Kg, 2014-05-03kg 1 okładka 2 miejsce na dane uczestnikaPobieranie 271.42 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar271.42 Kb.
  1   2   3   4
Przewodnik uczestnika Wyprawy

2014-04-30KG, 2014-05-03KG

1 OKŁADKA
2 MIEJSCE NA DANE UCZESTNIKA

SPIS TREŚCI

FINANSOWANIE UDSKIOR
Małym drukiem:

WYPRAWA PAMIĘCI „ŁĄCZYMY POKOLENIA” JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.

Imię i nazwisko: ___

Zastęp: __

Chorągiew: ___

Numer telefonu komórkowego: ___

Numer z identyfikatora: ____
3 DZIAŁ WYPRAWA „ŁĄCZYMY POKOLENIA”

„Widocznie trzeba było, ażeby zniszczone zostało stare opactwo na Monte Cassino, aby na jego gruzach mogło rozpocząć się  nowe życie - nowe życie dla całej Europy. I to się  poniekąd stało. Na gruzach II wojny światowej zaczęto wznosić gmach Europy zjednoczonej“

św. Jan Paweł II, 18.05.1994
4 LOGOTYPY

ZHP


AGESCI

CNGEI
WOSM WAGGGS


CASSINO
UDSKIOR

 

5 WSTĘP NACZELNIKA ZHP

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” – wezwanie tej treści znajdziecie na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. To testament żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, który jest naszym zobowiązaniem i powodem, dla którego przybywamy do Włoch. Wspólnie będziemy mieli okazję porozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń. Razem z naszymi przyjaciółmi – włoskimi skautami – będziemy „Łączyć pokolenia”, budować wspólnotę obywateli zjednoczonej Europy, urzeczywistniać skautową ideę pokoju wśród narodów, zmieniać świat.

Życzę Wam, aby te dni były dla Was czasem poznawania historii, słuchania opowieści i zawiązywania przyjaźni. Nie zmarnujmy żadnej godziny z czasu, który możemy spędzić w wyjątkowych miejscach w dolinie rzeki Liri i na wzgórzach Monte Cairo. Ponieśmy dalej legendę żołnierzy Armii generała Władysława Andersa.  Powiedzmy o niej Polsce.


hm. Małgorzata Sinica
 6 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ok. 100 000 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży.


ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch kształtujący postawy i charaktery.
Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego.
Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży. W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu oraz wcielaniu w życie wartości wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.
http://www.zhp.pl/
7 AGESCI
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, czyli Stowarzyszenie Katolickich Przewodniczek i Skautów Włoch liczy prawie 177 tysięcy członków i jest największą organizacją skautową we Włoszech. Wspólnie z CNGEI tworzy Włoską Federację Skautową, która jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. W AGESCI są trzy grupy wiekowe uczestników: Lupetti/Coccinelle (8-12 lat), Esploratori/Guide (11-16), Rover/Scolte (16-21).

Drużyny są prowadzone przez dwóch liderów nadzorowanych przez grupę liderów wspólnoty lokalnej, do której należą wszyscy dorośli członkowie AGESCI z danego terenu. Wspólnota ta spotyka się regularnie by koordynować realizację programu drużyn. Planowanie pracy odbywa się na podstawie trzyletniego planu edukacyjnego (Progretto educativo). Wędrownicy mogą zostać liderami po ukończeniu swojej nauki szkolnej i opuszczeniu drużyny w trakcie specjalnej ceremonii „Partenza”.

Obecny premier Włoch Matteo Renzi był członkiem AGESCI i redaktorem jej gazety.
http://www.agesci.org/

8 CNGEI
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani – Narodowy Korpus Młodych Skautów i Skautek Włoskich jest najstarszą, założoną w 1913 roku, włoską organizacją skautową. Obecnie liczy 12 000 członków i jest trzecią co do wielkości organizacją skautową we Włoszech. Wspólnie z AGESCI tworzy federację, będącą członkiem WOSM i WAGGGS.
CNGEI, chociaż została założona jako organizacja wyłącznie dla chłopców, dzisiaj jest stowarzyszeniem koedukacyjnym otwartym na młodych ludzi bez względu na ich wyznanie. Skauci pracują w trzech grupach wiekowych: Lupetti (8-11), Esploratori ed Esploratrici (12-15), Rover (16-19).
http://www.cngei.it/

9 70. ROCZNICA W CASSINO

Rok 2014 jest bardzo ważny dla mieszkańców miasta Cassino i obfituje w wiele wydarzeń istotnych dla tej społeczności. W tym roku Włosi obchodzą nie tylko rocznicę bitwy zakończonej zdobyciem klasztoru, ale także wracają pamięcią do niemal całkowitego zniszczenia miasta, które nastąpiło w konsekwencji bombardowania w trakcie II wojny światowej. W Cassino odbywają się rozmaite wydarzenia upamiętniające te wydarzenia. Do miasta z całego świata przybywają kombatanci, którzy u schyłku wojny walczyli tutaj pod różnymi flagami. Ważnym wydarzeniem w programie obchodów była marcowa wizyta prezydenta Włoch Giorgio Napolitano. Równie istotna będzie obecność Księcia Henryka z Walii, Premiera RP i Gubernatora Nowej Zelandii. Wszystkie działania rocznicowe koordynuje liczący prawie sto osób Komitet Obchodów 70. Rocznicy Zniszczenia Miasta, na którego czele stoi dr Danillo Salvucci. Naszą wyprawę w komitecie reprezentuje Franco Forte z AGESCI.

 

10 UNIAMO LE GENERAZIONI/ŁĄCZYMY POKOLENIA

Harcerze z ZHP od wielu lat odwiedzają polskie cmentarze wojenne we Włoszech by uczcić pamięć o żołnierzach, którzy przelali swą krew w drodze do Ojczyzny. Kultywowanie pamięci o nich jest naszym ważnym obowiązkiem. Tej wiosny na uroczystości 70. rocznicy bitwy przybywają ostatni jej świadkowie. To ostatnie momenty, aby spotkać bohaterów Armii Generała Andersa oraz wysłuchać ich opowieści. Wyprawę organizujemy wspólnie ze skautami włoskimi z AGESCI i CNGEI. Bez ich rady i pomocy przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia na drugim końcu Europy byłoby niemożliwe. Te kilka dni spędzonych we Włoszech będzie okazją do poznania osób i odwiedzenia miejsc związanych z naszą trudną historią. Wyprawa jest także czasem by symbolicznie połączyć pokolenia – kombatantów i młodzieży, Włochów i Polaków. Tutaj, w Cassino napiszemy kolejny rozdział historii zjednoczonej Europy.

 

11 BE THE SPARK! POLSKA W DRODZE PO JAMBOREE 2023

ZHP kandyduje do organizacji w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. Chociaż data tego najważniejszego wydarzenia skautingu jest odległa, już dzisiaj budujemy naszą kandydturę i skupiamy wokół idei polskiego jamboree ludzi, którzy dostrzegają w tym wydarzeniu szansę na rozwój harcerstwa w Polsce, budowę społeczeństwa obywatelskiego, promocję regionu i kraju. Polska zasila przeżyciami, wyobraźnią, inicjatywami. Przygotowując naszą kandydaturę stawiamy wyzwanie: „Be the spark! Bądź iskrą!”. Odpowiedzieli na nie nasi Przyjaciele, którzy stworzyli Komitet Honorowy Kandydatury – Prezydent RP Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent RP w latach 1990-1995 Lech Wałęsa oraz prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski.http://www.facebook.com/pl2023

 

12 CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO

Czy widzisz te gruzy na szczycie?

Tam wróg twój się ukrył jak szczur.

Musicie, musicie, musicie

Za kark wziąć i strącić go z chmur.

I poszli szaleni zażarci,

I poszli zabijać i mścić,

I poszli jak zawsze uparci,

Jak zawsze za honor się bić.

 

Refren:


Czerwone maki na Monte Cassino

Zamiast rosy piły polską krew.

Po tych makach szedł żołnierz i ginął,

Lecz od śmierci silniejszy był gniew.

Przejdą lata i wieki przeminą.

Pozostaną ślady starych dni

I tylko maki na Monte Cassino

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi.

 

Runęli przez ogień ,straceńcy,niejeden z nich dostał i padł,

jak ci z Somosierry szaleńcy,

Jak ci spod Rokliny przed lat.

Runęli impetem szalonym,

I doszli . I udał się szturm.

I sztandar swój biało czerwony

Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Czerwone maki...

 

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?Tam Polak z honorem brał ślub.

Idź naprzód, im dalej ,im wyżej,

Tym więcej ich znajdziesz u stóp.

Ta ziemia do Polski należy,

Choć Polska daleko jest stąd,

Bo wolność krzyżami się mierzy,

Historia ten jeden ma błąd.

Czerwone maki...


Piosenka powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku w okolicy Monte Cassino. Autorem tekstu jest Feliks Konarski „Ref-Ren”. Muzykę skomponował jego przyjaciel Alfred Schutz. Ostatnia zwrotka została napisana w 1969 r. na 25. rocznicę bitwy.

 

13 DZIAŁ HISTORIA I UPAMIĘTNIENIE


14-17 BITWA O MONTE CASSINO FOTO

Bitwa o Monte Cassino toczyła się od 17 stycznia do 19 maja 1944 r. w trzech fazach. Z początkiem 1944 r. przerzucono z Egiptu do Włoch 2 Korpus gen. Władysława Andersa. Wszedłszy w skład 8 armii brytyjskiej, w kwietniu 1944 r., wziął on udział w trzeciej fazie bitwy o Monte Cassino. Stało się to możliwe po odprawie, która odbyła się 24 marca 1944 r. Podczas tej odprawy dowódca 8 armii gen. Oliver Leese zaproponował gen. Władysławowi Andersowi, by 2 Korpus w wiosennej ofensywie podjął się zdobycia klasztoru Monte Cassino. Po konsultacji z szefem sztabu płk. dypl. Kazimierzem Wiśniowskim gen. Anders wyraził zgodę.

Po przegrupowaniu oddziałów, na przełomie kwietnia i maja 2 Korpus zaczął przejmować pozycje na linii Gustawa zluzowując Brytyjczyków. Poprzednie ataki na Monte Cassino krwawo odparto, w niektórych straty sięgnęły 80% stanu liczebnego. 2 Korpusowi przyszło zmierzyć się z elitarną jednostką niemiecką - Dywizją Strzelców Spadochronowych.

Aby zrozumieć sens kilkumiesięcznej i krwawej bitwy o Monte Cassino, należy spojrzeć na ukształtowanie terenu. U podnóża klasztoru znajduje się dolina rzeki Liri, którą biegnie Via Casilina - jedyna droga otwierająca dostęp do Rzymu od południa Włoch.

Górski grzbiet wraz z założeniem klasztornym stanowił więc kluczowy punkt umocnień niemieckiej Linii Gustawa, która zamykała aliantom drogę do Rzymu.

Rozmieszczenie w strategicznych miejscach środków ogniowych przez Niemców sprawiło iż droga była nieprzejezdna. Ponadto obrona poszczególnych wzgórz była ułatwiona gdyż jeden punkt oporu wspomagany był przez kilka sąsiednich wzgórz. Chcąc pokonać Niemców, należało w jednym momencie zaatakować kilka miejsc.

W nocy z 11 na 12 maja 1944 r. rozpoczęło się ostatnie natarcie oddziałów anglo-amerykańskich, z którymi współdziałał 2 Korpus. Dysponując dwiema dywizjami piechoty, drogą losowania W. Anders wyznaczy oddziałom polskim kierunki natarcia. Celem natarcia 3 Dywizji Strzelców Karpackich było wzgórze ,,593" i drogą przez grań ,,569" zaatakowanie i zdobycie ruin klasztoru. 5 Kresowa Dywizja Piechoty miała za zadanie zajęcie "Widma", następnie ,,575" i San Angelo.

W nocy z 11 na 12 maja ruszyło równocześnie natarcie 3 i 5 Dywizji, które poprzedzono półtoragodzinnym przygotowaniem artyleryjskim. Siłę natarcia osłabiły dobrze ukryte schrony niemieckie regulujące dojście do pasm górskich. Nocny atak przyniósł jednak sukcesy. 5 KDP zdobyła „Widmo” i podeszła pod San Angelo, a 3 DSK zdobyła wzgórza „593” i „569”. Całodzienny kontratak Niemców zmusił jednak polskie jednostki do wycofania się na pozycje wyjściowe. Związanie Niemców walką z oddziałami polskimi umożliwiło jednak 13 Korpusowi Brytyjskiemu utworzenie przyczółku na rzece Gari.

Przygotowując drugie natarcie gen. Anders przegrupował oddziały, ich stan uzupełnił żołnierzami służb. Na San Angelo wprowadził Samodzielną Kompanię "Commando", która wraz ze szwadronem 15 Pułku Ułanów Poznańskich miała stanowić siłę uderzeniową. Kolejne natarcie ruszyło 17 maja. Tego dnia pod atakiem Karpatczyków padło wzgórze ,,593". Po brawurowym ataku Dywizja Kresowa zajęła "Widmo" i znacznie przemieściła się w kierunku San Angelo. Powtórne natarcie, rankiem 18 maja, całkowicie przełamało niemiecką linię obrony.

Wyłomu w Linii Gustawa dokonały oddziały polskie, które po sześciu dniach ciężkich zmagań, okupionych śmiercią licznych żołnierzy zdobyły 18 maja górę wraz z zabudowaniami klasztornymi (opuszczony klasztor zajął patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich). 19 maja 5 KOP zakończyła bój. Pomimo ogromnych strat sprzymierzonych (w bitwie, tylko ze strony polskiej poległo 860 oficerów i żołnierzy, około 3 tys. odniosło rany). przełamanie linii obronnych przyczyniło się do załamania frontu niemieckiego. Bitwa przyniosła chwałę żołnierzom 2 Korpusu, który walczył w tym rejonie do 25 maja 1944 r., zdobywając kolejną linię obrony w Piedimonte San Germano.18 POLSKI CMENTARZ WOJENNY FOTO

Polski Cmentarz Wojenny umiejscowiony jest w naturalnym płaskim wgłębieniu terenu pomiędzy wzgórzem, na którym znajduje się Opactwo Montecassino a przechodzącym w stok wzgórza „593”. Przez teren ten podczas natarcia wiodła droga żołnierzy z 3 Dywizji Strzelców Karpackich, na której wielu z nich poniosło śmierć. Cmentarz wzniesiono na przełomie lat 1944-1945. Pracami wykonywanymi wg projektu architektów Wacława Hryniewicza i Jerzego Skolimowskiego, kierował inż. Tadeusza Muszyńskiego. Cmentarz poświęcono i otwarto 1 września 1945 r.

Najważniejsza część cmentarza umieszczona została na zboczu wzgórza „593”. Z oddali odznacza się dziesięć tarasów cmentarza. Na każdym z nich znajdują się dwa szeregi jednakowych grobów – krzyż i płyta z wyrytym napisem z kremowego trawertynu. Na cmentarzu znajdują się obecnie 1043 mogiły, w tym dwie symboliczne. W śród pochowanych są zarówno prochy żołnierzy biorący udział w bitwie o Monte Cassino, jak i tych, którzy polegli we wcześniejszych zmaganiach korpusu nad rzeką Suio w styczniu 1944 i Sangro w marcu 1944, oraz żołnierzy którzy zginęli zaraz po bitwie i na początku akcji adriatyckiej. Na cmentarzu pochowano również gen. Władysława Andersa wraz z żoną Ireną.
Tak o cmentarzu pisze Melchior Wańkowicz: ”Schodami wchodzimy na wielkim łukiem zatoczone plateau, kryte trawertynem (co to z niego zbudowane jest Koloseum). Wejścia pilnują w trawertynie rzeźbione przez profesora Cambelottiego dwa ogromne orły na trzymetrowych pilastrach, o potężnych szponach, o skrzydłach husarskich, przypominające Szukalskiego. Pośrodku liczącego tysiąc czterysta metrów kwadratowych plateau szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari z wiecznie płonącym zniczem. Plateau otacza amfiteatr dziewięciu tarasów ułożonych z wapiennych głazów. Na każdym tarasie w dwuszeregu groby – na każdym krzyż z szarokremowego trawertynu i płyta z głęboko wkutym napisem... Idzie się ku nim z dołu, od tego wielkiego krzyża Virtuti Militari monumentalnymi białymi schodami czterdziestosiedmiometrowej szerokości. Na najwyższym tarasie bryła głazu – ołtarz – i po murze oporowym kute godła oddziałów. A wyżej, na zboczu wznoszącym się ku 593 – krzyż z żywopłotu; ramię jego – pięćdziesiąt metrów; środek jego – orzeł, płaskorzeźba w kamieniu montecassińskim o wymiarach sześć na siedem metrów...”.
19 OPACTWO MONTECASSINO FOTO

W starożytności na Montecassino znajdowała się świątynia Apolla i Jowisza, górująca nad twierdzą i miastem Cassinum. W 529 r. na polecenia Benedykta z Nursji rozebrano pogańską świątynię wznosząc w jej miejscu kaplicę, która stała się zalążkiem klasztoru zgromadzenia benedyktynów. Opactwo niszczyli dwukrotnie: w 581 r. Longobardowie, a w 883 r. Saracenii. Po ostatnim napadzie i rabunku opactwo podniesiono z ruin i przywrócono mu dawne znaczenie w ciągu niespełna wieku. Okres potęgi opactwa przypada na XI wiek, po tym jak jego opat Dezyderiusz został papieżem, przybierając imię Wiktor III. Rezydowanie nowego papieża przez rok w opactwie przyczyniło się do wzrostu bogactwa klasztoru w dzieła sztuki i księgozbiór. Tamtejszy kościół konsekrował papież Aleksander II w 1071 r. W 1321 r. papież Jan XXII podniósł go do rangi katedry. Wówczas zakończyła się niezależność zakonu od władzy papieża. Po raz kolejny część zabudowań zniszczyło trzęsienie ziemi w 1349 r. Klasztor podniesiono z ruin po kilkunastu latach. Opactwo tworzyło nieregularny czworobok o wymiarach 200x100 m. Klasztor rozbudowano w XV w. w stylu Bramantego. Pewne modernizacje poczyniono również w XVII i XVIII w. W 1799 r. wzgórze zdobyły wojska Napoleona. Bogate zbiory znajdujące się w klasztorze przetrwały II wojnę światową dzięki zapobiegliwości mnichów, którzy w 1943 r. większość zbiorów klasztoru wywieźli do Rzymu.

15 lutego ok. 500 ton materiałów wybuchowych i bomb zostało spuszczonych na opactwo. Atak nadchodził sukcesywnie, falami z ok. 135 bombowców klasy B-17, ze wsparciem 90 Mitchelli i Maruderów. Bombardowanie rozpoczęło się o 9:45 i trwało nieustannie do około godziny 14. Jednak nie należało ono do najdokładniejszych - nawet sojusznicze jednostki zostały trafione. Zewnętrzne ściany opactwa zostały zdewastowane, ale fundamenty zachodniego skrzydła się nie zawaliły, podobnie jak podziemia i krypty. Obecnie klasztor jest wierną rekonstrukcją zabudowań zniszczonych w 1944 r. W 1989 w kaplicy św. Marcina odsłonięto witraż z emblematami 2 Korpusu.

20 POMNIK KARPATCZYKÓW FOTO

Pomnik wzniesiony został na wzgórzu „593”, które ostatecznie zdobyła 3 Dywizja Strzelców Karpackich. Pomnik odsłonięty został 18 lipca 1945 r., zaprojektował go kpt. inż. Tadeusz Zandefoss. Pomnik ma formę obelisku z szarego trawertynu. Na jego pomnika widnieje krzyż, a poniżej spiżowe orły, świerk - oznaka dywizji oraz napis w czterech językach skierowany w cztery strony świata, by głosić ich ponadczasowe znaczenie: „ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ, MY ŻOŁNIERZE POLSCY ODDALIŚMY BOGU DUCHA, ZIEMI WŁOSKIEJ CIAŁO, A SERCA POLSCE.” Obelisk wzniesiono na kamiennej platformie, której frontowa ściana ozdobiona została nazwiskami żołnierzy 3DSK poległych w kampanii włoskiej. Na ścianie bocznej znajduje się płyta z mapą terenów bitwy o Monte Cassino.


21 POMNIK SKORPION FOTO

Pomnik wykonano wg projektu kpt. Władysław Kuźniarza i odsłonięto 17 maja 1946 r., w miejscu wylotu Gardzieli w kierunku Albanety. Pomnik wykonano wykorzystując wrak czołgu Sherman, wstawiając w miejscu zniszczonej wieżyczki krzyż wykonany z gąsienic. U podstaw krzyża umieszczono dwie tablice złączone przez dwa plastycznie wykonane skorpiony – symbol pułku. Czołg ten, pod dowództwem ppor. Ludomira Białeckiego, był pierwszą stratą 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, podczas pierwszego natarcia na klasztor w dniu 12 maja 1944. Pojazd wjechał na minę, której wybuch spowodował detonację amunicji znajdującej się w czołgu. Siła wybuchu przyczyniła się do oderwania i odrzucenia wieżyczki. Obecny układ czołgu jest taki sam, jak po bitwie. Pojazd został jedynie podmurowany i zabezpieczony murkiem. Na frontowej płycie zwieńczonej orłem napis „BOHATEROM PUŁKU 4 PANCERNEGO POLEGŁYM W MARSZU DO POLSKI”. Po przeciwnej stronie płyta z nazwiskami osób poległych w czołgu, a poniżej pozostałych poległych w walkach pod Monte Cassino, nad Adriatykiem, w Apeninach, pod Bolonią.


22 POMNIK DYWIZJI KRESOWEJ FOTO

Pomnik wystawiono ku czci poległych z 5 Kresowej Dywizji Piechoty podczas uderzenia na „Widmo”, „575” a następnie „San Angelo”. „Kresowiacy” cel osiągnęli 19 maja 1944 r. Za zwycięstwo zapłacili śmiercią 503 żołnierzy, na cześć których już 13 czerwca 1944 r. wystawiono krzyż. Pomnik tworzy kamienny ołtarz, do którego prowadzą schody. Na płytach z trawertynu widnieje orzeł polski i żubr – znak dywizji. Między schodami, na kamiennej płycie widnieje napis w języku polskim i łacińskim. Nad całością góruje krzyż z elementów mostu Baileya.
23 PIEDIMONTE SAN GERMANO FOTO

Miasteczko Piedimonte San Germano dziś dzieli się na dwie części: dolną - wybudowaną po wojnie, oraz starego miasto - położone na wzgórzu. Miasteczko ze względu na strategiczne usytuowanie od starożytności miało charakter obronny. Historia miasteczka od wieków związana była z losami pobliskiego klasztoru na Montecassino. Piedimonte S. Germano było wielokrotnie grabione i niszczone. 6 Pułk Pancerny rozpoczął szlak bojowy w bitwie o Monte Cassino 17 maja 1944 r. W dniach 10-25 maja wziął udział w walkach o Piedimonte, które otworzyły drogę do Rzymu. Pomnik na cześć poległych żołnierzy odsłonięto w 1973 r. Na podwójnym cokole znajduje się obelisk zwieńczony obręczą z orłem w locie. Powyżej cokołu znajdują się 3 płyty pamiątkowe. Jedna z inskrypcji na obelisku głosi: „ (…) PIELGRZYMIE Z OJCZYSTEGO KRAJU, GDY ZATRZYMASZ SIĘ NA CHWILĘ WZNIEŚ OCZY DO BOGA I WESTCHNIJ SZCZERĄ MODLITWĄ ZA DUSZE BRACI TWOICH, CO W OFIERZE MŁODE ŻYCIE OJCZYŹNIE ZŁOŻYLI. PRZEKAŻ POTOMNYM, ŻE WOLNOŚĆ NARODU NIE JEST TYLKO PRAWEM I CHWAŁĄ ŻYWYCH! WOLNOŚĆ JEST NADE WSZYSTKO TRYUMFEM POLEGŁYCH!”


24 SAN VITTORE DEL LAZIO FOTO

San Vittore del Lazio znajduje się przy szlaku bitewnym 3. Dywizji Strzelców Karpackich. W 1944 r. założono tu tymczasowy cmentarz na którym dokonywano pochówku poległych żołnierzy z 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 4. Pułku Pancernego, 6. Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich”, oraz z oddziałów pozadywizyjnych. Prowizoryczny cmentarz wojenny zlokalizowano przy kościółku Santa Maria del Soccorso, wybudowanym w XV w., który usytuowany był w bezpośrednim sąsiedztwie głównej arterii przemarszu polskich jednostek na tym odcinku. W 1945 r. szczątki pochowanych na nim żołnierzy przeniesiono na cmentarz na Montecassino. Dziś w miejscu dawnego cmentarza znajdują się prywatne posesje, a kościółek otoczony niewysokim murem odnowiono.

Na miejscowym cmentarzu komunalnym znajduje się natomiast, przeniesiony przez mieszkańców miasteczka z zlikwidowanego cmentarza prowizorycznego, kilkumetrowy mosiężny krzyż wykonany z korpusów łusek arteryjnych przez polskich żołnierzy tuż po bitwie.
25 ACQUAFONDATA FOTO

W okresie bitwy o Monte Cassino w miasteczku Acquafondata rozdzielał na dwa szlaki odcinek szlaku komunikacyjnego, wychodzącego z 401. Polowego Ośrodka Zaopatrzenia w Venafro. Ponieważ miejscowość znajdowała się przy szlaku bitewnym, utworzono w niej prowizoryczny cmentarz wojenny, z którego szczątki żołnierzy przeniesiono w 1945 r. na polski cmentarz wojenny w Montecassino. Na cmentarzu tymczasowy spoczynek znaleźli przede wszystkim polegli z 5. Kresowej Dywizji Piechoty, jak i żołnierze z innych jednostek 2. Korpusu Polskiego, w tym żołnierze 4. Pułku Pancernego „Skorpion”, wchodzącego w skład 2. Brygady Pancernej. W 1996 r. w miasteczku ufundowano i odsłonięto pomnik ku czci poległych żołnierzy polskich, których pochowano pierwotnie na wspomnianym prowizorycznym cmentarzu wojennym w trakcie i tuż po zakończonej bitwie o Monte Cassino.

26 CMENTARZ WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ FOTO

Cmentarz ten otwarto dopiero w 1956 r. przy drodze prowadzącej do San Angelo w Theodice. Na cmentarzu pochowano szczątki żołnierzy należących do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poza rdzennymi Brytyjczykami są tu więc pochowani również Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Hindusi oraz himalajscy górale z plemienia Ghurków.

27 CMENTARZ AMERYKAŃSKI FOTO

Został zlokalizowany w północnej części miasteczka Nettuno. Obszar cmentarza zajmuje 35 ha, na którym pochowano 7 862 żołnierzy amerykańskich, którzy polegli na Sycylii, pod Salerno, Anzio, w walkach na północy Włoch oraz w operacjach morskich oraz lotniczych. Na wykonanych z marmuru ścianach kaplicy wyryto 3 094 nazwisk zaginionych w czasie walk żołnierzy.


: download -> version
version -> Wymagania edukacyjne Trąbka Cykl 4 – letni Klasa I
version -> Przedmiot – flet cykl 6 – letni
version -> Tre metri sopra il cielo”
version -> Miasto w stanie Waszyngton. Leży pomiędzy Zatoką Puget a jeziorem Waszyngtona z ujściem na Pacyfik, prawie 108 mil (174 km) na południe od granicy z Kanadą. Miasto jest siedzibą hrabstwa King
version -> Sposób uruchomienia programu: tracert [-d] [-h maximum-hops] [-j host-list] [-w timeout] target-name Znaczenie parametrów jest następujące: -d poleca nie zamieniać adresów numerycznych na symboliczne
version -> Regulamin XII łÓdzkiego festiwalu piosenki francuskiej 2014 r
version -> Gdy na Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta
version -> Receptura na raka staje się codziennością
version -> Wymagania edukacyjne przedmiot głÓwny: akodreon
version -> Szatan z siódmej klasy


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna