Katechezy na dzień papieski 2009 Zespół autorów: Zespół autorówPobieranie 239.94 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar239.94 Kb.
  1   2   3   4
KATECHEZY NA DZIEŃ PAPIESKI 2009

Zespół autorów:Zespół autorów

Anna Bundz, Józef Chlebek, Piotr Gostkiewicz, Monika Klamerus,

Anna Milaniuk, s. Emmanuela Pawlus, Halina Szewczyk
Redakcja

ks. Tadeusz Panuś, ks. Janusz RzepaKraków 2009

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej


1. CEL KATECHEZY:

 • wprowadzenie pojęcia wolność, człowiek wolny;

 • ukazanie wolności jako daru Boga;

 • ukazanie, że Bóg stworzył ludzi wolnymi i wyzwala człowieka z różnych niewoli;

 • ukazanie, że nauczanie o wolności było najważniejszym przesłaniem Jana Pawła II.


2. SŁOWA KLUCZE:

Jan Paweł II, wolność, Bóg wyzwala


3. UWAGI METODYCZNE:

a. pomoce dydaktyczne

Portret Jana Pawła II

Plansza z napisem:

IX DZIEŃ PAPIESKI 2009 - JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

Obrazy – ilustracje z gazet przedstawiające ludzi zniewolonych.

Płyta CD z pieśnią Abba Ojcze, tekst pieśni dla każdego ucznia,

kartka dla każdego ucznia z tekstem z Listu do młodych całego świata, Parati semper (1985)b. metody:

Rozmowa, pogadanka, praca z obrazem, metoda praktycznego działania praca w grupach, praca indywidualna.c. literatura i środki audiowizualne

 • List do młodych całego świata, Parati semper, z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985 ( www.opoka.org.pl/ Jan Paweł II/ Listy )

 • Płyta CD, Czarna Madonna. Abba Ojcze. Barka, Wyd. Fundacja Nasza Przyszłość


4. PLAN KATECHEZY:
Wstęp

 1. Modlitwa.

 2. Wprowadzenie do katechezy – katecheta umieszcza portret Jana Pawła II na tablicy i prowadzi rozmowę z uczniami. Umieszcza również datę tegorocznego IX Dnia Papieskiego (ale bez hasła)

- czas ok. 10 min.
Rozwinięcie

 1. Wprowadzenie ucznia skrępowanego – zniewolonego – wspólna analiza sytuacji, nazwanie jego sytuacji.

 2. Praca w grupach – wskazywanie obrazów przedstawiających ludzi w różnych sytuacjach zniewolenia.

 3. Rozmowa – próba naprawienia tych trudnych dla poszczególnego człowieka sytuacji.

 4. Podsumowanie tematu bycia wolnym, wolności i nawiązanie do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego Jan Paweł II – Papież Wolności.

 5. Pieśń Abba Ojcze – pierwsza zwrotka i refren.

 6. Utrwalenie poznanych treści poprzez analizę treści I zwrotki.

 7. Przedstawienie fragmentu Listu do młodych – rozmowa na temat treści.

 8. Zapis tematu

- czas ok. 25 min.
Zakończenie katechezy

 1. Praca indywidualna ucznia.

 2. Modlitwa

- czas ok. 10 min.

5. PRZEBIEG KATECHEZY:
Wstęp

1. Modlitwa: uczniowie stają w kręgu wokół zapalonej świecy i wspólnie odmawiają modlitwę Ojcze nasz, w dalszej kolejności wymieniają intencje, w jakich chcą się wspólnie pomodlić. Intencje te powierzają Maryi w modlitwie Pod Twoją obronę.


2. Katecheta nawiązuje do intencji za Jana Pawła II, przypomina, że będziemy obchodzić Dzień Papieski. W tym dniu przypominamy sobie Osobę Papieża Polaka, ale również jego nauczanie, które nam zostawił. Ta katecheza przybliży nam treść tegorocznego Dnia Papieskiego.
Rozwinięcie

1. Katecheta wychodzi na korytarz i wprowadza do sali ucznia starszej klasy, który ma związane grubym sznurem ręce i nogi. Katecheta poleca uczniom, by przyjrzeli się koledze i pyta ich: • Jak możemy nazwać waszego kolegę? (odpowiedzi dzieci: związany, skrępowany, uwięziony, zniewolony - dzieci podają odpowiedzi, a katecheta zapisuje je na tablicy po jednej stronie)

 • Czy on może robić to, co chce - np. biegać, skakać, wyjść z naszej klasy? Czy w ogóle ma możliwość wyboru, co chce robić teraz, np. podrapać się po nosie? (nie – on jest bezradny)

 • Jak myślicie, czy jest on zadowolony ze stanu , w jakim się znajduje? (nie – jest smutny)

 • Czy wasz starszy kolega jest szczęśliwy w tej sytuacji, w jakiej się znajduje? (nie – jest nieszczęśliwy)

2. Katecheta czyta zapisy na tablicy :

związany

skrępowany

uwięziony

zniewolony

bezradny

smutny


nieszczęśliwy
3. Katecheta pyta dzieci:

 • Co trzeba zrobić, by go w tej chwili uszczęśliwić? (uwolnić go, zdjąć sznur)

Katecheta poleca dzieciom uwolnić kolegę z pęt sznura i dziękuje mu - zapraszając

go, by usiadł.

Kolejny etap katechezy ma dwa warianty do wyboru:

Wariant a/ Katecheta prosi uczniów, by podali przykłady ludzi zniewolonych (również przez alkohol, narkotyki, Internet)
Wariant b/ Praca w grupach: 4-osobowy zespół uczniów otrzymuje od katechety kilka obrazów - wyciętych z gazet. Katecheta poleca uczniom wśród obrazów poszukać obrazy, które przedstawiają sytuacje, w których ludzie nie są wolni (człowiek za kratami, człowiek z podniesionymi rękami i z pistoletem wymierzonym w niego, człowiek z kajdankami na rękach, obraz człowieka pijanego z butelką w ręce, obraz człowieka zapatrzonego w komputer lub w TV (te dwa ostatnie obrazy można wprowadzić w starszych klasach). Uczniowie przedstawiają obraz, który wybrali i uzasadniają swój wybór wg zapisu na tablicy. Przypinają obraz na tablicy.
5. Katecheta pyta dzieci:


 • Jak można naprawić tę sytuację człowieka zniewolonego. Zaprasza je do współpracy i sam prezentuje pierwsze rozwiązanie i zapisuje je po przeciwnej stronie na tablicy:

związany - rozwiązany

skrępowany - uwolniony

uwięziony - wolny

zniewolony - oswobodzony

bezradny - aktywny, może wybierać, działać

smutny - radosny, wesoły

nieszczęśliwy - szczęśliwy
6. Katecheta pyta dzieci:


 • Jak myślicie, która sytuacja człowieka podoba się Panu Bogu?

 • Dlaczego? (uczniowie podają różne odpowiedzi)

Katecheta wysłuchuje wszystkich i następnie podsumowuje wypowiedzi dzieci krótką pogadanką:

Pan Bóg nas kocha. Pragnie dla nas dobra. Pan Bóg stworzył nas wolnymi. Pragnie, by ludzie byli szczęśliwi, wolni, radośni i weseli. Wolność jest wielkim darem Pana Boga dla nas. Św. Paweł pisze, że zostaliśmy powołani do bycia wolnymi, a jeśli ktoś wpadnie w niewolę – to Pan Bóg go wyzwala.

Jest to bardzo ważna sprawa – zwłaszcza dzisiaj, kiedy ludzie są bardzo często zniewalani przez innych ludzi (katecheta wskazuje obrazy) oraz sami popadają w niewolę nałogu alkoholizmu, Internetu, narkotyków (katecheta wskazuje obrazy).

Dlatego tak wiele o wolności mówił Jan Paweł II. Wiedział, że od tego wiele zależy, czy ludzie będą szczęśliwi i dobrzy dla siebie. Ojciec święty też bardzo dużo czynił dla wolności nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych narodów. Wiele też uczynił dla wolności naszej Ojczyzny.

Dlatego w tym roku IX Dzień Papieski poświęcony osobie Papieża Polaka - pod hasłem Jan Paweł II – Papież Wolności. Katecheta przypina drugą część hasła:

Jan Paweł II – Papież Wolności


7. Katecheta prezentuje uczniom pieśń Abba Ojcze i zwraca uwagę na pierwszą zwrotkę. Pyta uczniów

 • Kto nas wyzwala z kajdan i samych siebie? (Pan Bóg)

 • Co to znaczy, że Pan Bóg nas wyzwala z samych siebie? Podajcie przykłady na obrazach (egoista, alkoholik, narkoman itp..)

Katecheta słucha wypowiedzi uczniów i komentuje:

Człowiek otrzymuje od Boga dar wolności, ale musi z tej wolności dobrze korzystać, bo wolność jest nam też zadana przez Pana Boga jak zadanie domowe. Nie jest to prosta sprawa, dlatego papież Jan Paweł II w Liście do młodych napisał co trzeba robić, by być prawdziwie wolnym. Ja również dla was mam taki list.

W klasie I katecheta zaprasza ucznia, żeby otworzył kopertę i sam czyta lub jeśli wie, że uczeń umie czytać poleca przeczytać uczniowi.

W klasie II i III katecheta rozdaje uczniom kartki papieru złożone w formie koperty. Uczniowie otwierają list i czytają: „Być wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, dobrem dla drugich.”

Katecheta pyta:


 • Co to znaczy być wolnym w świetle tego, co przeczytaliście?

Uczniowie odpowiadają, a katecheta zwraca uwagę na dwa akcenty:

 • wolność nie oznacza, że mogę robić, co mi się żywnie podoba;

 • wolnym jest ten, kto szuka dobra drugiego człowieka

8. Zapis tematu na tablicy: JAN PAWEŁ II uczy nas BYĆ WOLNYMI, pod tematem uczniowie wklejają list Papieża oraz tekst pieśni Abba Ojcze.


Zakończenie

1.Praca indywidualna: każdy uczeń otrzymuje rozsypankę wyrazową z hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego. 11 października 2009 - IX DZIEŃ PAPIESKI - JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI. Wkleja ją do zeszytu wg tekstu zamieszczonego na tablicy.


2. Modlitwa na zakończenie katechezy – wspólny śpiew refrenu pieśni Abba Ojcze.
Załącznik 1

Być wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być człowiekiem dla drugich”

Wg Listu do młodych –Jan Paweł II
Załącznik 2

11 października 2009 - IX DZIEŃ PAPIESKI - JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

Konspekt katechezy dla klas I - III szkoły podstawowej1. CELE KATECHETYCZNE:

 • zapoznanie uczniów z wybranymi faktami z życia Karola Wojtyły oraz z fragmentem jego papieskiego nauczania o wolności

 • kształtowanie w uczniach postaw dobrego używania własnej wolności.


2. SŁOWA KLUCZE:

Jan Paweł II, wolność.


3. UWAGI METODYCZNE:

 1. pomoce dydaktyczne:

Zdjęcia, wycinki z gazet, obrazki przedstawiające Jana Pawła II oraz sceny z życia

papieża przygotowane, przyniesione wcześniej przez dzieci oraz przez katechetę.

Magnesy do przypinania na tablicy

Cytat z książki Pamięć i tożsamość Jana Pawła II napisany na małych kolorowych

kartkach papieru (1 kartka/ 1 uczeń) o treści: „Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę

używać własnej wolności dobrze, lub użyć jej źle.”
 1. metody:

pogadanka, pokaz, opowiadanie, wykład.


 1. literatura i środki audiowizualne:

 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość.

 • Biblia obrazkowa dla najmłodszych.


PLAN KATECHEZY:
Wstęp

 1. Przypomnienie uczniom osoby Jana Pawła II.

- czas ok. 10 min.
Rozwinięcie

 1. Analiza tekstu Jana Pawła w nawiązaniu do przypowieści o synu marnotrawnym

za pomocą pogadanki wskazanie przykładowych zachowań bliskich dzieciom,

w których mogą wybierać dobro.

- czas ok. 25 min.
Zakończenie


 1. Utrwalenie wypowiedzi Jana Pawła II.

 2. Zapis do zeszytu.

3. Sformułowanie zachęty do wybierania zawsze dobra.

-czas ok. 10 min.


5. PRZEBIEG KATECHEZY:
Wstęp

1. Wprowadzenie uczniów do klasy, zajęcie miejsc, powitanie.

2. Modlitwa.

3. Katecheta umieszcza na tablicy zdjęcia i obrazy przedstawiające sceny z życia Papieża Jana Pawła II.


4. Katecheta rozmawia z uczniami na temat tego co przedstawiają umieszczone na tablicy obrazki, stawiając pytania:

 • Kogo widzą na zdjęciu ?

 • Kim jest ów człowiek ?

 • Co czyni papież ?

5. Podsumowując wypowiedzi dzieci katecheta uzupełnia  je i podkreśla szczególny momenty z życia i posługi Jana Pawła II.


Rozwinięcie

1. Katecheta czyta cytat z książki Pamięć i tożsamość: „Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze, lub użyć jej źle.”


2. Katecheta wyjaśnia myśl Jana Pawła II opierając się na streszczeniu Przypowieści o Synu Marnotrawnym.

Najpierw wybrany uczeń czyta fragment z Ewangelii w postawie stojącej.

Można wcześniej z uczniami przygotować dramę, w której pojawia się narrator oraz osoby grające ( ukazujące postawy ) poszczególnych bohaterów przypowieści.

Rozpoczyna się następnie pogadanka, do której katecheta stara się zaangażować wielu uczniów stawiając pomocnicze pytania: • Co uczynił jeden z synów ?

 • Co w jego postawie było złego ?

 • Czy mógł inaczej postąpić ?

 • Jak zachował się ojciec ?

 • Czy mógł inaczej się zachować ? A dlaczego ?

 • Jak zareagował drugi z braci ?

 • Czy mógł inaczej ?

Katecheta ukierunkowuje rozmowę na pokazanie uczniom przyczyny wyboru dokonanego każdorazowo przez człowieka.

Na koniec dokonuje w formie wykładu podsumowania wskazując na zasadnicze wątki przypowieści dotyczące tematu wolności.


3. Katecheta wskazuje na Pana Jezusa, która cały czas uczy nas, co wybierać, jak postępować. Rozpoczynamy od postawienia kilku pytań:

 • Co mamy wybierać: dobro czy zło ?

 • Kto nam pomaga rozróżnić dobro od zła ? ( np. rodzice, wychowawca, katecheta )

 • Kto najlepiej pokazuje wszystkim, jak żyć ? Kto pouczył rodziców, katechetę ?

( Pan Jezus uczący służenia bliźnim, posłuszeństwa rodzicom, przebaczania,

mówienia prawdy, itd.) Możemy pokazać to przy pomocy ilustracji zaczerpniętych

z Biblii dla najmłodszych.


 • Skąd o tym się dowiadujemy ? ( z Pisma Świętego – wystarczy czytać i słuchać )

4. Przytoczenie kilku przykładowych sytuacji, w których same dzieci muszą dokonać wyboru, wskazać właściwą postawę, np.:

a) forma otwarta – co powinien uczynić chłopiec przechodzący obok kościoła ?

jak winna się zachować dziewczynka widząc zmęczoną mamę ?

b) forma zamknięta – czy dobrze zrobił chłopiec ustępując starszej pani miejsca w autobusie?

czy dobrze postąpiła dziewczynka nie chcąc podzielić się cukierkami

z koleżanką ?
Zakończenie

1. Uczniowie zapisują w zeszycie temat katechezy.


2. Uczniowie wklejają do zeszytu myśl Jana Pawła II: „Jeżeli jestem wolny to, to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze, lub użyć jej źle” oraz obrazek, wycinek bądź fotografię przedstawiającą Papieża Jana Pawła II.
3. Sformułowanie zachęty skierowanej do dzieci, aby zawsze starały się czynić dobro, tak jak to czynił Pan Jezus oraz wszyscy, którzy Go naśladowali m. in. Ojciec Święty Jan Paweł II.
4. Modlitwa.
JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI

Konspekt katechezy dla klas IV - VI szkoły podstawowej1. CEL KATECHEZY:

 • poznanie stanowiska Jana Pawła II wobec problemów wolności oraz Jego roli w kształtowaniu ludzkich sumień;

 • uświadomienie uczniom wartości wolności oraz kształtowanie wrażliwości na los ludzi jej pozbawionych;

 • kształcenie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka;

 • przybliżenie uczniom autorytetu Papieża Jana Pawła II;

 • kształtowanie bądź pogłębianie umiejętności pracy w grupach oraz pracy z tekstem;

 • pokazanie uczniom możliwości kształcenia własnych sumień w oparciu o wskazania papieża Jana Pawła II.


2. SŁOWA KLUCZE:

Jan Paweł II, wolność, zadania


3. UWAGI METODYCZNE:

 1. pomoce dydaktyczne:

zdjęcie Jana Pawła II całującego ziemię, po przybyciu do kraju, w którym miał się

spotkać z wiernymi, fragmenty wypowiedzi papieża Jana Pawła II. 1. metody:

pogadanka połączona z rozmową kierowaną, słoneczko, praca z tekstem.

 1. literatura i środki audiowizualne:

 • Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać, Poznań 1984.

 • Jan Paweł II, Wy jesteście moją nadzieją, Warszawa 1991.


4. PLAN KATECHEZY:
Wstęp

 1. Modlitwa

2. Pogadanka wstępna o osobie Jana Pawła II

- czas ok. 10 min.


Rozwinięcie

 1. Pogadanka o wolności i tworzenie „słoneczka” wokół słowa „wolność.”

 2. Praca w grupach: analiza tekstów Jana Pawła II o wolności.

 3. Przedstawiciele grup prezentują efekty wspólnej pracy

- czas ok. 25 min.
Zakończenie

 1. Wykład: Papież Jan Paweł II o prawdziwej wolności.

 2. Powierzenie zadania domowego

- czas ok. 10 min.

5. PRZEBIEG KATECHEZY:
Wstęp

1. Na dzisiejszej katechezie podejmiemy trudny temat, temat wolności. Przewodnikiem będzie sam papież Jan Paweł II.


2. Katecheta pokazuje uczniom zdjęcie papieża Jana Pawła II całującego ziemię po przybyciu do kraju, w którym miał się spotkać z jego mieszkańcami i przeprowadza z uczniami rozmowę w celu zorientowania się, co uczniowie wiedzą na dany temat.

 • Kogo przedstawia to zdjęcie?

 • Jak myślicie, dlaczego papież Jan Paweł II w taki sposób witał ziemię, do której przybywał?


Rozwinięcie

1. W temacie katechezy mamy określenie PAPIEŻ WOLNOŚCI • Czy moglibyście określić, czym jest wolność?

 • Co to znaczy być wolnym?

 • Co jest zaprzeczeniem wolności?

 • Czym jest wolność dla chrześcijan?

2. Może ktoś napisze na środku tablicy słowo WOLNOŚĆ


3. Uczniowie w kształcie promieni słoneczka dopisują do słowa WOLNOŚĆ jej rodzaje.


4. Następnie katecheta dzieli klasę na grupy. Uczniowie otrzymują teksty zawierające fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II na temat wolności i próbują określić, o jakiej wolności mówi Papież.
Teksty do pracy w grupach:

Gr. I

„...racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, Narodu, Ojczyzny./.../dla całego naszego pokolenia tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światowa i przeżyta w Polsce okupacja. 35 lat temu wojna ta zakończyła się na wszystkich frontach. Rozpoczął się wraz z tym momentem nowy okres w dziejach naszej Ojczyzny. Nie możemy jednak zapomnieć ofiary życia tylu Polaków i Polek. Nie możemy też zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata „za wolność naszą i waszą.”

Warszawa, 2 czerwca 1979, spotkanie z władzami państwowymi.
Gr. II

„Państwo, jako wyraz suwerenności, samostanowienia poszczególnych ludów i narodów, jest prawidłowym urzeczywistnieniem porządku społecznego- i na tym też polega jego moralny autorytet. Jako syn Narodu o tysiącletniej kulturze, który przez całe stulecia pozbawiony był niepodległości państwowej, wiem z doświadczenia, jak wielkie jest znaczenie tej zasady.”

Jasna Góra, 5 czerwca 1979, spotkanie Konferencji Episkopatu Polski.
Gr. III

„Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i Narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.”

Kraków, 10 czerwca 1979, Msza św. na Błoniach.
Gr. IV

„ Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. /.../ Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona jednocześnie zadana. /.../ Wolności bowiem człowiek może używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania a nie do niszczenia.”

/.../ „Iluż w ciągu tych sześciu wieków przeszło przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj sie nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych?”

Częstochowa, 19 czerwca 1983, Msza św. na Jasnej Górze.


Gr. V

„ Więź między pracą a sensem ludzkiej egzystencji świadczy zawsze o tym, że człowiek nie uległ alienacji z powodu swej pracy, że nie został zniewolony. Przeciwnie, więź ta potwierdza, że praca stała się sojusznikiem jego człowieczeństwa, że pomaga mu żyć w prawdzie i wolności: wolności budowanej na prawdzie, która mu pozwala prowadzić życie w pełni godne człowieka.”

Genewa 15 czerwca 1982, słowa skierowane do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Gr. VI

„Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad „starym człowiekiem”, który tkwi głęboko w każdym z nas, „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”/.../człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, co krępuje nasza wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa”.

Warszawa, 17 czerwca 1983, Msza św. na Stadionie Dziesięciolecia.
Gr. VII

„Moi Drodzy Przyjaciele! Do Was należy, położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji- zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których Wy sami doskonale wiecie .Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali./.../Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała.”

Częstochowa, 18 czerwca 1983, do młodzieży.
Gr. VIII

„Jestem synem tego Narodu – dlatego odczuwam głęboko wszystkie jego szlachetne dążenia, pragnienie życia w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, solidarności społecznej – pragnienie życia swym własnym życiem. Przecież po tysiącu lat dziejowych doświadczeń ten Naród ma swoje własne życie, swą kulturę, swe społeczne tradycje, swoją duchową tożsamość.”

Częstochowa, 19 czerwca 1983, w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Gr. IX

„Przywilejem synów Bożych jest również wolność, także ona jest udziałem ich dziedzictwa. Dotykamy tu problemu, na który wy, młodzi, jesteście w sposób szczególny wyczuleni, gdyż chodzi tu o wielki dar złożony przez Stwórcę w nasze ręce. Jest to jednak dar, który należy wykorzystać dobrze. Zbyt wiele bowiem fałszywych form wolności prowadzi do zniewolenia!.”Z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II do Młodzieży Całego Świata z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, Jasna Góra, 14-15 sierpnia 1991.

Pobieranie 239.94 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna