Kierunek: Ekonomia


BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona10/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   54

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling)


Kierunek/specjalność: Ekonomia /Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

VII

IV

3

ćwiczenia

10

VII

IV

Prowadzący: dr hab. prof. UE Jacek Adamek,

tel. 0757538341; budynek i nr pok.: A 91Treści programowe:

Istota controllingu. Miejsce budżetowania w zadaniach controllingu jednostki gospodarczej. Budżet i budżetowanie – pojęcia, klasyfikacje, elementy. Budżetowanie a realizacja funkcji zarządzania. Procedury i metodyki budżetowania. Budżet wiodący i jego elementy – zasady sporządzania. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych – analiza odchyleń (zasady pomiaru, źródła powstawania, interpretacja).Metody dydaktyczne: studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykład,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: rozpoznanie istoty i przebiegu procesów budżetowania działalności jednostki gospodarczej i ich wykorzystania w zarządzaniu .

umiejętności: praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia budżetów i ich wykorzystania w procesie sterowania budżetowego podmiotem gospodarczym.

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Nowak E. i Nita B. (red.) (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacje, procedury, zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer Business , Kraków.

 2. Leszczyński Z. Wnuk T. (1999), Controlling, FRRwP, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, aspekty rachunkowo zarządcze, CeDeWu, Warszawa.

 2. Nowak E. (red.) (2004), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

 3. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.

—  —
CONTROLLING (CONTROLLING)Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość zarządcza

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

10

IV

II

2

Prowadzący: dr hab. prof. UE Jacek Adamek,

tel. 0757538341; budynek i nr pok.: A 91Treści programowe:

Pojęcie, zakresy znaczeniowe controllingu. Controlling w systemie zarządzania jednostką gospodarczą. Controlling strategiczny i operatywny – funkcje, zadania, istota, aparat narzędziowy. Zabezpieczenie informacyjne controllingu - rachunkowość a controlling. Organizacja controllingu w jednostce gospodarczej. Controlling jako system zarządzania przez cele – obszary stawiania celów w controllingu, ROI i ROE jako cel, stawianie celów za pomocą dokumentów finansowych. Rzeczowy, finansowy i osobowy wymiar planowania, sprzężenie zwrotne w zarządzaniu, sprzężenie zwrotne wyprzedzające a idea controlingu. Ośrodki odpowiedzialności, zasady wyodrębniania i organizacji centrów odpowiedzialności. Zasady i mierniki oceny stopnia wykonania zadań przez ośrodki odpowiedzialności. Ceny transferowe – pojęcie, klasyfikacja, formuły, zastosowanie. Ceny transferowe a problematyka opodatkowania przedsiębiorstw. Budżetowanie działalności w przekroju ośrodków odpowiedzialności – pojęcie i klasyfikacja budżetów, budżet a plan, funkcje i dysfunkcje budżetów. Proces budżetowania – etapy. Elementy budżetu wiodącego – zasady sporządzania. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych – analiza odchyleń (zasady pomiaru, źródła powstawania)Metody dydaktyczne: studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykład,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty controllingu jako systemu wspomagającego zarządzanie wraz z aparatem narzędziowym właściwym dla controllingu strategicznego i operacyjnego.

umiejętności: praktyczne umiejętności wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności, budżetowania wraz z analizą odchyleń. Wybór narzędzi i ich zastosowanie w spieraniu spełniania funkcji controllingu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy sięzaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.

  2. Nowosielski S. (2002), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wrocław, Wyd. AE , Wrocław .

Literatura uzupełniająca:

 1. Sierpińska M. (red.) (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

 2. Nowak E. (red.) (2004), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

 3. Leszczyński Z. Wnuk T. (1999), Controlling, FRRwP, Warszawa.

—  —

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna