Kategoria sprzedawca rokuPobieranie 32.34 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.34 Kb.KATEGORIA SPRZEDAWCA ROKU

O nominację w tej kategorii może starać się każdy sprzedawca, który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych sprzedawców w tej samej firmie.
Laureat:
Krzysztof Wilma (Nestle S.A.)
Duża kreatywność i niestandardowe podejście do funkcji sprzedaży, dobra umiejętność komunikacji, innowacyjność, umiejętność obserwacji rynku, analiza konkurentów stanowią o jego silnych stronach. Przejawia dużą skłonność do pracy zespołowej, jest przedsiębiorczy, ale przede wszystkim, ma jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju i edukacji. Ważnym aspektem pozytywnej oceny była także umiejętność łączenia pracy zawodowej z aktywnością sportową, co pozwalało rozładować codzienny stres związany z pracą sprzedawcy.
Wyróżnienia:
Danuta Wodniok (UPC Polska Sp. z o.o.)
Nieprzeciętny stopień zaangażowania Kandydatki w wykonywaną pracę, konsekwencja w działaniu, jasność co do własnego rozwoju. Posiada naturalne, a nie wyćwiczone, zdolności sprzedażowe, co w jej zawodzie jest niezbędne.
Mariusz Żebrowski (Unilever)
Doskonałe wyniki sprzedażowe na tak trudnym rynku, na jakim operuje Pan Mariusz. Duża konsekwencja i zgodność realizowanej pracy przez Kandydata ze strategią firmy. Aktywnie włącza się we wszystkie projekty realizowane w firmie Unilever i promujące działania sprzedażowe, uzyskując ponadprzeciętne wyniki.

KATEGORIA MENEDŻER SPRZEDAŻY ROKU

O nominację w tej kategorii może starać się pracownik działu sprzedaży piastujący stanowisko kierownicze. Może to być kierownik sprzedaży, kierownik marketingu handlowego, kierownik regionu, itp., który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów i konsekwentnie przez ten okres był najlepszym menedżerem sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy.
Laureat:_Jarosław_Witwicki_(Macrologic_S.A.)'>Laureat:
Jarosław Witwicki (Macrologic S.A.)
Każdy sprzedawca chciałby mieć takiego szefa. Poradzi sobie w każdej branży i z każdym sprzedawcą. Rozumie specyfikę swojej pracy i to, że każdy sprzedawca wymaga indywidualnego podejścia. Jest gwarancją sukcesów sprzedażowych firmy, w której pracował, pracuje i będzie pracować. Przywódca i dobry organizator.
Wyróżnienia:
Janusz Waśko (Telekomunikacja Polska S.A.)
Jest to świetny menedżer sprzedaży. Umie rozwiązywać trudne sytuacje związane z kierowaniem zespołem sprzedaży. Zdaje sobie sprawę z kluczowej zależności w branży usługowej pomiędzy zadowoleniem Klienta a zadowoleniem pracownika. Zasada ta stanowi ważny punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji menedżerskich przez Niego.
Marcin Nowicki (UPC Polska Sp. z o.o.)
Jest to przykład menedżera, który awansował ze stanowiska sprzedawcy i z dużymi sukcesami kieruje zespołem handlowców. Poświęca dużo czasu na rozwój umiejętności sprzedażowych swojego zespołu. Świetny organizator i motywator. Jest menedżerem sprzedaży, do którego każdy handlowiec może przyjść i przedstawić swoje problemy i On mu pomoże.

KATEGORIA LIDER W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

O nominację w tej kategorii mogą starać się kierownicy projektów, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz organy wykonawcze spółek, w których jednostki samorządu terytorialnego objęły udziały lub akcje,
a także przedstawiciele wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych oraz firm doradczych, którzy mogą się wykazać umiejętnością pozyskiwania środków unijnych poprzez przygotowanie ciekawych projektów odpowiadających potrzebom społeczności lokalnych, a następnie ich skutecznej realizacji
i rozliczenia. Warunkiem zgłoszenia w tej kategorii jest przedstawienie dwóch projektów zrealizowanych przez zgłaszającego w kolejnych latach.
Laureat:__Ewa_Kiczmachowska_(Unilever)'>Laureat:_Zawisza_Kruczko_(PTK_Centertel)'>Laureat:
Wiesław Kołodziejski (Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.)
Fundusz wyróżnia się na rynku partnerskim podejściem w obsłudze swoich klientów. Stanowi to znaczną innowację. Duża zasługa w tym Pana Wiesława Kołodziejskiego. Jest to przykład szefa wizjonera, który potrafi pociągnąć za sobą cały zespół i zmotywować ich do wydajnej pracy.

KATEGORIA DEBIUT ROKU W SPRZEDAŻY

O nominację w tej kategorii może starać się każdy nowy sprzedawca w pierwszym roku pracy na tym stanowisku, którego działania miały istotny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa w zakończonym roku finansowym, przy czym jest to jego nowa i zarazem pierwsza praca w dziale sprzedaży.
Laureat:
Zawisza Kruczko (PTK Centertel)

W ciągu roku dokonał rzeczy niesłychanych, a mianowicie z ledwie opierzonego nowicjusza awansował od razu do I ligii najlepszych sprzedawców na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych. Poza niebudzącymi jakichkolwiek wątpliwości imponującymi wynikami sprzedażowymi p. Zawiszę charakteryzują: nieprzeciętny zapał, wręcz można rzec - entuzjazm zawodowy, ogromna pracowitość i profesjonalizm w podejściu do klientów oraz procesu sprzedażowego

KATEGORIA INNOWACJE W SPRZEDAŻY

O nominację w tej kategorii można zgłaszać kandydata w oparciu o przygotowany i wdrożony dowolny model lub system, który znacząco przyczynił się do sukcesu zespołu sprzedaży i firmy. Może to być pewien konkretny proces zarządzania, strategia szkolenia czy integracja wsparcia softwarowego w ramach działu sprzedaży lub inna innowacja, która miała wpływ na wzrost efektywności sprzedaży.Laureat:__Joanna_Augustowska_(Gminny_Ośrodek_Pomocy_Społecznej_w_Słupnie)'>Laureat:

Ewa Kiczmachowska (Unilever)

Zespół, którego liderem jest Pani Ewa Kiczmachowska zaprezentował kompleksowe podejście do problemu zarządzania zespołem merchandiserów. Pani Ewa i Koledzy znaleźli kreatywne rozwiązanie umożliwiające skokowy wzrost produktywności tej kategorii sprzedawców.Polegało ono na umiejętnej synergii komponentów organizacyjnych, technicznych, ale także zaprojektowaniu i wdrożeniu zmian w dotychczas stosowanych rozwiązaniach prawnych i w nowatorskim podejściu do kwestii motywowania pracowników. I to działa. Ogromna fluktuacja, będąca czymś „normalnym” dla tej kategorii służb sprzedaży w ciągu roku spadła 10 krotnie.Wyróżnienia:

Michał Ciemiński (Netia)

Chociaż innowacja wdrożona przez grupę p. Michała polegająca na podziale zespołów sprzedażowych na specjalistów od pozyskiwania nowych klientów i opiekunów klientów nie jest pomysłem w pełni oryginalnym, gdyż identyczne bądź podobne rozwiązania znajdują od dawna zastosowanie w wielu organizacjach sprzedażowych, na przykład na rynku usług finansowych, to na gruncie doświadczeń branży telekomunikacyjnej stanowi ona faktyczną nowość. Na specjalną uwagę zasługuję fakt, że te dwie grupy sprzedawców, określane w wewnętrznej nomenklaturze firmy, odpowiednio jako „łowcy” i „farmerzy” zostali stosownie wyposażeni odpowiednio w „dzidy” oraz „łuki” i „pługi” oraz „lemiesze”. Ciekawej koncepcji, zatem towarzyszyła inteligentna oraz konsekwentna jej implementacja.Michał Rubaszko (Nestle)

Podejście zaproponowane i wdrożone w rekordowym tempie do praktyki przez zespół p. Michała polegał na zmianie definicji „współpracy dostawcy z klientem”. I tak dział marketingu dostawcy ma, w myśl tej koncepcji, bardzo ściśle współpracować ze swoim odpowiednikiem u odbiorcy dystrybucyjnego, logistyka z logistyką. Do sędziów przemówiły proste pomysłu oraz wyniki powodujące, zgodnie z paradygmatem współczesnego marketingu, stały wzrost udziału firmy „w kliencie”.

KATEGORIA TRENER SPRZEDAŻY ROKU

O nominację w tej kategorii może starać się każdy szkoleniowiec, specjalista HR zatrudniony w firmie oraz szkoleniowiec


z zewnętrznej firmy szkoleniowej lub reprezentujący instytucję edukacyjną np. uczelnię. Nominacja może być zgłoszona przez zarówno przez osobę nominowaną jak również przez zespół sprzedażowy, kierownika bądź dyrektora sprzedaży.

Laureat:

Adam Mitura (GM Solutions)

Pan Adam Mitura zaproponował dosyć oryginalne a zarazem szerokie podejście do kwestii szkolenia sprzedawców, odpowiadające wyzwaniom, przed jakimi faktycznie coraz częściej stają profesjonaliści ds. sprzedaży. Słabnąca motywacja personelu sprzedażowego, dosyć powszechnie występująca rutyna w działaniu, kryzys przywództwa to tylko niektóre z barier, jakie dzięki ogromnej kreatywności i energii próbuje skutecznie przełamać kierowana przez p. Adama firma szkoleniowa GM Solutions. Mitura dał się poznać jako osoba świetnie czująca się w niekonwencjonalnych sytuacjach szkoleniowych, które niekiedy bardziej przypominają pasjonujący spektakl teatralny, show, psychodramę lub happening niż „tradycyjny” ale zwykle dosyć nudny…wykład.Wyróżnienie:

Jakub Lewandowski (Pasja)

Długą, pełną wyrzeczeń drogę dzięki ciężkiej oraz dobrze zorganizowanej pracy przeszedł p. Jakub Lewandowski partner mającej świetną reputację firmie szkoleniowej Pasja. Była to droga, którą sam p. Jakub określił „od tresera do trenera” lub inaczej „od byłego sprzedawcy do coacha”. Pan Jakub reprezentuje ścisłą czołówkę trenerów doskonalących sprzedawców z najbardziej znanych polskich firm. Swój sukces zawdzięcza zapałowi, energii, pracowitości oraz inteligencji. Kariera w prawdziwie amerykańskim stylu. I to u nas w Polsce!.

KATEGORIA LIDER SPRZEDAŻY ROKU

O nominację w tej kategorii może starać się każdy lider sprzedaży lub dyrektor sprzedaży zajmujący najwyższe stanowisko w strukturze sprzedaży danej firmy, zarządzający co najmniej trzy osobowym zespołem


i równocześnie będący odpowiedzialnym za finansowe wyniki sprzedaży. Nominacja ta musi być podpisana, przez co najmniej trzech członków jego zespołu i zgłoszona przez zespół a nie osobę nominowaną.
Laureat:

Maria Wajda (AT MEDIA)

Niesamowite! Zgłoszenie nie przyszło od kandydatki, ale od jej zespołu, który w trzyosobowym składzie przygotował całą prezentację na temat swojej szefowej. I po serii b. trudnych pytań - czy nie boicie się szefowej? Czy ona często wysyła Wam SMSy o 01:00 w nocy? Ilu ludzi odeszło od zespołu? (odpowiedź brzmi - nikt) można było się domyśleć, że to prawdziwy lider, za którym pójdzie dobrowolnie cały zespół, z chęcią i z niekłamanym entuzjazmem.

KATEGORIA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE W STRUKTURACH SAMORZĄDOWYCH

O nominację w tej kategorii może starać się pomysłodawca przedsięwzięcia, zespół wdrożeniowy, jednostki samorządu terytorialnego


w oparciu o przygotowany i wdrożony dowolny model lub system, który znacząco przyczynił się do usprawnienia procesów mających na uwadze poprawienie jakości życia społeczności lokalnej. Może to być pewien konkretny proces zarządzania oraz inne przedsięwzięcia charakteryzujące się nowatorskim podejściem do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

Laureat:

Joanna Augustowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie)

Tyle energii, pomysłów i pasji, że trudno uwierzyć, że pracuje w urzędzie! Swoją innowacyjnością pomaga ludziom konkretnie, rzetelnie. Wie jak się poruszać w gąszczu przepisów i procedur tak, aby pomóc w polepszeniu warunków życia osobom pozostającym przez długi okres bezrobotnymi oraz rodzinom wiejskim z problemami czy też osobom z nałogami.

KATEGORIA SPRZEDAWCA ROKU - SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

O nominację w tej kategorii może starać się każdy sprzedawca działający w obszarze sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż osobista związana z jednoczesnym zamknięciem transakcji, a który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych sprzedawców działających dla tej samej organizacji.Laureat:

Wojciech Kędziora (Telekomunikacja Polska S.A)

Pan Kędziora to przypadek handlowca, nie tylko spełniającego podstawowe w ocenie kryteria sprzedawcy, ale także wykazujący się wieloletnim przywiązaniem do firmy. Silne zorientowanie na potrzeby klienta plus doskonała umiejętność komunikacji. Kandydat wyróżnił się także tym, że bardziej chce pomagać kupować klientom niż sprzedawać, wcielając się tym samym bezpośrednio w rolę kupującego. Potrafi doskonale ocenić i zrozumieć potrzeby klienta, oferując mu najbardziej optymalne rozwiązanie.Wyróżniony:

Andrzej Śliwa (UPC Polska Sp. z o.o.)

Podejście do sprzedaży na zasadzie - "pomagaj kupować", a nie "sprzedawaj". Ponadto zaprezentował się jako osoba zaangażowana w to, co robi. Świetny organizator, który umiejętnie zarządza swoim czasem i rozumiejący specyfikę sprzedaży bezpośredniej.

KATEGORIA ZESPÓŁ SPRZEDAŻY ROKU

O nominację w tej kategorii może starać się każdy zespół sprzedażowy odpowiedzialny za wyniki sprzedaży znacznie przekraczające średnią innych zespołów sprzedawców w tej samej firmie bądź, który wykazał się mierzalnym wzrostem efektywności działania w odniesieniu do roku poprzedniego.Laureat:

Dorota Żurkowska – Bytner (Discovery Networks Central Europe)

W przypadku pani Bytner było najwięcej podstaw, aby stwierdzić, że bardzo dobre wyniki pracy (głównie sprzedażowe) były w odróżnieniu od innych finalistów tej kategorii bezpośrednio związane z pracą całego zespołu, a wręcz wynikały z ułożenia zespołu, wzajemnego uzupełniania się jego członków, wspierania się i pracy zespołowej. Przy okazji doskonałe umiejętności prezentacji zrealizowanych działań zespołu zarządzanego przez Panią Dorotę w świetle innych zgłoszeń w tej kategorii zdecydowanie przekonały Zespół Sędziowski do wskazania jej jako jedynego zwycięzcy w tej kategorii.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna