Kierunek: Grafika, specjalność: Projektowanie GraficznePobieranie 19.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.09 Kb.


Wydział Projektowy

Kierunek: Grafika, specjalność: Projektowanie Graficzne

Wybrane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej

rekrutacja rok akademicki 2010/2011

 1. Czym zajmują się nauki - historia sztuki i estetyka.

 2. Istnieją terminy „klasycyzm”, „klasyczny” - czy można używać ich wymiennie, co każdy
  z nich znaczy, do jakich epok, cech stylistycznych dzieła się odnoszą?

 3. Kolekcje, galerie, muzea – różne zadania instytucji kultury.

 4. Najważniejsze muzea i galerie w Polsce. Które z nich zajmują się sztuką najnowszą,
  a które projektowaniem?

 5. Znaczące nurty sztuki współczesnej

 6. Nowe, współczesne formy wypowiedzi artystycznej

 7. Wyjaśnij pojęcia – postmodernizm, dekonstrukcjonizm

 8. Sztuka w przyszłości, perspektywy

 9. Wyjaśnij pojęcia - sztuka publiczna, sztuka społecznie zaangażowana

 10. Antyestetyczne tendencje w sztuce współczesnej.

 11. Najważniejsze konkursy sztuki w Polsce.

 12. Najważniejsze konkursy projektowe w Polsce i na świecie.

 13. Jakie znasz cykliczne imprezy przeglądowe – triennale, biennale itp

 14. Problem wolności w sztuce - omówić na wybranych przykładach.

 15. Ideologia a sztuka

 16. Od kiedy w Europie są znane papier i druk?

Jak ich znajomość wpłynęła na kulturę, w tym sztuki plastyczne?

 1. Czym różnią się pojęcia: pismo, kaligrafia, typografia

 2. Czym różnią się pojęcia: krój pisma, pismo, czcionka, font?

 3. Przydatność technik komputerowych w kreacji

 4. Czym różnią się grafika projektowa i grafika warsztatowa

 5. Obszary projektowania, dziedziny projektowania

 6. Czym zajmuje się projektowanie graficzne

 7. Polska szkoła plakatu

 8. Wskaż różnice pomiędzy sztuką wysoką, a kulturą popularną

 9. Do jakich zjawisk odnoszą się określenia - kontrkultura, kultura alternatywna

 10. Wymień i scharakteryzuj różne formy kultury alternatywnej i popularnej
  (np. grafitti, komiks, zin-y, itp.)

 11. Projektant – artysta czy rzemieślnik?

 12. Związki pomiędzy sztuką a projektowaniem.

 13. Sztuka w Internecie – obecnie i w perspektywie przyszłości

 14. Sztuka i media

 15. Podaj przykłady prowokacji w kreacji artystycznej lub reklamowej. Skomentuj to zjawisko.

 16. Pisma o sztuce, pisma artystyczne i kulturalne

 17. Ulubieni artyści współcześni - podaj przykłady i scharakteryzuj twórczość.

 18. Omów wybraną przez siebie sylwetkę współczesnego projektanta polskiego i zagranicznego.

 19. Omów wybraną przez siebie sylwetkę fotografika polskiego lub zagranicznego.

 20. Opisz i skomentuj zdarzenie artystyczne (wystawę, spektakl, koncert, film)

 21. Omów i skomentuj lekturę (tekst beletrystyczny, zbiór poezji, esej, artykuł)

 22. Aktualność surrealizmu

 23. Ulubiony pisarz, filmowiec, poeta

 24. Film – dziedzina sztuki czy rozrywki?

 25. Performance, instalacja artystyczna

 26. Strony www o sztuce.

 27. Różne rodzaje fotografii i jej zastosowań

 28. Projektowanie dla internetu. Zadania informatyka, programisty. Zadania projektanta

 29. Wymień nazwiska kilku artystów tworzących plakaty. Jaka jest dziś rola plakatu?

 30. Czy znasz nazwiska artystów projektujących książki lub ilustratorow?

 31. Zinterpretuj termin komunikacja wizualna.

 32. Animacja – film, internet, multimedia

 33. Logo i “no logo”

 34. Jak wynalezienie fotografii wpłynęlo na sztuki wizualne?

 35. Zinterpretuj terminy: multimedialny, interaktywny.

 36. Strony www o projektowaniu.

 37. Fotomontaż, collage – zinterpretuj te terminy. Czy znasz artystów, którzy posługiwali się tymi technikami?

 38. Na czym polega praca projektanta?

 39. Co to jest projektowanie informacji wizualnej?

 40. Funkcje społeczne projektowania, wpływające na zmiany postaw i zachowań odbiorców.

 41. Projektowanie graficzne a reklama.


Proponujemy skorzystać z literatury podanej niżej :


 1. Charlotte & Peter Fiell, Projektowanie graficzne, Taschen, Koln 2005

 2. Gavin Ambrose, Paul Harris Twórcze projektowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

 3. K. Tyczkowski, Lettera Magica, wyd. Polski Drukarz Spółka z o.o. Łódź 2005

 4. Tibor Szanto, Pismo i styl, Ossolineum, / różne wydania /

 5. H.P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, wyd. słowo/obraz, terytoria,
  Gdańsk 2004

 6. Barbara Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, CEBID Warszawa 2007

 7. Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki, wydawnictwo Do, Warszawa 2003

 8. Rudolf Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2004

 9. Anne D’Alleva Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008

 10. E.H. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1999

 11. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto /różne wydania/

 12. P. Meyer, Historia sztuki, t.1-2, PWN, Warszawa 1973

 13. Sztuka świata, t. 10, Arkady, Warszawa 1999

 14. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa 2005

 15. Cynthia Freeland, Czy to jest sztuka?, Rebis Poznań 2004

 16. John Berger, Sposoby widzenia, Rebis Poznań 1997

 17. Słownik Terminologiczny sztuk pięknych / różne wydania/

 18. Maria Poprzęcka, O złej sztuce, Warszawa

 19. H. Read, Sens sztuki, / różne wydania /

 20. H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, PIW, Warszawa 1973

 21. pisma: 2+3D, Arteon, Obieg, Magazyn Sztuki, Komputer Art., bieżąca prasa

 22. Słownik terminów plastycznych pod red. K. Zwolińska, Z. Malicki,
  Wiedza Powszechna, Warszawa

 23. J. Mrowczyk Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, Gdańsk 2008


Pobieranie 19.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna