Kierunekinformatyk a praca dyplomowaPobieranie 153.8 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar153.8 Kb.


W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I

W Y D Z I A Ł Z A M I E J S C O W Y W E W Ł O C Ł A W K U

K I E R U N E K I N F O R M A T Y K A


PRACA DYPLOMOWA

INŻYNIERSKA

Tytuł pracy: Projekt strony WWW „Zabytki Włocławka”

Imię i Nazwisko: Arkadiusz Konwent

Studia: niestacjonarne

Specjalność: systemy informatyczne w zarządzaniu

Nr albumu: 10888

Promotor: prof. dr hab. inż. K. Dems

Rok akademicki 2008/2009Spis treści

1. Wstęp ………………………………………………………………………………..

3

2. Czym jest Internet i WWW …………………………………………………………

4

2.1 Internet ………………………………………………………………………….

4

2.2 WWW …………………………………………………………………………..

6

3. Narzędzia i technologie do budowy stron WWW …………………………………..

8

3.1 HTML …………………………………………………………………………..

8

3.2 XML ……………………………………………………………………………

9

3.3 XHTML ………………………………………………………………………...

10

3.4 DHTML ………………………………………………………………………...

10

3.5 PHP ……………………………………………………………………………..

11

3.6 JavaScript ………………………………………………………………………

12

3.7 MySQL …………………………………………………………………………

13

3.8 Flash ……………………………………………………………………………

14

3.9 CSS ……………………………………………………………………………..

14

3.10 Programy do budowy stron …………………………………………………...

15

4. Podstawowe znaczniki i atrybuty języka HTML …………………………………...

16

5. Projekt strony WWW „Zabytki Włocławka” ………………………………….……

25

5.1 Przygotowania ………………………………………………………………….

25

5.2 Struktura ………………………………………………………………………..

26

5.3 Szczegółowy opis realizacji ……………………………………………………

27

5.3.1 Przycisk Flash ……………………………………………………………..

27

5.3.2 Baza danych ……………………………………………………………….

28

6. Podsumowanie ………………………………………………………………………

30

7. Literatura …………………………………………………………...……………….

31

1. Wstęp

Internet jako środek przekazu informacji ma bardzo dynamiczny i burzliwy rozwój. Ilość jego użytkowników rośnie w niezwykle szybkim tempie. Coraz większy dostęp 


w placówkach oświatowych, szkołach, domu powoduje, że informacja jest coraz bardziej globalna i dostępna. Łączy w sobie wiele zalet tradycyjnych środków przekazu, tj. radio, telewizja, prasa. Przeglądając Internet zobaczyłeś różnego rodzaju rzeczy, które internauci tam umieścili. Zauważyłeś również, że ciągle ich przybywa i coraz więcej ludzi się nimi interesuje. Pomyślałeś „Też chcę to robić”, „Jak się tego nauczyć i gdzie szukać materiałów ?”. Jeśli miałbyś czas i wiedział gdzie szukać to wszystkie potrzebne informacje znajdują się w Internecie w dodatku za darmo. Jeśli jednak nie wiesz gdzie szukać ani od czego zacząć, to ta praca powinna ci pomóc. Do wiesz się z niej, czym jest ów Internet, strony WWW oraz jak i za pomocą, jakich programów, języków można
w prosty sposób zrobić swoją własną pierwszą stronę.. Dla przykładu zostanie opisanych parę najważniejszych znaczników HTML oraz sposób realizacji strony WWW „Zabytki Włocławka”.

2. Czym jest Internet i WWW

2.1 Internet

Internet (ang. International globalna, międzynarodowa network sieć) – ogólnoświatowa sieć komputerowa logicznie połączona w jednorodną sieć opartą na protokole IP


(ang. Internet Protocol). Internet to największy zbiór usług i informacji w historii ludzkości. Jego użytkownicy, potocznie zwani internatami, mogą porozumiewać się ze sobą, prowadzić badania, współpracować i zawierać transakcje handlowe szybko, ponad granicami państwowymi i z niespotykaną dotąd swobodą.

Według RFC 1462 1 Internet może być rozumiany jako: • zbiór zasobów, które znajdują się w tej sieci

 • połączone sieci oparte o protokoły TCP/IP

 • społeczność, która używa i rozwija tą sieć

Definicja ta wprowadza dobre rozróżnianie pomiędzy aspektem informacyjnym określonym w pierwszym elemencie, aspektem technicznym Internetu symbolizowanym przez drugi element i aspektem społecznym obecnym w trzecim elemencie. Elementy są ze sobą ściśle powiązane. Sieć sieci lub też zwany potocznie „Net” umożliwia każdemu użytkownikowi przy jakim kolwiek komputerze, jeśli mają pozwolenie, pobrać każdą informacje z innego komputera.

Początki Internetu wiążą się z amerykańską agencją rządową Advanced Research Projects Agency (ARPA), która w 1969r. finansowała eksperyment trzech uniwersytetów mających na celu zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez określonego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części. Wszystkie istniejące wtedy sieci zarządzane były przez jeden główny komputer, którego awaria uniemożliwiała pracę całej sieci. Sieć taka nie nadawała się do dowodzenia armią podczas wojny, gdyż taki główny węzeł sieci byłby oczywiście pierwszym celem ataku przeciwnika. Dzięki tym badaniom został stworzony ARPANET.

W ciągu kilku lat sieć była rozbudowywana a pracach nad nią brała udział coraz większa rzesza naukowców z różnych ośrodków naukowych. Kolejnym celem było opracowanie konkretnych aplikacji, umożliwiających wykorzystanie możliwości komunikacyjnych dawanych przez sieć. Jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na komputerach dużej mocy znajdujących się w innych ośrodkach tzw. GRID.

TCP/IP (Transmission Control Protocol i Internet Protocol) – nazwa odnosi się do dwóch protokołów. TCP jest to protokół kontroli transmisji, który ma na celu rozbijanie danych na tzw. pakiety u nadawcy i z powrotem łączenie je w całość u odbiorcy. IP to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI, definiuje sposób adresowania. Dowolne dwa komputery na świecie używające TCP/IP mogą być ze sobą połączone. Jeśli w części sieci wystąpi błąd to informacja ominie uszkodzony fragment i inną drogą trafi do odbiorcy.DNS (Domain Name System - system nazw domenowych) jest to drugi podstawowy filar Internetu który wiąże numery IP komputerów z hierarchicznie budowanymi nazwami domen internetowych. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. wloc.wsinf.edu.pl może być zmieniona na odpowiadający jej adres IP 77.91.62.29. W ten sposób możliwe jest budowanie hierarchii nazw, które porządkują Internet.
Ważniejsze daty z historii Internetu:

 • 1988 – powstał kanał IRC

 • 1991 – naukowcy z CERN opracowali standard WWW, pierwsza specyfikacja języka HTML

 • 20 grudnia 1991 – Polska zostaje przyłączona do Internetu

 • 1993 – powstaje pierwsza przeglądarka „Mosaic”

 • luty 1996 – firma Polbox oferuje pierwsze w Polsce darmowe konta e-mail

 • 1996 – premiera CSS

 • 1997 – premiera PHP, powstaje JavaScript

 • 2000 – powstaje kanał RSS, premiera XHTML

 • 2004 – powstaje Skype, i przeglądarka Mozilla Firefox

 • 2005 – powstaje najpopularniejszy serwis YouTubeRegiony

Populacja

Użytkownicy w 2000r.

Użytkownicy w 2008r.

Udział użytkowników względem populacji

Przyrost użytkowników

2000-2008

Azja

3977587406

117588800

696223189

40,5%

1765.2%

Europa

803,903,540

105,096,093

105,096,093

48.5 %

271.2 %

Ameryka Północna

337,572,949

108,096,800

246,822,936

73.1 %

128.3 %

Ameryka Południowa

581,249,892

18,068,919

166,360,735

28.6 %

820.7 %

Australia i Oceania

34,384,384

7,620,480

20,593,751

59.9 %

170.2 %

Afryka

975,330,899

4,514,400

54,171,500

5.6 %

1,100.0 %

Ogólnie

6,710,029,070

360,985,492

1,574,313,184

23.5 %

336.1 %

Tab1. Przyrost użytkowników Internetu pomiędzy 2000-2008 r.

W Polsce na 38 milionów mieszkańców 20 milionów ma dostęp do Internetu, co plasuje nas na 8 miejscu w Europie.2


Internet to nie tylko korzyści, ale również zagrożenia takie jak:

 • uzależnienie o zbyt częstego korzystania

 • treści pornograficzne oraz przemoc które często trafiają do zbyt młodych użytkowników

 • osłabienie więzi międzyludzkich

 • kradzieże informacji poufnych, włamania przez hakerów


2.2 WWW

World Wide Web – jest to hipertekstowy, sieciowy, multimedialny system informacyjny oparty na publicznie dostępnych standardach W3C (World Wide Web Consortium) i IEFC (Internet Engineering Task Force). Dzięki przeglądarce internetowej każdy może przeglądać strony WWW, które mogą zawierać teksty, zdjęcia, filmy czy też inne multimedia oraz przemieszczać się pomiędzy innymi stronami dzięki hiperlinką.

W 1989 r. Tim Berners-Lee i Robert Cailliau złożyli projekt do CERN-u, który miał za cel stworzenie sieci dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web. W 1990r. Tim Berners-Lee opracował podstawy HTML-u zawierającym 22 znaczników i pierwszą stronę internetową. W 1994r. współtwórca pierwszej graficznej przeglądarki internetowej Marc Andreessen wydał na rynek Netscape Commerce S który oprócz standardowego udostępniania stron WWW, dawał użytkownikom możliwość przesyłania danych bezpiecznym szyfrowanym połączeniem. Dzięki temu mogły być przesyłana dane poufne, gdyż mogły być one odczytane tylko przez adresowanego odbiorcę. Dało to gwałtowny rozwój oraz nowe zastosowanie Internetu. Dzisiejsi internauci to wielomiliardowa społeczność, która ciągle się powiększa. Coraz częściej informacje drukowane odsyłają odbiorcę do informacji publikowanych w Internecie.


Zadajesz sobie pewnie pytanie „Jak działa otwieranie stron WWW ?”. Otóż poprzez wpisanie do przeglądarki adresu URL strony np. wloc.wsinf.edu.pl, przeglądarka inicjuje w tle serie zapytań. Pierwsze z nich to przekształcenie adresu URL na adres IP dzięki światowej bazy danych zwanej DNS. Ten adres IP jest niezbędny do połączenia i wysłania pakietów do serwera. Następnie przeglądarka wysyła zapytanie HTTP do serwera do którego odnosi się adres IP. W przypadku standardowych stron WWW HTML i tekst jest przetwarzany jako pierwszy i natychmiast wyświetlany, następne są zdjęcia i inne typy mediów. Dzięki coraz szybszym środkom transmisji danych otwarcie stron z przeciwległej stronie świata nie powinno zajmować dłużej niż parę sekund.
Do sfery World Wide Web zaliczamy:

 • struktura stron WWW - (X)HTML, XML, XLS

 • generowania dynamicznych stron WWW – ASP, PHP, JSP

 • po stronie użytkownika – CSS, JavaScript, AJAX, kolory w Internecie

 • przesyłanie danych – HTTP(S), HTTP referrer, serwer WWW, VoiceXML3. Narzędzia i technologie do budowy stron WWW

3.1 HTML

Hipertekstowy język znaczników (HyperText Markup Language) to dominujący język wykorzystywany do budowy stron internetowych. Umożliwia opisanie struktury informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym częścią tekstu (nagłówki, akapity, listy, formując linki, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty


np. internetowe formularze, dynamiczne animacje, statyczne grafiki. Składnia języka HTML opiera się na znacznikach opatrzonych z obu stron nawiasami prostokątnymi
np. .

HTML umożliwia do pewnego stopnia zdefiniowanie wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce, a także umieszczenie ciągów instrukcji języków skryptowych


np. JavaScript, wypływających na działanie przeglądarek lub innych parserów (analizatory składni) HTML. Obecnie częściowo zrezygnowana z wykorzystywania znaczników opisujących wygląd strony WWW na rzecz CSS (kaskadowych arkuszy stylów).

Istotną cechą języka jest niezależność od parametrów sprzętowych komputera oraz systemu operacyjnego, na którym strona będzie oglądana. Przyczyniło się to do większego rozpowszechnienia sieci WWW.


Pierwsza specyfikacja języka HTML, zwaną HTML Tags, zawierała 22 znaczniki tworzących szkielet HTML-a. Trzynaście z tych znaczników istnieje do tej pory
w specyfikacji HTML 4.01. Specyfikacja HTML 2 została opublikowana w 1995r. jako Request for Comments, zawierała idee z HTML+ jaki i szkicu HTML. Kolejny standard HTML 3 został zaprezentowany IETF przez W3C i Davea Raggeta. Zawierał obsługę tabel, oblewanie obiektów tekstem, wyświetlanie wzorów matematycznych. Niestety nowy standard był zbyt złożony aby go zaimplementować. Prace nad wersją 3 zostały przerwane z braku obsługi przez przeglądarki. W specyfikacji HTML 3.2 (Wilbur) zrezygnowano
z wielu rozwiązań na rzecz nowych atrybutów i znaczników wykorzystywanych już przez przeglądarki Mosaic i Netscape. W grudniu 1997r. rekomendowany przez W3C został opublikowany HTML 4 (Cougar). Zaoferowany w 3 typach:

 • frameset – dopuszczone są elementy związane z ramkami

 • strict – zakaz używania przestarzałych elementów

 • transitional – dopuszczenie do użytku przestarzałych elementów

HTML 4 również zawierał sporo specyficznych elementów dla przeglądarek, jednak w tym samym czasie starał się uporządkować standard poprzez wycofanie przestarzałych znaczników z powszechnego użytku. Powodem wycofania części znaczników była próba oddzielenia logicznej warstwy struktury dokumentu od warstwy prezentacji strony wykorzystując CSS. Ostatnią używaną wersją jest HTML 4.01 która oprócz szeregu poprawek nie wnosiła nic nowego.


3.2 XML

Extensible Markup Language to uniwersalny, mało popularny język, zaprojektowany przez W3C, przeznaczony do prezentowania danych w ustrukturalizowany sposób. Nie jest to język do budowania dokumentów, lecz język do tworzenia innych języków, a dopiero te języki służą do tworzenia dokumentów. Najbardziej znane aplikacje XML to MathML (służy do tworzenia dokumentów zawierających wzory matematyczne), VoiceML (dane głosowe), RSS (kanał informacyjny) itp. Najbardziej znaną aplikacją XML jest XHTML (następca HTML), zostanie opisany w punkcie 3.3.

Budowa dokumentu HTML: • deklaracja XML – wersja, typ kodowania, tryb dokumentu XML

 • jeden element główny tzw. root

 • każdy element musi zawierać znacznik początku i końca, wyjątkiem są puste elementy

 • nazwa elementu nie może zaczynać się od cyfry

 • można zagnieżdżać elementy w sobie

 • każdy element może zawierać atrybuty

 • możliwe jest stosowanie komentarzy 

Przykładowa budowa:Jacek

Kowalski

465798314


3.3 XHTML

Rozszerzalny hipertekstowy język znaczników (Extensible HyperText Markup Language) jest to język służący do tworzenia stron ogólnego przeznaczenia, potocznie zwany następcą HTML-a. Powstał z połączenia XML-a i HTML-a, ta kombinacja daje dużo możliwości nowemu językowi. W odróżnieniu od napisanego w SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML-a, dokumenty pisane w XHTML są zgodne


z specyfikacją XML i dzięki temu można je generować z innych dokumentów XML.

Zaletą XHTML jest możliwość łączenia się z innymi aplikacjami napisanym za pomocą XML np. MathML, RSS czy SVG. Odbywa się to za pomocą mechanizmu „przestrzeni nazw XML”.

Nowoczesne i bezpieczne przeglądarki takie jak Opera czy Firefox w pełni obsługują XHTML, lecz największy udziałowca w rynku przeglądarek Internet Explorer w ogóle nie obsługuje XHTML-owego typu zawartości. Zmusza to osoby tworzące strony internetowe (webmasterów) do stosowania starego (HTML-owego) typu zawartości dla dokumentów XHTML. Taki zabieg symuluje wyświetlanie XHTML jako HTML, nie sprawia to problemów o ile zbudowana strona nie wykorzystuje dodatkowych możliwości XHTML, których nie posiada HTML. Takie problemy spowalniają rozwój nowego języka.
3.4 DHTML

Jest to zbiór technologii użytych razem do stworzenie interaktywnych i animowanych stron WWW poprzez użycie takich technik jak HTML, po stronie klienta JavaScript, języka definiującego wygląd CSS oraz DOM (Dokument Object Model). DHTML pozwala skryptom na dynamiczną zmianę zmiennych w kodzie strony nie powodując przy tym efektu ponownego ładowania strony. W odróżnieniu od PHP czy Perl które przetwarzają kod po stronie serwera, DHTML umożliwia dopasowanie strony do potrzeb indywidualnego użytkownika po jej załadowaniu.

Strony stworzone w technologii dynamicznego HTML mogą posiadać takie elementy jak proste wielopoziomowe, animacje pełnoekranowe, rollovery, rozwijane menu, przeciągane w obrębie strony obiekty, itp. Stosowanie elementów DHTML sprawia, ze internetowe dokumenty zyskują wygląd prostych produkcji multimedialnych
i funkcjonalność programów komputerowych przy zachowaniu niewielkiej objętości pliku.

3.5 PHP

PHP3 jest to skryptowy jeżyk przeznaczony do projektowania dynamicznych stron WWW. W odróżnieniu od JavaScript który działa po stronie przeglądarki ten obiektowy język działa po stronie serwera WWW. Może być używany z poziomu wiersza poleceń (command line) jak również w aplikacjach pracujących w trybie graficznym np. GTK+. Platforma AMP jest to implementacja PHP wraz z serwerem Apacze plus serwerem MySQL. Dla Windows – WAMP, dla Linux – LAMP.

Skrypty napisane w języku PHP najczęściej są umieszczane w plikach tekstowych, dość częstym nawykiem programistów jest umieszczanie ich razem z XHTML czy HTML. Modułowa budowa PHP daje możliwość do programowania aplikacji z graficznym interfejsem. Jednym z głównych możliwości jakie daje PHP jest współpraca z różnymi rodzajami źródeł danych takich jak dokumenty XML, serwisy WWW, pliki tekstowe czy z bazami danych które są najczęściej stosowane. Dla przykładu można podać, że sklepy internetowy, biblioteki, wypożyczalnie DVD, gry, fora dyskusyjne, aplikacje pocztowe, CMSy itp. używają platformy AMP.

Przykładowa budowa skryptu PHP:$x = 6;


$y = 2;

function roznica($zmienna1, $zmienna2)

{

return $zmienna1 - $zmienna2;}

echo roznica($x, $y);

?>
PHP (Personal Home Page) zostało stworzone w 1994r. przez duńskiego programistę Rasmusa Lerdorfa. Napisał on zbiór skryptów, w Perl następnie w C, do monitorowania internatów odwiedzających jego stronę. W 1997r. izraelscy programiści przepisali kod PHP od nowa dając mu nową architekturę, która zwiększała jego wydajność. Główną zaletą nowej wersji była „modułowość”, która umożliwiała programistą na rozszerzanie funkcji PHP poprzez dodawanie własnych modułów. Opublikowano ją pod nazwą PHP 3. PHP 4 nie wnosiło jakiś rewolucyjnych zmian, zwiększaniu uległa wydajność poprzez stworzenie nowego silnika, rozwinięto moduły, zwiększono bezpieczeństwo.
W 2002r. powstała kolejna wersja PHP 5. Prace polegały na dodaniu do PHP modelu obiektowego podobnego do tego jaki można zaobserwować w innych istniejących językach obiektowych. Dodano i zmieniono funkcje w systemie modułów PHP. Zostały przepisane i wbudowane bezpośrednio w jądro aplikacji funkcje obsługi języka XML. Udostępniono prosty interfejs do modyfikacji dokumentów XML – SimpleXML. Dodano nowy silnik baz danych SQLite. Wprowadzono preprocesor zapytań PDO umożliwiający komunikację z różnymi typami baz danych. Ostatnią stabilną wersją jest PHP 5.2.9 z 26 lutego 2009 roku.
3.6 JavaScript

Jest to obiektowy skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach internetowych, stworzony przez firmę Netscape w 1995 roku. Głównym twórcom JS jest Brendan Eich. Strony WWW to najczęstsze zastosowanie dla języka JavaScript. Skrypty zapewniają interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, budowania elemtnów nawigacyjnych lub sprawdzania poprawności formularza. Podczas zwiększania funkcjonalności strony WWW ważne jest by żaden element strony nie stał się niedostępny, gdy nie ma włączonej obsługi JavaScript. Skrypty mają ograniczony dostęp do komputera o ile nie są podpisane cyfrowo.

JavaScript daje nam możliwość pisania pełnoprawnych aplikacji. Fundacja Mozilla udostępnia złożone technologie, które umożliwiają tworzenie aplikacji korzystających
z zasobów systemowych o graficznym interfejsie dopasowującym się do danej platformy. Przykładem może być klient IRC o nazwie ChatZilla. Microsoft udostępnia biblioteki dające możliwość budowania aplikacji JScript jako części środowiska Windows Scription Host.

Co jeszcze potrafi JavaScript ? • JS daje projektantom HTML narzędzie programistyczne – autorzy stron nie są
  w ogromnej większości programistami, ale JS jest językiem który ma bardzo podobną składnie.

 • JS daje możliwość umieszczenia dynamicznych tekstów na stronę HTML – zwrot taki jak dokument.write("

  " + na"

  ") może wyświetlić każdą wartość jaką wcześnij przypisaliśmy

 • JS pozwala reagować na zdarzenia – kiedy wcześniej zadeklarujemy jakąś funkcje możemy ją wywołać np. po kwiknięci na przycisk lub po załadowaniu strony itp.

 • JS potrafi wczytywać i dodawać elementy HTML do kodu

 • JS potrafi wykryć typ przeglądarki osoby odwiedzającej stronę i załadować inną stronę dopasowaną dla danego typu przeglądarki

 • JS może być użyty do stworzenia ciasteczek, które przechowują informacje
  o użytkowniku na jego komputerze

Przykładowa budowa skryptu:
3.7 MySQL

Jest to system zarządzania relacyjnymi bazami danych zainstalowany na ponad


11 milionach serwrów. Został zaprojektowany przez MySQL w maju 1995r., firmę przejęło Sun Microsystems w styczniu 2008 roku. Program jest dostępny na licencji GPL, która umożliwia dostosowanie go do własnych potrzeb.

Założeniem twórców była szybkość aplikacji w mniejszym stopniu jej kompatybilność ze standardem SQL, przez pewien okres program nie obsługiwał nawet transakcji co było dużym problemem ówczesnego silnika bazodanowego. W najnowszej wersji MySQL 5 dodano szereg udogodnień i elementów zwiekszających funkcjonalność programu np. • kursory – od wersji 5.1

 • perspektywy

 • wyzwalacze – od wersji 5.0.2

 • procedury składowe

 • harmonogram zadań

 • partycjonowanie tabel

MySQL w odróżnieniu od konkurencji jest uważany za jeden z najszybszych serwerów bazodanowych co powoduje że jest często używane do witryn z dużą liczbą odwiedzin. W trybie master>slave posiada wsparcie dla relacji bazy danch jak również posiada wielojęzyczność tj. każde pole, każda tabela może posiadać własne ustawienia językowe. Najlepiej by nie mieć problemów z kodowaniem znaków ustawiamy na UTF-8. Najczęstszym narzędziem do obsługi bazy jest „phpMyAdmin” uruchamiany za pomocą przeglądarki. Głównym sposobem komunikacji pomiędzy stroną a bazą jest użycie kodu PHP.
3.8 Flash

Przez jednych uwielbiana za możliwości jakie daje przez innych znienawidzony środek przekazu reklam. Jest to technologia umożliwiająca tworzenie animacji za pomocą grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Jest to tak popularna technologia że brak odpowiednich wtyczek w przeglądarce może uniemożliwić poprawne wyświetlanie strony. Co takiego daje nam ten flash ? • reklamy – to chyba jeden z najbardziej znienawidzonych elementów świata WWW. Zapewne nie jeden z was miał z nią styczność wchodząc na różnego rodzaju portale gdzie za każdą otwartą stroną wyskakuje jedna lub więcej. Istnieje parę sposobów na pozbycie się tych reklam np. wyłączenie wtyczki odpowiedzialnej za Flash (nie polecane) lub też ściągnięcie z internetu wtyczki umożliwiającej zakaz wyskakiwania okienek.

 • gry – istnieje dość spora liczba portali oferujących różnego rodzaju gry napisane we flashu, od gier hazardowych po gry dla dzieci które rozwijają umysł młodego człowieka. Jeśli w przyszłości powstaną nowe technologie przesyłu danych to możemy się spodziewać że rynek z krążków DVD przeniesie się na Flash.

 • filmy – w tej dziedzinie Flash odnosi największe sukcesy. Dzięki niej i takim serwisom jak YouTube czy Megavideo można w łatwy sposób zaprezentować swoje dzieła. Powszechność i popularność filmów spowodowała wzmożony rozwój nad nowymi technologiami transmisji danych by można było przesyłać dłuższe
  i lepszej jakości filmy.

 • animowane ozdobniki – różnego rodzaje upiększenia strony jak banery, menu itp.

 • strony wykonane we flashu – to chyba najgorsze zastosowanie dla tej technologii gdyż jeśli nie mamy zainstalowanej obsługi flash strona po prostu nie będzie działać.


3.9 CSS

Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets) jest ot język pozwalający na określenie wyglądu wyświetlanej strony. Projekt CSS zaproponował hakon Wium Lie


a w 1996r. został opracowany przez W3C. Arkusz stylów, umieszczony wewnątrz kodu strony lub odnoszący się do zewnętrznego pliku, miał za zadanie określenie w jaki sposób ma zostać wyświetlona zawartość danego elementu lub grupy elementów HTML lub XML.

Można określić np. marginesy, kolory i wielkość czcionek, pozycje danego elementu względem innych elementów itp. Daje to znacznie większe możliwości niż oferuje sam (X)HTML.

Celem jaki przyświecało projektantom CSS było odseparowanie formy prezentacji od struktury dokumentu. Upraszczało to znacząco poruszanie się po dokumencie, zmiany jak
i zwiększało dostępność witryny. Zewnętrzny plik ze stylami daje możliwość szybkiej zmiany stylu wyświetlania grupy dokumentów.
Przykładowa składnia:


3.10 Programy do budowy stron

Istnieje szereg programów do budowy stron od darmowych po płatne, od prostych po zaawansowane. Jeśli jesteś początkującym webmasterem proponuję używanie program


z możliwością barwienia składni co ułatwi i pomoże nie zgubić się w gąszczu narastającego kodu. Możesz też wybrać programy które podpowiadają co możesz wstawić jak również takie aplikacje z możliwością autouzupełnienia składni.
Lisa programów:

 • Pajączek4 (płatny), Zajączek5 (bezpłatny) – edytory HTML, CSS, PHP

 • Adobe Flash6 (płatny) – najlepszy na rynku program do budowy animacji flash

 • Webserv7 (bezpłatny) – program pozwalający uruchomić sztuczny serwer na którym można przetestować stronę.4. Podstawowe znaczniki i atrybuty języka HTML

W poprzednim rozdziale opisałem pokrótce technologie pomocne do budowy stron,


w tym rozdziale zapoznasz się z podstawowymi językiem, jakim jest HTML. Dowiesz się o strukturze dokumentu HTML, DTD, nagłówkach, akapitach, tabelach, formularzach, kolorach, ramkach, odsyłaczach, wstawianiu obrazków, czcionkach itp. Wiedza zawarta
w tym punkcie pozwoli ci na stworzenie prostej strony.
Struktura dokumentu HTML

HTML opiera się na trzech głównych znacznikach , , , które dostarczają podstawowych informacji nagłówkowych oraz opisują ogólną strukturę strony. Te znaczniki nie mają wpływy na wygląd strony w przeglądarce a jedynie istnieją po to by pomóc przetwarzaniu pliku.


Pobieranie 153.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna