Kierunek: Ekonomia


INFORMATYKA I (computer science I)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona14/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

INFORMATYKA I (computer science I)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Technologia informacyjna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

9

II

I

1

Prowadzący: dr Andrzej Dudek, dr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Bartłomiej Jefmański

tel. 0757538277, 0757538274, 0757538276, 0757538271;


budynek i nr pok.: B28, B26, B25, B11

Treści programowe

INFORMATYKA I – Elementy programowania w języku Visual Basic

Algorytm, formy notacji algorytmów, złożoność algorytmów, poprawność algorytmów, opracowanie algorytmu obliczeniowego zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji, projektowanie aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów źródłowych. Struktura programu komputerowego. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury) i ich zastosowania w programie. Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka Visual Basic. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem (tworzenie interfejsu). Zarządzanie danymi i obsługa plików. Programowanie algorytmów obliczeniowych (matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, symulacyjnych, analizy danych). Przykłady implementacji algorytmów w języku Visual Basic. Przygotowanie kompletnego programu i testowanie jego poprawności.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym

umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratoriów: pisemna, zadania do samodzielnego wykonania.

Warunki zaliczenia laboratoriów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych oraz samodzielnie wykonanych zadań

Literatura podstawowa

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.Literatura uzupełniająca

[1] Snarska A., Makropolecenia w Excelu. Opis języka VBA na przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

[2] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice 2000.

[3] Korol J., Visual Basic w Excelu 2000, MIKOM, Warszawa 2001.

[4] Jacobson R., Microsoft Excel 2000. Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.

—  —


INFORMATYKA II (computer science II)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Technologia informacyjna, Informatyka I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

9

III

II

1

Prowadzący: dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Aneta Rybicka, mgr Justyna Wilk

tel. 0757538277, 0757538273, 0757538274, 0757538277 budynek i nr pok.: B28, B27, B26, B28Treści programowe

Informatyka II – Bazy danych

Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, indywidualne projekty.

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych

umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratoriów: pisemna, zadania do samodzielnego wykonania

Warunki zaliczenia laboratoriów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych oraz samodzielnie wykonanych zadań oraz projektów

Literatura podstawowa

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.

[2] Kopertowska M., ECUK Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

[1] Kopertowska M., Sikorski W., ECUK Poziom zaawansowany Bazy danych, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.

—  —

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna