Katedra Stratygrafii Ekosystemowej Materiały do oceny dorobku naukowego za rok kalendarzowy: 2004Pobieranie 60.78 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar60.78 Kb.
KARTA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO KATEDRY WNOZ UŚ

Nazwa katedry lub innej jednostki WNoZ UŚ: Katedra Stratygrafii Ekosystemowej

Materiały do oceny dorobku naukowego za rok kalendarzowy: 2004

Liczba 2N skutkująca liczbą publikacji przedstawionych łącznie w pkt. 4, 5, 9, 10 i 11: 9

Łączna suma punktów za rok kalendarzowy według poniższego wykazu ....151,08, w tym za:

I  Aktywność katedry (pozycje 13 w karcie oceny) .......................................................................0 pkt.

II  Wyniki działalności naukowej (pozycje 4 i 5 w karcie oceny) ...............................................135 pkt.

III  Zastosowania praktyczne (pozycje 6 i 8 w karcie oceny) .........................................................0 pkt.

IV  Wyniki pozostałej działalności naukowej (pozycje 912 w karcie oceny) .........................16,08 pkt.
Uwagi Komisji ds. oceny dorobku naukowego katedr
....................................................................................................................................................

Zestawienie szczegółowe
1. Kadra naukowa (punkty za stopnie i tytuły naukowe przyznaje się jeden raz tj. wyłącznie gdy zostały uzyskane w roku, za który sporządzane są materiały do oceny)

Podsumowanie pozycji 1 w karcie oceny: ..........0....pkt


2. Zrealizowane projekty badawcze i celowe 2)

Podsumowanie pozycji 2 w karcie oceny: .........0.....pkt


3. Szczególne osiągnięcia katedry

Podsumowanie pozycji 3 w karcie oceny: ........0......pkt

4. Publikacje recenzowane (o punktacji zgodnej z wykazem czasopism o których mowa w par. 7 pkt 4 ppkt 2 Rozporządzenia) 3) 4)

4.a Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego IIN (punktacja zgodnie z pozycjami 17374 części A wykazu czasopism, o którym mowa w par. 7 pkt 4 ppkt 2 Rozporządzenia)......1024 pktOpis bibliograficzny publikacji a w sąsiedniej kolumnie punktacja przypisana tej publikacji
1. Tribovillard N., Averbuch O., Devleeschouwer X., Racki G., Riboulleau A.: Deep-water anoxia over the Frasnian-Famennian boundary (La Serre, France): a tectonically induced oceanic anoxic event? Terra Nova 2004, 16 (5), 288-295,.

24

pkt.

2. Bond D., Wignall P.B., Racki G.: Extent and duration of marine anoxia during the Frasnian-Famennian (Late Devonian) mass extinction in Poland, Germany, Austria and France. Geological Magazine 2004, 141 (2), pp. 173-193.

20

pkt.

3. Ginter M., Piechota A.: The first Devonian holocephalian tooth from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 2004, 49 (3), 409-415, 2004.

20

pkt.

4. Yazykova E. A., Peryt D., Zonova T.D., Kasintzova L.I.: The Cenomanian/Turonian boundary in Sakhalin, Far East Russia: ammonites, inoceramids, foraminifera, and radiolarians. New Zealand Journal of Geology & Geophysics 2004, Vo. 47, 291-320.

15

pkt.

5. Racki G., Koeberl Ch.: Comment on “Impact Ejecta Layer from the Mid-Devonian: Possible Connection to Global Mass Extinctions”. Science 2004, vol. 303, No. 5657, 471. (Uzasadnienie we wniosku I)

12

pkt.

6. Racki G., Piechota A., Bond D., Wignall P.B.: Geochemical and ecological aspects of lower Frasnian pyrite-ammonoid level at Kostomłoty (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Quarterly 2004, 48 (3), 267-282.

10

pkt.

7. Jagt JohnW.M., Walaszczyk I., Yazykova E., Zatoń M.: Linking southern Poland and northern Germany: Campanian cephalopods, inoceramid bivalves and echinoids. Acta Geologica Polonica 2004, Vol. 54 (4), pp. 573-586.

10

pkt.

8. Yazykova E., Zonova T.: Upper Cretaceous stable carbon isotope stratigraphy of terrestrial organic matter from Sakhalin, Russian Far East: a proxy for the isotopic composition of paleoatmospheric CO2 by T. Hasegawa et al. – Discussion. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2004, v. 215 (1-2), 173-177.

12

pkt.

9. Racki G., Wignall P.: Comment on: Orbital cyclostratigraphy of the Devonian Frasnian–Famennian transition in South China, by Gong, Y.M., Li, B.H., Wang, Y., Wu, Y., Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 168 (2001), 237–248. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2004, v. 205 (1–2), 169–170.

12

pkt.

Podsumowanie pozycji 4 w karcie oceny: ......135 pkt.
5. Monografie naukowe, podręczniki akademickie 5)

5.e Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego (510 pkt) 3)

5.e.1) w języku angielskim....................................................................................................................10 pkt

Podsumowanie pozycji 5 w karcie oceny: ......0 pkt.

6. Nowe technologie, materiały, wyroby systemy, metody i usługi (poza projektami celowymi)

Podsumowanie pozycji 1 w karcie oceny: ........0......pkt
7. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe

Podsumowanie pozycji 7 w karcie oceny: .......0.......pkt


8. Wdrożenia wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób oraz sprzedaż licencji, know-how itp.

Podsumowanie pozycji 8 w karcie oceny: .......0......pkt


9. Podręczniki szkolne, atlasy szkolne, monograficzne prace popularno-naukowe 3) ...............................4 pkt.

Podsumowanie pozycji 9 w karcie oceny: .........0.....pkt


10. Mapy (za wyjątkiem atlasów) 3):

Podsumowanie pozycji 10 w karcie oceny: ........0.....pkt


11. Pozostałe recenzowane publikacje nie znajdujące odzwierciedlenia w punktach 4–10 3) 4) ......1 pkt

Podsumowanie pozycji 11 w karcie oceny: .........0.....pkt

12. Cytowania bibliograficzne (bez samocytowań) w Science Citation Index Expanded (SCI Ex) i Social Sciences Citation Index (SSCI) 7 ..........................................................0,25 pkt

Autor(y) cytowanej pracy, rok wydania, tytuł oraz w odniesieniu do prac cytujących: nazwisko, tytuł publikacji, czasopismo, rok, numer. W sąsiedniej kolumnie liczba punktów
RACKI G-RACKA M-MATYJA H-2002-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V181-P251
Author(s): Chow N; George AD; Trinajstic KM

Title: Tectonic control on development of a Frasnian-Famennian (Late Devonian) palaeokarst surface, Canning Basin reef complexes, northwestern sAustralia

Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 2004, Vol 51, Iss 6, pp 911-917

0,083

WRZOŁEK T-1993-COURIER-FORSCHUNGSIN-V164-P293

Author(s): Wang XD; Tetsuo S; Zhang F

Title: Intraspecific variation in a new solitary rugose coral, Commutia exoleta, from the lower carboniferous of the Baoshan Block, Southwest China

Source: JOURNAL OF PALEONTOLOGY 2004, Vol 78, Iss 1, pp 77-830,25

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Tolmacheva T; Holmer L; Popov L; Gogin I

Title: Conodont biostratigraphy and faunal assemblages in radiolarian ribbon-banded cherts of the Burubaital Formation, West Balkhash Region, Kazakhstan

Source: GEOLOGICAL MAGAZINE 2004, Vol 141, Iss 6, pp 699-7150,25
JOACHIMSKI MM-RACKI G-2001-CHEM-GEOL-V175-P109

Author(s): Brown TC; Kenig F

Title: Water column structure during deposition of Middle Devonian-Lower Mississippian black and green/gray shales of the Illinois and Michigan Basins: a biomarker approach

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 215, Iss 1-2, pp 59-850,25

RACKI G-2003-LETHAIA-V36-P171

Author(s): Ryabchikov ID; Kogarko LN; Ntaflos T

Title: Juvenile flow of carbon dioxide and causes of global environmental changes at the Permian-Triassic boundary

Source: DOKLADY EARTH SCIENCES 2004, Vol 399A, Iss 9, pp 1320-13210,25

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Robinson SA; Williams T; Bown PR

Title: Fluctuations in biosiliceous production and the generation of Early Cretaceous oceanic anoxic events in the Pacific Ocean (Shatsky Rise, Ocean Drilling Program Leg 198)

Source: PALEOCEANOGRAPHY 2004, Vol 19, Iss 4, art. no. PA40240,25

JOACHIMSKI MM-RACKI G-2001-CHEM-GEOL-V175-P109
RACKI G-RACKA M-MATYJA H-2002-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V181-P1
RACKI G-1999-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V154-P107
RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
YUDINA AB-RACKI G-RACKA M-MAŁKOWSKI K-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P355

Author(s): Gharaie MHM; Matsumoto R; Kakuwa Y; Milroy PG

Title: Late Devonian facies variety in Iran: volcanism as a possible trigger of the environmental perturbation near the Frasnian-Famennian boundary

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 4, pp 323-3320,916

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Yazykova EA; Peryt D; Zonova TD; Kasintzova LI

Title: The Cenomanian/Turonian boundary in Sakhalin, Far East Russia: ammonites, inoceramids, foraminifera, and radiolarians

Source: NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS 2004, Vol 47, Iss 2, pp 291-3200,25

RACKI G- RACKA M-MATYJA H-2002-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V181-P251
RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
Author(s): Chen DZ; Tucker ME

Title: Palaeokarst and its implication for the extinction event at the Frasnian-Famennian boundary (Guilin, South China)

Source: JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 2004, Vol 161, pp 895-898


0,333

RACKI G-2004-SCIENCE-V303-P471

Author(s): Ellwood BB; Benoist SL; El Hassani A; Wheeler C; Crick RE

Title: Response to comment on "Impact ejecta layer from the mid-Devonian: Possible connection to global mass extinctions"

Source: SCIENCE 2004, Vol 303, Iss 5657, pp U2-U30,25

KRAWCZYNSKI W-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P267

Author(s): Fryda J; Blodgett RB

Title: New Emsian (late Early Devonian) gastropods from Limestone Mountain, Medfra B-4 quadrangle, west-central Alaska (Farewell terrane), and their paleobiogeographic affinities and evolutionary significance

Source: JOURNAL OF PALEONTOLOGY 2004, Vol 78, Iss 1, pp 111-1320,25

JOACHIMSKI MM-RACKI G-2001-CHEM-GEOL-V175-P109
Author(s): Porebska E; Kozlowska-Dawidziuk A; Masiak M

Title: The lundgreni event in the Silurian of the East European Platform, Poland

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 213, Iss 3-4, pp 271-294


0,25

RACKI G-WRZOŁEK T-2001-LETHAIA-V34-P200

Author(s): Wroe S; Field J; Fullagar R; Jermiin LS

Title: Megafaunal extinction in the late Quaternary and the global overkill hypothesis

Source: ALCHERINGA 2004, Vol 28, Iss 1, pp 291-3310,25

RACKI G-1997-COURIER-FORSCHUNGSIN-V199-P1
RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
Author(s): Mizens GA

Title: Devonian palaeogeography of the Southern Urals

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 3, pp 205-215


0,50

RACKI G-RACKA M-MATYJA H-2002-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V181-P251
RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
RZHONSNITSKAYA MA-SOKIRAN E.V.-1998-ACTA-PALAEONTOL-POL-V43-P305
YUDINA AB-RACKI G-RACKA M-MAŁKOWSKI K-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P355
Author(s): Abramova AN; Artyushkova OV

Title: The Frasnian-Famennian boundary in the Southern Urals

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 3, pp 217-231


0,666

YUDINA AB-RACKI G-RACKA M-MAŁKOWSKI K-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P355
Author(s): Veimarn AB; Puchkov VN; Abramova AN; Artyushkova OV; Baryshev VN; Degtyaryov KE; Kononova LI; Maslov VA; Mosejchuk VM; Pazukhin VN; Pravikova NV; Tevelev AV; Yarkova AV

Title: Stratigraphy and geological events at the Frasnian-Famennian boundary in the Southern Urals

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 3, pp 233-244


0,083

KRAWCZYNSKI W-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P267
SOBSTEL M-2003-THESIS-SILESIAN-U-SO

BOND D-ZATOŃ M-2003-ACTA-GEOL-POL-V53-P93


Author(s): Racki G; Piechota A; Bond D; Wignall PB

Title: Geochemical and ecological aspects of lower Frasnian pyrite-ammonoid level at Kostomloty (Holy Cross Mountains, Poland)

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 3, pp 267-282


0,75

BOND D-ZATOŃ M-2003-ACTA-GEOL-POL-V53-P93
Author(s): Korn D

Title: The mid-Famennian ammonoid succession in the Rhenish Mountains: the "annulata Event" reconsidered

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 3, pp 245-252


0,25

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83
Author(s): Baioumy HM; Abu El-Hassan MM

Title: Formation of Upper Cretaceous bedded and nodular cherts in Egypt

Source: NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN 2004, Vol 233, Iss 2, pp 233-253


0,25

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Erba E

Title: Calcareous nannofossils and Mesozoic oceanic anoxic events

Source: MARINE MICROPALEONTOLOGY 2004, Vol 52, Iss 1-4, pp 85-1060,25

BALINSKI A-OLEMPSKA E-RACKI G-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P186
RACKI G-1993-ACTA-PALAEONTOL-V37-P297
RACKI G-1998-ACTA-PALAEONTOL-POL-V43-P395
SOKIRAN EV-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P339
Author(s): Rode AL; Lieberman BS

Title: Using GIS to unlock the interactions between biogeography, environment, and evolution in Middle and Late Devonian brachiopods and bivalves

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 211, Iss 3-4, pp 345-359


0,583

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Danelian T; Moreira D

Title: Palaeontological and molecular arguments for the origin of silica-secreting marine organisms

Source: COMPTES RENDUS PALEVOL 2004, Vol 3, Iss 3, pp 229-2360,25

BIERNAT G-RACKI G-1986-ACTA-PALEONTOLOGICAL-V31-P85
RACKI G-1996-6-EUR-CON-S-ECOS-6-E-P27
RACKI G-1993-ACTA-PALAEONTOL-V37-P87
Author(s): Ginter M; Piechota A

Title: The first devonian holocephalian tooth from Poland

Source: ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA 2004, Vol 49, Iss 3, pp 409-415


0,75

RACKI G-2002-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V181-P1

Author(s): Kaufmann B; Trapp E; Mezger K

Title: The numerical age of the Upper Frasnian (Upper Devonian) Kellwasser horizons: A new U-Pb zircon date from Steinbruch Schmidt (Kellerwald, Germany)

Source: JOURNAL OF GEOLOGY 2004, Vol 112, Iss 4, pp 495-5010,25

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83
Author(s): Danelian T; Tsikos H; Gardin S; Baudin F; Bellier JP; Emmanuel L

Title: Global and regional palaeoceanographic changes as recorded in the mid-Cretaceous (Aptian-Albian) sequence of the Ionian zone (NW Greece)

Source: JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 2004, Vol 161, pp 703-709


0,25

RACKI G-1982-N-JB-GEOL-PALAONT-AB-V162-P388
Author(s): Wisshak M; Volohonsky E; Seilacher A; Freiwald A

Title: A trace fossil assemblage from fluvial Old Red deposits (Wood Bay Formation; Lower to Middle Devonian) of NW-Spitsbergen, Svalbard

Source: LETHAIA 2004, Vol 37, Iss 2, pp 149-163


0,25

BALINSKI A-OLEMPSKA E-RACKI G-2002-ACTA-PALAEONTOL-POL-V47-P186
CASIER JG-RACKI G-2000-B-I-ROY-SCI-NAT-BELG-V70-P53
Author(s): Becker G; Lazreq N; Weddige K

Title: Ostracods of Thuringian provenance from the Devonian of Morocco - (Lower Emsian middle Givetian; south-western Anti-atlas)

Source: PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG A-PALAOZOOLOGIE-STRATIGRAPHIE 2004, Vol 271, Iss 1-4, pp 1-+


0,333

JOACHIMSKI MM-RACKI G-2001-CHEM-GEOL-V175-P109

Author(s): Pancost RD; Crawford N; Magness S; Turner A; Jenkyns HC; Maxwell JR

Title: Further evidence for the development of photic-zone euxinic conditions during Mesozoic oceanic anoxic events

Source: JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 2004, Vol 161, pp 353-3640,25

WRZOLEK T-1988-CANADIAN-SOC-PETROLE-V14-P413

NARKIEWICZ M-WRZOŁEK TRACKI G- 1990-KWART-GEOL-V34-P433

Author(s): Racki G; Sobstel M

Title: Very large stromatoporoid indicating Early Frasnian reef core (Holy Cross Mts., Poland)

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 1, pp 83-87


0,50

RACKI G-1998-ACTA-PALAEONTOL-POL-V43-P395

Author(s): Ruban DA

Title: Diversity dynamics of Early-Middle Jurassic brachiopods of Caucasus, and the Pliensbachian-Toarcian mass extinction

Source: ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA 2004, Vol 49, Iss 2, pp 275-2820,25

RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
Author(s): Vermeij GJ

Title: Ecological avalanches and the two kinds of extinction

Source: EVOLUTIONARY ECOLOGY RESEARCH 2004, Vol 6, Iss 3, pp 315-337


0,25

JOACHIMSKI MM-RACKI G-2001-CHEM-GEOL-V175-P109
RACKI G-1998-ACTA-PALAEONTOL-POL-V43-P395
RACKI G-2002-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V181-P1

Author(s): Wood R

Title: Palaeoecology of a post-extinction reef: Famennian (Late Devonian) of the Canning Basin, north-western Australia

Source: PALAEONTOLOGY 2004, Vol 47, pp 415-4450,75

RACKI G-1999-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V154-P107
Author(s): Shen JW; Webb GE

Title: Famennian (Upper Devonian) calcimicrobial (Renalcis) reef at Miaomen, Guilin, Guangxi, South China

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 204, Iss 3-4, pp 373-394


0,25

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Raven JA; Waite AM

Title: The evolution of silicification in diatoms: inescapable sinking and sinking as escape?

Source: NEW PHYTOLOGIST 2004, Vol 162, Iss 1, pp 45-610,25

RACKI G-1981-ACTA-GEOLOGICAL-POLO-V31-P177
Author(s): Nevesskaja LA

Title: Morphogenesis and ecogenesis of bivalves in the Phanerozoic

Source: PALEONTOLOGICAL JOURNAL 2003, Vol 37, pp S591-S741


0,25

RACKI G-1997-COURIER-FORSCHUNGSIN-V199-P1
RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
Author(s): Mizens GA; Chernykh VV; Mizens LI

Title: Correlation of Frasnian-Famennian boundary deposits in western regions of the magnitogorsk megazone (Eastern flank of Southern Urals)

Source: STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION 2004, Vol 12, Iss 1, pp 22-34


0,50

RACKI G-2000-EARTH-SCI-REV-V52-P83

Author(s): Kidder DL; Worsley TR

Title: Causes and consequences of extreme Permo-Triassic warming to globally equable climate and relation to the Permo-Triassic extinction and recovery

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 203, Iss 3-4, pp 207-2370,25

TURNAU E-RACKI G-1999-REV-PALAEOBOT-PALYNO-V106-P237
Author(s): Filipiak P

Title: Miospore stratigraphy of Upper Famennian and Lower Carboniferous deposits of the Holy Cross Mountains (central Poland)

Source: REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY 2004, Vol 128, Iss 3-4, pp 291-322


0,25

JOACHIMSKI MM-RACKI G-2001-CHEM-GEOL-V175-P109
RACKI G-1993-ACTA-PALAEONTOL-V37-P87
RACKI G-1998-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V141-P177
Author(s): Godderis Y; Joachimski MM

Title: Global change in the Late Devonian: modelling the Frasnian-Famennian short-term carbon isotope excursions

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 202, Iss 3-4, pp 309-329


0,75

RACKI G-1999-PALAEOGEOGR-PALAEOCL-V154-P107

Author(s): Diekmann B; Kuhn G; Gersonde R; Mackensen A

Title: Middle Eocene to early Miocene environmental changes in the sub-Antarctic Southern Ocean: evidence from biogenic and terrigenous depositional patterns at ODP Site 1090

Source: GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 2004, Vol 40, Iss 3-4, pp295-3130,25

MALEC J-RACKI G-RACKA M-1987-ACTA-GEOL-POL-V37-P51
Author(s): Uchman A; Drygant D; Paszkowski M; Porebski SJ; Turnau E

Title: Early Devonian trace fossils in marine to non-marine redbeds in Podolia, Ukraine: palaeoenvironmental implications

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 214, Iss 1-2, pp 67-83


0,083

FILIPIAK P-KRAWCZYNSKI W-1996-ACTA-PALAEONTOL-POL-V41-P413
KRAWCZYNSKI W-FILIPIAK P-1997-PRZ-GEOL-V45-P1271
WILMSEN M-YAZYKOVA EA-2003-ACTA-PALAEONTOL-POL-V48-P481
YAZYKOVA E-2002-LETHAIA-V35-P51
YAZYKOVA EA-1994-ACTA-GEOLOGICAL-POLO-V44-P277

Author(s): Zaton M; Marynowski L

Title: Konzentrat-Lagerstatte-type carbonate concretions from the uppermost Bajocian (Middle Jurassic) of the Czestochowa area, South-Cental Poland

Source: GEOLOGICAL QUARTERLY 2004, Vol 48, Iss 4, pp 339-3501,25

YAZYKOVA EA-2004-NEW-ZEAL-J-GEOL-GEOP-V47-P291
Author(s): Hasegawa T; Pratt LM; Maeda H; Shigeta Y; Okamoto T; Kase T; Uemura K

Title: Upper Cretaceous stable carbon-isotope stratigraphy of terrestrial organic matter from Sakhalin, Russian Far East: a proxy for the isotopic composition of paleoatmospheric CO2

Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 2004, Vol 215, Iss 1-2, pp 179-182


0,25

RACKI G-1981-PRZEWODNIK-13-ZJAZDU-P171
RIGBY JK-RACKI G-WRZOLEK T 2001 -PALAEONTOLOGY-3-V44-P447
Author(s): Szrek P

Title: The first articulated antiarch (Vertebrata, Placodermi) from the Upper Devonian of the Holy Cross Mountains (central Poland)

Source: ACTA GEOLOGICA POLONICA 2004, Vol 54, Iss 3, pp 401-406

0,50

Podsumowanie pozycji 12 w karcie oceny: ...16,080...........pkt


Podpisy osób odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów do ocenyData Podpis Podpis kierownika
: ~kse -> aneks -> ocena
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna