Katedra Informatyki Stosowanej Automatyzacja Obliczeń InżynierskichPobieranie 15.99 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.99 Kb.

Katedra Informatyki Stosowanej

Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich


Laboratorium

Ćwiczenie 1.

Podstawowe funkcje matematyczneOpracowanie: dr hab. inż. Jacek Kucharski

dr inż. Piotr Urbanek

  1. Wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego dowolną liczbę rzeczywistą

Wykorzystując wprowadzoną liczbę jako argument następujących funkcji:

ZNAK.LICZBY

MODUŁ.LICZBY

ZAOKR


ZAOKR.GÓRA

ZAOKR.DÓŁ

ZAOKR.DO.CAŁK

ZAOKR.DO.PARZ

ZAOKR.DO.NPARZ

MROUND


ZAOKR.W.GÓRĘ

LICZBA.CAŁK

DEC2BIN

BIN2HEX


HEX2DEC

przeanalizować i opisać ich działanie. Zwracane przez badane funkcje wyniki skomentować w arkuszu kalkulacyjnym obok badanych funkcji.  1. Suma, suma warunkowa, dzielenie i mnożenie.

  1. Wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego następujące liczby:  1. Obliczyć iloczyn czynników znajdujących się w poszczególnych wierszach oraz sumę obliczonych iloczynów.

  2. Wykorzystując pomoc podręczną arkusza kalkulacyjnego sprawdzić sposób wywołania i działanie następujących funkcji:

SUMA

SUMA.ILOCZYNÓW

SUMA.KWADRATÓW

SUMA.X2.M.Y2

SUMA.XMY.2

SUMA.JEŻELI

SUMA.X2.P.Y2

ILOCZYN


LCM

Komentarze dotyczące sposobu wywoływania umieścić obok badanych funkcji. Wyjaśnić zastosowane kryteria obliczeń wywoływanych funkcji.  1. Wprowadź dwie dowolne liczby rzeczywiste. Oblicz iloraz wprowadzonych liczb wykorzystując następujące funkcje:

/

MOD


QUOTIENT

GCD


Wyjaśnić działanie funkcji.

  1. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne, pierwiastkowe i potęgowe, trygonometryczne.

Dokonać przykładowych obliczeń z wykorzystaniem następujących typów funkcji:

FUNKCJE LOGARYTMICZNE

LOG


LOG10

LN

FUNKCJE WYKŁADNICZE

POTĘGA

EXP


PIERWIASTEK

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

SIN


COS

TAN


ASIN

ACOS


ATAN

PI

FUNKCJE HIPERBOLICZNE

SINH

COSH


TANH

ASINH


ACOSH

ATANH  1. Działania na liczbach zespolonych

Wprowadzić do dwóch komórek arkusza dowolne liczby. Za pomocą funkcji COMPLEX wygenerować liczbę zespoloną postaci (a+bj). Sprawdzić działanie następujących funkcji:

IMREAL


IMAGINARY

IMABS


IMARGUMENT

IMCONJUGATE

IMSUM

IMSUB


IMPRODUCT

IMDIV


IMEXP

IMLN


IMLOG10

IMLOG2


IMSIN

IMCOS


IMPOWER

IMSQRT


Komentarze dotyczące działania ww funkcji umieścić w arkuszu kalkulacyjnym obok miejsca ich wywołania.  1. Działania na macierzach.

Wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego blok czterech liczb:

Sprawdzić i opisać działanie następujących funkcji:

TRANSPONUJ

WYZNACZNIK.MACIERZYMACIERZ.ODW

MACIERZ.ILOCZYN
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna