Katechezy na dzień papieski 2009 Zespół autorów: Zespół autorówPobieranie 239.94 Kb.
Strona3/4
Data28.04.2016
Rozmiar239.94 Kb.
1   2   3   4

Przesłania pielgrzymki


Głoszenie ewangelii wśród społeczeństwa, które nie miało z nią styczności. Upominanie się o więźniów politycznych. Sprzeciw wobec "kapitalistycznego neoliberalizmu". Krytyka sankcji USA wobec Kuby, która wyraźnie przypadła do gustu dyktatorowi wyspy. Pielgrzymka często kojarzona z pierwszą wizytą w Polsce.

W związku z pielgrzymką władze Kuby ogłosiły Boże Narodzenie 1997 r. dniem wolnym od pracy, oprócz tego 180 więźniów politycznych zostało zwolnionych, a znany z pojawiania się w mundurze Fidel Castro wystąpił w garniturze.Kazachstan

Podczas powitania na lotnisku papież pobłogosławił Kazachstan, jako kraj i naród, który "przerzuca mosty solidarnej współpracy z innymi narodami i kulturami". Podkreślił jego wkład w pokojowe współżycie narodów Azji Środkowej i całego świata. Przypomniał, że Kazachstan, w 1991 roku zamknął poligon nuklearny w Semipałatyńsku, a następnie jednostronnie zrezygnował z broni nuklearnej. Podstawą tej decyzji było przekonanie, że wszystkie problemy powinny być rozwiązywane nie za pomocą broni, lecz środkami pokojowymi - poprzez rokowania i dialog", powiedział papież.

Jan Paweł II, wskazując na wieloetniczny charakter Kazachstanu, wyraził uznanie dla konstytucji nowej niepodległej republiki, która gwarantuje wszystkim, niezależnie od narodowości i wyznania, te same prawa. W serdecznych słowach powitał wszystkich, którzy oczekiwali go na lotnisku, wśród nich "przywódców i wiernych islamu". Ze szczególnymi słowami powitania zwrócił się także do "braci z Kościoła prawosławnego".
Wizyta papieża Jana Pawła II "stanie się niezapomnianym przeżyciem dla państwa kazachskiego" - powiedział prezydent tej środkowoazjatyckiej republiki Nursułtan Nazarbajew w czasie uroczystości powitania na lotnisku w Astanie.
Podkreślił, że wita papieża, jako "przywódcę duchowego, nawołującego do pokoju". Zwrócił również uwagę, że katolicyzm ma w Kazachstanie "głębokie korzenie". Zachowały się bowiem świadectwa kontaktów dyplomatycznych między przedstawicielami hierarchii kościelnej a kazachskimi chanami.

2.Prezentacje – każda grupa przedstawia owoc swojej pracy – co zmieniło się w danym państwie po pielgrzymce Jana Pawła II, jak jego obecność, słowa wpłynęły na ludzi. Prezentuje plakat, aby pozostała część klasy dowiedziała się, co było istotą pielgrzymki itd.Zakończenie

1. Papież Jan Paweł II wnosił w serca ludzkie wolność – dawał ludziom nadzieję i odwagę, wlewał w nich siłę i razem dokonywali wielkich przemian w drodze ku wolności.

2. Katecheta zadaje pytania:


 • Skąd Papież brał siłę do tak wielu pielgrzymek, pomimo wielu obowiązków?

- Siła Papieża wyrastała z modlitwy i bliskiego kontaktu z Bogiem, z codziennej Komunii Świętej. To Jezus, jako pierwszy daje wolność i to jego łaska ma moc wyzwalać. JPII jest dla nas wzorem tak bliskiego zjednoczenia z Bogiem, bo z Nim wszystko jest możliwe.

3. Sformułowanie zachęty do kreowania postaw ewangelicznych w oparciu o dobrze pojmowaną wolność korzystając ze źródeł dających autentyczną moc i siłę. ( Wskazać można przykłady takich postaw ).

4. Modlitwa końcowa.
JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

Konspekt katechezy dla szkół ponadgimnazjalnych


1. Cele katechezy:

 • wyjaśnienie, jak należy rozumieć wolność;

 • ukazanie, że wolność jest nierozerwalnie związana z prawdą;

 • ukazanie, że wolność realizuje się w bezinteresownym darze z siebie, czyli w miłości;

 • wskazanie na komunię z Chrystusem jako źródło siły dla wzrastania w wolności;

 • zachęta do życia w prawdzie, otwartego na potrzeby innych, aby stawać się coraz bardziej wolnym.


2. Słowa klucze:

wolność, miłość


3. Uwagi metodyczne:

 1. pomoce dydaktyczne:

Reprodukcja obrazu Eugene’a Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady (np. wyświetlona z rzutnika multimedialnego).

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/a/a7/20070601174538!Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg

Teksty źródłowe – fragmenty nauczania Jana Pawła II (załączniki). 1. metody:

Rozmowa kierowana, dyskusja, analiza reprodukcji, praca w grupach, praca z tekstem, pantomima.

 1. literatura i środki audiowizualne:

wykorzystane:

 • Encyklika Veritatis splendor

 • Encyklika Evangelium vitae

polecane:

 • Encyklika Sollicudo rei socialis

 • Encyklika Redemptor hominis

 • Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A.Zwoliński, Radom 2003.

 • K. Węglarczyk, Paradoksy wolności w myśli Jana Pawła II, http://www2.teologiapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=1134. Plan katechezy:
Wstęp

1. Modlitwa.


2. Pojęcie wolności - czas ok. 20 min.
Rozwinięcie

1. Prawda jako konieczny warunek wolności. Miłość realizacją wolności. Więź z Jezusem

jako źródło wolności

- czas ok. 18 min.
Zakończenie

1. Symboliczne ujęcie wolności (pantomima).


2. Modlitwa

- czas ok. 7 min.5. Przebieg katechezy:
Wstęp

1. Modlitwa i sprawdzenie listy obecności .

2. Przedstawienie tematu katechezy w kontekście hasła dnia papieskiego w roku 2009 „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI.”
3. Prezentacja reprodukcji obrazu Eugene’a Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady. Rozmowa kierowana: uczniowie wspólnie odpowiadają na pytanie:


 • Jakie cechy wolności ukazuje ten obraz?” Odpowiedzi, w formie krótkich haseł, zapisujemy na tablicy.

4. Dzielimy klasę na 3 grupy, w których uczniowie formułują współczesne rozumienie wolności. Przedstawiciele grup bardzo krótko referują wyniki dyskusji w grupach. Katecheta zapisuje je hasłowo na tablicy.
5. Rozmowa kierowana z całą klasą o fragmencie nauczania Jana Pawła II, który wyświetlamy z rzutnika (załącznik 1):

6. Podsumowanie wprowadzenia dokonane przez katechetę.

Rozwinięcie

1. W tych samych 3 grupach uczniowie analizują przydzielony grupie tekst źródłowy, szukając odpowiedzi na pytanie: • Co jest warunkiem wolności?

2. Przedstawiciele grup krótko referują wnioski z dyskusji w grupach. Najpierw wypowiada się przedstawiciel grupy z załącznikiem 2, potem przedstawiciel grupy z załącznikiem 3. Jako ostatni referuje uczeń z grupy z załącznikiem 4.


3. Następnie katecheta krótko podsumowuje wypowiedzi uczniów.
4. Rozmowa kierowana z całą klasą o myśli Jana Pawła II, wyświetlonej z rzutnika (załącznik 5): „W jaki sposób najpełniej realizuje się ludzka wolność?”

5. Rozmowa kierowana z całą klasą o myśli Jana Pawła II, wyświetlonej z rzutnika (załącznik 6): „Skąd mamy czerpać siły do życia w wolności?”

6. Podsumowanie wniosków sformułowanych w tej części katechezy, dokonane przez katechetę.
Zakończenie

1. Kilku chętnych uczniów na środku klasy formuje „żywy pomnik”, czyli w grupie ustawiają się w „zastygły kadr”, przedstawiający symbolicznie cechy prawdziwej wolności - jako bezinteresownego daru z siebie, do którego uzdalnia Chrystus. Ta grupa rzeźbiarska ma być przeciwieństwem ujęcia wolności w wizji Delacroix. (Ustawioną grupę można sfotografować, a zdjęcie to wykorzystać w innej katechezie).

2. Na zakończenie wspólnie odmawiamy „Modlitwę w intencji wyzwolenia młodzieży”, której tekst wyświetlamy z rzutnika (załącznik 7).Pobieranie 239.94 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna