Katedra zespołowych gier sportowychPobieranie 28.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.47 Kb.
KATEDRA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCHLp.

Promotor

Problematyka

Zakład Piłki Siatkowej

1.
dr. Grzegorz Grządziel,

doc.
dr Dorota Szade
dr Marek Zawartka
 1. Ocena zdolności motorycznych młodzieży podczas naboru na tle poprzednich naborów.

 2. Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej klas sportowych i siatkarzy.

 3. Ocena uzdolnień ruchowych młodzieży do siatkówki i zależność pomiędzy wybranymi elementami naboru.

 4. Cechy somatyczne i motoryczna młodzieży uprawiającej piłkę siatkową.

 5. Liga światowa na tle poprzednich lat.

 6. Grand Prix kobiet w siatkówce.

 7. Ocena skuteczności techniki gry zespołów męskiej i żeńskiej ligi.

 8. Ocena obciążeń treningowych na różnych poziomach szkolenia.

 9. Analiza wyników sportowych w lidze polskiej i zagranicznej.

 10. Mistrzostwa Europy, Świata I.O. w siatkówce – analiza gry zespołów męskich i żeńskich.

 11. Ocena sprawności motorycznych młodzieży w klubach sportowych.

 12. Kibice siatkówki najlepszymi kibicami na świecie.Lp.

Promotor

Problematyka

Zakład Piłki Ręcznej

1.


dr Jolanta Diaczuk

 1. Wpływ zmian przepisów gry na efektywność walki sportowej w piłce ręcznej.

 2. Wpływ treningu sportowego na poziom zdolności koordynacyjnych i kondycyjnych oraz sprawności specjalnej.

 3. Znaczenie naboru i selekcji w piłce ręcznej.

 4. Analiza walki sportowej w piłce ręcznej.

 5. Wybrane czynniki walki sportowej w piłce ręcznej plażowej.
2.


dr Ryszard Jarząbek
 1. Analiza ilościowa i jakościowa przebiegu walki sportowej w piłce ręcznej.

 2. Czynniki warunkujące efektywność walki sportowej w grach zespołowych.

 3. Sprawność układu krążeniowo-oddechowego w grach zespołowych (w piłce ręcznej, nożnej, koszykówce, siatkówce, hokeju itp.).

 4. Struktura wysiłku startowego w piłce ręcznej na różnych etapach ontogenezy sportowej.

 5. Wpływ wysiłków o różnej intensywności na moc i siłę kończyn górnych.

Lp.

Promotor

Problematyka

Zakład Koszykówki

1.


dr Adam Kubaszczyk
 1. Związek sprawności motorycznej z techniką i skutecznością gry w grach zespołowych.

 2. Wpływ ukierunkowanego treningu techniczno-motorycznego na jakość i tempo kształtowania nawyków w grach zespołowych.

 3. Wieloaspektowa analiza walki sportowej w grach zespołowych.

 4. Uwarunkowania skuteczności gry we współczesnej koszykówce.

 5. Ocena i interpretacja zmian w przepisach, metodach i środkach treningowych oraz koncepcjach taktyki gry we współczesnej koszykówce.
2.


dr hab.

Kazimierz Mikołajec

prof. nadzw.
 1. Wpływ zmiany przepisów do gry na efektywność przebiegu walki sportowej w koszykówce.

 2. Złożoność koordynacyjna środków treningowych.

 3. Wpływ poziomu zdolności koordynacyjnych na jakość i szybkość nauczania techniki.

 4. Wpływ zmęczenia na poziom podstawowych zdolności koordynacyjnych.

 5. Analiza przebiegu walki sportowej w koszykówce.

 6. Wpływ różnych form treningu na poziom wybranych zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych oraz efektywność gry.

 7. Analiza wysiłku podczas walki sportowej na różnych etapach szkolenia sportowego.
3.


dr Ryszard Litkowycz
 1. Wpływ zmęczenia na poziom wybranych zdolności motorycznych.

 2. Wpływ treningu funkcjonalnego na sprawność ogólna i specjalną.

 3. Wpływ treningu plajometrycznego na rozwój siły dynamicznej kończyn dolnych.

 4. Kontrola motoryczna w aspekcie stronności ruchowej sportowców – lateralizacja funkcjonalna.


Lp.

Promotor

Problematyka

Zakład Piłki Nożnej

1.


dr Władysław Szyngiera
 1. Rola trenera piłki nożnej w szkoleniu dzieci

i młodzieży.

 1. Motywy podjęcia decyzji o uprawianiu sportu przez dzieci i młodzież.

 2. Analiza obciążeń treningowych i treści treningowych w piłce nożnej.

 3. Problematyka sędziowania w piłce nożnej.

 4. Kontrola procesu treningowego w piłce nożnej.

 5. Edukacja olimpijska i fair play w sporcie.

 6. Analiza walki sportowej w piłce nożnej.

 7. Wpływ treningu piłkarskiego na poziom sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych.

 8. Kariera sportowa i jej konsekwencje.

 9. Zachowanie kibiców sportowych podczas meczów piłki nożnej.

 10. Zainteresowania sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży.

 11. Biografie sportowe byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej.
: sites -> default -> files -> uploads -> pracownicy
pracownicy -> Akademia wychowania fizycznego
pracownicy -> Prof dr hab. Mirosław Ponczek (wybór najważniejszych publikacji spośród ponad 260)
pracownicy -> Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
pracownicy -> Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nr rwf – 2/XI/2013 z dnia 12 listopada 2013r w sprawie szczegółowych
pracownicy -> Nauka w Służbie Kultury Fizycznej” awf katowice, 13 czerwiec 2014 r. Miejsce – sala 302,
pracownicy -> Powtarzanie przedmiotu
pracownicy -> Ważniejsze publikacje naukowe (monografie)
pracownicy -> Struktura organizacyjna i działalność Katedry od roku akademickiego 1970/1971 do 2012/2013
pracownicy -> IM. jerzego kukuczki w katowicach
pracownicy -> Nazwa przedmiotu – historia architektury i sztuki
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna