Kierunek: Ekonomia


ANALIZA STRATEGICZNA (strategic analysis)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona5/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ANALIZA STRATEGICZNA (strategic analysis)


Kierunek/ specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne, zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30

VIII

IV

4

Prowadzący: dr inż.Urszula Bąkowska-Morawska

tel. 075/75 38 215 budynek i nr pok. H14Treści programowe:

 • Istota i cele analizy strategicznej

 • Strategiczna analiza otoczenia. Metody scenariuszowe oraz burza mózgów, analiza luki strategicznej, i metoda delficka.

 • Analiza konkurencji. Analiza „5 sił” Portera, benchmarking, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych,

 • Analiza potencjału przedsiębiorstwa. Bilans strategiczny przedsiębiorstwa, Analiza łańcucha wartości,

 • Pozycjonowanie strategiczne: analiza SWOT, metody portfelowe

 • Studia przypadków

Metody dydaktyczne: indywidualne projekty, studium przypadku, warsztaty strategiczne (praca w zespołach)

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad i metodologii analizy strategicznej

umiejętności: przeprowadzenia analizy strategicznej dla wybranego przedsiębiorstwa

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna i projekt.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz projektu.

Literatura podstawowa:


 1. Porter M.(1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa

 2. Gierszewska G, Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa

 3. Kaleta A. (1997), Analiza strategiczna w przemyśle” Wydawnictwo AE we Wrocławiu

 4. Fudaliński J. (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem ANTYKWA, Kraków -Kluczbork

Literatura uzupełniająca:

 1. Obłój K. (1993), Strategie sukcesu firmy, PWE Warszawa

[2] Obłój K. (1998), Strategia organizacji PWE Warszawa

[3] Wybrane czasopisma „Przegląd organizacji”

—  —

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (strategic analysis of sectors)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

VII

IV

2

Prowadzący: dr Urszula Bąkowska-Morawska

tel. 0757538215; budynek i nr pok.: H14Treści programowe:

 • Istota i cele analizy strategicznej

 • Strategiczna analiza otoczenia. Metody scenariuszowe oraz burza mózgów, analiza luki strategicznej, i metoda delficka.

 • Analiza konkurencji. Analiza „5 sił” Portera, benchmarking, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych,

 • Analiza potencjału przedsiębiorstwa. Bilans strategiczny przedsiębiorstwa, Analiza łańcucha wartości,

 • Pozycjonowanie strategiczne: analiza SWOT, metody portfelowe

 • Studia przypadków

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu analiz sektorowych

umiejętności: wykształcenie umiejętności samodzielnego opracowania analiz sektorowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: zestaw 3 pytań, należy odpowiedzieć na co najmniej 50%.

Literatura podstawowa:


 1. Gierszewska G., Romanowska M. (2002) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa

 2. Porter ME. (1997), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów PWE Warszawa

 3. Fudaliński I. (2002), Analizy sektorowe, Antykwa, Kraków

—  —


ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA (technical and fundamental analysis)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Analiza finansowa, Rynek papierów wartościowych

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

5

ćwiczenia

15

X

V

Prowadzący: mgr Jarosław Dziuba

tel. 0757538241, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Strategie inwestowania na rynku finansowym. Ryzyko i zysk w inwestowaniu na rynku finansowym. Typologia metod analizy rynku finansowego. Wady i zalety poszczególnych metod analizy rynku finansowego. Czynniki wyboru odpowiedniej metody analizy rynku finansowego.

Analiza techniczna. Teoria Dowa. Źródła i metody prezentacji danych w analizie technicznej. Podstawowe narzędzia analizy trendu (linie trendu, wsparcie i opór, kanał trendu, luki cenowe). Klasyczne formacje cenowe kontynuacji i odwrócenia trendu (prostokąt, trójkąty, flaga, chorągiewka, klin, głowa i ramiona, podwójny i potrójny szczyt, formacje V, spodek, formacje odwrócone). Formacje świecowe. Wskaźniki techniczne (średnie ruchome, wstęgi, MACD, Momentum, RoC, RSI, oscylator Williamsa, oscylator stochastyczny i inne). Teoria Elliotta. Systemy transakcyjne oparte o analizę techniczną.

Analiza fundamentalna. Źródła danych dla analizy fundamentalnej. Elementy analizy fundamentalnej (analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza sytuacyjna, analiza finansowa). Metody wyceny wartości firmy. Ratingi.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej rynku finansowego

umiejętności: praktyczne zastosowanie narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej rynku finansowego (umiejętność wyboru optymalnej metody analizy, umiejętność sporządzania analiz i podejmowania w oparciu o nie decyzji inwestycyjnych)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch pisemnych prac kontrolnych.

Literatura podstawowa:

[1] Murphy J. J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1999.

[2] Ritchie J. C.: Analiza fundamentalna. WIG-PRESS, Warszawa 1997.

[3] Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1, Placet, Warszawa 2001.Literatura uzupełniająca:

[1] Pring M.: Podstawy analizy technicznej. WIG-Press, Warszawa 1998.

[2] Elder A.: Zawód: Inwestor Giełdowy. Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.

[3] Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. PWE, Warszawa 2007.

[4] Perz P.: Sztuka inwestowania. Analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW. K.E. Liber, Warszawa 2008.

[5] Czekała M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.

—  —Pobieranie 1.27 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna