Kierunek: zarządzanie specjalnośĆ: zarządzanie małym I średnim przedsiębiorstwemPobieranie 0.74 Mb.
Strona1/25
Data09.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

PROGRAM NAUCZANIA 3 – LETNICH (6 – SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

STUDIA NIESTACJONARNE rok akademicki 2008/2009


Spis treści:

Lektorat języka angielskiego 1

Technologia informacyjna 2

Socjologia 3

Filozofia 4

Ochrona własności intelektualnej 5

Podstawy zarządzania 6

Nauki o organizacji 8

Prawo 11


Finanse 11

Mikroekonomia 13

Matematyka 14

Statystyka opisowa 17

Zachowania organizacyjne 19

Zarządzanie projektami 22

Zarządzanie zasobami ludzkimi 23

Zarządzanie jakością 25

Informatyka w zarządzaniu 27

Marketing 28

Badania marketingowe 29

Rachunkowość finansowa 30

Finanse przedsiębiorstwa 32

Zarządzanie funduszami UE 33

Zarządzanie MSP 35

Zarządzanie produkcją 37

Ekonomika przedsiębiorstwa 39

Zarządzanie i planowanie marketingowe 41

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 43

System motywowania w przedsiębiorstwie 44

Marketing w handlu i usługach 46

Metody badań rynkowych 47

Metody ilościowe w zarządzaniu 47

Biznes plan 49

Podatki i ubezpieczenia 50

Zarządzanie procesami inwestycyjnymi 52

Seminarium dyplomowe 53Opisy przedmiotów:


04.7 LJA 352

Lektorat języka angielskiego


Prowadzący
Zakład, instytut:

Studium Języków Obcych, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki

Semestry:

1

2

3

4

5

6

Godz. tygodniowo:4

4

4
Punkty ECTS:3

3

2
Typ zajęć:

Ćwiczenia

Typ przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiadomości nabyte w szkole średniej

Język wykładowy:

Język polski

Poziom przedmiotu:

Podstawowy/średnio-zaawansowany (w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy)

Metody nauczania:

Praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, dialogi w parach, dyskusja

Cele przedmiotu:

Student: rozumie wypowiedzi i wyrażenia oraz potrafi wypowiedzieć się w zakresie tematów związanych z: życiem codziennym, pogodą, obyczajami innych krajów, podróżowaniem, zakupami, jedzeniem, sportem, rozmową telefoniczną

Student potrafi:

-radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, na lotnisku, w hotelu, restauracji, w sklepie, na ulicy, w czasie rozmowy telefonicznej

-tworzyć krótkie wypowiedzi ( ustne lub pisemne) na tematy związane z : rodziną, wakacjami, codziennymi zajęciami, zwiedzaniem miejsc, spędzaniem wolnego czasu

-opisać zamierzenia, doświadczenia, przeszłe zdarzenia, miejsca, przedmioty, osoby, marzenia


Treści merytoryczne przedmiotu:

Podróżowanie, praca, jedzenie, zakupy, podróże służbowe, organizacje niosące pomoc

Metody oceny:

- test

- wypowiedź ustna

- wypracowania

- ćwiczenia praktyczne

- ocenianie ciągłe


Spis zalecanych lektur:

1. „ English File 2” student’s book.

2. „ English File 2” workbook.

3. Słownik np.: Oxford Wordpower.

4. Gramatyka np. Oxford Practice Grammar.
04.7 TIN 111

Technologia informacyjna


Prowadzący
Zakład, instytut:

Zakład Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych

Semestry:

1

2

3

4

5

6

Godz. tygodniowo:

2
Punkty ECTS:

4
Typ zajęć:

Ćwiczenia

Typ przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza nabyta w szkole średniej

Język wykładowy:

Język polski

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Metody nauczania:

Ćwiczenia laboratoryjne polegają na opanowaniu odpowiednich elementów technologii i wykonywaniu zadań ćwiczeniowych.

Cele przedmiotu:

Opanowanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologią informatyczną.

Treści merytoryczne przedmiotu:

  1. Podstawy technik informatycznych. Społeczeństwo informacyjne. Komputery i technologia informacyjna. Budowa i obsługa komputera. Systemy operacyjne i oprogramowanie. Podstawy bezpieczeństwa i prawa związane z komputerami.

  2. Podstawowe funkcje komputera osobistego i jego systemu operacyjnego. Środowisko pulpitu oraz zarządzanie i organizowanie plików, katalogów/folderów. Praca z ikonami na pulpicie oraz operowanie oknami.

  3. Internet i poczta elektroniczna. Budowa Internetu. Wyszukiwanie w Internecie. Korzystanie z poczty elektronicznej. Bezpieczeństwo w Internecie.

  4. Edytory (procesory) tekstowe. Obsługa edytora. Tworzenie dokumentu tekstowego. Edycja i formatowanie dokumentu. Funkcje dostępne w edytorach tekstu. Podgląd wydruku i drukowanie dokumentu. Edytory równań.

  5. Bazy danych. Podstawowe koncepcje baz danych. Bazy danych na PC. Projektowanie bazy danych z użyciem standardowego pakietu baz danych. Operowanie danymi przy pomocy filtrów i kwerend. Tworzenie i modyfikowanie raportów.

  6. Arkusze kalkulacyjne. Obsługa arkusza kalkulacyjnego na PC. Tworzenie, formatowanie i używanie arkusza kalkulacyjnego. Operacje matematyczne i logiczne, formuły i funkcje, obiekty, wykresy i diagramy.

  7. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Obsługa narzędzi do tworzenia prezentacji na PC. Formatowanie i przygotowywanie do pokazu prezentacji. Tworzenie różnorodnych prezentacji dostosowanych do różnych odbiorców i sytuacji. Efekty w pokazie slajdów.

Metody oceny:

Ocenianie ciągłe zadań ćwiczeniowych.

Spis zalecanych lektur:

Wróblewski P. ABC komputera. Wydanie VI. Wydawnictwo Helion, 2007

Czajka M, Kołodziej Ł. Microsoft Office XP od podstaw, Wydawnictwo Mikom, 2002.

Wilczewski S., Wrzód M. Bezpieczny komputer w domu. Wydawnictwo Helion, 2007

Krzymowski B. Microsoft Office 2003 PL. Poradnik HELP dla nieinformatyków, Wydawnictwo Help, 2003

Editions EN. Microsoft Office XP Word 2002 ćwiczenia. Wydawnictwo Read Me, 2003

Langer M. Po prostu Word 2002/XP PL, Wydawnictwo Helion, 2004Ivens K., Carlberg C. Excel 2002 PL. Księga eksperta, Wydawnictwo Helion, 2002


Pobieranie 0.74 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna