Karta usługi nr 13 Przywóz zwierząt I roślin gatunków zagrożonych wyginięciem (cites)Pobieranie 25.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.16 Kb.

/2


Oddział Celny w KorczowejKARTA USŁUGI

Nr 13

Przywóz zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Data zatwierdzenia:

31.05.2012.


powerpluswatermarkobject3 powerpluswatermarkobject3Co chcę załatwić?

Przywieźć okazy CITES (np. zwierzęta lub rośliny) do Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy?

Osób, które chcą przywieźć okazy CITES.

Co przygotować?

Przygotuj:

 • Dokument upoważniający do przekroczenia granicy (np. paszport, karta MRG),

 • okaz do kontroli celnej,

 • zezwolenie na przywóz i zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu lub

 • powiadomienie o przywozie i zezwolenie na wywóz, świadectwo powrotnego wywozu lub świadectwo pochodzenia,

 • w zależności od rodzaju okazu (załącznik A, B, C, D) .

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty?

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.

Ile muszę zapłacić?

Za usługę nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż w momencie zgłoszenia towaru do kontroli celnej.

Gdzie załatwię sprawę?

Sprawę załatwimy na specjalnie wyznaczonych pasach (nr 2, 3, 4, 5, 6) przeznaczonych dla ruchu osobowego.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji całodobowo, 7 dni w tygodniu pod adresem:Oddział Celny w Krościenku

38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: 13 465 8700, 13 465 8702
fax. 13 465 8705

e-mail: ockroscienko@prz.mofnet.gov.plCo zrobi urząd?

 • Przyjmiemy zgłoszenie i przeprowadzimy kontrolę celną,

 • Zezwolimy na przywóz okazów CITES do Unii Europejskiej.

Jaki jest czas realizacji?

Twoją sprawę załatwimy „od ręki”.

Jak się odwołać?

W tym przypadku droga odwoławcza nie jest przewidziana.


Informacje dodatkowe

 • Przez pojęcie okaz roślin i zwierząt z danych gatunków zagrożonych wyginięciem rozumiemy: żywe i martwe okazy, wszelkie łatwo rozpoznawalne części lub produkty, niezależnie od sposobu ich oznakowania czy opisania (np. skóry, trofea myśliwskie, futra, czapki z wilków, dzikich kotów, niedźwiedzi), wszelkie specyfiki, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne (np. tzw. medycyna dalekowschodnia TAM, TCM: balsamy, maści, plastry, pastylki, tłuszcz, kremy, toniki).
 • Możesz przywieźć w bagażu bez zezwolenia x :

 • kawior gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) do 125 gramów na osobę w opakowaniach, które zostały indywidualnie oznaczone (posiadają etykiety potwierdzające legalne źródło pozyskania)

 • "pałeczki deszczowe" z Cactaceae spp., (Kaktusowate) - do 3 sztuk na osobę;

 • martwe przetworzone okazy Crocodylia spp. (krokodylowe) - wyjątkiem mięsa i trofeów myśliwskich - do 4 sztuk na osobę;

 • muszle Strombus gigas (tzw. Skrzydelnik olbrzym) i - do 3 sztuk na osobę;

 • Hippocampus spp. (tzw. pławikoniki, koniki morskie) - do 4 martwych okazów na osobę;

 • muszle Tridacnidae spp. (przydacznie) - do 3 okazów na osobę,

x nie dotyczy okazów z załącznika A

 • Przywóz okazów bez stosownych dokumentów w świetle przepisów krajowych i unijnych jest przestępstwem,

 • Przywóz żywych okazów CITES (zwierzęta, rośliny) może odbywać się tylko przez wyznaczone przejścia graniczne, w których istnieją punkty kontroli granicznej weterynaryjnej i fitosanitarnej

 • Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Środowiska

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2496_konwencja_waszyngtonska_cites/ oraz

 • w Centrum Informacji Służby Celnej, tel.: 801 470 477 lub 33 857 62 51

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. (Dz. U. UE. L. 61 z 1997r. ze zm.)

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. 211 z 2011r.)

 • Miejsca wprowadzenia i wywozu wyznaczone przez państwa członkowskie do handlu z krajami trzecimi zgodnie z art. VIII ust. 3 Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, o których mowa w art. 12 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE C nr 72)

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna