Karta pracy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum Wojenna rzeczywistość w okupowanej Warszawie ukazana w powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”Pobieranie 36.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar36.43 Kb.
Karta pracy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum

Wojenna rzeczywistość w okupowanej Warszawie ukazana w powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”
  1. Zastosuj w zdaniach związki frazeologiczne: ostre, surowe represje; paść ofiarą represji; podlegać represjom; stosować represje wobec kogoś. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1. Jakie rodzaje represji wobec warszawiaków zostały ukazane w „Kamieniach na szaniec”? Uzupełnij tabelkę:Rodzaj represji

Kogo dotknęły?

Miejsce zastosowania represji

Akcje propagandowe
Kina, ulice Warszawy
Alkowi i Rudemu udało się z niej uciec; ludność Warszawy


Areszt w alei Szucha, więzienie na PawiakuPalmiry, Wawer

Rewizje i aresztowania


  1. Wyjaśnij pojęcie „sabotaż”, sięgnij do „Słownika języka polskiego” lub „Słownika wyrazów obcych. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

  2. Jednym z zadań Małego Sabotażu było oddziaływanie na własne społeczeństwo, przyprowadzanie do porządku kanalii, uczenie ludzi o małym wyrobieniu obywatelskim rozumu, upowszechnianie haseł walki cywilnej. (...) Chodziło o to, by Niemiec widział i czuł, że pobity kraj nie został pokonany, że go jako okupanta nienawidzi.” Praca chłopców w Małym Sabotażu polegała na oddziaływaniu na własne społeczeństwo i na Niemców. Podziel te działania i wpisz do tabelki, uzupełniając także pozostałe rubryki.


Działania wobec ................


Rodzaj zadania

Na czym polegało i co miało na celu?

Kto w nim przodował?

Likwidowanie wystaw zakładów fotograficznych, na których znajdowały się zdjęcia hitlerowcówGazowanie sal kinowych, wzniecanie w nich pożarów, wywoływanie wybuchówWalka z restauratorem Paprockim, kolporterem niemieckiej prasy propagandowej
Działania wobec .................


Rodzaj zadania

Na czym polegało i co miało na celu?

Kto w nim przodował?

Przekształcanie niemieckich haseł propagandowychNiszczenie niemieckich sklepów mięsnychRozlepianie plakatów ośmieszających NiemcówUsuwanie hitlerowskich flag z budynków polskich urzędówRozwieszanie polskich flagUczczenie polskich świąt narodowychManifestowanie łączności kraju z rządem emigracyjnym„kopernikowska afera”Rysowanie na murach znaku Polski Walczącej

  1. W rozkazie skierowanym do harcerzy hufca Mokotów podczas ćwiczeń we wrześniu 1942 roku Zośka pisał tak o walce w Małym Sabotażu: „Chociaż walkę te prowadzi się bez broni w ręku, jednak można w niej rozwinąć w sobie odwagę, karność, zdolność brania na siebie odpowiedzialności.” Cechy te już wkrótce wykorzystali w walce dywersyjnej, której „... znamieniem stawał się pistolet, granat i dynamit.” Działania prowadzili na tyłach wroga, obniżając jego wartość bojową oraz utrudniając prowadzenie akcji na froncie. Wymień 5 akcji dywersyjnych w układzie chronologicznym, w których brali udział bohaterowie „Kamieni na szaniec”.
Lp.

Akcja

Kiedy się odbyła?

Przebieg i rezultat

Kto nią kierował?

1.
2.
3.
4.
5.


  1. Wojna spowodowała, że dla młodych mężczyzn, którymi byli: Alek, Zośka i Rudy, skończyła się beztroska młodość. Jakie cech dominowały w nich podczas wojennej zawieruchy? Jakie się w nich ukształtowały? Podaj trafne argumenty do każdej z cech, posługując się przykładami z powieści.
Cecha

Przykład z powieści, argument


Praca nad własnymi słabościami
Odpowiedzialność
Odporność psychiczna i odwaga
Dyscyplina
Przygotowywanie się do służby i życia w wolnej Polsce  1. Sformułuj wniosek z dotychczasowych ustaleń, uzupełniając puste miejsca w notatce:

Lata okupacji hitlerowskiej nie zatarły w chłopcach ..................................cech charakteru, wręcz przeciwnie. Z uporem .............................. nad sobą, nie zrywając więzi i przyjaźni. Byli zawsze ........................... w walce i cierpieniu. Całe ich życie było ...................... Ojczyźnie.
Pobieranie 36.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna