Kierunek: Ekonomia


BANKING CRISES (kryzysy bankowe)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona8/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54

BANKING CRISES (kryzysy bankowe)


Kierunek / specjalność: Ekonomia/Kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rynek kapitałowy i finansowy

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

1

Prowadzący: dr Agnieszka Ostalecka

tel. 0757538241; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Changes in international financial markets as a cause of intensity of banking crises occurrence. Phenomenon of globalization, financial liberalization, deregulation and intermediation and their influence on financial markets functioning.

Theories of financial crises. Monetarist, Keynesian theory, asymmetric information model (based on three phenomenon: asymmetric information, adverse selection and moral hazard). Terms of financial, banking and currency crisis. Phenomenon of financial contagion.

Banking crises in the nineties. Analysis of causes, development and consequences of banking crises outbreak in Latin America countries (including Argentinean crisis). Analysis and evaluation of introduced remedies. Analysis of causes, development and consequences of Asian banking crises. Analysis and evaluation of introduced remedies.

Global banking crisis. Analysis of causes, development and consequences of subprime crises and its influence on global economy. Analysis and evaluation of introduces remedies. Role of securitization in crisis spillover.

Initiatives of international society directed on banking system stabilization and financial crises prevention.

Financial safety net as an institutional formation created in order to prevent financial crises and manage them in case of its occurrence. Elements of financial safety net: banking supervision, deposit guarantee fund, central bank in the role of lender of last resort, government. Problem of using public money in process of crisis overcoming.

Metody dydaktyczne: presentations, case studies

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: information about causes and consequences of latest banking crises, knowledge of tools using in banking crises overcoming

umiejętności: understanding and improvement of vocabulary connected with banking crises, understanding of banking crises mechanisms, understanding and skill of evaluation of interventional activities introduced in order to mitigate crisis situation, skill of evaluation of crisis consequences for different part of economy.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Ostalecka A. (2009), Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa.

[2] Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.

[3] Iwanicz-Drozdowska (2002), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.

[4] Garcia-Herrero A. (1997), Banking Crises in Latin America in the 1990s: Lessons from Argentina, Paraguay and Venezuela, „IMF Working Paper” No. 140.

[5] Lindgren C.J., Baliño T.J.T., Enoch Ch., Gulde A.M., Quintyn M., Teo L. (1999), Financial Sector Crisis and Restructuring Lessons from Asia, “IMF Occasional Paper”, No. 188.Literatura uzupełniająca:

[1] Gutierrez J.G. (2004), Montes-Negret F., Argentina’s Banking System: Restoring Financial Viability, “World Bank Working Paper”, No 2/04.

[2] Goldstein M. (1998), The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications, Policy Analyses in International Economics 55, Institute for International Economics.

—  —


BIZNES PLAN (business plan)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Metody planowania gospodarczego, Modelowanie procesów ekonomicznych

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

35

IX

V

9

Prowadzący: mgr Zbigniew Piepiora

tel. 0757538346; budynek i nr pok.: H8

Treści programowe:

Miejsce planowania mikroekonomicznego w systemie planów. Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Wybrane zasady nowoczesnego planowania. Kryteria oceny planów.

Istota i rodzaje biznes planów. Uruchamianie działalności gospodarczej. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Pozyskiwanie kapitału. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Likwidacja przedsiębiorstwa. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa. Konkursy na kontrakty menedżerskie.

Funkcje i struktura biznes planu. Streszczenie. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa. Analiza SWOT. Cele przedsiębiorstwa. Plan marketingowy. Plan działalności operacyjnej. Plan organizacji i zarządzania. Plan zatrudnienia. Harmonogram głównych zamierzeń. Plan finansowy. Ocena finansowa.

Metodyka biznes planu. Procedura tworzenia biznes planu. Fazy przygotowania i wdrożenia biznesplanów. Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów. Analiza ryzyka przedsięwzięć gospodarczych

Metody dydaktyczne: dyskusje, studia przypadków, projekty zespołowe, ćwiczenia laboratoryjne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad i metodologii opracowywania biznes planów

umiejętności: samodzielne opracowanie biznes planu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: w semestrze zimowym – ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów, w semestrze letnim – ocena pozytywna uzyskana na podstawie projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Barrow C. (2005), Biznesplan w małej firmie, Helion, Gliwice.

[2] Blackwell E. (2005), Biznesplan od podstaw, Helion, Gliwice.

[3] Czepurko A., Łukaszewicz J. (2006), Biznesplan w praktyce zarządzania firmą: czyli po co i jak opracowywać skuteczny biznesplan?, WSHiP, Warszawa.

[4] Filar E., Skrzypek J. (2007), Biznes plan, Poltext, Warszawa.

[5] Fiore F.F. (2006), Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

[6] Pawlak Z. (2005), Biznesplan. zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa.

[7] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J. (2007), Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Barrow C. (2006), Biznes w Sieci: jak założyć e-firmę i przetrwać?, FELBERG SJA, Warszawa.

[2] Thornton G. (2004), Biznes rodzinny, Helion, Gliwice.

[3] Finch B. (2005), Jak napisać biznesplan, ONE Press, Warszawa.

—  —
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna