Kategoria wód RzekiPobieranie 1.27 Mb.
Strona1/11
Data02.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ZAŁĄCZNIK I

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Alpejska

Opis wspólnych typów interkalibracyjnych

Typ

Charakterystyka rzek

Zlewnia (km2)

Wysokość n.p.m. i geomorfologia

Zasadowość

Reżim przepływu

R-A1

Przedalpejskie, małe do średnich, duża wysokość n.p.m., podłoże wapienne

10-1 000

800-2 500 m (zlewnia), głazy/kamienie

wysoka (lecz nie bardzo wysoka) zasadowość
R-A2

Małe do średnich, duża wysokość n.p.m., podłoże krzemianowe

10-1 000

500-1 000 m (maksymalna wysokość zlewni n.p.m. 3 000 m, średnia 1 500 m), głazy

Podłoże inne niż wapienne (granit, skały metamorficzne). Zasadowość średnia do niskiej

reżim śnieżno-lodowcowy

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Typ R-A1: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Słowenia

Typ R-A2: Austria, Francja, Włochy, HiszpaniaWyniki geograficznej grupy interkalibracji „rzeki alepjskie”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/ dobrego

Granica stanów dobrego/ umiarkowanego

Typ R-A1


Austria

Ocena elementów jakości biologicznej – część dot. bezkręgowców bentosowych (Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode))

0,80

0,60

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {...} des eaux de surface

0,93

0,79

Niemcy

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Włochy

MacrOper, w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR (Intercalibration Common Metric Index – STAR_ICMi)

0,97

0,73

Słowenia

System oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem bezkręgowców bentosowych w Słowenii (Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji)

0,80

0,60

Typ R-A2


Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych (Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode))

0,80

0,60

Francja (Alpy)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {...} des eaux de surface

0,93

0,71

Francja (Pireneje)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {...} des eaux de surface

0,94

0,81

Włochy

MacrOper w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR (Intercalibration Common Metric Index – STAR_ICMi)

0,95

0,71

Hiszpania

Iberyjski indeks BMWP (Iberian BMWP, IBMWP)

0,83

0,53Wyniki geograficznej grupy interkalibracji „rzeki alepjskie”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/ dobrego

Granica stanów dobrego/ umiarkowanego

Typ R-A1


Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos)

0,88

0,56

Francja

IBD 2007 (Coste i. in, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {...} des eaux de surface

0,94

0,78

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Włochy

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny ICMi (Mancini & Sollazzo, 2009, Wspólne wskaźniki interkalibracji w zakresie fitobentosu) (pICM: Kelly i in., 2009) (ICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos Intercalibration Common Metric (pICM: Kelly i in., 2009))

0,87

0,70

Słowenia

System oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem fitobentosu i makrofitów w Słowenii; fitobentos (Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos)

0,80

0,60

Typ R-A2


Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos)

0,88

0,56

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {...} des eaux de surface

0,94

0,78

Hiszpania

IPS (Coste w: Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Włochy

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny ICMi (Mancini & Sollazzo, 2009, Wspólne wskaźniki interkalibracji w zakresie fitobentosu) (pICM: Kelly i in., 2009) (ICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos Intercalibration Common Metric (pICM: Kelly i in., 2009))

0,85

0,64


Wyniki geograficznej grupy interkalibracji „rzeki alepjskie”
Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

NIE DOTYCZY

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Centralna / Bałtycka

Opis wspólnych typów interkalibracyjnych

Typ

Charakterystyka rzek

Zlewnia (km²)

Wysokość n.p.m. i geomorfologia

Zasadowość (meq/l)

R-C1

Małe, nizinne, na podłożu krzemianowym – piaszczystym

10-100

niziny, dominuje podłoże piaszczyste (frakcja drobnoziarnista), szerokość 3-8 m (przy przepływie brzegowym)

> 0,4

R-C2

Małe, nizinne, na podłożu krzemianowym – skalistym

10-100

niziny, materiał skalisty

szerokość 3-8 m (przy przepływie brzegowym)< 0,4

R-C3

Małe, wyżynne, na podłożu krzemianowym

10-100

wyżyny, podłoże skaliste (granit) - żwirowe, szerokość 2-10 m (przy przepływie brzegowym)

< 0,4

R-C4

Średnie, nizinne, na podłożu mieszanym

100-1 000

niziny, podłoże piaszczyste lub żwirowe, szerokość 8-25m (przy przepływie brzegowym)

> 0,4

R-C5

Duże, nizinne, na podłożu mieszanym

1 000-10 000


niziny, strefa podgórska, zmienna prędkość przepływu, maksymalna wysokość zlewni n.p.m.: 800 m, szerokość >25 m (przy przepływie brzegowym)

> 0,4

R-C6

Małe, nizinne, na podłożu wapiennym

10-300

niziny, podłoże żwirowe (wapień), szerokość 3-10 m (przy przepływie brzegowym)

> 2

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Typ R-C1: Belgia (Flandria), Belgia (Walonia), Niemcy, Dania, Francja, Włochy, Litwa, Niderlandy, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C2: Hiszpania, Francja, Irlandia, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C3: Austria, Belgia (Walonia), Republika Czeska, Niemcy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Francja, Łotwa, Luksemburg, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C4: Belgia (Flandria), Belgia (Walonia), Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C5: Belgia (Walonia), Republika Czeska, Estonia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C6: Belgia (Walonia), Dania, Estonia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Litwa, Luksemburg, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Wyniki geograficznej grupy interkalibracji „rzeki centralne-bałtyckie”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wskaźniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Następujące wyniki stosuje się do wszystkich wyżej wymienionych typów.Państwo

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/ dobrego

Granica stanów dobrego/ umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych (Assessment of the biological quality elements - part benthic invertebrates)

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

Flandryjski multimetryczny indeks makrobezkręgowców (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders – MMIF)

0,90

0,70

Belgia (Walonia)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) oraz Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à  l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,97 (typy R-C3,, R-C5, R-C6)

0,94 (typ R-C1)0,74 (typy R-C3,, R-C5, R-C6)

0,75 (typ R-C1)Republika Czeska

Czeski system oceny ekologicznego stanu rzek z wykorzystaniem makrobezkręgowców (Czech system for ecological status assessment of rivers using benthic macroinvertebrates)

0,80

0,60

Dania

Duński indeks fauny strumieni (Danish Stream Fauna Index - DSFI)

1,00

0,71

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – makrobezkręgowce w rzekach (Estonian surface water ecological quality assessment – river macroinvertebrates)

0,90

0,70

Niemcy

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {...} des eaux de surface

0,94

0,80

Irlandia

System oceny jakości (wartość Q) (Quality Rating System – Q value)

0,85

0,75

Włochy

MacrOper w oparciu o obliczenie wskaźnika STAR_ICM (MacrOper, based on STAR_ICM index calculation)

0,96

0,72

Luksemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 1992, AFNOR NF-T-90-350 et circulaire DCE 2007/22 MEDD/DE/MAGE/BEMA 07/n°4 du 11 avril 2007

0,96

0,72

Niderlandy

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polska

RIVECOmacro do oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrobezkręgowców bentosowych

(Multimetryczny wskaźnik makrozoobentosu w oparciu o STAR_ICM)0,91(typ RC1)

0,72 (typ RC1)

Hiszpania

METI

0,93

0,70

Szwecja

Indeks DJ (DJ-index, Dahl i Johnson 2004)

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

Narzędzie klasyfikacji bezkręgowców rzecznych (RICT) - Walley, Hawkes, Paisley & Trigg (WHPT) (River Invertebrate Classification Tool – RICT-WHPT)

0,97

0,86

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2013
2013 -> Komisja europejska
2013 -> Komisja europejska
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/we parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III)
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w niektórych owocowych lub warzywnych produktach do
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju I zdrowia dzieci
2013 -> W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna