Kierunek: Ekonomia


HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (history of economic thought)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona21/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   54

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (history of economic thought)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

45

IX

V

5

Prowadzący: dr Grażyna Węgrzyn

tel. 0757538252, 0757538253; budynek i nr pok.: A71Treści programowe:

Powstanie ekonomii jako samodzielnej nauki i periodyzacja rozwoju myśli ekonomicznej. Myśl ekonomiczna starożytności i średniowiecza. Przedklasyczna myśl ekonomiczna. Ekonomia klasyczna. Szkoła historyczna i instytucjonalizm amerykański. Neoinstytucjonalizm. Myśl socjalistyczna. Socjalizm utopijny. Teorie marginalistyczne (szkoła neoklasyczna, austriacka i matematyczna). Keynesizm. Koncepcje liberalne: monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, szkoła neoaustriacka, teoria public choice. Neo- i postkeynesizm. Keynesizm lat 90.Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne założeń głównych szkół ekonomii oraz znajomość wkładu poszczególnych teorii w rozwój współczesnej ekonomii;

umiejętności: rozumienie historycznych uwarunkowań kształtowania się różnych koncepcji ekonomicznych, współczesnych koncepcji funkcjonowania gospodarki rynkowej i wynikających z niej programów gospodarczych, wykorzystywanie dorobku współczesnej myśli ekonomicznej w analizie i interpretacji zjawisk i procesów makro- i mikroekonomicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, PWE .

[2] Spychalski G. B. (2002), Zarys historii i myśli ekonomicznej, PWN .

[3] Romanow Z. (1997), Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań, AE

[4] Bartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa PWE .

[5] Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, PWN.Literatura uzupełniająca:

[1] Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa, PWN.

—  —

INFORMATYKA IV (computer science IV)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, Informatyka II, Informatyka III

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

15

VIII

IV

1

Prowadzący: dr Aneta Rybicka, mgr Justyna Wilk

tel. 0757538274, 0757538277; budynek i nr pok.: B26, B28Treści programowe

INFORMATYKA IV – Bazy danych i programowanie w SQL

Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. Podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.

Programowanie w języku SQL (Structured Query Language). Środowiska i aplikacje z implementacją języka SQL. Podstawowe pojęcia i składnia języka SQL. Tworzenie, modyfikacja i przeszukiwanie tabel. Typy danych w tabelach SQL. Zapytania, złączenia i perspektywy. Obliczenia arytmetyczne i statystyczne w języku SQL. Przykłady wykorzystania SQL w systemach baz danych.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych i podstaw języka SQL

umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych, programowanie w języku SQL

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratoriów: pisemna, zadania do samodzielnego wykonania, projekty

Warunki zaliczenia laboratoriów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych, samodzielnie wykonanych zadań oraz projektów

Literatura podstawowa

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.

[2] Kopertowska M., ECUK Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

[1] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.

[2] Kopertowska M. Sikorski W., ECUK Poziom zaawansowany. Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[3] Coburn R., SQL dla każdego, HELION, Gliwice 2001.

[4] Wellesley Software, SQL. Język relacyjnych baz danych, WNT, Warszawa 1995.

— ² —

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna