Kierunek: Ekonomia


WARSZTATY E-ADMINISTRACJA PUBLICZNA (e-goverment)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona47/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   54

WARSZTATY E-ADMINISTRACJA PUBLICZNA (e-goverment)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

5

X

V

4

laboratoria

10

X

V

Prowadzący: dr Beata Bal-Domańska, mgr Aneta Salus

tel. 0757538239; budynek i nr pok.: A38Treści programowe:

Podstawy prawne administracji elektronicznej (e-administracja) w Polsce. Dostępność e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego. Określenia, podstawy prawne i możliwości praktycznej realizacji dotyczące dokumentu elektronicznego, podpisu elektronicznego. Biuletyn Informacji Publicznej - BIP – podstawy prawne, struktura. Zintegrowana platforma usług administracji publicznej dla społeczeństwa informacyjnego – cele, struktura, praktyczne rozwiązania. System zarządzania elektronicznymi dokumentami i informacją w urzędzie administracji publicznej – cele, struktura, korzyści z wdrożenia. Elektroniczny urząd administracji samorządowej – e-urząd – założenia, struktura, praktyczne rozwiązania, korzyści z wdrożenia.Metody dydaktyczne: wykład wprowadzający w zakres treści przedmiotu, samodzielne pozyskiwanie z Internetu koniecznych materiałów i studiowanie zgodnie z podanym zakresem, wirtualne wizyty studialne w określonych urzędach i instytucjach publicznych, wykonanie praktycznych zadań w oparciu o wdrożone w pracowni komputerowej programy informatyczne: El-dok System, e-Urząd i Systemu DISTRICTUS - zgodnie z metodyką wykorzystania programów.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstaw teoretyczno-prawnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego i e-government w Polsce.

umiejętności: samodzielnego pozyskiwania z Internetu koniecznych materiałów dotyczących podstawowej wiedzy z zakresu e-government w Polsce oraz podstaw stosowania programów informatycznych dotyczących systemów zarządzania elektronicznymi dokumentami i informacją w urzędzie administracji publicznej, a także elektronicznego urzędu administracji samorządowej typu e-urząd.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę .

Forma zaliczenia laboratorium: pisemna.

Warunki zaliczenia laboratorium: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna.

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Butkiewicz M. (2006), Internet w instytucjach publicznych. Wyd. Dyfin. Warszawa.

[2] Źródła internetowe: m.in.: www.egov.pl, www.egov.edu.pl, www.mswia.gov.pl, www.miastawinternecie.pl, www.e-urząd.eu.pl, www.e-administracja.org.pl, http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap..

[3] Czasopisma: „Elektroniczna Administracja”, „E-mentor”.

—  —

WARSZTATY LIDERÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ (leader in tourism – workshop)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki, Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym, Zarządzanie gospodarką turystyczną w tegionie, Marketing

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

X

V

3

Prowadzący: dr Maja Jedlińska

tel. 0757538307; budynek i nr pok.: C4Treści programowe:

Na każdych zajęciach występują goście z praktyki gospodarczej lub studenci udają się do firm turystycznych.. Gośćmi (lub gospodarzami) są przedstawiciele następujących instytucji: Hotel Mercure w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Karkonoska Grupa GOPR, właściciele pensjonatów, biur podróży, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Euroregionu Nysa, Karkonoskiego Parku Narodowego, Uzdrowiska Cieplice, piloci i przewodnicy, właściciele restauracji.

Studenci zapoznają się ze specyfiką marketingu w zakładach hotelarskich. Procesami globalizacji w turystyce, prowadzeniem biura podróży, polityką turystyczną na szczeblu regionu / gminy, dystrybucja i promocja w turystyce.

Metody dydaktyczne: warsztaty, studia przypadków, wizyty studialne, dyskusja grupowa

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania branży turystycznej, weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów

umiejętności: prowadzenie dyskusji, gromadzenie informacji, przeprowadzenie wywiadu, polemika

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: ustna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie obecności i aktywności podczas warsztatów z praktykami gospodarczymi

Literatura podstawowa:

[1] Z uwagi na specyfikę zajęć, podstawę stanowi wiedza praktyczna, uzupełniana prasą fachową z zakresu funkcjonowania branży turystycznej, głównie Świat Hoteli, Rynek Turystyczny, Wiadomości Turystyczne oraz strony internetowe poznawanych przedsiębiorstw i instytucji.

—  —
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna