział: Rok studiów:
 • Architektury I

 • Chemiczny II

 • EiA III

 • ETI IV

 • FTiMS V

 • Mechaniczny

 • OiO

 • WILiŚ

 • ZiE

Płeć


 • Kobieta

 • Mężczyzna

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna