Karta pracy uczniaPobieranie 11.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.27 Kb.

  www.e-tp.pl, www.eecdl.eu

  KARTA PRACY UCZNIA

  Klasa II

  Lekcja 4

  Temat: Adresowanie mieszane w arkuszu kalkulacyjnym. [str. 175 – 178]

  Czynności:


 1. Uruchom komputer, a następnie zaloguj się (studentxxxc, hasło poziomc).

 2. Skopiuj na Pulpit swojego komputera z folderu Company (\\sbs2008\Company) katalog Lekcja 4, klasa II.

 3. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

 4. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 1. Adresowanie mieszane. [str. 175]

 5. Wykonaj ćwiczenie 1 (stosujemy adres mieszany) ze strony 175. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 1. Plik Szkoła.xls znajduje się w folderze Lekcja 4, klasa II. (ocena dostateczna)

 6. Wykonaj ćwiczenie 2 (stosujemy adresy mieszane) ze strony 176. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 2 w skoroszycie Szkoła.xls. Zapisz plik pod tą samą nazwą. (ocena dobra)

 7. Wykonaj zadanie 1 ze strony 178. Plik Statyst.xls znajduje się w folderze Lekcja 4, klasa II. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. (ocena bardzo dobra)

 8. Wykonaj zadanie 2 ze strony 178. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. (ocena celująca)

 9. Praca domowa:

  Napisz w zeszycie odpowiedź na pytania 2 ze strony 178 w podręczniku. 10. Dwie minuty przed dzwonkiem na przerwę zamknij aplikacje, wyłącz komputer (ALT+F4) i uporządkuj swoje miejsce pracy.

  Ćwiczenie 1, str. 175. Plik Szkoła.xls.

  Uwaga. Aby scalić zaznaczone komórki wybierz z karty Narzędzia główne, grupę Komórki opcję Format, a następnie Formatuj komórki... i w otwartym oknie dialogowym kliknij na zakładce Wyrównanie, następnie zaznacz pole wyboru Scalaj komórki. Zaznacz również pole wyboru Zawijaj tekst, aby pisać w dwóch lub więcej wierszach w tej samej komórce.  Ćwiczenie 2, str. 176. Plik Szkoła.xls.  Zadanie 1, str. 178. Plik Statyst.xls.  Powtórzenie

  Adresowanie względne

  Arkusz kalkulacyjny pamięta położenie komórek, których adresy występują w danej formule, względem komórki zawierającej tę formułę.

  Ogólna postać formuły po skopiowaniu nie zmienia się, natomiast odpowiednio zmieniają się adresy komórek zawarte w tej formule.

  Adres bezwzględny

  Aby uniknąć stosowania adresowania względnego, stosuje się adres bezwzględny, który nie zmienia się podczas kopiowania zawierającej go formuły.  Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i numerem wiersza zawiera znak „$”, np.: $C$2.

  Jeśli adres komórki nie może zmieniać się wraz ze zmianą położenia formuły, zawierającej ten adres, należy zastosować adres bezwzględny.

  1

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna