Klasa 1 – maj– blok 1 – dzień 3 Scenariusz zajęć Blok tygodniowy: Na łące i w ogrodzie. Temat dniaPobieranie 45.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.96 Kb.

grupa 3
Klasa 1 – maj– blok 1 – dzień 3

Scenariusz zajęć
Blok tygodniowy: Na łące i w ogrodzie.

Temat dnia: Mieszkańcy majowej łąki.

Cele zajęć:

Uczeń:

- wypowiada się na określony temat,


- wie, jakie zwierzęta zamieszkują łąki,
- wie, gdzie może występować zjawisko symetrii jednoosiowej ,
- rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne,

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją nauczyciela.Metody: pogadanka, pokaz, ćwiczenia twórcze, kula śniegowa, drama, doświadczenia,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: nagranie piosenki z repertuaru dziecięcego np. „Łąka”, zdjęcia mieszkańców łąki np. pszczoła, mrówka, ślimak, żaba, bocian, konik polny, mysz polna., kret, tekst wiersza „Motyle”, litera O, kwadrat, zdjęcie motyla, farby, kartki z bloku technicznego, szarfy, gwizdek.

Przebieg zajęć


Część wstępna


Uwagi


1.Czynności organizacyjno - porządkowe (powitanie, kontrola obecności, przygotowanie do zajęć).

2. Wprowadzenie do zajęć poprzez zabawę ruchową przy piosence z repertuaru dziecięcego pt. „Łąka”.1

1. Na wiosennej łące tańczyły zające,

po trawie skakały z łąką się witały.

Witały ślimaka, motyla i szpaka,

żabę, kreta, muchę, mrówkę i ropuchę.

Ref.: Hej, ha, raz, dwa, trzy,

z zajączkami zatańcz ty!

Hej, ha, raz, dwa, trzy,

z zajączkami tańcz i ty.

2. Na wiosennej łące tańczyły zające,

po trawie skakały kwiatki oglądały.

Oglądały bratki, fiołki i bławatki ,

mlecze i rumianek przez calutki ranek.

3. Zapisanie w zeszycie tematu zajęć.

- Otwórzcie zeszyty i zapiszcie temat naszych dzisiejszych zajęć: Mieszkańcy majowej łąki. /Zwrócenie uwagi na poprawność zapisu w zeszycie./

Część głównaUwagi


1.Oglądanie filmu edukacyjnego pt. „Życie na łące”.

- Jak nazywa się miejsce, które oglądaliśmy?

- Jakie zwierzęta możemy spotkać na łące?

- Które z tych zwierząt już widzieliście?

- Jakie zagrożenie stwarza człowiek?

/ Na filmie przedstawione są dwa środowiska, wyjaśniamy uczniom różnice między tymi środowiskami./

2. Łąka jako środowisko przyrodnicze. /Uczniowie siedzą w kręgu lub przy stolikach. Każdy z nich otrzymuje jedną małą kartkę. Każdy uczeń indywidualnie pisze własną definicję słowa łąka. Uczniowie łączą się w pary, przedstawiają sobie nawzajem własne definicje i tworzą jedną wspólną – na kolejnej, większej kartce. Pary łączą się w czwórki, ustalają wspólne stanowisko, po czym zapisują na kartce./

3. Podawanie nazw zwierząt zamieszkujących łąki. Nazwy czynności – układanie zadań i zapisywanie w zeszycie.

- Wymieńcie, jakie zwierzęta zamieszkują na łące?(motyl)

- Jak one się poruszają?(fruwa)

- Jak brzmi pełne zdanie. (Motyl fruwa.)

- Czy możemy rozwinąć to zdanie? (Kolorowy motyl fruwa.)4. „Mieszkańcy łąki ” – naśladowanie wybranych zwierząt, ruchem lub głosem.

/Uczniowie siadają na dywanie. Na środku leżą odwrócone grzbietami do góry zdjęcia zwierząt, które możemy spotkać na łące. Wybrany uczeń odwraca zdjęcie i pokazuje, jak porusza się wylosowane zwierzę. Uczniowie mogą zgadywać, jakie to zwierzątko i naśladować jego sposób poruszania się.5. Zadanka Liczmanka.

- Bielinek cytrynek, bielinek kapustnik, paź królowej, admirał rusałka to motyle, które możemy spotkać na łące. Ile nazw motyli wymienił Liczmanek? Które motyle mają w nazwie owoce i warzywa?

/Możemy pokazać zdjęcia wyżej wymienionych motyli./

- Bocian zjadł na śniadanie 2 ślimaki, 3 muchy i 1 chrząszcza. Czy bocian jest mięsożercą? Z ilu składników składało się śniadanie bociana?

6. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem wiersza z repertuaru dziecięcego np.

Motyle” Marii Kownackiej. 2

Motyle, motyle , motyle
Jest ich w ogrodzie tyle.
Nad kwiatami wiodą igraszki
Czerwieńczyki, żeglarze, modraszki.
Leciuteńkie, lotne, kolorowe
Pawie oczka i pazie królowej
Piją nektar, zapylają kwiatki
Nie będziemy ich łapać do siatki.
Pędzle! Farby! Bajka kolorowa!
Na wyścigi – motyle malować!

/Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia tekst wiersza. Uczniowie czytają wiersz, po cichu (zalecanie głośne „czytanie w słuchawkach”) Przygotowujemy dla uczniów pytania np.

- Jakie barwy mają motyle?

- Co robią motyle?

- Jakie nazwy motyli wymienia autorka w wierszu?/

7. Rozpoznawanie barw podstawowych i pochodnych.3

  Barwy podstawowe to: czerwony, żółty i niebieski.

Nazywamy je tak dlatego, ponieważ nie można ich uzyskać ze zmieszania innych farb, ale z nich wywodzą się inne kolory.Barwy pochodne powstają gdy zmieszamy odpowiednio ze sobą barwy podstawowe:
żółta+niebieska=zielona
niebieska+czerwona=fioletowa
czerwona+żółta=pomarańczowa

/ Uczniowie mieszają farby w celu sprawdzenia, jakie kolory uzyskamy po połączeniu kolorów podstawowych./8.Zjawisko symetrii w matematyce.

- Czy słyszeliście kiedyś, że coś jest symetryczne?

- Jak myślicie, co to może znaczyć, że coś jest symetryczne?

- Jeśli coś ma dokładnie dwie takie same części, to znaczy, że jest symetryczne.

/ Nauczyciel pokazuje uczniom np. literę O i prosi o złożenie na pół, kolejny przedmiot może to być figura geometryczna, następnie pokazuje uczniom zdjęcie motyla i pyta, czy motyl też jest symetryczny. Następnie uczniowie wykonują doświadczenie. Nauczyciel rozdaje uczniom białe kartki i farby. Poleca, aby uczniowie złożyli kartkę na pół. Później na jednej z połówek namalowali jedno skrzydło motyla z dowolnym wzorem. Następnie uczniowie znów składają kartkę na pół mocno ściskając. Po rozłożeniu kartki na obydwu stronach mamy skrzydła motyla z takim samym wzorem. W taki sam sposób możemy zrobić jeszcze kilka rysunków np. pizza, jajko pisanka, latawiec. Możemy wykonać również doświadczenia z lusterkiem: przykładamy lusterko do zdjęcia i opisujemy, co widać w odbiciu. /

9. „Mieszkańcy majowej łąki” – tworzenie ilustracji z wykorzystaniem gotowych elementów. (program multimedialny „W ogrodzie”)

/Uczniowie wykonują prace z gotowych wyciętych elementów lub kolorują ilustrację łąki w programie multimedialnym (oś symetrii – motyl)./10. Gry i zabawy ogólnorozwojowe na powietrzu.

- Ćwiczenia kształtujące. Uczniowie wykonują ćwiczenia według wskazówek nauczyciela:

- skręty tułowia,

- skłony w przód i w bok,

- krążenie bioder

- przysiady proste.

- „Kolorowe motyle” – Uczniowie biegają swobodnie po placu naśladując rękami ruchy motyla w locie. Na hasło „kolorowe motyle” zatrzymują się i rozprostowują ręce i wykonują 5 wymachów w bok, ręce ułożone na wysokości klatki piersiowej.

- „Bociany” – Uczniowie chodzą powoli unosząc wysoko kolana z jednoczesnym podnoszeniem i opuszczaniem rąk. Na hasło „bociany” uczniowie zatrzymują się unosząc jedną nogę do góry, ręce składają do przodu i naśladują 5 razy klekotanie bocianów.

- „Żaby” – Uczniowie skaczą jak żabki, małym skokami 10 razy i dużymi skokami 10 razy.

- „Nad rzeką” – Rozkładamy szarfy, które mają imitować kamienie. Uczniowie poruszają się po kamieniach w taki sposób aby nie wpaść do rzeki.

-„Ogonek” – Uczniowie biegają w parach. Jeden ze współćwiczących trzyma szarfę z tyłu imitującą ogonek. Jedna osoba goni, druga ucieka. Gdy uciekający zostanie złapany oddaje szarfę współćwiczącemu i następuje zamiana ról.

- Marsz relaksujący po obwodzie koła z powolnym unoszeniem i opuszczaniem rąk z regulacją oddechu. Powrót do sali lekcyjnej.Film „Życie na łące”

Zdjęcia np. pszczoła, mrówka, ślimak, żaba, bocian, konik polny, mysz polna., kret.

Tekst wiersz „Motyle”

Farby, kartki z bloku technicznego


Litera O, kwadrat, zdjęcie motyla.

Program multimedialny „W ogrodzie”.

Szarfy, gwizdek
Część końcowa


Uwagi


1.Podsumowanie zajęć.

- Jakie zwierzęta możemy spotkać na łące?

- Czy motyle są symetryczne?

-Z jakich barw tworzymy barwy pochodne?

3. Zadanie i omówienie pracy domowej.

- Przygotuj ciekawostki z życia pszczół. Informacje naklej na kartce z bloku technicznego.Polecenie wklejamy do zeszytuProponowany zapis w dzienniku:

Poznawanie mieszkańców łąki na podstawie filmu przyrodniczego pt. „Życie na łące” . Podawanie nazw wybranych zwierząt zamieszkujących łąki. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Rozpoznawanie barw podstawowych i pochodnych. Zjawisko symetrii w matematyce. „Mieszkańcy majowej łąki” – tworzenie ilustracji z wykorzystaniem gotowych elementów, kolorowanie gotowego obrazka. Gry i zabawy ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu.
Podstawa programowa

Dokument „Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie edukacji polonistycznej:

1.1a) Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.

1.2c) Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).

1.2 f) Korzysta pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie edukacji plastycznej:

4. 2 Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią.

W zakresie edukacji społecznej:

5.2 Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.

W zakresie edukacji przyrodniczej:

6.1a) Rozpoznaje rośliny w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka) .

6.1e)Zna zagrożenia dal środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk.

W zakresie edukacji matematycznej:

7.1d) W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.

7.1 f) Dostrzega symetrię (np. rysunek motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek).

W zakresie zajęć komputerowych:

8.1 Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program korzystając z myszy i klawiatury.

W zakresie zajęć technicznych:

2. a) Utrzymuje ład i porządek wokół siebie (na swoim stoliku), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

W zakresie wychowania fizycznego:

1.Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami.3. Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

Opis zawartości zasobu

Scenariusz zajęć zintegrowanych, program multimedialny, film edukacyjny, opis doświadczeń, zjawisko symetrii , zabawy ogólnorozwojowe.

Autorzy

Katarzyna Kosik
1 http://docs7.chomikuj.pl/113559982,PL,0,0,wiersze.doc

2 Maria Kownacka, 2009, Razem w szkole Klasa 1 Podręcznik z ćwiczeniami, WSiP SA, Warszawa

3 http://zs-straszyn-artystycznie.blogspot.com/2012/01/barwy-podstawowe-i-pochodne.html
Pobieranie 45.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna