Kbo uł, Zarządzanie projektami (metody cpm I pert)Pobieranie 202.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar202.74 Kb.


[]
Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński, KBO UŁ, Zarządzanie projektami (metody CPM i PERT)

Zarządzanie projektami

(metoda CPM)


Dane do projektu


czyn- ność


opis czynności

czas trwania [tydzień]

czynności bezpośrednio poprzedzające

A

Wykonanie projektu produktu

6

brak

B

Wykonanie planu badań rynku

2

brak

C

Przygotowanie technologii produkcji

4

A

D

Zbudowanie prototypu

6

A

E

Przygotowanie broszury reklamowej

3

A

F

Ocena kosztów

2

C D

G

Wstępne testowanie produktu

5

D

H

Badanie rynku

3

B E

I

Raport cenowy i prognozy

2

H

J

Raport końcowy

2

F G IModel sieciowy

przedsięwzięcia


Harmonogram tabelaryczny

przedsięwzięcia (metoda CPM)

czyn- ność (i,j)

czas trwania

najwcześniejszy początek

najpoź-niejszy początek

najwcześ niejszy koniec

najpoź- niejszy koniec

zapas całko- wity

czynność krytycz- na
TAK/nie

A (1,2)

6B (1,3)

2C (2,5)

4D (2,4)

6E (2,3)

3

6

9

9

12

3
F (5,7)

2

12

15

14

17

3
G (4,7)

5

12

12

17

17

0
H (3,6)

3

9

12

12

15

3
I (6,7)

2

12

15

14

17

3
J (7,8)

2

17

17

19

19

0

Wykres Gantta

graficzny harmonogram przedsięwzięcia

(metoda CPM)


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


º

1 tydzieńLiniowy model decyzyjny

jako alternatywa dla modelu sieciowego

Zmienne decyzyjne


- termin zajścia zdarzenia i (i=1,2, ... ,8)
Funkcja celu


Ograniczenia

zapas czasuwycena dualna


A0

1

B


7

0

C


5

0

D


0

1

E


0

0

F


0

0

G


0

1

H


3

0

I


0

0

J


0

1

pozorna


3

0


, ,,,
,,,
Zarządzanie projektami

(metoda PERT)

W metodzie PERT zakłada się, że czasy trwania czynności ()


są zmiennymi losowymi
o rozkładzie BetaParametry a oraz b są tak dobrane, aby uzyskać

asymetrię prawostronną rozkładu.

dominanta

wartość

oczekiwanawariancjaPrzykład:

parametry kształtu i skośności: a=1 oraz b=3

8,75

10

6,25Oceny ekspertów

- optymistyczny czas trwania czynności

- najbardziej prawdopodobny czas trwania czynności

- pesymistyczny czas trwania czynności
ESTYMATORY

- wartości oczekiwanej czasu trwania czynności (i,j)

- wariancji czasu trwania czynności (i,j)- optymistyczny czas trwania czynności

- najbardziej prawdopodobny czas trwania czynności

- pesymistyczny czas trwania czynności
czynność

czas trwania

czynności

(oceny ekspertów)

[tygodnie]


wartość

oczekiwana


wariancja


A

4

6

14B

1

2

3C

3

4

17D

4

6

14

7

2,78

E

2

3

4

3

0,11

F

1

2

3

2

0,11

G

4

5

18

7

5,44

H

2

3

10

4

1,78

I

2

2

8

3

1,00

J

1

2

3

2

0,11

czyn-

ność
rozpoczęcie

zakończenie

zapas

czasuczynność

(i,j)krytyczna

A

7

2,78B

2

0,11C

6

5,44D

7

2,78E

3

0,11

7

11

10

14

4

nie

F

2

0,11

14

19

16

21

5

nie

G

7

5,44

14

14

21

21

0

TAK

H

4

1,78

10

14

14

18

4

nie

I

3

1,00

14

18

17

21

4

nie

J

2

0,11

21

21

23

23

0

TAK

Oczekiwany termin zakończenia przedsięwzięcia wynosi

Wariancja tego terminu wynosi (suma wariancji czasu trwania czynności krytycznych)= 2,78+2,78+5,44+0,11 = 11,11

Odchylenie standardowe terminu końcowego jest równeTermin zakończenia przedsięwzięcia ma rozkład normalny (asymptotycznie) z wartością oczekiwaną 23 i odchyleniem standardowym 3,33, tj.

t8 : ~N ( 23 ; 3,33 )

Prawdopodobieństwo dotrzymania dowolnego terminu dyrektywnego (TD) wyznacza się wykorzystując tablice dystrybuanty rozkładu normalnego dla zmiennej losowej U:N(0;1), tj.

P{t8 < TD}=

= P{ (t8 -23)/3,33 < (TD -23)/3,33 } =

= P{U < (TD -23)/3,33 } =

= F[ (TD -23)/3,33 ]

Termin dyrektywny (TD) należy ustalać tak, aby szansa jego dotrzymania mieściła się w granicach 30 - 60% , tj.

0,3 £ P{t8 < TD} £ 0,6

Termin dyrektywny (TD) taki, że

P{t8 < TD} < 0,3 termin ryzykantaP{t8 < TD} > 0,6 termin asekuranta

Pobieranie 202.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna