Karta pracy nr 2 Lament AntygonyPobieranie 24.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.55 Kb.
Karta pracy nr 2
Lament Antygony
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
ANTYGONA

Patrzcie, o patrzcie, wy, ziemi tej dzieci,

Na mnie, kroczącą w smutne śmierci cienie,

Oglądającą ostatnie promienie

Słońca, co nigdy już mi nie zaświeci,

Bo mnie Hadesa dziś ręka śmiertelną

Do Acherontu1 bladych wiedzie włości.

[...]


Nieszczęśni moi rodzice!

Klątwą brzemienna dziś do was podążę,

Dziewiczość niosąc wam serca.

O drogi bracie, złowrogie twe śluby

Były początkiem pogromu i zguby;

Tyś – choć zmarły – mój morderca.

[...]

Grobie, ty mej łożnico miłości,Mieszkanie wieczne, ciemnico sklepiona!

Idę do moich, których tylu gości

W pozgonnych domach boska Persefona.

Za wami idę ja, co w życia wiośnie

Zginęłam, prawie nie zaznawszy świata.

A tuszę2, że mnie tam przyjmą radośnie,

Ty, ojcze, matko i miła dłoń brata;

Bom tu z miłosną służbą wasze ciała

Własną obmyła, namaściła ręką;

Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała,

Taką mnie darzą podzięką!

Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę,

Lecz potępienie ze strony Kreona,

Bo on me czyny uznał za zuchwałe.

Ręką więc teraz jego uwięziona,

Ani zaznawszy słodyczy wesela,

Ni uczuć matki, ni dziatek pieszczoty,

Schodzę tak sama i bez przyjaciela,

Nieszczęsna, żywa do grobowej groty.

Jakież to bogów złamałam ustawy?

Jakże do bogów podnosić mam modły,

Wołać o pomoc, jeżeli czyn prawy,

Który spełniłam, uznano za podły?

Lecz jeśli z bogów to zrządzenie płynie,

Trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia.

Jeśli ci błądzą, niech sięgnie ich w winie

Kaźń równa z bogów ramienia!

[...]


Ziemi tebańskiej ojczysty ty grodzie,

I wy, bogowie rodowi,

Oto mnie wiodą w bezzwłocznym pochodzie

Ku samotnemu grobowi.

Patrzcie na księżnę ostatnią z Teb królów,

W ręce siepaczy ujętą,

Ile mąk ona, ile zniosła bólów

Za wierną służbę i świętą.

Sofokles „Antygona” (fragment), tłumaczenie: Kazimierz Morawski
1 Acheront – Kraina Zmarłych i rzeka w Hadesie.

2 Tuszę – mam nadzieję.
1. Wpisz literę P w kratki obok zdań prawdziwych, a literą F uzupełnij kratki przy zdaniach fałszywych.

Antygona nie wie, dokąd i w jakim celu jest prowadzona.

Bohaterka nazywa swojego brata mordercą.

Żal Antygony wynika głównie z tego, że nie zdążyła ona jeszcze dobrze poznać życia.

Bohaterka potępia swoich rodziców za to, że musi ponieść konsekwencje ich postępowania.

Antygona czuje się winna, dlatego chce się ukryć przed spojrzeniami ludzi.

Pociechą jest dla Antygony fakt, że wkrótce spotka się z bliskimi.

Bohaterka zaczyna wątpić w słuszność swojej decyzji.


2. Uzupełnij tabelę, wpisując dokończenia zdań zgodne z treścią tekstu.

Antygona nie chce się żegnać ze światem, ponieważ...

Antygona cieszy się z poniesionej ofiary, gdyż...


3. Na podstawie przeczytanego fragmentu zredaguj co najmniej w pięciu zdaniach rozwiniętych notatkę, w której wyjaśnisz, na czym polegał tragizm losów Antygony.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


4. Podkreśl w wypowiedzi Antygony wymienione środki stylistyczne. Następnie zapisz po dwa przykłady każdego z nich.

- apostrofy: ............................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

- wykrzyknienia: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

- pytania retoryczne: ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................- epitety: ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna