Kierunek: informatykaPobieranie 199.17 Kb.
Strona1/5
Data02.05.2016
Rozmiar199.17 Kb.
  1   2   3   4   5


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

im. ks. Bronisława Markiewicza
w JAROSŁAWIUKIERUNEK: INFORMATYKA

SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA

Stacjonarne studia inżynierskie


Norbert Czuba

nr albumu 15028

Moduł zarządzania bibliograficzną bazą danych w systemie RSPN

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca dyplomowa, została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej procedury związanej z nadaniem tytułów zawodowych i dyplomów szkoły wyższej.


Oświadczam również, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póź. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem.

……………………


(podpis autora)

Praca dyplomowa

napisana pod kierunkiem:

prof. nzw. dr hab. Zbigniewa Suraja

……………………………Jarosław 2008

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 4

1.1. Cel i zakres pracy 4

2. Analiza tematycznych stron internetowych 5

3. Technologia wykonania serwisu WWW 7

a. Wybór technologii 7

i. Język HTML 7

ii. CSS – Kaskadowe arkusze stylów 9

iii. Język PHP 9

iv. SQL - Strukturalny język zapytań 10

b. Wykorzystane programy 12

3.2.1. Edytor Macromedia Dreamwaver 8 12

3.2.2. Program phpMyAdmin 2.9.1.1 13

4. Prezentacja projektu 16

4.1. Założenia realizacji projektu 16

4.2. Założenia bazodanowe 17

4.3. Ogólnodostępna część serwisu 19

4.3.1. Strona główna modułu bibliograficznego 20

4.3.2. Wyszukiwanie książek 21

4.3.3. Opis książki 22

4.3.4. Zakładanie konta – „Registration” 23

4.3.5. Logowanie użytkowników 24

4.3.6. Przypomnienie hasła 25

4.3.7. Kontakt z administratorem 26

4.4. Moduł użytkownika 27

4.4.1. Wypożyczone książki 28

4.4.2. Wypożycz książkę 29

4.4.3. Zmiana danych użytkownika 30

4.5. Moduł administracyjny 30

4.5.1. Administracja nad użytkownikami 30

4.5.2. Edycja stylów użytkownika 31

4.5.3. Zapytanie MySQL 32

4.5.4. Dodawanie, edytowanie i usuwanie książek 33

4.5.5. Wypożyczone książki 34

4.6. Implementacja projektu 34

4.6.1. Połączenie z bazą danych 37

4.6.2. Prezentacja zawartości tabel 38

4.6.3. Logowanie 38

4.6.4. Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników 39

5. Podsumowanie 41

Literatura 42

Spis rysunków 43

Spis tabel 43

Spis programów 43

Załączniki 44


 1. Wstęp

Rozwój technologii informacyjnych doprowadził do tego że ludzie zaczęli się wspomagać nowymi metodami dystrybucji i rozpowszechniania informacji oraz danych. W dzisiejszych czasach najczęściej jest do tego wykorzystywany Internet, w którym możemy znaleźć praktycznie wszystkie interesujące nas informacje i dane. Dzięki technologiom teleinformacyjnym w prosty dla użytkownika sposób można zamówić lub zarezerwować wszelakie produkty, jak i usługi. Służą do tego różnego rodzaju sklepy internetowe czy też wypożyczalnie, np. kaset wideo, płyt DVD, książek, samochodów, jak i sprzętu budowlanego. Obecnie przez „wirtualny świat” można dokonać zakupu bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki czemu klient zaoszczędza bezcenny czas.

Niniejszy serwis WWW został stworzony na potrzeby systemu RSPN (ang. Rough Sets and Petri Nets). System ten spełnia funkcje wypożyczalni książek, która ma za zadanie ułatwić ludziom wypożyczanie literatury na temat sieci Petriego.


  1. Cel i zakres pracy


Celem niniejszej pracy jest stworzenie serwisu internetowego ułatwiającego systemowi RSPN zarządzanie dostępnym zbiorem literatury, jak również rejestrację użytkowników i wypożyczanie im książek. Projekt opierał się będzie w głównym stopniu o bazę danych, w której zamieszczone będą wszystkie informacje na temat klientów wypożyczalni i dostępnych książek.

Praca swym zakresem obejmuje pięć rozdziałów, w tym wstępu i podsumowania. Drugi rozdział zawiera analizę stron internetowych o tematyce bibliograficznej. Tematem rozdziału trzeciego jest opis narzędzi i technologii wykonania projektu. W czwartym rozdziale zawarto opis projektu modułu bibliograficznego wraz z jego implementacją.
 1. Analiza tematycznych stron internetowych

Zaprojektowanie własnego modułu zarządzającego bibliograficzną bazą danych rozpoczęto od sprawdzenia i wyciagnięcia wniosków z istniejących już witryn WWW odnalezionych w sieci. Otóż sprawdza się takie strony pod względem wyglądu i efektywności działania. Rozeznanie takie sprowadza się do tego, aby nie powtarzać błędów innych projektantów, które mogłyby źle wpływać na wygląd i działanie serwisu. Po takim przeglądzie można następnie zastosować u siebie przydatne opcje i nowinki podejrzane z danych stron internetowych.


 • Biblioteka PWSZ w Jarosławiu (http://www.biblioteka.pwszjar.edu.pl)

Strona jest poświęcona bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, na której możemy znaleźć informacje na temat tej biblioteki, jak i również wyszukiwać dostępne książki i czasopisma. Strona główna zbudowana w stonowanych kolorach, co daje przejrzystość i czytelność umieszczonej treści. Główne menu zostało umieszczone poziomo u samej góry witryny nad banerem z cytatem Matki Teresy z Kalkuty, obok z lewej strony znajduje się logo biblioteki, a pod nim drugie menu z informacjami i kontaktem dla użytkowników. Wadą tej strony jest to, że wyszukiwanie uruchamia się w nowym oknie o bardzo prostym wyglądzie i innych kolorach nie pasujących do strony głównej. Natomiast zaletą jest rozbudowane wyszukiwanie, które posiada możliwość szukania według tytułu, autora, hasła przedmiotowego, instytutu, roku wydania, wydawcy, opisu zawartości, uwag oraz sygnatur, prawie wszędzie istnieje możliwość podejrzenia indeksu zawartości przed szukaniem. Po wyszukaniu wyświetlana jest lista poszczególnych rekordów z mało przejrzystym i trudno czytelnym opisem. Dostępne jest również logowanie, po którym prawdopodobnie możemy zarezerwować, bądź wypożyczyć literaturę znajdującą się w wypożyczalni.


 • Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego (http://bur.univ.rzeszow.pl)

Witryna biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada czytelny i przejrzysty wygląd w stonowanych barwach szarości. Za pomocą miłego dla oka menu umieszczonego poziomo tuż pod górnym logo możemy odnaleźć nowości związane z biblioteką, jak i informacje potrzebne dla użytkowników. Po przejściu do katalogu z zasobami użytkownik zostaje przekierowany do Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB, do którego trzeba się zalogować. Gość ma tylko możliwość przeszukiwania zbioru w sposób prosty lub zaawansowany, po wyszukaniu wyświetlana jest uporządkowana lista z tytułem, autorem, wydawnictwem i rokiem wydania dokumentu, po wejściu w dany rekord wyświetlony zostaje dokładny opis z informacją o dostępności dokumentu. Uprawniony użytkownik jest w stanie zarezerwować interesującą go publikacje, by następnie w późniejszym terminie ją odebrać z wypożyczalni.


 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (http://www.bu.uni.wroc.pl)

Serwis biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu jest w pełni rozbudowany i podzielony na kilka kategorii zbiorów takich jak: katalog online, biblioteka cyfrowa, e-wydawnictwo, baza publikacji, usługi online, sklep BUWr i produkty publiczne, w których możemy znaleźć różne formy publikacji poczynając od papierowych po cyfrowe. Strona jest zbudowana w prosty sposób, z nieodpowiednio dobraną kolorystyką tła i czcionek, co jest bardzo rażące, podobnie i menu o różnych podświetleniach i kolorach, po którym ciężko się poruszać, ponieważ jest go bardzo dużo. Niezaprzeczalną zaletą jest możliwość zarejestrowania się online każdego użytkownika oraz przedstawienie jej w trzech językach. Niestety wyszukiwanie jest tylko w języku polskim i angielskim, lecz o czterech różnych metodach szukania od prostego do zaawansowanego. Po wyszukaniu pojawia się lista wraz z liczbą dostępnych publikacji do wypożyczenia. Wchodząc w dany rekord z listy pojawia się szczegółowy opis starannie podzielony i przejrzysty.


 • The Library of Congress (http://www.loc.gov)

The Library of Congress to największa i najstarsza biblioteka na świecie, w jej zbiorach znajdują się miliony książek, nagrań, fotografii, map i rękopisów. Serwis poświęcony tej bibliotece jest zbudowany tylko w języku angielskim w prosty sposób, co czyni stronę czytelną i przejrzystą. Całość umieszczona na białym tle z dwoma menu, główne znajduje się poziomo nad górnym banerem, a pomocnicze starannie podzielone na różne kategorie z informacjami i kontaktami znajduje się w pasku nawigacyjnym z lewej strony. Wadą jest odświeżanie całości strony wraz z menu oraz możliwość jedynie przeszukiwania zawartości biblioteki. Dostępne wyszukiwanie to proste i zaawansowane, po którym pojawia się lista czytelnych rekordów z krótkim opisem danej pozycji.

 1. Technologia wykonania serwisu WWW

Obecnie mamy wiele różnorodnych technologii z ogromem opcji do wykonywania poszczególnych części serwisu internetowego, można je więc dobierać według zaawansowania kreatora, jego własnych potrzeb oraz możliwości stosowania danej technologii.

  1. : materialy
   materialy -> Wykład czwarty
   materialy -> Projekt wirtualnej współpracy jednostek am w Lublinie w zakresie dokumentacji dorobku naukowego I przygotowania danych do oceny parametrycznej Uczelni
   materialy -> Rozwiązania zadań
   materialy -> Spis treści: lokalizacja cele I zadania
   materialy -> Sytuacja na rynkach zmusza firmy do szukania oszczędności. Przedsiębiorstwa zmniejszają koszty, tnąc zatrudnienie i zamówienia
   materialy -> Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI
   materialy -> Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz
   materialy -> Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
   materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza danych panelowych
   materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza związku korelayjnego


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna