Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów ZieleniPobieranie 39.57 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar39.57 Kb.


Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
ul. Papieża Pawła VI 3A,  71-459 Szczecin 

e-mail: agro@zut.edu.pl http://agro_at_zut.edu.pl/
Kierownik - profesor zw. prof. dr hab. inż. Bożena Michalska, tel.: 449 6275, pokój nr 307

Emer. profesor zw. prof. dr hab. Czesław Koźmiński, tel.: 449 6270, pokój nr 305

Profesor nadzw. prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, tel.: 449 6271, pokój nr 303

Adiunkt dr inż. Agnieszka Mąkosza, tel. 449 6277, pokój nr 309  

Adiunkt dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, tel.: 449 6272, pokój nr 304

Specjalista mgr Ewa Galowska, tel.: 449 6269, pokój nr 308

St. technik Maria Iwańska, tel.: 449 6274, pokój nr 306
Doktorant (III r.) mgr inż. Kacper Rawicki
sala ćwiczeń nr 310


Badania naukowe

Publikacje przed 2011

Publikacje 2011-2015

Podręczniki i skrypty

Atlasy i monografie

Mapa

Działalność dydaktyczna

Wydarzenia

e-mail: kdktz@zut.edu.pl 

Profesor nadzw. dr hab. Wanda Bacieczko, tel.: 449 6181, pokój nr 312

Profesor nadzw. dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, tel.: 449 6180, pokój nr 315

Adiunkt dr hab. inż. Grzegorz Nowak, tel.: 449 6182, pokój nr 301

Adiunkt dr inż. Małgorzata Nowakowska, tel.: 449 6183, pokój nr 311

St. wykładowca dr inż. Marcin Kubus, tel.: 449 6182, pokój nr 301

Specj. inż.-techn. mgr inż. Urszula Więckowska, tel.: 449 6180, pokój nr 316

 

Doktorantka (III r.) mgr inż. Emilia KaszyckaDoktorantka (IV r.) mgr Agnieszka Borcz

Doktorant (IV r.) mgr inż. arch. kraj. Karol Stanisławski

sala ćwiczeń nr 313-314

Aktualnie realizowane tematy badawcze w ramach UPB
Ochrona stanowisk naturalnych oraz stan roślinności

stanowisk miejskich i nowatorskie metody uprawy drzew i krzewów
Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Arum maculatum L. na tle wa­runków edaficznych i fitocenotycznych w rezerwacie przyrody „Skalisty Jar Libberta” (gmina Barlinek) – dr hab. Wanda Bacieczko, prof. nadzw.

Wpływ sposobu uprawy na zmienność osobniczą Reynoutria japonica Houtt. prowadzonej w Stacji Doświadczalnej w Lipniku” - dr hab. Wanda Bacieczko, prof. nadzw.

Wzrost i rozwój kasztana jadalnego w warunkach miejskich Szczecina − dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. nadzw.

Badania odnowienia i rozwoju cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Łago­wskim Parku Krajobrazowym „Cisy Łagowskie” − dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. nadzw., dr hab. inż. Grzegorz Nowak, dr inż. Małgorzata Nowakowska

Ocena wyników uprawy obcych gatunków drzew w środowisku leśnym w Polsce zachodniej − dr inż. Marcin Kubus, dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Funkcjonowanie zieleni na terenach zurbanizowanych i otwartych − dr inż. Małgorzata Nowakowska
Od wielu lat badania naukowe Katedry skierowane są na szatę roślinną wartościowych obiektów przyrodniczych Pomorza Zachodniego oraz na ich zmiany dokonujące się w wyniku naturalnego procesu – sukcesji, a także spowodowane świadomą lub nieświadomą działalnością człowieka.

Najważniejsze wspólne publikacje
2000

Grinn U., Hass-Nogal M., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M, Stachak A. 2000. Zieleń Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny zima wiosna lato jesień. Oficyna In Plus Wołczkowo-Szczecin.
2002

Stachak A., Kubus M., Nowak G., 2002. Wsie i miasta Pomorza Zachodniego. Przewodnik do zdjęć terenowych z wybranych zagadnień planowania przestrzennego. Pod redakcją A. Sta­chak. AR w Szczecinie.2004

Kalita-Skwirzyńska K., Kubus M., Maciejewski J., Nowak G., Stachak A., Tałasiewicz M. 2004. Z Lipian do Maszewa i z powrotem. Oficyna In Plus, Szczecin.2005

Kubus M. 2005. Dendrologia Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu dendrologia dla studentów kie­runków Architektura Krajobrazu i Ogrodnictwo. Akademia Rolnicza w Szczecinie.2006

Kalita-Skwirzyńska K., Kubus M., Nowakowska M., Skorodecka B., Stachak A., Tumiłowicz J. 2006. Ze Stargardu nad Iną do Nowego Warpna. Puszcze, Osady, Miasta. Pomorze Za­chodnie. Oficyna In Plus Wołczkowo-Szczecin.2009

Kubus M. 2009. Warunki klimatyczne. W: Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie Krajobrazy leśne i otwarte, red. A. Stachak i M. Zachaś, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Szczecin: 21-24.

Nowak G. 2009. Roślinność granicy lasu i otwartej przestrzeni oraz synantropizacja obszarów leśnych. W: Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie Krajobrazy leśne i otwarte, red. A. Stachak i M. Zachaś, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Szczecin: 149-154.

Nowak G., Kmiecik J.S. 2009. Ochrona przyrody. W: Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie Krajobrazy leśne i otwarte, red. A. Stachak i M. Zachaś, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Szczecin: 192-199.

Nowakowska M. 2009. Drzewa i krzewy w krajobrazie otwartym. W: Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie Krajobrazy leśne i otwartej przestrzeni, red. A Stachak i M. Zachaś, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Szczecin: 139-144.

Stachak A., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M. 2009. Współczesne puszcze – Wkrzańska, Bukowa i Goleniowska oraz ich otoczenie. W: Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie Krajobrazy leśne i otwarte, red. A. Stachak i M. Zachaś, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Szczecin: 25-128.

Stachak A., Nowak G., Zieliński J. 2009. Szczecin – miasto wśród puszcz. W: Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie Krajobrazy leśne i otwarte, red. A. Stachak i M. Zachaś, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Szczecin: 129-138.

2011

Grinn U., Nowak G. 2011. Obszary Natura 2000. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 221-222. Kalita-Skwirzyńska K., Nowak G., Stachak A. 2011. Słowniczek – zestawienie. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 234-247.

Kubus M. 2011. Warunki klimatyczne. W: Między Odrą a Myślą, Krajobraz przyrodniczy i kulturowy obszaru od Cedyni do Dębna i Myśliborza, południowo-zachodnia część województwa zachodniopomorskiego. Serie Okolice, Tajemnice, Szlaki, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 15-16.

Kubus M. 2011. Skarby przyrody. W: Między Odrą a Myślą, Krajobraz przyrodniczy i kulturowy obszaru od Cedyni do Dębna i Myśliborza, południowo-zachodnia część województwa zachodniopomorskiego. Serie Okolice, Tajemnice, Szlaki, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 101-1-3, 130-133,197-182, 192-199.

Kubus M, Nowak G. 2011a. Naturalne krainy przyrodnicze. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 15.

Kubus M., Nowak G., Nowakowska M. 2011. Osady wiejskie i miasta w krajobrazie. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 34-36.

Nowak G. 2011a. Jeziora i rzeki. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 27-33.

Nowak G. 2011b. Dębno. Skarby przyrody. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 59-61.

Nowak G. 2011c. Ogród przy siedzibie Nadleśnictwa Mieszkowice. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 81-91.

Nowak G. 2011d. Rezerwat „Bielinek”. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 139-140.

Nowak G. 2011e. Ochrona krajobrazu. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 211-220.

Nowak G., Nowakowska M. 2011a. Krajobraz rolniczy. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 26-28.

Nowak G., Nowakowska M. 2011b. Rośliny wzdłuż dróg kołowych i linii kolejowych. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 49-54.

Nowakowska M. 2011. Trasa II – z Cedyni do Dębna – skarby przyrody. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 34-36.

Stachak A., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M. 2011. Zmiany w wyglądzie osad wiejskich i miast w porach roku. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 36-49.

Stachak A., Nowak G. 2011a. Lasy. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 16-26.

Stachak A., Nowak G. 2011b. Murawy i suche wrzosowiska. W: Między Odrą a Myślą, red. A. Stachak, wyd. Oficyna In Plus, Szczecin: 33-34.

2012

Bacieczko W., Borcz A. 2012. Przyroda parku krajobrazowego we Wlewie . Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.

Bacieczko W., Dudek N., Kochanek-Felusiak A. 2012. Dendroflora w strefie brzegowej Duszatyń i Lipowo w gminie Dębno (Pojezierze Myśliborskie). Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.

Nowak G., Kubus M. 2012. Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: 10-13.

Kubus M., Malinowski R., Sammel A., 2012. Negatywny wpływ zmian warunków hydrologicznych na właściwości gleby i zadrzewienie zabytkowych parków w miejscowościach Brzoza i Podwilcze. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r., Szczecin, red. W.Bacieczko; s. 36-37.

Kubus M., Nowak G. 2012. Krajobrazy południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: 37.

Kubus M., Nowak G., Wraga K. 2012. Uprawa araukarii chilijskiej [Araucaria araucana (Molina) K. Koch] w Szczecinie. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: 38-39.

Kubus M., Rogalewska M., 2012. Dąb szypułkowy w Drogoradzu k. Polic – nowoczesna diagnostyka stanu zachowania, zabiegi pielęgnacyjne i budowa instalacji odgromowej. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r., Szczecin, red. W. Bacieczko; s. 39.

Kubus M., Wraga K., 2012. Krytyczny przegląd uprawy egzotycznych roślin drzewiastych w ogrodach Szczecina. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: s. 40-41.

Kucza M., Nowak G. 2012. Rośliny drzewiaste ogrodu Leśnictwa Nowy Młyn, w Nad­leśnictwie Rzepin. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: 41-42.

Malinowski R., Niedźwiecki E., Meller E., Kubus M., Podlasiński M., 2012. Cechy morfologiczne i właściwości fizyczne gleb przeznaczonych pod powiększenie kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: s. 43-44.

U. Nawrocka-Grześkowiak, J. Baran 2012. Magnolie w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: 46-47.

U. Nawrocka-Grześkowiak, M. Bubniak 2012. Drzewa na terenie parków przy dworach i pałacach w gminie Damnica. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: 47.

Nowakowska M. 2012. Park fundacji Tillebeinów przy ul. Robotniczej w Szczecinie. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenbur­gii”, Szczecin, 6-8 września 2012 r.: s. 48.2013

Kaźmierczak S., Nowak G. Ogród przy siedzibie Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie. W: 65 lat leśnictwa północnozachodniej Polski 1945-2010 w administracji RDLP w Szczecinie, Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie: 413-424.

Kucza M., Nowak G. Ogród na terenie Leśnictwa Nowy Młyn – Nadleśnictwo Rzepin. W: 65 lat leśnictwa północnozachodniej Polski 1945-2010 w administracji RDLP w Szczecinie, Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie: 389-399.

Nowak G., Kmiecik J.S. Ochrona zasobów przyrody. W: 65 lat leśnictwa północnozachodniej Polski 1945-2010 w administracji RDLP w Szczecinie, Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie: 463-502.

Stachak A., Bakalarz E., Nowak G. Ogród przy siedzibie Nadleśnictwa Mieszkowice. W: 65 lat leśnictwa północnozachodniej Polski 1945-2010 w administracji RDLP w Szczecinie Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie: 315-327.

Stachak A., Nowak G., Sojka J. Krajobraz obszaru w zasięgu RDLP w Szczecinie. Warunki przyrodnicze i lasy w krajobrazie oraz niektóre wsie i miasta. W: 65 lat leśnictwa północno-zachodniej Polski 1945-2010 w administracji RDLP w Szczecinie Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie: 21-143.2014

Bacieczko W., Włodarska A., Borcz A. 2012. Dendroflora przydroży w Jastrowiu (woj. Wielkopolskie). Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 21.

Kubus M. 2012. Zachodniopomorskie drzewa alejowe w cieniu człowieka. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 45-46.

Kubus M. 2012. Ogród dendrologiczny w Glinnej – szanse i kierunki rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 47-48.

Kubus M. 2012. Walory dendrologiczne zabytkowego parku pałacowego w Nosowie (gmina Biesiekierz, powiat koszaliński). Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 49-50.

Nawrocka-Grześkowiak U., Nowak G., Nowakowska M. 2012. Stosowanie miłorzębu dwuklapowego (Ginko biloba L.) w ogólnodostępnych terenach zieleni w Szczecinie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 58-59.

Nawrocka-Grześkowiak U., Nowak G., Nowakowska M. 2012. Sosna zwyczajna jako atrakcja dendrologiczna. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 60.

Nawrocka-Grześkowiak U., Nowak G., Nowakowska M. 2012. Wejmutki i daglezje na terenie Leśnictwa Długoszyn. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09 .2014 r.: s. 61.

Nowak G., Stanisławski K. 2012. Aleje drzew owocowych w gminie Stare Czarnowo (województwo zachodniopomorskie). Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09. 2014 r.: s. 62.

Stanisławski K., Szygenda E., Śnieg K. 2012. Stan zachowania alei gruszy uprawnej (Pyrus communis L.) w pobliżu miejscowości Klępnica (woj. Zachodniopomorskie). Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicz­nego „Drzewa w cieniu człowieka”, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.: s. 65-66.
Pobieranie 39.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna