Kierunek: Ekonomia


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (international economics)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona30/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   54

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (international economics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: makroekonomia, mikroekonomia.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30,30

VII,VIII

IV

5;3

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Franciszek Adamczuk, dr Jerzy Ładysz,

tel. 0757538218; 0757538220 budynek i nr pok.: A97; H22Treści programowe:

Podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przegląd teorii. MSG i ich praktyczne znaczenie, międzynarodowy podział pracy.

Rynek międzynarodowy i jego struktura, podmioty i elementy rynku międzynarodowego. Koniunktura międzynarodowa: pomiar i interpretacja (Terms of Trade)

Międzynarodowe organizacje gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem UE, WTO, OECD, IMF, WNP. Polityka handlowa - normy sterujące i narzędzia taryfowe i nietaryfowe. Protekcjonizm i liberalizacja w handlu międzynarodowym.- przegląd rund gospodarczych. Międzynarodowa wymiana usług, transfer wiedzy technicznej, budowanie gospodarek opartych na wiedzy. Międzynarodowy system walutowy. Przepływ kapitału w skali globalnej. Zwyczaje handlowe, szanse, formuły handlowe ( INCOTERMS 2000). Kontrakt i transakcje międzynarodowe

Konkurencyjność gospodarcza krajów i przedsiębiorstw. Integracja gospodarcza w skali europejskiej i międzynarodowej, regionalizacja. Internacjonalizacja gospodarki. Problemy globalne gospodarki i globalizacja gospodarki (pozytywne i negatywne efekty). Stosunki gospodarcze Polski z sąsiadami. Miejsce Polski w gospodarce światowej. Aktualne problemy gospodarki światowej. Problemy tworzenia tzw. nowego ładu gospodarczego w świecie.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie studentów z problemami międzynarodowych stosunków gospodarczych, korzyściami wymiany międzynarodowej, polityki handlowej, poznanie międzynarodowych instytucji i organizacji gospodarczych.

umiejętności: znajomość treści i mechanizmów międzynarodowych relacji gospodarczych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem oraz egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna, przygotowanie pracy zaliczeniowej według wykazu tematów.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (red) A.Budnikowski, PWE Warszawa 2005.

[2] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (red) J.Rymarczyk, PWE Warszawa 2006.

[3] Handel zagraniczny. Organizacja i technika.(red). J. Rymarczyk,Wyd, zmienione, PWE Warszawa 2005,Literatura uzupełniająca:

[1] Bożyk P., J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE Warszawa 2004,

[2] Guzek M, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE Warszawa 2006,
—  —

MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY I SIECI HOTELOWE (international hotels systems)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki, Hotelarstwo

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

VII

IV

3

ćwiczenia

5

VII

IV

Prowadzący: dr Maja Jedlińska

tel. 0757538307; budynek i nr pok.: C4Treści programowe:

Stan światowego hotelarstwa. Najwspanialsze hotele świata. Istota i przesłanki rozwoju hotelarstwa systemowego. System, sieć, łańcuch, marka – terminologia. Problemy lokalizacji i klasyfikacja systemów hotelowych. Metody potężnienia systemów – kontrakt menedżerski i franchising. Kierunki rozwoju hotelarstwa systemowego. Charakterystyka wybranych systemów hotelowych z krajów niemiecko- i anglojęzycznych. Specyfika największych systemów hotelowych świata: InterContinental, Wyndham, Marriott, Accor, Hilton, Choice, Best Western, Carlson, Starwood, Hyatt. Club Mediteranee jako interesujący system hotelowy. Pozycjonowanie na rynku systemów hotelowych. Megatrendy wyznaczane przez największe systemy hotelowe świataMetody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: wiedza o rankingach największych systemów hotelowych świata, prezentacja sposobów klasyfikacji systemów i ich tendencji rozwojowych, poznawanie terminologii obowiązującej na rynku systemów hotelowych

umiejętności: poszukiwanie i prezentowanie wiedzy na temat struktury własności, potencjału, profilu usług, kryteriów segmentacji, polityki lokalizacji i rezerwacji największych systemów hotelowych świata

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Merski J., Witkowski C. (red.) (2004), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

[2] Kowalczyk A. (2001), Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

[3] Nowakowski M. (2000), Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo, WSH, Katowice.

[4] Tulibacki T. (2005), Międzynarodowe systemy hotelowe, Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Warszawa.

[5] Witkowski C. (2003), Hotelarstwo Część II Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce ,Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Panasiuk A., Szostak D. (2008), Hotelarstwo Usługi – eksploatacja – zarządzanie, WN PWN, Warszawa.

[2] Milewska M., Włodarczyk B. (2009), Hotelarstwo Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.

—  —

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna