Katedra Informatyki Stosowanej umk działalność naukowa w 2011 roku A. Oryginalne prace naukowePobieranie 93.62 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar93.62 Kb.

Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Działalność naukowa 2011

Załącznik 2b

Katedra Informatyki Stosowanej UMK
Działalność naukowa w 2011 roku


A. Oryginalne prace naukowe.

A1. Oryginalne prace opublikowane w czasopismach recenzowanych o zasięgu
międzynarodowym. 1. Adamczak R, J. Pillardy, B.K. Vallat, J. Meller; Fast Geometric Consensus Approach for Protein Model Quality Assessment. Journal of Computational Biology 18(12):1807-18 (2011); PMID: 21244273, 32 pt

 2. Blachnik M, Duch W, LVQ algorithm with instance weighting for generation of prototype-based rules. Neural Networks 24(8), 824–830, 2011, 32 pt.

 3. Duch W, K. Dobosz. Visualization for Understanding of Neurodynamical Systems. Cognitive Neurodynamics, 5(2), str. 145–160, Springer, 2011. IF 1.625 (wg. JCR, ale pisma nie ma na liście MNiSW).

 4. Grąbczewski K, N. Jankowski. Saving time and memory in computational intelligence system with machine unification and task spooling, Knowledge-Based Systems, Volume 24, Issue 5, July 2011, 570-588, ISSN 0950-7051. 20 pt.

 5. Grąbczewski K. Separability of Split Value criterion with weighted separation gains. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 6871: 88-98, 2011. 13 pt.

 6. Grąbczewski K. Validated Decision Trees versus Collective Decisions. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 6923: 342-351, 2011. 13 pt

 7. Grochowski M, W. Duch, Fast Projection Pursuit Based on Quality of Projected Clusters, Lecture Notes in Computer Science, 6594:89-97, 2011. 13pt

 8. Guang Lan Zhang, Hifzur Rahman Ansari, Phil Bradley, Gavin C. Cawley, Tomer Hertz, Xihao Hu, Jim C. Huang, Nebojsa Jojic, Yohan Kim, Oliver Kohlbacher, Ole Lund, Claus Lundegaard, Craig A. Magaret, Morten Nielsen, Harris Papadopoulos, G. P. S. Raghava, Vider-Shalit Tal, Li Xue, Chen Yanover, Hao Zhang, Shanfeng Zhu, Michael T. Rock, James E. Crowe Jr., Christos Panayiotou, Marios M. Polycarpou, Włodzisław Duch, Vladimir Brusic, Machine Learning Competition in Immunology – Prediction of HLA class I molecules. Journal of Immunological Methods 30;374(1-2):1-4, 2011. 27 pt

 9. Phatak M, R. Adamczak, B. Cao, M. Wagner, J. Meller; Solvent and Lipid Accessibility Prediction as a Basis of Model Quality Assessment in Soluble and Membrane Proteins; Current Protein and Peptide Science 12(6):563-73 (2011); PMID: 21787302, 32 pt

 10. Szymański J, Duch W, Information Retrieval with Semantic Memory model. Cognitive Systems Research, 14 (2012) 84-100, 27 pt.

 11. Szymański J, Duch W, Induction of the common-sense hierarchies in lexical data. Lecture Notes in Computer Science Vol. 7063, pp. 726-734, 2011. 13 pt

 12. N. Jankowski. “Complexity measures for meta-learning and their optimality”. In: Solomonoff 85th Memorial. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 2011, 13pt

 13. N. Jankowski and K. Usowicz. “Analysis of feature weighting methods based on feature ranking methods for classification”. In: Neural information processing. Part II. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 2011, pp. 238–247, 13 pt

J. Biesiada, A. Porollo, P. Veluyatham, M. Kouril, J. Meller; A survey of public domain docking methods for docking and virtual screening; Human Genomics 5(5):497-505 (2011); PMID: 21807604 ???

A2. Książki, redakcje książek i numerów specjalnych: 1. Cutsuridis V, K. Doya, W. Duch, C. Heida. Preface to the special issue "Neural models of brain disorders". Neural Networks (w druku), 2011.

 2. Duch W, Lee M (Editors), Preface to the special issue on "Computational Modeling and Application of Cognitive Systems". Cognitive Systems Research 14, 2012

 3. Honkela T, Duch W, Girolami M, Kaski S, Artificial Neural Networks and Machine Learning Research. ICANN 2011, Part I. Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6791).

 4. Honkela T, Duch W, Girolami M, Kaski S, Artificial Neural Networks and Machine Learning Research. ICANN 2011, Part II. Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6792.

 5. Jankowski N, W. Duch, and K. Grabczewski. Preface to: Meta-learning in computational intelligence. Ed. by N. Jankowski, W. Duch, and K. Grabczewski. Studies in Computational Intelligence. Springer, 2011

 6. Jankowski N. Meta-uczenie w inteligencji obliczeniowej. 396 str. Warszawa, Polska: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011

 7. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-75873-33-7.

A3. Oryginalne prace opublikowane jako rozdziały w książkach.
 1. Duch W, Free Will and the Brain: Are we automata? In: 3rd International Forum on Ethics and Humanism in European Science, Environment and Culture, Ed. M.Jaskuła, B.Buszewski, A. Sękowski and Z. Zagórski, Societas Humboldtiana Polonorum, 2011, pp. 155-170.

 2. Duch W, T. Maszczyk, M. Grochowski. Optimal Support Features for Meta-learning. W: W: N. Jankowski, K. Grabczewski, W. Duch, red. Meta-learning in Computational Intelligence. Studies in Computational Intelligence, vol. 358, str. 317-358, Springer, 2011

 3. Duch W, Dobosz K, Attractors in Neurodynamical Systems. Advances in Cognitive Neurodynamics II (eds. R. Wang, F. Gu), pp. 157-161, 2011

 4. Grąbczewski K. Unified view of decision tree learning machines for the purpose of meta-learning. Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, 95: 147–155, 2011.

 5. Jankowski N, K. Grabczewski. “Universal Meta-learning Architecture and Algorithms”. In: Meta-learning in Computational Intelligence. Ed. by N. Jankowski, W. Duch, and K. Grabczewski. Studies in Computational Intelligence. Springer, 2011, pp. 1–76

 6. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people. W: Czerwinska Pawlak I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation, Nursing and Public Health. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-38-4. str. 127-136.

A4. Oryginalne prace opublikowane w czasopismach recenzowanych o zasięgu
krajowym. 1. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telekardiologia. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, Wyd. specjalne nr 1: Informatyka i Komunikacja w Ochronie Zdrowia, 21-24.

 2. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 7-14. 2 pkt. KBN/MNiSW

 3. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people. Journal of Health Sciences, 2011, 1(3): 127-136. 2 pkt. KBN/MNiSW

 4. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Komputeryzacja testów w fizjoterapii. Fizjoterapia, 2011, 2: 1-18. 6 pkt. KBN/MNiSW

 5. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence. Acta Bio-Optica et Informatica Medica,2011, 4: 179-182. 6 pkt. KBN/MNiSW

 6. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wybrane rozwiązania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych. Postępy Rehabilitacji, 2011, 1: 11-18. 6 pkt. KBN/MNiSW

 7. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Tworzenie nowej dziedziny nauki – zintegrowane rozwiązania dla niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku. Postępy Rehabilitacji, 2011, 2: 33-36. 6 pkt. KBN/MNiSW

 8. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2011, 1-2: 78-87. 6 pkt. KBN/MNiSW

 9. Mikołajewska E., Mikołajewski D. System eksploracji danych na potrzeby obronności państwa. Kwartalnik Bellona, 2011, 3: 119-129. 6 pkt. KBN/MNiSW

 10. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona, 2011, 2: 123-133. 6 pkt. KBN/MNiSW

 11. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka, 2011, 5: 58-64. 6 pkt. KBN/MNiSW

 12. Mikołajewski D. Mikołajewska E. Exoskeletons in neurological diseases - current and potential future applications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 2, 227–233. 13 pkt. KBN/MNiSW, IF=0,103

 13. Mikołajewski D. Mikołajewska E. Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2011, 2: 93-113. 6 pkt. KBN/MNiSW

 14. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Egzoszkielet jako szczególna forma robota – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona, 2011, 1: 160-169. 6 pkt. KBN/MNiSW

 15. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabilitacja w Praktyce, 2011, 1: 64-67. 2 pkt. KBN/MNiSW

 16. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 1: 103-109. 13 pkt. KBN/MNiSW, IF=0,103

 17. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Mózg w liczbach. Mag Pielęg Położ., 2011, 1-2: 58.

 18. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroprostheses for mobility and control in disabled patients - current and potential future applications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 6, xxx-xxx 13 pkt. KBN/MNiSW, IF=0,103

 19. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Egzoszkielet we współczesnych środowiskach zintegrowanych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2011, 4: xxx-xxx 6 pkt. KBN/MNiSW

 20. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych – propozycja rozwiązania. Roczniki Ekonomiczne KPSW, 2011, 4: xxx-xxx 2 pkt. KBN/MNiSW

A5. Publikacje z międzynarodowych konferencji naukowych: recenzowane prace
zwyczajne.
 1. Duch W, W. Nowak, J. Meller, G. Osiński, K. Dobosz, D. Mikołajewski, G.M. Wójcik. Consciousness and Attention in Autism Spectrum Disorders. W: Proceedings of the 10th Cracow Grid Workshop (CGW'10), Kraków, str. 202–211, 2011.

A6. Publikacje z międzynarodowych konferencji naukowych: abstrakty. 1. Adamczak R, J. Meller, „Ultrafast clustering of protein models with a substructure-based similarity measure”, Multi-Pole Approach to Structural Biology Conference, 16-19 listopad 2011, Warszawa

 2. Duch W, From autism to ADHD: comprehensive theory based on computational simulations. In: Models of Physiology and Disease Symposium, Center for Life Sciences, NUS, Singapore, 28-30.09.2011, p. 34

 3. Gravier A, Quek Hiok Chai, W. Duch, Abdul Wahab, Modeling bottom-up visual pathway to assess the influence of individual neuron dynamics on reflex attention. In: Models of Physiology and Disease Symposium, Center for Life Sciences, NUS, Singapore, 28-30.09.2011, poster.

 4. Komasa J, R. Słupski, K. Jankowski, J. Wasilewski (2011) Benchmark energy and electron density calculations on Be-like atoms: Comparison with MBPT and coupled cluster results (abstract) “10-th Central European Symposium on Theoretical Chemistry” (CESTC 2011), Toruń, Poland, September 25-28, 2011, p. 101

A7. Publikacje z krajowych konferencji naukowych: recenzowane prace
zwyczajne.
 1. Szymański J, Duch W, Wizualizacja struktury Wikipedii do wspomagania wyszukiwania informacji. W: Wizualizacja wiedzy. Od Biblii pauperum do hipertekstu, Warszawa 2011.

B. Prace w druku 1. Adamczak R, Sieci neuronowe w bioinfomatyce, Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych Tom 9 Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, przyjęty do druku.

 2. Duch W. Neuronauki i natura ludzka. (Book chapter), red. M. Słomka (w druku, 2012)

 3. Duch W. What can we know about ourselves and how do we know it? In: Ed. M. Jaskuła, B. Buszewski, Societas Humboldtiana Polonorum, 2012, pp. xxx.

 4. Duch W. Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. Rozdział w książce, red. J. Bremer i inn. 2012.

 5. Duch W, Computational Creativity. Encyclopedia of Systems Biology, W. Dubitzky, O. Wolkenhauer, K-H Cho, H. Yokota (Eds.), Springer 2011 (w druku).

 6. Duch W, Meta-learning. Encyclopedia of Systems Biology, W. Dubitzky, O. Wolkenhauer, K-H Cho, H. Yokota (Eds.), Springer 2011 (w druku).

 7. Duch W, Rule-Based Methods. Encyclopedia of Systems Biology, W. Dubitzky, O. Wolkenhauer, K-H Cho, H. Yokota (Eds.), Springer 2011 (w druku).

 8. Duch W, Dobosz K, Sieci neuronowe w modelowaniu chorób psychicznych, rozdział w (book chapter): Tadeusiewicz R, Duch W, Korbicz J, Rutkowski L (Eds), Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej. (rozdział w książce, w druku), str 34, 2012

 9. Duch W, M. Lee. Preface to the special issue of "computational modeling and application of cognitive systems". Cognitive Systems Research (w druku), 2012.

 10. Duch W, W. Nowak, J. Meller, G. Osiński, K. Dobosz, D. Mikołajewski, G.M. Wójcik, Computational Approach to Understanding Autism Spectrum Disorders, Computer Science Journal, 2012 (wysłane).

 11. Grochowski M, Simple Incremental Instance Selection Wrapper for Classification, Lecture Notes in Computer Science, 2012 (w druku)

 12. Maszczyk T, W. Duch, Locally Optimized Kernels, Lecture Notes in Computer Science, (w druku).

 13. Mikołajewski D, Duch W, Modelowanie pnia mózgu, rozdział w (book chapter): Tadeusiewicz R, Duch W, Korbicz J, Rutkowski L (Eds), Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej. (rozdział w książce, w druku), str 32, 2012

 14. Piotrowski T, I. Yamada. Performance of the Stochastic MV-PURE Estimator with Explicit Modeling of Uncertainty. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, IEEE Press, 2012. (w druku).

 15. Piotrowski T, I. Yamada. Efficient Parallel Computation of the Stochastic MV-PURE Estimator by the Hybrid Steepest Descent Method. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2012 (w druku).

 16. Szymański J, Duch W, Context Search Algorithm for Lexical Knowledge Acquisition. Control and Cybernetics 2011 (revised, w druku).

 17. Tadeusiewicz R, Duch W, Korbicz J, Rutkowski L (Eds), Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej. (książka, w druku)

C. Prace wysłane do druku w 2011 roku, w recenzji lub poprawiane
 1. Duch W, Maszczyk T, Jankowski N, Make it cheap: learning with O(nd) complexity.WCCI 2012

 2. Jankowski N, “Complexity-based test task ordering for meta-learning algorithms”. In: Computational intelligence (2011).

 3. Jankowski N, “Graph-based generation of meta-learning search space”. In: International journal of applied mathematics and computer science (2011).

D1. Artykuły popularno-naukowe i wywiady
 1. Duch W. (2011) Neuronauki i natura ludzka. Krótkie uwagi. Wszechświat, Pismo Przyrodnicze. Tom 117, nr 1-3.

 2. Duch W. (2011) 55 lat sztucznej inteligencji. "Niezbędnik inteligenta", Polityka, lipiec 2011.

 3. Duch W. (2011) Wszyscy żyjemy złudzeniami. Wywiad, Gazeta Wyborcza 3.06.2011

 4. Duch W. (2011) O tym jak nie zgłupieć. Wywiad, Gazeta Wyborcza str 16-17, 8.09.2011

 5. Maszczyk T, Sukces SPIN-u, Neucaliptus, nr 4/2011, str. 22-23.

D2. Recenzje naukowe i inne prace
 1. Duch W, recenzja dla IEEE CIS Award Committee doktoratu Eyal Kolman do nagrody Outstanding Dissertation Award.

 2. Duch W, Recenzja wydawnicza książki dr Norberta Jankowskiego ,,Meta-uczenie w inteligencji obliczeniowej" dla wydawnictwa Exit.

 3. Duch W, Opinia do wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr hab. Jacka Mańdziuka, za napisanie monografii: Knowledge-Free and Learning-Based Methods in Intelligent Game Playing, Vol. 276, Studies in Computational Intelligence (J. Kacprzyk Series Editor), Springer-Verlag 2010, 254 str, ISBN: 978–3-642-11677-3

 4. Duch W, Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pawła Stępienia pod tytułem „Zastosowania metody empirycznego rozkładu na sygnały składowe w analizie sygnałów biomedycznych” dla Rady Naukowej IBIB PAN.

 5. Duch W, Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego doktora Jarosława Żygierewicza, dal WF UW.

 6. Duch W, Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego doktora Lecha S. Borkowskiego, dla Wydziału Fizyki UAM.

 7. Duch W, Confidential research assessment for a faculty position in the Nottingham University Business School.

 8. Duch W, Confidential research assessment for full professorship at the University of Cincinnati, Ohio, USA.

 9. Duch W, Ocena wniosku RW MFiI UG o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Danucie Makowiec.

 10. Duch W, letter in support for application for postdoctoral fellowship at the College of Humanities, Arts & Social Sciences, NTU, Singapore.

 11. Recenzja grantu European Research Council.

 12. Recenzje grantów FP7 FET Open (33 wnioski), oraz 2 grantów STREP.

 13. Recenzje grantów NCN (2x)

 14. Duch W, recenzje dla Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wniosków w ramach programów Welcome (2x), Venture (3x), oraz Pomost.


E. Prace doktorskie i habilitacyjne
 1. N. Jankowski. Meta-uczenie w inteligencji obliczeniowej. 396 str. Warszawa, Polska: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011 (monografia habilitacja).

 2. Rafał Adamczak, złożona praca habilitacyjna

F. Prace magisterskie 1. Karol Zadarecki, Przewidywanie zagięć w strukturach białkowych , obrona na WFAiIS, 10.2011, opiekun R. Adamczak

 2. Robert Topolewski, Szybka geometryczna metoda wizualizacji wielowymiarowych danych, 2009-10, obrona 21.06.11, opiekun W. Duch

 3. Bartosz Sikorski, Akwizycja i weryfikacja wiedzy w systemach dialogu z użytkownikiem, 2009-10, obrona 18.11.11, opiekun W. Duch

 4. Marcin Szupke, Analiza wielokanałowych zmiennych sygnałów czasowych z wykorzystaniem metody czynników niezależnych (ICA), 2007-10, obrona 18.11.11, opiekun W. Duch

 5. Michał Gasewicz, Interakcyjne tworzenie obrazów przez analizę gestów (4.0)Michal Gasewicz 2007-2011.12.9, opiekun W. Duch

G. Prace licencjackie i inżynierskie 1. Jakub Trokowski, WFAiIS, Komputerowe modelowanie orbit w okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej. Lot Ziemia-Mars, praca inżynierska, obrona 02.2011 (opiekun J. Wasilewski)

 2. Karol Świetlik, WFAiIS, Uproszczone metody jednoelektronowe w mechaniki kwantowej cząsteczek. Rozszerzona metoda Hueckela, praca inżynierska, obrona 02.2011 (opiekun J. Wasilewski)


H. Prace podyplomowe pod kierunkiem pracowników KIS

I. Raporty, preprinty, wykłady dostępne w sieci, aktualizacja w 2011 roku 1. R. Adamczak, Języki programowania, prezentacje do wykładu w formacie PDF, aktualizacja: http://www.is.umk.pl/~raad/jezyki_prog.pdf

 2. R. Adamczak, Przetwarzanie informacji, prezentacje do wykładu w formacie PDF, aktualizacja: http://www.fizyka.umk.pl/~raad/Przetwarzanie_informacji.pdf

 3. W. Duch, prezentacje 8 referatów (3 po angielsku i 5 po polsku) wygłoszonych w 2010 roku,
  http://www.is.umk.pl/~duch/ref.html

 4. W. Duch, Wstęp do kognitywistyki. Wykład roczny, 60 g, prezentacje w HTML, PDF – aktualizacja; strony Wiki - nowe: http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/index.html

 5. W. Duch, Siecie neuronowe (nowy semestralny wykład monograficzny, prezentacje w PowerPoint). http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/index.html

 6. W. Duch, Inteligencja obliczeniowa (semestralny wykład monograficzny, prezentacje w PowerPoint), (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/index.html

 7. W. Duch, Sztuczna inteligencja (wykład monograficzny, prezentacje w PowerPoint, aktualizacja). http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/index.html

 8. W. Duch, uzupełnienie WWW do książek: Fascynujący świat komputerów i Fascynujący świat programów komputerowych.
  http://www.is.umk.pl/~duch/book-fsk.html

 9. W. Duch, Neuroinformatics symposium at the Nencki Institute, Warszawa, 16 grudnia 2011.

 10. Jankowski N, Data Structures and Algorithms, wykłady w formacie PDF, 30 godzin (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~norbert/asd/.

 11. Jankowski N, Algorithms, wykłady w formacie PDF (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~norbert/algorytmy.

 12. Jankowski N, Język C, wykłady w formacie HTML, 30 godzin (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~norbert/C

 13. Jankowski N, UNIX, wykłady w formacie PDF, 15 godzin (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~norbert/unix

 14. Grąbczewski K, Metody Numeryczne II, prezentacje do wykładu w formacie PDF (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~kgrabcze/zajecia/MetNum2.pdf.

 15. Grąbczewski K, Programowanie Obiektowe, Języki C++ i C#, prezentacje do wykładu w formacie PDF (aktualizacja): http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/PO.pdf.

 16. Grąbczewski K, Wstęp do informatyki (dla studentów kognitywistyki), prezentacje do wykładu w formacie PDF (aktualizacja), http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/WdI.pdf.

 17. M. Grochowski, UNIX i internet, materiały w formacie HTML i PDF (aktualizacja) http://www.is.umk.pl/~grochu/unix/materialy/unix/index.html

 18. M. Grochowski, Języki programowania, materiały w formacie HTML http://www.is.umk.pl/~grochu/jpr

 19. M. Grochowski, Programowanie Obiektowe, materiały w formacie HTML http://www.is.umk.pl/~grochu/po

 20. M. Grochowski, Pracownia Programowania Zespołowego, materiały w formacie HTML http://www.is.umk.pl/~grochu/ppz

 21. Naud A, Wstęp do systemu UNIX, materiały z ćwiczeniami w formacie HTML http://www.is.umk.pl/~naud/wsu

 22. Naud A, Programowanie proceduralne, ćwiczenia w formacie HTML (aktualizacja) http://www.is.umk.pl/~naud/prp

 23. Naud A, Zasady programowania strukturalnego, ćwiczenia w formacie HTML (aktualizacja) http://www.is.umk.pl/~naud/zps

 24. Piotrowski T, Teoria sterowania, materiały do ćwiczeń laboratoryjnych w PDF http://www.is.umk.pl/~tpiotrowski/courses.html

 25. Wasilewski J, Materiały do wykładu Programowanie proceduralne – aktualizacja, wybrane przykłady także w C/C++ (Informatyka Stosowana I rok): http://www.is.umk.pl/~janwas/dydaktyka/pp

 26. Wasilewski J, Materiały do wykładu Zasady Programowania Strukturalnego (Fizyka, Fizyka Techniczna, Astronomia, Materiały Współczesnych Technologii, I rok): http://www.is.umk.pl/~janwas/dydaktyka/zps

 27. Zelek S., Systemy algebry symbolicznej, materiały do Kursu Komputerowego S we formacie PDF i nb (plik programu Mathematica), aktualizacja: http://www.is.umk.pl/~zelek/kurss.html

 28. Zelek S., System składu publikacji LaTeX, materiały do Kursu Komputerowego T we formacie PDF, aktualizacja: http://www.is.umk.pl/~zelek/kurst.htmlJ. Udział w konferencjach naukowych.

J1a. Współorganizacja konferencji międzynarodowych. 1. R. Adamczak, Bioinformatics in Torun, BIT 2011, UMK 2-4 czerwca, współorganizator.

 2. W. Duch, Bioinformatics in Torun, BIT 2011, UMK 2-4 czerwca, współorganizator.

 3. W. Duch, International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'2010), Thessaloniki, Grecja, 09.15-18, jako General Co-chair, oraz prezydent European Neural Networks Society, towarzystwa, które tą konferencję organizuje.

 4. W. Duch, Bioinformatics in Torun, BIT 2010, UMK 06.10-12, jako współorganizator z prof. Mellerem, dr Adamczakiem i prof. Nowakiem z Instytutu Fizyki.

 5. W. Duch, 9th Int. Conf on Information and Management Sciences, Urumchi/Kashgar, Xinjang Chiny, 2010.08.12-19, jako general chair.

 6. W. Duch, Mirror Neurons: From Action to Empathy. Toruń, 04.14-16, współorganizacja z Inst. Filozofii UMK.

 7. W. Duch, Argumentation as a cognitive process, 05.13-15, współorganizacja z Inst. Filozofii UMK w ramach wspólnego grantu na współpracę Polsko-Amerykańską.

 8. W. Duch, członek komitetu organizacyjnego Welt ohne Grenzen, Societa Humboldtiana Polonorum Congress, Toruń, 06.27-30.

 9. W. Duch, general co-chair, International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, 06.13-17.2010.

 10. W. Duch, International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2010, Sydney, Australia 11.22-25, jako członek komitetu organizacyjnego.

 11. W. Duch, Second International Symposium on Intelligent Information Systems and Applications, IISA 2010, Ganzhou, Jiangxi University of Science and Technology, Chiny, jako honorary chairman.J1b. Komitety naukowe konferencji międzynarodowych.


W. Duch był członkiem komitetów naukowych następujących konferencji międzynarodowych w 2010 roku:

 • 2nd International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART), Valencja, Hiszpania, 2010.01.22-24

 • The First International Workshop on Applications of Machine Learning Techniques in Medicine and Biology, MLMB 2010, St. Maarten, Netherlands Antilles, 2010.02.10-15.

 • The Third Conference on Artificial General Intelligence, Lugano, Szwajcaria (AGI-2010), 2010.03.05-08.

 • 17th European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN'10), Bruges, Belgia, 2010.04.28-30.

 • The Third International Conference E- Medical, Systems ( E-medisys 2010), Fes, Maroko, 2010.05.12-14.

 • Intelligent Information Systems, IIS 2010, Siedlce, 2010.06.8-10

 • The International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA 2010, Kayseri, Turcja, 2010.06.21-24.

 • The 2010 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI'10), Las Vegas, Nevada 2010.07.12-15

 • 7th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD'10) Yantai, Chiny, 2010.08.10-12

 • 6th International Conference on Natural Computation (ICNC'10), Yantai, Chiny, 2010.08.10-12

 • International Conference of Computer Graphics and Vision ICCVG, Warszawa 2010.09.20-22.

 • International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, 2010.10.18-20

 • Third International Symposium on Information Science and Engineering, ISISE 2010, Shanghai, Chiny, 2010.12.24-27.

Dr Jankowski był członkiem komitetów następujących konferencji międzynarodowych:

 • International Conference on Natural Computation, ICNC 2011, 26-28.07.2011, Shanghai, China

Dr Grąbczewski był członkiem komitetu programowego konferencji

 • 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 6/2010.

.

J2. Referaty na konferencjach międzynarodowych.

J2a. Referaty zaproszone, sesje specjalne, panele dyskusyjne, tutoriale
 1. W. Duch, CHIST-ERA Conference, Rome, 27-28.05, referat: "Consciousness and Creativity in Brain-Inspired Cognitive Architectures".

 2. W. Duch, Open Access, Toruń, 14-15.01, członek komitetu programowego, referat "Otwarta nauka".

 3. W. Duch, Argumentation as a cognitive process, Toruń, referat plenarny "Neurodynamics of concepts".

 4. W. Duch, Bioinformatics in Torun, BIT 2010, 10-12.06: referat "Meta-Learning: the future of data mining"

 5. W. Duch, Mirror Neurons: From Action to Empathy, UMK Torun, panel moderator, referat plenarny "Deeper than Mirror Systems: Neural Mechanisms Responsible for Autism and ADHD".

 6. W. Duch, Welt ohne Grenzen, Societa Humboldtiana Polonorum Congress, Toruń, 06.27-30, referat zaproszony „The apparent lack of free will and its social consequences”.

 7. W. Duch, IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków, OSKNF, Toruń, 11-14:11, referat „Fizyka umysłu”.

 8. W. Duch, Współczesna nauka a nowy ateizm. KUL, Lublin, 16-17.11, referat "Neuronauki i natura ludzka".

 9. W. Duch, Wizualna Reprezentacja Wiedzy, Muzeum Narodowe, Warszawa, 09-11.12 referat „Wizualizacja Wikipedii”.

 10. W. Duch, ISISE 2010, Third International Symposium on Information Science and Engineering, Shanghai, Chiny, keynote speaker, 24-27.12.

 11. IISA 2010, Second International Symposium on Intelligent Information Systems and Applications, Ganzhou, Jiangxi University of Science and Technology, Chiny, honorary chairman, keynote speaker, 25-27.12.

 12. W. Duch, Grąbczewski K, N. Jankowski, International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane Poland, 6/2010. Tutorial: Meta-learning: the future of data mining;

 13. W. Duch, N. Jankowski, IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, 18-23.07, Tutorial: Meta-learning: the future of data mining.

 14. Dni mózgu, KUL, Lublin. 19-20.3.2010, Jak podejmujemy decyzje? Świat bez wolnej woli.

J2b. Referaty zwyczajne.
 1. N. Jankowski, Solomonoff 85th Memorial Conference, Melbourne Australia, November/December 2011. Referat: Complexity measures for meta-learning and their optimality

 2. N. Jankowski, International Conference on Neural Information Processing, Shanghai, China, November 2011. Referat: Analysis of feature weighting methods based on feature ranking methods for classification

 3. M. Grochowski, 10th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, ICANNGA'11, Lublana, Słowenia, 14-16.04.2011

 4. G.M. Wójcik, D. Mikołajewski, K. Dobosz, W. Nowak, G. Osiński, J. Meller, W. Duch, The 11th Cracow Grid Workshop (CGW'11), 7-9.11.2011, Kraków, plakat: „Three-Stage Neurocomputational Modelling Using Emergent and Genesis Software”.

 5. W. Duch, G.M. Wójcik, K. Dobosz, D. Mikołajewski, Pierwsze Sympozjum Polskiego Węzła INCF, 16.12.2011, Warszawa, referat: „Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria”.

 6. K. Grąbczewski. Unified view of decision tree learning machines for the purpose of meta-learning. Computer Recognition Systems, 24.05.2011.

 7. K. Grąbczewski. Separability of Split Value criterion with weighted separation gains. Machine Learning and Data Mining, 31.08.2011.

 8. K. Grąbczewski. Validated Decision Trees versus Collective Decisions. International Conference on Computational Collective Intelligence, 22.09.2011.

J3. Udział w konferencjach międzynarodowych (bez referatu).
 1. 24th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, December 2011, Western Australia.

 2. W. Duch, Second EUCogII Members Conference, ETH, Zurich (EU Project, dyskusje w grupach).

 3. W. Duch, Third EUCogII Members Conference, Palma de Mallorca.09.10.08 (EU Project, dyskusje w grupach).

 4. K. Dobosz, BioInformatics in Toruń 2010 (BIT10), 2010.06.10-12, Toruń, plakat: “Exploring the Landscape of Brain States”.

 1. T. Piotrowski, Neuroinformatics symposium at the Nencki Institute, Warszawa, 16 grudnia 2011.J4. Udział w krajowych konferencjach naukowych. 1. W. Duch, Open Access, Toruń, 14-15.01.

 2. W. Duch, IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków, OSKNF, Toruń, 11-14:11.

 3. W. Duch, Współczesna nauka a nowy ateizm. KUL, Lublin, 16-17.11.

 4. W. Duch, Wizualna Reprezentacja Wiedzy, Muzeum Narodowe, Warszawa, 09-11.12.

 5. W. Duch, Dni mózgu, KUL, Lublin. 19-20.3.2010.

J5. Pozostałe referaty i wykłady na zaproszenie (poza konferencjami).


  W. Duch: 1. Brain Science Institute, RIKEN, Wakoshi, Japonia, referat “From autism to ADHD: computational simulations”, 5.07.2010.

 2. Brain Science Institute, Tamagawa University, Machida, Japan, 6.07.2010 “From autism to ADHD: computational simulations”.

 3. Klub Małych Ojczyzn, Kwidzyn, 21.04.2010 Referat dla młodzieży i drugi dla mieszkańców miasta: Czy jesteśmy automatami? Wolna wola, podmiotowość i mózg. 1. K. Grąbczewski, Seminarium IPI PAN, Warszawa, 2.06.2011 Meta-uczenie w indukcji drzew decyzji.


K. Staże i wyjazdy zagraniczne. 1. R. Adamczak, staż na Uniwersytecie w Cincinnati, 08.2011

 2. P. Matykiewcz, doktorant, Cincinnati Children’s Hospital Research Foundation, staż przeddoktorancki (większość 2011 roku).

 3. J. Meller, Cincinnati Children’s Hospital Research Foundation, associate professor (wiekszość 2011 roku).

 4. T. Maszczyk, Machine Learning Summer School, Singapur 13-17.06.2011.

L. Granty w 2011 roku.
Realizowane/otrzymane
 1. W. Duch otrzymał grant "Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria" z MNiSW na lata 2010-12.

 2. K. Grąbczewski realizował grant habilitacyjny pt. „Meta-uczenie w indukcji drzew decyzji” uzyskany w ramach 38-ego konkursu grantów MNiSW, 2010-2012.

 3. N. Jankowski, realizacja grantu ministerstwa: "Uniwersalne algorytmy meta-uczenia w inteligencji obliczeniowej", 2010-12.

 4. T. Maszczyk otrzymał grant wspomagający rozwój młodych naukowców Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK pt. „Metody uczenia maszynowego bazujące na generacji, transformacji i selekcji cech oraz transferze wiedzy z innych modeli”.

 5. M. Grochowski, stypendium naukowe w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja” przyznawane przez marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego.

 6. N. Jankowski, stypendium habilitacyjne, UMK (zakończono).

 7. T. Maszczyk, stypendium naukowe w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja” przyznawane przez marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego.

 8. J. Meller, P. Matykiewicz, R. Adamczak brali w 2010 roku udział w realizacji grantów w Children’s Hospital Research Foundation w Cincinnati.

 9. Dr M. Blachnik (były doktorant W. Ducha) otrzymał z MNiSW grant „Prototype-based logical rules with applications for data exploration”, przyznany na lata 2010-12, w którym W. Duch jest wykonawcą.

 10. Dr J. Szymanski (były doktorant W. Ducha) otrzymał z MNiSW grant „Metody hierarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane leksykalnymi sieciami semantycznymi”, przyznany na lata 2010-12, w którym W. Duch jest wykonawcą.  Granty złożone w 2011 roku:

 1. N. Jankowski, "Modelowanie zmian w parametrach fizjologicznych, biochemicznych i poznawczych osób poddanych eksperymentalnej deprywacji snem, hiperbarii oraz dekompresji tlenowej". Projekt przygotowany we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym z Gdyni

 2. R. Adamczak przygotował wniosek o finansowanie projektu badawczego „ Wykorzystanie przewidywanych wartości relatywnej solwatacji białek globularnych i błonowych do przewidywania obszarów oddziaływań w białkach”. 3. Z inicjatywy prof. Ducha powstało konsorcjum 13 instytucji i złożono w grudniu projekt “The Mind and Brain Model Project” jako Coordination action proposal do FET Proactive FP7. W skład konsorcjum oprócz KIS wchodzą: National Technical University of Athens, King’s College London, Italian Institute of Technology, KEDRI, Auckland University of Technology (INNS), University of Hamburg, Center for Adaptive Systems of Boston University, University of Plymouth, University of Cyprus, Nanyang Technological University Singapore, University of Oxford, University of Lübeck, Frankfurt Institute for Advanced Studies, University of Frankfurt. Projekt ten powstał w oparciu o wcześniejszy projekt sieci doskonałości i jest to pierwszy etap zmierzający do złożenia bardzo dużego grantu FET Flagship project.

 4. Projekt “GAMEWARE: Increasing Autonomous Bot Self-awareness in Games” złożono do CHIST-ERA, 1st Call for transnational research projects 2010, przy współpracy z Universidad Politecnica de Madrid (Autonomous Systems Laboratory), Universidad de Zaragoza (Department of Computer Science), oraz Aston University (Department of Computer Science).

 5. Projekt “From Autism to ADHD: Comprehensive Approach”, którego koordynatorem jest prof. Duch, złożono do FP7 Call-HEALTH-2011-two-stage. W skład konsorcjum wchodzi: University of Lausanne, Aix-Marseille University, University of Fribourg, Nanyang Technological University Singapore oraz Textensor Limited, Edynburg. Czekamy na ocenę tego projektu.

 6. Projekt STREP “An associative neural processing based brain inspired computational platform” złożono przy współpracy KIS jako FP7 ICT Call 6 Proposal do FET Proactive. Koordynuje go znana firma badawczo-rozwojowa VTT (Finlandia), a bierze w nim udział Autonomous Systems Laboratory, Universidad Politecnica de Madrid, Dept. of Computing Science, University of Stirling, Department of Computer Science, University of Hull, Dept. of Computer Engineering, University of Palermo, InformAmuse S.r.l. (Włochy), oraz Institute of System Level Integration, Edynburg. Projekt w poprawionej formie został złożony w grudniu 2010.

M. Nagrody

 1. W. Duch, Nagroda Rektora UMK

 2. N. Jankowski, Nagroda Rektora UMK

N. Patenty.

O. Pozostała działalność naukowa w 2010 rokuZespołowo:

 1. Rozwój oprogramowania data mining: głównymi projektantami i wykonawcami sytemu są dr N. Jankowski i dr K. Grąbczewski, ciąg dalszy rozwoju systemu data mining nowej generacji (o nazwie Intemi).

 2. Prof. Satoshi Matsuda z Dept. of Mathematical Information Engineering, College of Industrial Technology, Nihon University, Narashino, Chiba (okrąg Tokio) odwiedził KIS w kwietniu biorąc udział w konferencji „Mirror Neurons: From Action to Empathy i wygłaszając wykład „Emergence of Robot Planning out of Neural Networks Interaction”. Od marca 2011 zamierza u nas przebywać przez kilka miesięcy na koszt strony japońskiej w ramach sabbatical.

 3. Dyrektor Hitachi Advanced Research Laboratory, Saitama. prof. Hideyaki Koizumi, odwiedził KIS UMK w kwietniu, biorąc udział w współorganizowanej przez naszą Katedrę konferencji „Mirror Neurons: From Action to Empathy”.

 4. Prof. Jun Wang z Chinese University of Hongk Kong odwiedził KIS w czerwcu.  Dr. Rafał Adamczak:

 • pobierał stypendium habilitacyjne, opiniowane przez Radę Naukową Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie;

 • napisał 4 recenzje prac konferencyjnych (9-th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC) i jedną recenzję dla czasopisma BMC Bioinformatics.Prof. Włodzisław Duch:

Udział w pracach organizacji i sieci międzynarodowych:
 1. European Neural Network Society (ENNS), jako prezydent, druga kadencja 2009-2011. 1. Wybrany na wiceprzewodniczącego The International Association for Information and Management Sciences (IMS) na okres 2010-13, międzynarodowej organizacji założonej przez pracowników Tsinghua University (prof. Baoding Liu). Na konferencji „The Ninth International Conference on Information and Management Sciences” zorganizowanej przez IMS w lipcu w Urumchi i Kaszgarze pełnił rolę „General Chair”.

 2. IEEE Computational Intelligence Society, jako członek Technical Committee, od 1997 roku, wybory co 2 lata, zebranie w lipcu 2010 w Barcelonie.
 1. EU COST BM0605 Consciousness: A transdisciplinary, integrated approach, na koszt tego programu biorąc udział w spotkaniu i workshopie w Berlinie „Coma and Consciousness Clinical, Societal and Ethical Implications”, przedstawiając dwie prace, na temat autyzmu i agnozji słuchowej.

 2. EU COST Action Advanced Methods for the Estimation Of Human Brain Activity and Connectivity (Neuromath), na koszt tego programu biorąc udział w spotkaniu i workshopie w Dubrowniku w marcu 2010 roku. Przedstawił tam dalsze wyniki badań (wspólnie z doktorantem Krzysztofem Doboszem) nad rozmytą dynamiką symboliczną.

 3. EUCogII, 2nd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics; spotkanie tej grupy odbyło się w styczniu w Zurichu i w październiku w Palma de Majorca.

 4. Jako ekspert zaproszony przez NCBiR brał w maju udział w dyskusjach i wygłosił referat na First CHIST-ERA Conference, Rzym “Consciousness and Creativity in Brain-Inspired Cognitive Architectures”. Konferencja pod hasłem „Self-Awareness and Self-Consciousness” poświęcona była ustaleniu priorytetów CHIST-ERA, European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies.

 5. Uczestniczył w pracach „External Advisory Council” INEB-Instituto de Engenharia Biomédica, Porto, Portugalia.

 6. Na zaproszenie prof. Fanji Gu, redaktora naczelnego pisma „Cognitive Neurodynamcis”, w grudniu prof. Duch wygłosił na Fudan University, Research Center for Brain Science, Szanghaj referat „From autism to ADHD: computational simulations.” Współpraca dotyczy neurodynamiki kognitywnej.

 7. Na zaproszenie prof. Baoliang Lu z Jiao Tong University, Szanghaj, w grudniu wygłosił na Jiao Tong University referat „Meta-Learning: the future of data mining”. Współpraca dotyczy rozwoju i zastosowań metod inteligencji obliczeniowej.

 8. Odwiedził Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou, Jiangxi spotykając się z jego rektorem oraz w charakterze honorary chairman i keynote speaker zorganizowanej tam konferencji „Second International Symposium on Intelligent Information Systems and Applications”.

 9. SRM Deemed University, Chennai, India, członek International Advisory Board, od 2004 roku.

 10. International Brain Research Foundation, członek Scientific Advisory Board.

 11. Lifeboat Foundation, członek Scientific Advisory Board.

Uczestniczył w radach redakcyjnych następujących pism: 1. Behavioral and Brain Sciences (BBS), jako “BBS associate” (od 2003);

 2. Cognitive Neurodynamics (Springer);

 3. IEEE Transaction on Neural Networks, jako „books and media editor” (zakończył działalnośc w 2009 roku);

 4. International Journal of Computational Intelligence, editorial board, od 2004 roku;

 5. International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, od 2009 roku;

 6. International Journal of Neural Systems, editorial board, od 2005 roku;

 7. International Journal of Signal Processing, editorial board, od 2004 roku;

 8. International Journal of Transpersonal Studies (editorial board, Panigada Press, Honolulu);

 9. Journal of Mind and Behavior (assessing editor, Cambridge University Press);

 10. Journal of Artificial General Intelligence (JAGI);

 11. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, od 2009 r.

 12. Machine Graphics and Vision (editorial board, Polish Academy of Sciences, od 2003 roku);

 13. Neural Information Processing Letters and Reviews (Korea Advanced Institute of Science and Technology, od 2003 roku);

 14. Nonlinear Biomedical Physics, Open Access journal (BioMed Central, London);

 15. Handbook of Natural Computing: Theory, Experiments, and Applications, Springer, advisory board, od 2008 roku.

Zrezygnował z zaproszeń do rady redakcyjnej 4 nowych pism: The Journal of Artificial Intelligence, Advances in Internet of Things; Central European Journal of Computer Science; Neural network technologies, oraz "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka", Przewodniczył radzie naukowej pisma „Kognitywistyka i media w edukacji” (Wyd. Adam Marszałek), jedynego pisma w tej dziedzinie nauki w naszym kraju i w krajach Europy Centralnej.

W 2010 roku napisał recenzje prac dla takich pism jak Neurocomputing, IEEE Trans on Neural Networks, Journal of Mind and Behavior, Neural Information Processing Letters and Reviews, Machine Graphics and Vision, J. Transpersonal Studies, oraz około 40 recenzji na międzynarodowe konferencje (IJCNN, ICANN, ICONIP, ESSAN i inne).


Pozostała działalność międzynarodowa:

 1. Współpracował z Nanyang Technological University, Singapur w zakresie nauk kognitywnych i robotyki kognitywnej, opiekując się doktorantem A. Gravier, który odwiedził go w Toruniu w sierpniu i spotkał się z nim w Singapurze w grudniu.

 2. Współpracy z Department of Biomedical Informatics, Cincinnati Children's Hospital Research Foundation (CCHRF), USA, gdzie przebywa na dłuższym stażu dwóch jego obecnych doktorantów oraz od 2006 roku jeden były doktorant jako postdock, a od 2007 roku dr J. Biesiada, bliski współpracownik KIS. Badania dotyczą metod analizy informacji z baz tekstowych dla potrzeb informatyki medycznej, oraz bioinformatyki.

 3. Oceniał grant STREP FP7 (Leuven, czerwiec 2009).

Działalność krajowa: 1. Był członkiem komitetu Neurobiologii PAN (wybory w 2007 roku na kadencję 2007-10).

 2. Był wiceprzewodniczącym sekcji Fizyki Komputerowej Komitetu Fizyki PAN.

 3. Był członkiem zarządu Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych, ponownie wybrany w 2007 roku.

 4. Jego doktoranci mgr M. Grochowski i mgr T. Maszczyk otrzymali stypendia Marszałka Woj. Kuj-Pomorskiego.

Dr Norbert Jankowski

 • pobierał stypendium habilitacyjne, opiniowane przez Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie;

 • przygotował książkę (monografię habilitacyjną) „Metauczenie w inteligencji obliczeniowej”.

 • Razem z K. Grąbczewskim i W. Duchem pracował nad redakcją książki „Meta-learning in Computational Intelligence” dla wydawnictwa Springer, prowadząc korespondencje z auto-rami z wielu krajów (Australia, Belgia, Brazylia, Czechy, Hong Kong, Kanada, Niemcy, USA, W. Brytania, Włochy).  Dr Krzysztof Grąbczewski

 • Otrzymywał stypendium habilitacyjne, opiniowane przez Radę Naukową Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, 2010-12.

Mgr Halina Małłek

 • Przygotowanie i skład komputerowy wydziałowego informatora ECTS o zajęciach w roku akademickim 2010/11 "Studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  Mgr Tomasz Maszczyk

 • Otrzymał grant wspomagający rozwój młodych naukowców WFAiIS UMK pt. „Metody uczenia maszynowego bazujące na generacji, transformacji i selekcji cech oraz transferze wiedzy z innych modeli".

 • Uczestniczył w szkole letniej Machine Learning Summer School, Singapur, 13-17.06.2011.

 • Uzyskał certyfikat Microsoft Technology Associate: Windows Server Administration Fundamentals.

 • Sprawował opiekę nad studentami pierwszego roku Informatyki Stosowanej.

 • Uczestniczył w szkoleniu Cloud Computing zorganizowanym przez firmę Microsoft, Toruń,

 • 12-13.09.2011.

 • Uczestniczył w szkoleniu Programowanie zespołowe zorganizowanym przez firmę Microsoft, Toruń, 03-04.03.2011.

 • Uczestniczył w szkoleniu HTML5 zorganizowanym przez firmę Microsoft, Toruń, 21-22.11.2011.

 • Uczestniczył w konferencji Nauka dla biznesu w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń, 29.09.2011.

 • Uczestniczył w szkoleniu Źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, Toruń, 06.04.2011.

 • Uczestniczył w szkoleniu Przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, Toruń, 31.03.2011.

 • Uczestniczył w szkoleniu Jak założyć i prowadzić firmę w ramach AIP oraz profesjonalny wizerunek w biznesie, Inowrocław, 05.10.2011.


  Mgr Paweł Matykiewicz (doktorant)

 • Prowadził prace nad systemem do automatycznego przypisywania międzynarodowych kodów chorób do danych tekstowych pacjenta.  Mgr Dariusz Mikołajewski (doktorant)

 • Przewód doktorski otwarty w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie w dn. 22.03.2011r., temat pracy "Symulacje funkcji pnia mózgu", promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch.

 • Został członkiem Rady Naukowej i Wydawniczej (Editorial Board Scientific Council) krajowego anglojęzycznego czasopisma naukowego Journal of Health Sciences (J Health Sci, ISSN 1429-9623).Prof. dr hab. Jarosław Meller

 • Otrzymał tytułu profesora w zakresie nauk technicznych.

  Jest współautorem szeregu prac z wieloma współautorami, ale bez afiliacji KIS.

 • Y. W. Lam, Y. Yuan, S. Babu, J. Isaac, J. Meller, S.-M. Ho, Comprehensive Identification and Modified-site Mapping of S-Nitrosylated Targets in Prostate Epithelial Cells, PLoS ONE, 5(2): e9075 (2010)

 • N. Maki, J. Martinson, O. Nishimura, H. Tarui, J. Meller, P.A. Tsonis, K. Agata; Expression profiles during dedifferentiation in newt lens regeneration revealed by expressed sequence tags, Molecular Vision 16:72-78 (2010)

 • K. Shinde, M. Phatak, J. Freudenberg, J. Chen, Q. Li, V. Joshi, Z. Hu, K. Ghosh, J. Meller, M. Medvedovic. Genomics portals: integrative web-platform for mining genomics data. BMC Genomics, 11(1):27, 2010.

 • D. Shu, H. Zhang, R. Petrenko, J. Meller, P. Guo, Dual-channel single-molecule fluorescence resonance energy transfer to establish distance parameters for RNA nanoparticles. ACS Nano 4(11):6843-53. (2010), PMID: 20954698

 • Yang, Y, Xia, M, Tan, M, Huang, PW, Zhong, WM, Pang, XL, Lee, BE, Meller, J, Wang, T, Jiang, X, Genetic and Phenotypic Characterization of GII-4 Noroviruses That Circulated during 1987 to 2008. Journal of Virology 84(18): 9595-9607 (2010)

 • Y. Yi, O. Mikhaylova, A. Mamedova, P. Bastola, J. Biesiada, E. Alshaikh, L. Levin, R.M. Sheridan, J. Meller, M.F. Czyzyk-Krzeska, von Hippel-Lindau-dependent patterns of RNA polymerase II hydroxylation in human renal clear cell carcinomas. Clinical Cancer Research 16(21):5142-52 (2010) PMID: 20978146

Dr Antoine Naud

 • rozwijał i zaimplementował algorytmy wyznaczania przebiegu naczyń krwionośnych w danych OCT we współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej WFAIS.

Dr S. Zelek

 • Był sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK oraz członkiem Uczelnianej Komisji Odwoławczej UMK.


Pracownicy i współpracownicy KIS w roku 2011


Na końcu 2011 roku Katedra Informatyki Stosowanej miała 10 etatów naukowo-dydaktycznych (1 prof. zwyczajnego, 1 prof. nadzwyczajnego, 6 adiunktów, 2 asystentów) oraz 1 etat starszego wykładowcy. Poniżej wymieniamy wszystkie osoby związane z KIS, włączając w to doktorantów, magistrantów i osoby będące na urlopie bezpłatnym.

Pracownicy na etatach naukowo-dydaktycznych
 1. prof. dr hab. Włodzisław Duch, kierownik KIS (etat prof. zw.)

 2. prof. dr hab. Jan Wasilewski (etat prof. nadzw.)

 3. dr Rafał Adamczak, adiunkt

 4. dr Norbert Jankowski, adiunkt

 5. dr Antoine Naud, adiunkt

 6. dr Tomasz Piotrowski, adiunkt (od 10/2011)

 7. dr Sławomir Zelek, adiunkt

 8. dr Krzysztof Grąbczewski, adiunkt

 9. mgr Marek Grochowski, asystent

 10. mgr Tomasz Maszczyk, asystent


Pracownicy na etatach wykładowców


 1. mgr Halina Małłek, starszy wykładowca


Pracownicy na urlopach bezpłatnych


 • prof. dr hab. Jarosław Meller, adiunkt, associate professor, Cincinnati Children’s Hospital Medical Research Foundation, Ohio.

Doktoranci


 1. mgr Ewa Ratajczak (ISDMP), od 10/2011

 2. mgr Karolina Bordiznska, SD WFAiIS, od 10/2011

 3. mgr Sebastian Mesyzński, SD WFAiIS, od 10/2011

 4. mgr Krzysztof Dobosz, WMiI UMK (W. Duch)

 5. mgr Paweł Matykiewicz, WFAiIS UMK (W. Duch)

 6. mgr Grzegorz Markowski, WFAiIS UMK (W. Duch), od 10/2007

 7. mgr Maciej Pilichowski, WMiI UMK (W. Duch)

 8. mgr Leszek Rybicki, WMiI (W. Duch)

 9. mgr Dariusz Mikołajewski, zaocznie (W. Duch) , od 10/2007

Magistranci
 1. Bartosz Sikorski, od 2009, WMiI

 2. Robert Topolewski, magistrant 2009, WFAiIS

 3. Piotr Łuczak, magistrant 2009, WFAiIS

 4. Paweł Maciejewski, magistrant 2009, WFAiIS

 5. Marcin Lamparski, magistrant od 2007, WMiI

 6. Michał Gasewicz, magistrant od 2007, WMiI

 7. Marcin Szupke, magistrant 2007-2008, WMiI

 8. Dariusz Górski, magistrant od 2007, WMFiIS

  Zakończyli: 1. Michał Gawarkiewicz, 2009-2010, WMiI, zakończył

 2. Piotr Olszak, 2009-2010, WMiI, zakończył

  Publikacje: tylko za 2011 r.

A1. Oryginalne prace 15

A2. Red książek i numerów sp. 4

A3. Rozdz. w książkach 6

A4. W rec. krajowych 7

B1. Konferencje, zwyczajne. 1

B2. Konferencje, abstrakty. 5

B3. Konferencje, krajowe. 0

F. Prace dr. 1

G. Prace magisterskie 3

E. Artykuły pop-nauk, inne prace 11

H. Prace licencjackie i inżynierskie 1

I. Prace podyplomowe 0

J. Raporty, preprinty, etc 26

Publikacji ogółem: 80

C. W druku: 9

D. Wysłane: 6

Udział w:

K1a. Współorganizacja konferencji międzynarodowych 11

K1b. Komitety naukowe konferencji międzynarodowych 16

K2a. Referaty zaproszone, sesje specjalne, panele dyskusyjne, tutoriale 14

K2b. Udział w konferencjach międzynarodowych (ref. zwyczajne). 6

K4. Udział w krajowych konferencjach naukowych. 5

Kronika:

Zaproszenia na konferencje:

Department of Computer Science, Shah Abdul Latif University, Khairpur, Pakistan is arranging an INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER & EMERGING TECHNOLOGIES 2011 (ICCET 2011) on April 22-23, 2011 (Friday and Saturday) with support of Higher Education Commission, Islamabad. We are glad to invite you as guest speaker or an author at the event.

Tutorial Speaker, SETIT 2011, Tunesia

“International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods” - ICPRAM 2012 (http://icpram.org). Given your expertise in some of the conference topics, we would like to kindly invite you to join the International Program Committee of ICPRAM 2012.

AGI-11: PC member

CORES 2011: PC member

FedCSIS2011: PC member

ICANN2011: program co-chair

ISMIS2011: PC member

Z Easychair:

AGI-10: PC member, author

AGI-11: PC member

CORES 2011: PC member

FedCSIS2011: PC member

ICAI2010: PC member

ICANN2010: author

ISMIS2011: PC memberIWACI2008: PC member

Pobieranie 93.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna