Karta wyników badań biegłości Runda dodatkowa/2015Pobieranie 22.22 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar22.22 Kb.

Karta wyników badań biegłości

Runda dodatkowa/2015

- związana z Rundą I/2015

N


azwa laboratorium:

Kod: ……...  1. Data i godz. odebrania przesyłki z próbkami ..............................
  1. Stan próbek: zadowalający / niezadowalający*

Jeżeli niezadowalający – podać przyczynę: …………………………………

...........................................................................................................................


  1. Data i godz. wykonania analiz

OLD ...........................................

...........................................


LKS ...........................................

...........................................
  1. Przygotowanie próbek do badania

OLD - ogrzewanie próbek przed analizą:

Tak / Nie *

Temp. ogrzewania .............°C

Czas ogrzewania ...............
LKS - ogrzewanie próbek przed analizą:

Tak / Nie *

Temp. ogrzewania .............°C

Czas ogrzewania ...............


* Niepotrzebne skreślić


Kierunek badania

Wyniki badania

Nr próbki

M1

M2

jtk/ml

jtk/ml

OLD

Metoda**Bactoscan 8000/

Bactoscan FC/

Bactocount IBC/

Inna***……….

…………………S1

S2

LKS/ml

LKS/ml

LKS

Metoda**Fossomatic/

Somacount/

Somascope /

Inna***……….

…………………
** Właściwe podkreślić

*** Podać nazwę aparatu / metody
Data

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg badania
BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA W MLEKU SUROWYM OGÓLNEJ LICZBY DROBNOUSTROJÓW, LICZBY KOMÓREK SOMATYCZNYCH ORAZ AKTYWNOŚCI FOSFATAZY ALKALICZNEJ (OCENA SKUTECZNOŚCI PASTERYZACJI) 2015

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachKrajowe Laboratorium Referencyjne Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

/Pobieranie 22.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna