Karta pracy powiedzeniaPobieranie 84.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar84.77 Kb.

KARTA PRACYPowiedzenia

Do zabawy potrzebne są karty z cyframi 1-4. Na każdej karcie znajduje się ciąg kratek i taka sama ilość wyrażeń algebraicznych. W wyniku wyrażenia dają jednomian typu postaci 3k lub samą liczbę. Jeżeli w wyniku otrzymamy np. 5i – tzn., że w piątą kratkę (licząc od lewej strony w kierunku prawej) wpisujemy literę i. Jeżeli w wyniku otrzymamy np. 6 tzn., że w szóstą kratkę (licząc od lewej do prawej) nie wpisujemy nic, czyli w 6 kratce jest odstęp między wyrazami. Następnie składamy słowa otrzymane na kartkach o tym samym numerze i układamy tak, by dały hasło.Rozwiązania:


  1. Kto nie zna matematyki, nie może poznać świata – Bacon

R. Bacon (1214 – 1292) - franciszkanin, angielski filozof i przyrodnik, prekursor wielu wynalazków technicznych. Uznawał w badaniach naukowych trzy zasady: doświadczenie, eksperyment i matematykę. Najważniejsze jego dzieło: ”OPUS MAIUS” (Dzieło główne).

  1. Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki – Bacon

  2. Królową matematyki jest teoria liczb – Gauss

C.F. Gauss (1777-1855) niemiecki matematyk, geodeta, astronom, fizyk. Zajmował się wszystkimi działami matematyki współczesnymi mu oraz jej zastosowaniami w przyrodoznawstwie. Nazywano go „PRINCEPS MATEMATICORUM” (Księciem matematyki).

1.1. POWIEDZENIA


(2w + 3b+1)-(2w+3b)

-(3t-6)+(3t-3a)+3a

(2n+3s)+(7n-2s)-s

-(7+3z+2s)+(8z+2s+7)

(4k-2t)-(4k-2t-2)

-(-6a+2ń)-(3a-2ń)

(2z+2e)-(2z-3e)+2e

2o+(5w+6o)+(3o-5w)

-(-2z-3t-7)-(2z+3t-3)

(2i+4u)-3+(6i-4u+3)

-(-4ę+2w-6)-(4ę-2w-8)

(4k+2n)-(4k-2n)

-6b-(b-8t)+(4t+7b)

(5k+6t)-(t-4k)+(4k-5t)

1.2. POWIEDZENIA


(5m+2n)-(2n-5m)

-(-7i+2k)-(5i-2k)

-4w+(7w+2e)+(-e-3w)

(2k+3t)+(4k-3t)

-(2ń-8e)-5ń+(7ń+3e)

(2k+2n)-(4k-n)

-(b-5a)+(4a+3b)-2b

3t+(5s+4t)+(t-5s)

-(2i+3ś)+(7i+3ś)

(2y+3z)-2z+(5y-z)

-(3z+2c)+(2c+3z+4)

(4u+3t)+(9t-u)-3u

8a+(3a-2b)+(2a+2b)

(2m-5n)+(8m-3n)-(-8n-4)

1.3. POWIEDZENIA


(2w+3ć+1)-(2w+3ć)

-(-2d-3n-7)-(2d+3n-2)

(2o+4p-2)+(5o-4p+2)

(4ż+6u)-(2u-7ż)-4u

-(-8ć+2n)-(5ć-2n)

3e+(5d+6e)+(e-5d)

(7+5o+2p)-(2p-7o+7)

-(2n+4m)+(7n+4m)

(4ą-2t)-(4ą-2t-2)

-(-2w+3b-6)-(2w-3b-8)

(2b+a)-(2b-3a)

-(2u-z)+(2u+3z)+2z

(3p+5s)+(-s+5p)-4s

(2m-3n)-(2n-5m)+(6m+5n)

1.4. POWIEDZENIA


(2w+3b+6)-(2w+3b)

-(2c+4d)+(5c+4d)

5b+(5a-3b)-(2b-5a)

(4+2ę+4b)+(b-2ę-4)

(8w+6u)-(4u-4w)-2u

-(-4ć+2w-6)-(4ć-2w-8)

(4ą-2t)-(4ą-2t-7)

6t+(2t+5s)+(t-5s)

-(-6n+2m)-(5n-2m)

(4k+6i-3)-(-5i+4k-3)

(2b+a)-(2b-a)+2a

(2p+o)-(2p-o)

(7a+2b)+(-2b+4a)-3a

(2ś-7t)-(t-6ś)+(5ś+8t)

2.1. POWIEDZENIA2(t+w)-(w-3t)+(t-w)

4(y+z)-(4z-y)

-3(2a-3m)+6a-m

3(2e+b+2a)-(3b+6e-5a)

2(4a+3b)-(5a+6b)

-(2z-1+w)+(2z+w)

4(3e-f)-3(e-f)+f

(8k-6l)-2(2k-3l)

-3(4a+b)+4(4a+b)-b+3a

(2k+2-2u)-(2k-2u)

5(t+3g)-2(7g-3t)-(t+g)

4(3m-z)+4z

(-3l-7-k)+9k+3l+20)
2.2. POWIEDZENIA4(3j+k)-3(k-j)-(2j+k)

3(2s+t)-(3t-5s)

(-4n+8m)-(-4n+6m)

-3(4r+t)+4(4r+t)-t+3r

2(4a+3b)-(5a+6b)

4(w+z)-(4z-w)

-3(2e-3d)+6e-d

4(3e-f)+4f

(8i-6k)-2(2i-3k)

-(4i+2w-1)-(-5i+1-2w)

2(z+w)-(w-3z)+(z-w)

(7z+9-3u)-(7z-3u)

5(t+3w)-2(7w-3t)-(t+w)
2.3. POWIEDZENIA4(3i+k)-3(k-i)-(15i+k-13)

-(4n-m)+4(m+n)

2(e+f)-(f-3e)+e-f)

(-4p+8o)-(6o-4p)

3(3u-t)+3t

-3(4z+w)+4(4z+w)-w+3z

2(4d+3e)-(5d+6e)

3(2k+l)-(3l-5k)

-3(2d-3c)+6d-c

-5(l+3m)+2(7m+3l)-(-9l-m)

(4c+1-4d)-(4c-4d)

-(2z-4+w)+(2z+w)

(-3l-8-m)+(3l+m+20)
2.4. POWIEDZENIA2(n+m)-(2m-3n)-4n

4(3n+k)-3(k-n)-(3n+k)

3(2a+b)-(3b-5a)

5(u+3w)-2(7w-3u)-(u+w)

3(3k-l)+3l

-3(2u-3i)+6u-i

4(b+ś)-(4ś-b)

(8a-6k)-2(2a-3k)

2(4c+3e)-(5c+6e)

-(6o-4p)+(-4p+8o)

(-3a-7-b)+(3a+b+20)

(2ę+6-4b)-(2ę-4b)

-(4z-7+u)+(4z+u)3.1. POWIEDZENIA

3ą+(ą+ć)2-(ą2+2ąć+ć2)

(2b-3)2-(4b2-12b+9)+11

(w2+12w+36)-(w+6)2+4w

(9b2-6bo+o2)-(3b-o)2+5o

6l+l2-z2-(l-z)(l+z)

(5ó+ó2-4)-(ó-2)(ó-2)+2ó

4r+(r+s)2-(r2+2rs+s2-4r)

3k+(l-k)2-(k2-2lk+l2-6k)

c2-2-(c-2)(c+2)

-(ę-1)(ę+1)+ę2

(a+b)(a-b)-(a2-b2-10)


3.2. POWIEDZENIA
3k+(k+m)2-(k2+2km+m2)

(2a-5)2-(4a2-20a+25)+10a

(a+b)(a-b)-(a2-b2-6a)

(y2+4y+4)-(y+2)2+4y

(9t2+6to+o2)-(3t+o)2+5t

i2-u2-(i-u)(i+u)+2i

(5m+m2-4)-(m+2)(m-2)+2m.

4e+(e-s)2-(e2-2es+s2-4e)

3t+(t-ą)2-(t2-2ąt+ą2-6t)

(c2-3)-(c-2)(c+2)

(m+6)(m+5)-(m2+30)3.3. POWIEDZENIA

3r+(r+z)2-(r2+2rz+z2)

(3e-7)2+10e-(9e2-42e+49)

(a+b)(a-b)-(a2-b2-a)

(i2+4is+4s2)-(i+2s)2+2i

(9b2-6bo+o2)-(3b-o)2+4o

e2-f2+5e-(e-f)(e+f)

(4t+t2-4)-(t-2)(t+2)+2t

4t+(z-s)2+(3s-4t)-(z2-2zs+s2+s)+7s

c2+3-(c-2)(c+2)

(j+6)(j+5)-(j2+30)

4t+(t+w)2-(t2-2tw+w2-4t)


3.4. POWIEDZENIA

3u+(u+w)2-(u2+2uw+w2)

(2i-3)2+10i-(4i2-12i+9)

(a-b)(a+b)-(a2-b2-4a)

(s2+4is+4i2)-(s+2i)2+2s

-(9g2-6gu+u2)+5g+(3g-u)2

s2-t2+s-(s-t)(s+t)

(5b+b2-4)-(b-2)(b+2)+2b

4z+(z+u)2-(z2+2zu+u2-4z)

3c+(d-c)2-(d2-2cd+c2-6c)c2+8-(c-2)(c+2)

(l+6)(l+5)-(l2+30)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna