Karta usługi nr 06 Wywóz zwierząt I roślin gatunków zagrożonych wyginięciem (cites)Pobieranie 24.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.6 Kb.


Oddział Celny w KrościenkuKARTA USŁUGI

Nr 06

Wywóz zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)


Data zatwierdzenia:

31.05.2012.


powerpluswatermarkobject3
Co chcę załatwić?

Wywieźć okazy CITES z Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy?

Osób, które chcąc wywieźć okazy CITES.

Co przygotować?

 • Przygotuj:

 • Dokument upoważniający do przekroczenia granicy (np. paszport, karta MRG),

 • Okaz do kontroli celnej,

 • Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.

Ile muszę zapłacić?

Za usługę nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż w momencie zgłoszenia towaru do kontroli celnej.

Gdzie załatwię sprawę?

Sprawę załatwimy na specjalnie wyznaczonych pasach (nr 2, 3, 4, 5) przeznaczonych dla ruchu osobowego.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji całodobowo, 7 dni w tygodniu pod adresem:Oddział Celny w Krościenku

38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: 13 465 8700, 13 465 8702
fax. 13 465 8705

e-mail: ockroscienko@prz.mofnet.gov.plCo zrobi urząd?

 • Przyjmiemy zgłoszenie i przeprowadzimy kontrolę celną.

 • Zezwolimy na wywóz okazów CITES z Unii Europejskiej.

Jaki jest czas realizacji?

Twoją sprawę załatwimy „od ręki”.

Jak się odwołać?

W tym przypadku droga odwoławcza nie jest przewidziana.
1/2Informacje dodatkowe

 • Przez pojęcie okaz roślin i zwierząt z danych gatunków zagrożonych wyginięciem rozumiemy: żywe i martwe okazy, wszelkie łatwo rozpoznawalne części lub produkty, niezależnie od sposobu ich oznakowania czy opisania (np. skóry, trofea myśliwskie, futra, czapki z wilków, dzikich kotów, niedźwiedzi), wszelkie specyfiki, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne (np. tzw. medycyna dalekowschodnia TAM, TCM: balsamy, maści, plastry, pastylki, tłuszcz, kremy, toniki).
 • Możesz wywieźć w bagażu bez zezwolenia x :

 • kawior gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) do 125 gramów na osobę w opakowaniach, które zostały indywidualnie oznaczone (posiadają etykiety potwierdzające legalne źródło pozyskania)

 • "pałeczki deszczowe" z Cactaceae spp., (Kaktusowate) - do 3 sztuk na osobę;

 • martwe przetworzone okazy Crocodylia spp. (Krokodylowe) - wyjątkiem mięsa i trofeów myśliwskich - do 4 sztuk na osobę;

 • muszle Strombus gigas (tzw. Skrzydelnik olbrzym) i - do 3 sztuk na osobę;

 • Hippocampus spp. (tzw. Pławikoniki, Koniki morskie) - do 4 martwych okazów na osobę;

 • muszle Tridacnidae spp. (Przydacznie) - do 3 okazów na osobę,

x nie dotyczy okazów z załącznika A

 • Wywóz okazów bez stosownych dokumentów w świetle przepisów krajowych i unijnych jest przestępstwem,

 • Wywóz żywych okazów CITES (zwierzęta, rośliny) może odbywać się tylko przez wyznaczone przejścia graniczne, w których istnieją punkty kontroli granicznej weterynaryjnej i fitosanitarnej

 • Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Środowiska

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2496_konwencja_waszyngtonska_cites/ oraz

 • w Centrum Informacji Służby Celnej, tel.: 801 470 477 lub 33 857 62 51

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. (Dz. U. UE. L. 61 z 1997r. ze zm.)

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. 211 z 2011r.)

 • Miejsca wprowadzenia i wywozu wyznaczone przez państwa członkowskie do handlu z krajami trzecimi zgodnie z art. VIII ust. 3 Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, o których mowa w art. 12 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE C nr 72)

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j. t. Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.).
2/2©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna