Katedra I zakład pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece zdrowotnejPobieranie 84.31 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar84.31 Kb.
Katedra I ZAKŁAD Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece zdrowotnej

Wydział nauk o zdrowiu

akademia Medyczna im. piastów śląskich we Wrocławiu

zakład zintegrowanej opieki medycznej

Wydział nauk o zdrowiu

uniwersytet medyczny w Białymstoku

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO

INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM w Krakowiekatedra Rozwoju pielęgniarstwa

wydział pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu

uniwersytet medyczny w Lublinie

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

uniwersytet medyczny im. karola marcinkowskiego w Poznaniu

oraz

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH we Wrocławiu

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “DOMMED” w Głogowie


OGÓLNOPOLSKA

KONFERENCJA NAUKOWO – sZKOLENIOWA
oraz
I Studencka

KONFERENCJA NAUKOWO – sZKOLENIOWA
z cyklu / zakresu :
PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKA
I OPIEKA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH


NA POZIOMIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
-CZYJ PROBLEM, CZYJE ZADANIE?

Wrocław, 3-4 grudnia 2010r.

RADISSON Blu Hotel, ul. Purkyniego 10, Wroclaw

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


Patronat honorowy
Jego Magnificencja

Rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

p.o. Rektora

Prof. dr hab. Marek Ziętek


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny:KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:

Dr hab. Anna Abramczyk, prof. nadzw. AM Wrocław


Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Danuta Dyk, UM Poznań


Członkowie:

Prof. dr hab. Zbigniew Hruby, AM Wrocław

Prof. dr hab. Kornalia Kędziora-Kornatowska UM Bydgoszcz

Prof. dr hab. Andrzej Kierzek, AM Wrocław

Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, UM Białystok

Dr hab. Maria Kózka, UJ, Kraków

Prof. dr hab. Halina Milnerowicz, AM Wrocław

Prof. dr hab. Andrzej Pozowski, AM Wrocław

Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski, UM Poznań

Prof. dr hab. Irena Wrońska, UM LublinKOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:

Mgr Jolanta Kolasińska


Wiceprzewodniczący:

Mgr Urszula Olechowska


Sekretarz:

Mgr Bożena Bedryk


Członkowie:

Dr Anita Orzeł-Nowak

Dr Lucyna Płaszewska-Żywko

Dr Maria Cisek

Dr Wiesław Fidecki

Dr Mariusz Wysokiński

Mgr Wiesława Bogdan

Mgr Teresa Brodziak

Mgr Celina Glaza

Mgr Jadwiga Kałasz

Mgr Krystyna Kuriata-Kowalska

Mgr Elżbieta Pięta

Mgr Grażyna Puto

Mgr Anna Szafran

Mgr Halina Targosz

Mgr Krystyna Twarduś

Mgr Danuta Witko
SKN “Promotorzy Zdrowia”:

Leszek Kozinoga

Marta Palac

Joanna Podleska

Łukasz Rypicz


PIĄTEK 3 grudnia 2010r.

12.00 – 13.00 Rejestracja uczestników


13.00 - 13.30 OTWARCIE OBRAD
Dr hab. n. med. Anna Abramczyk, prof. nadzw. AM – Kierownik Katedry

Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Wystąpienia zaproszonych Gości


13.30 – 14.45 SESJA I PLENARNA


Przewodniczą: Prof. dr hab. Irena Wrońska

Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

Dr hab. Maria Kózka
KULTURA I ETYKA W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Irena Wrońska, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk


o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
GRZYBICA DOSKONAŁA AKTORKA

Elżbieta Krajewska-Kułak, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk


o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – współczesne wyzwania

Anna Abramczyk, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
14.45 – 16.10 SESJA II


PROBLEMY ZADOWOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Przewodniczą: Dr hab. Anna Abramczyk, prof. nadzw.

Mgr Urszula Olechowska

Dr hab. Danuta Dyk

Wykład plenarny:
SYTUACJA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Urszula Olechowska - Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek


i Położnych we Wrocławiu
PROBLEMY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Elżbieta Garwacka-Czachor - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


w Warszawie
Wykłady:
SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA W OPINII PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH
I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NZOZ „DOMMED”, REALIZUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PACJENTEM PRZEWLEKLE CHORYM W DOMU

Jadwiga Kałasz, NZOZ „DOMMED”, Głogów


WIEDZA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA ORAZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA TEMAT USTAWY O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Emilia Rozwadowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Katarzyna Ostapowicz-Van Damme, Agnieszka Szyszko-Perłowska, Katarzyna Krajewska-Ferishah, Hanna Rolka, Krystyna Kowalczuk, Andrzej Guzowski, Ewa Kropiwnicka

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
CZYNNIKI PSYCHO-SPOŁECZNE W PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRACUJĄCYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Barbara Jankowiak1, Krystyna Kowalczuk1, Krystyna Klimaszewska1, Elżbieta Krajewska-Kułak1, Katarzyna Łagoda2, Hanna Rolka11) Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

2) Zakład Medycyny Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKAŻONYCH WIRUSEM HCV

Jolanta Pietras1, Anna Stodolak2, Aleksander Fuglewicz2, Sabina Dąbrowa¹1) Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy,

2) Zakład Pediatrii Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
DETERMINANTY WYBORU ZAWODU, POZIOM ASPIRACJI ORAZ PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO I PIELĘGNIARSTWO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Kropiwnicka Ewa1, Orzechowska Anna2, Cholewska Monika31) Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

2) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

3) Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku
16.00-16.10 DYSKUSJA

16.10-16.30 PRZERWA NA KAWĘ


16.30 – 18.00 SESJA III


WYBRANE ASPEKTY PROMOCJI ZDROWIA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
Przewodniczą: Prof. dr hab. Irena Wrońska

Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

Dr hab. Anna Abramczyk, prof. nadzw.
Wykład plenarny:
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA GRZYBAMI W BUDYNKACH NA ZDROWIE LUDZI

Elżbieta Krajewska-Kułak

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wykłady:
STRES W PRACY – PROBLEM WCIĄŻ AKTUALNY

Krystyna Kowalczuk1, Anna Zdańska2, Elżbieta Krajewska-Kułak1, Cecylia Łukaszuk1, Katarzyna Ostapowicz-Van Damme1, Dorota Kondzior1, Krystyna Klimaszewska1, Jolanta Lewko1, Emilia Rozwadowska11) Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
STYL ŻYCIA KOBIET W OKRESIE CIĄŻY

Halina Targosz, Anna Abramczyk, Justyna Rdzeń, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zakład Nauki Zawodu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu


WYBRANE CZYNNIKI STYLU ŻYCIA DETERMINUJĄCE STAN ZDROWIA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

Wiesława Bogdan, Teresa Brodziak, Danuta Witko, Elżbieta Pięta, Krystyna Kuriata-Kowalska

Katedra Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zakład Nauki Zawodu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu.
ODŻYWIANIE LUDZI STARSZYCH

Jolanta Kolasińska1, Krystyna Misiak21) Katedra Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zakład Nauki Zawodu, 2) Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Gerontologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna we Wrocławiu.
WPŁYW PROMOCJI WIEDZY ODNOŚNIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ KOBIET

Karolina Perlitius¹ Krzysztof Szymanowski²1) Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu,

2) Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
CZYNNIKI RYZYKA RETINOPATII U WCZEŚNIAKÓW

Lucyna Płaszewska-Żywko, Krystyna Twarduś, Barbara Strojny, Maria Kózka Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków


PROFILAKTYKA WZW TYPU B W GABINETACH KOSMETYCZNYCH
I FRYZJERSKICH

Anita Orzeł-Nowak, Aleksandra ŚwierkoszZakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
OPIEKA ŚRODOWISKOWA NAD OSOBAMI STARSZYMI ZAMIESZKAŁYMI
W SANOKU

Maria Cisek1, Paulina Zubik1, Tomasz Brzostek1, Agnieszka Gniadek21) Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytut Pielęgniarstwa
i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ,

2) Szpital Wojewódzki w Rzeszowie
PROGRAM ZDROWE MIASTO JAKO ZADANIE DLA PROMOCJI ZDROWIA
I PROFILAKTYKI CHORÓB WŚRÓD MIESZKAŃCÓW W RAMACH POZ

Marzena Krysa

Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
17.55 – 18.00 DYSKUSJA

18.00 LUNCH

SOBOTA 4 grudnia 2010r.

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 10.00 SESJA STUDENCKA


Przewodniczą: Prof. dr hab. Halina Milnerowicz

Dr hab. Maria Kózka

Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
Wykłady:
WPŁYW PRZEWLEKŁEGO NARAŻENIA NA OŁÓW W WARUNKACH PRACY NA PROCESY PEROKSYDACJI LIPIDÓW

Marta Królik1, Marta Zalewska2, Halina Milnerowicz21) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna, Wrocław

2) Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna, Wrocław. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Halina Milnerowicz
POSTAWY STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH WOBEC DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W WALCE Z GRYPĄ

Monika Chodyniak, Urszula Taczalska

Studentki Pielęgniarstwa II roku Studia Stacjonarne II stopnia: Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
SPOŻYCIE WYBRANYCH NAPOJÓW PRZEZ KOBIETY W CIĄŻY

Aleksandra Mrozowska1 (Doktorantka), Małgorzata Schlegel-Zawadzka21) Zakłąd Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytyut Pielęgniarstwa I Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum

2) Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagieloński,

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE

Aleksandra Kołtuniuk, Anna Abramczyk

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu.
ZWIĘKSZANIE POTECJAŁU ZDROWIA U OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ WCZESNOSZKOLNĄ EDUKACJĘ PROZDORWOTNĄ

Leszek Kozinoga1, Łukasz Rypicz1 Anna Abramczyk21) Studenckie Koło Naukowe “Promotorzy Zdrowia”

2) Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI

Aleksandra Kołtuniuk, (Doktorantka)

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
10.10 – 10.20 DYSKUSJA


10.20 – 11.45 SESJA IV
WYBRANE ASPEKTY OPIEKI W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH

W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
Przewodniczą: Dr hab. Anna Abramczyk

Dr hab. Danuta Dyk

Dr n. med. Żanna Fiodorenko-Dumas
Wykład plenarny
TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG MEDYCZNYCH A SYTUACJA PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ NA POZIOMIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Anna Abramczyk

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wykłady:
OCENA SKUTECZNOŚCI PROTEZOWANIA PACJENTÓW PO AMPUTACJACH NACZYNIOWYCH

Małgorzata Paprocka-Borowicz, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Żanna Fiodorenko-Dumas, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski

Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
ZASTOSOWANIE OPATRUNKÓW AKTYWNYCH W LECZENIU RAN

Jolanta Pietras1, Anna Stodolak2, Aleksander Fuglewicz2, Marcin Nikorowski (ratownik medyczny)1) Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy,

2) Zakład Pediatrii Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna
we Wrocławiu
OPIEKA DOMOWA NAD CHORYM WENTYLOWANYM MECHANICZNIE

Katarzyna Jessa, Katarzyna Kabacińska, Celina Glaza

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PROBLEMY DNIA CODZIENNEGO CHORYCH NA CHOROBĘ ALZHEIMERA

Joanna Rosińczuk-Tonderys1, Urszula Żerkowska1, Leszek Czapla2, Anna Adamczyk11) Zakład Chorób Układu Nerwowego Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu

2) Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
PROBLEMY DNIA CODZIENNEGO OPIEKUNÓW OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALZHEIMERA

Joanna Rosińczuk-Tonderys1, Ireneusz Całkosiński2, Urszula Żerkowska1, Anna Adamczyk11) Zakład Chorób Układu Nerwowego Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna we Wrocławiu

2) Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

OPIEKA LOGOPEDYCZNA JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW REHABILITACJI CHORYCH NA ATAKSJĘ RDZENIOWO – MÓŻDŻKOWĄ TYPU 1

Magdalena Kazimierska-Zając, Joanna Rosińczuk-Tonderys

Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
MIEJSCE ZAMIESZKANIA A SYTUACJA CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Anna Abramczyk,

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM NA CUKRZYCĘ NA POZIOMIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Anna Abramczyk

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
11.35 – 11.45 DYSKUSJA

11.45 – 12.00 PRZERWA NA KAWĘ12.00 – 13.10 SESJA V
WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
Przewodniczą: Dr hab. Anna Abramczyk

Dr hab. Danuta Dyk

Dr hab. Maria Kózka
Wykłady:
SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOMOTORYCZNĄ

Żanna Fiodorenko-Dumas

Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, Małgorzata Paprocka-Borowicz Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu
WPŁYW FUNKCJI RĄK NA JAKOŚĆ ŻYCIA W SUBIEKTYWNEJ OCENIE PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

Jolanta Lewko1, Jan Kochanowicz2, Wiesław Zarzycki3, Zenon Mariak2, Maria Górska3, Elżbieta Krajewska-Kułak1, Katarzyna Ostapowicz van Damme11) Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

2) Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

3) Klinika Endokrynologii, Cukrzycy i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
WPŁYW EDUKACJI NA JAKOŚĆ ŻYCIA I PONOWNE HOSPITALIZACJE
U CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Arendarczyk

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA I STOPNIA AKCEPTACJI CHOROBY U CHORYCH
Z MIGRENĄ

Rolka Hanna1, Krajewska-Kułak Elżbieta1, Drozdowski Wiesław2, Kułak Wojciech3, Jankowiak Barbara1, Klimaszewska Krystyna1, Kowalewska Beata1,1) Zakład Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

2) Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym Uniwersyteckiego Szpitala

Klinicznego w Białymstoku,3) Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

w Białymstoku


JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH Z ZESPOŁEM BEZDECHU SENNEGO

Lucyna Płaszewska-Żywko, Grażyna Puto, Małgorzata Gawęcka, Maria Kózka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW CZYNNYCH ZAWODOWO W ZESPOŁACH BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA

Krystyna Klimaszewska1, Beata Kowalewska1, Dorota Kondzior1, Ewa Wilk2, Elżbieta Krajewska-Kułak1, Krystyna Kowalczuk1, Hanna Rolka11) Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

2) NZOZ – Lekarze Rodzinni 3 w Łomży
JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Marta Arendarczyk, Adriana Borodzicz-Cedro, Dorota Barcicka-Pełczyńska, Krzemińska Sylwia

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu,
JAKOŚĆ ŻYCIA I STAN WIEDZY PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNĄ

Żanna Fiodorenko-Dumas1, Małgorzata Paprocka-Borowicz2, Ilias Dumas1) Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu,

2) Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu

3) Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk
o Zdrowiu AM we Wrocławiu
13.00-13.15. DYSKUSJA

13.15 -13.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI, ZAKOŃCZENIE OBRAD13.30 LUNCH
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna